Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Archiv zpráv

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá kurz „Zdravotnická angličtina“ Kurz je určen pro studenty, mentory či...
Týden s evropským právem. Tak by se daly nazvat první listopadové dny na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Besedovat nebo zorganizovat workshop přijede celkem pět zajímavých osobností, expertů...
Až téměř do Vánoc bude možné na přírodovědecké fakultě potkávat černovlasou sympatickou studentku z Bhútánu, která si od září rozšiřuje své obzory na katedře rozvojových studií. Yogeeta Dahal...
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večerní čtení, které se bude konat 8. listopadu 2016 od 19.00 v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na výstavu fotografií Marcely Krejčí, studentky oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce CMTF.
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého si v úterý 25. října ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje...
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizacepřijme do pracovního poměru  lékaře/ lékařku na RDG oddělení Požadujeme: lékaře/lékařku absolventaodpovědnost,...
Budova Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici získala nový vzhled a moderní bezbariérový přístup. Po několika měsících stavebních úprav, které probíhaly za plného provozu, ji slavnostně otevřeli...
ECR student abstract submission is open until October 15! The submitters of the 32 best abstracts will be invited to present their work in front of a huge audience at ECR 2017. Free...
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Společné laboratoře optiky (SLO) Univerzity Palackého vyvinuli společně s kolegy z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a...
Novým místopředsedou akademického senátu teologické fakulty se stal Lukáš Dořičák. Do uvolněné funkce jej senátoři zvolili na svém desátém řádném zasedání.
Mezikulturní porozumění, management odlišností, sociální podnikání nebo psaní projektů. Především o těchto nových kompetencích sociálních pracovníků se hovořilo na dvoudenní mezinárodní konferenci...
Profesor Pavel Hobza, který vedle Ústavu organické chemie a biochemie působí také na přírodovědecké fakultě a jejím Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), získal čestnou...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře filozofie a patrologie
Akademici z filozofické fakulty popularizovali vědu v klubu 15 minut. Publikum tak mělo možnost seznámit se s pestrým spektrem přístupů k odhalování i analýze propagandy.
Bioetický pohled na problematiku neplodnosti, asistované reprodukce nebo adopce nabídla letní škola, kterou v uplynulém týdnu připravila katedra systematické teologie pro vysokoškolské studenty ze...
Spoluzakladatelka a někdejší přednostka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Ishraq Dhaifalah obdržela Pamětní medaili UP. Rektor Jaroslav Miller tak ocenil především její přínos pro...
Především grafen a 2D materiály byly ústředním tématem osmého ročníku mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon 2016, která se od úterý do dnešního dne koná v Brně. Jejím odborným garantem je...
Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia...
Věnovat deset minut šanci pro záchranu lidského života – takovou příležitost nabízejí členové olomoucké pobočky studentské organizace IFMSA, kteří se rozhodli zorganizovat nábor nových dárců kostní...
Na Univerzitu Palackého přijelo na šedesát účastníků šesté olomoucké podzimní sociologické konference. Tematicky otevřené setkání s názvem Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nabízí českým i...
Ústav porodní asistence pořádá v pondělí 31. 10. 2016 WORKSHOP pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje pro studenty a zaměstnance UP, seniory a absolventy PřF soutěž o nejlepší návrh PF 2017.
Druhé místo v kategorii doktorandů, si přivezla Právnická fakulta Univerzity Palackého z Prahy. Na tamní právnické fakultě se konalo letošní československé finále soutěže o nejlepší studentskou...
Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků.
Výročí - U příležitosti 90. životního jubilea byla rektorem UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. udělena Pamětní medaile UP prof. MUDr. Rostislavovi Koďouskovi, DrSc. Medaili mu...
Se studentským životem i vědeckou prací na přírodovědecké fakultě se seznamuje 19 studentů z Hanze University of Applied Science z nizozemského Groningenu. V úterý navštívili Centrum regionu Haná pro...
Světově uznávaný odborník na magnetismus grafenu a uhlíkových struktur Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology byl v pondělí dalším hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series,...
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční 11. listopadu 2016.
Tři noví senátoři zasednou v Akademickém senátu Univerzity Palackého po doplňovacích volbách na právnické a cyrilometodějské teologické fakultě. Členem komory akademických pracovníků se stala...
Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. Takový je název nové, téměř čtyř set stránkové monografie Petra Orsága, vedoucího katedry...
Konference - Od roku 2000 probíhá v Olomouci každý rok na podzim z iniciativy Moravsko-slezské křesťanské akademie bioetická konference. Během té doby byla na tomto fóru předmětem diskuse již celá...
Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice bude tématem přednášky rakouské expertky na etické otázky rodiny z Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerové. Jako host...
Zájemci o češtinu, kulturní dějiny a současnost Moravy a Slezska míří na univerzitu na sympozium Komárkova jazykovědná Olomouc. Budou se věnovat jazykové situaci češtiny na Moravě a ve Slezsku.
Dva dny plné exkurzí prožili na přírodovědecké fakultě úspěšní řešitelé Biologické olympiády z Pardubického kraje. Celkem 15 gymnazistů během čtvrtku a pátku navštívili nejen hlavní budovu fakulty,...
Právnická fakulta Univerzity Palackého bude příští týden hostit odborníky ze čtyř kontinentů. Do Olomouce přijedou na konferenci „Legal responses to forced mass migration: regional approaches and...
Především na nové trendy v rostlinných biotechnologiích se zaměří mezinárodní konference Plant Biology – Green for Good IV, která se uskuteční v červnu příštího roku v Olomouci za účasti vědců se...
Dobří vědci musí být nejen excelentní ve svém oboru, ale musí umět také o své práci mluvit a dokázat vědu popularizovat. To je sdělení, které se snažil předat nadaným studentům vědec a popularizátor...
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na postgraduální kurz simulační medicíny: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči. Kurz...
Kniha - Experti z oddělení expresivních terapií Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Milan Valenta, Oldřich Müller a Martin D. Polínek) byli...
„Plýtvání potravinami“ je stěžejním tématem letošního ročníku Dnů proti chudobě, které se v Olomouci uskuteční od 17. do 21. října. Jejich součástí je i právě probíhající potravinová sbírka, do níž...
Jak lidé se zdravotním postižením chápou sociální práci a co od ní očekávají? Odpovědi na tuto a další otázky nabídla jednodenní konference, kterou připravila katedra křesťanské sociální práce...
Nobelovský materiál grafen a jeho deriváty budou hlavním tématem dalšího dílu přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který na přírodovědecké fakultě pořádá Regionální centrum...
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databází RILM Music Encyclopedias, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text a dvou videoték z kolekce Music Online.
Senátoři filozofické fakulty budou hlasovat o novém Volebním řádu Akademického senátu FF UP per rollam. Tento dokument má v nadcházejících volbách zajistit jednotlivým katedrám reprezentativnější...
I letošní akademický rok si mohou studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého plánovat podle speciálního diáře. Fakulta jej nechala připravit již počtvrté. Vedle studentů ho rok od roku používá i...
Do auly vstupovali jako dámy a pánové, vycházeli z ní už jako studenti. Novopečení vysokoškoláci ve čtvrtek a pátek složili na přírodovědecké fakultě imatrikulační slib a podepsali imatrikulační...
Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky, to bylo stěžejní téma první olomoucké religionistické konference, ke které se na Univerzitu Palackého sjeli vědci různých humanitních...
Na Václava Havla se včera v podvečer vzpomínalo v UPointu. V informačním centru Univerzity Palackého na Horním náměstí se konala projekce autentických záběrů z návštěvy prvního polistopadového...
Call for Administrative or Marketing and Communication internship starting from January 2017.
Invitation for XIV Kazakhstan International Exhibition "Education and Science-2016" taking place 23-25 November 2016.
Global Internship Conference to be held at Pontificia Universidad Católica de Chile from June 13-16, 2017.
Legislativní změny vyplývající z novely zákona o vysokých školách byly hlavním tématem prvního zasedání „velkého“ senátu v tomto akademickém roce. Nová zákonná úprava, která se postupně promítne do...
Katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty je nejaktivnějším pracovištěm na světě, které publikuje v oblasti eye-trackingu v kartografii. Jedná se o metodu, při které je daný produkt – v tomto...
VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Ústav patologické fyziologie2 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 1 x 1,00 a 1 x...
Dalšího skvělého úspěchu na mezinárodním poli dosáhl díky účasti v projektu Badatel student biochemie Tomáš Heger. Loňský laureát České hlavičky, který v době studia na gymnáziu sbíral jedno ocenění...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
Nejužší grémium děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína bude pracovat v obměněné podobě. Proděkankou pro celoživotní vzdělávání se stala Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií....
Ke dni 03. 10. 2016 zveřejňuje ZO FF výzvy k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017 pro studenty všech studijních programů. Podmínky přihlášení a link na potřebné formuláře...
Horniny z celé Moravy a Slezska představuje geopark, který odborníci z katedry geologie vybudovali v parku za budovou přírodovědecké fakulty. Nachází se v něm 45 exponátů o celkové hmotnosti zhruba...
Dva zástupce do Akademického senátu UP bude volit právnická fakulta. Doplňovací volby se uskuteční v první polovině října. Akademický senát právnické fakulty na svém pondělním zasedání ustavil...
Uherskohradišťská nemocnice příjme lékaře / lékařku pro oddělení ušní, nosní a krční(vhodné i pro absolventy). Předpoklady: -       ukončené vysokoškolské...
Specializační obor: Všeobecné praktické lékařstvíLhůta a místo pro podání přihlášek: do 31. 10. 2016, doručení poštou nebo osobněPodmínky pro zařazení uchazeče do výběrového...
Za výjimečný přínos pro Univerzitu Palackého a její lékařskou fakultu obdržel včera lékař a genetik Jiří Šantavý Pamětní medaili UP. Zakladatel a někdejší dlouholetý přednosta Ústavu lékařské...
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do prestižní kolekce z vydavatelství Royal Society Publishing
Knihovna Univerzity Palackého nabízí studentům a zaměstnancům UP školení na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích.
Zítra v Olomouci odstartuje ojedinělý projekt Dnů dobrovolnictví na Univerzitě Palackého, který pro studenty i akademiky připravila katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické...
Téměř pět tisíc návštěvníků potvrdilo vzrůstající oblibu Noci vědců v Olomouci. Populárně naučný program pro ně v pátek připravilo šest fakult Univerzity Palackého i olomoucká fakultní nemocnice....
Současné vedení Právnické fakulty Univerzity Palackého má za sebou prvních osm měsíců ve funkci. A právě výsledky jeho práce, úspěchy i aktuální problémy fakulty byly hlavními tématy shromáždění...
Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio představí rozhlasový dokument a drama. Letošní ročník se uskuteční v Olomouci 3. až 5. října, nabídne také konferenci na téma tvorby pro...
Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 31. 03. 2015, Vladimír Kubák