Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Archiv zpráv

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či...
Upozorňujeme na výzvu MŠMT zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury zřízených na vzdělávacích institucích v Bulharsku, Číně, Egyptě, Francii, Gruzii, Chorvatsku,...
Díky přístupu do konsorcia se mohou studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého zúčastnit webinářů na databázi Web of Science a její analytické nástroje.
Zblízka, tak nazvala svou fotografickou kolekci velkoformátových fotografií Hana Martinková z Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty UP. Výstava snímků zachycujících několikanásobně...
V čele fakulty zdravotnických věd bude stát i v dalších čtyřech letech stávající děkan Jaroslav Vomáčka. O jeho znovuzvolení rozhodli ve čtvrtek členové fakultního akademického senátu hned v prvním...
Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajoby disertačních prací studentů doktorských studijních programů:  Mgr. Michal Biler, obor BiofyzikaMgr. Eva Jiskrová, obor...
Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty UP v Olomouci hledá pracovníka/pracovnici na pozici zdravotní laborant (laboratorní asistent). Požadujeme SŠ vzdělání v oboru, spolehlivost,...
Do přípravy plánu udržitelné městské mobility v Olomouci se zapojí i Univerzita Palackého. Jejím zástupcem v Řídicí skupině je vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty Vít Voženílek.
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Ústav molekulární a translační medicíny3 profesory s pracovním úvazkem 1,004 docenty s pracovním...
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení míst: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky...
Nultý ročník celostátní Studentské soutěže v evaluaci, kterou uspořádala po vzoru svých zahraničních partnerských organizací Česká evaluační společnost, ovládly Paulína Števíková, Barbora Knížková a...
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na výstavu přibližující život osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích.
Hned tři olomoučtí historici Univerzity Palackého - Jaroslav Miller, Jana Burešová a Miloš Trapl - jsou podepsáni pod knihou, která popisuje dosud nezmapované dějiny českého exilu v Austrálii.
Stávající děkan fakulty zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka předstoupil před akademickou obec s koncepcí rozvoje fakulty na roky 2017 – 2021. Jako jediný kandidát na děkanskou funkci v příštích...
Šanci získat perspektivní pracovní místo ve špičkovém zdravotnickém a vědeckém zařízení nabízí absolventský program pro mladé lékaře, který už potřetí společně otevírají Fakultní nemocnice Olomouc a...
Návrh na vybudování bočního poldru Skalička jako variantního řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě představili v pondělí na přírodovědecké fakultě zástupci Unie pro řeku Moravu. Podle nich...
V sobotu 21. ledna 2017 se otevřou brány Univerzity Palackého, včetně některých poboček Knihovny Univerzity Palackého.
Upozornit na problémy, s nimiž se Olomoučané setkávají při svých cestách městem, mohou lidé díky jedinečnému portálu. Dostal název Chodím Olomoucí a provozuje ho Univerzita Palackého.
Zájemci o prezenční, kombinované studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání mohou 21. ledna 2017 v době od 9.00 do 14.00 hodin navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty.
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení pro dotační titul pro rok 2017 „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských...
Den otevřených dveří Univerzity Palackého se uskuteční v sobotu 21. ledna na všech osmi fakultách. Budoucím vysokoškolákům nabídne v době od 9 do 14 hodin kompletní informační servis. Zájemci budou...
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého vstupuje do nového roku hned se třemi svými zástupci v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited...
V průběhu ledna navštívili laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci žáci olomoucké ScioŠkoly. Zde si mohli vyzkoušet celou řadu...
Olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička se stal historicky prvním čestným členem Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc. Studenti a kněz tvořící výkonnou radu hnutí udělili biskupovi tento...
Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) Akademie věd ČR, která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, vyvinuli ve spolupráci s partnery ze...
Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice „Administrativní asistent / ka“.
Studenti středních škol mají opět možnost naučit se, jak funguje právo a zlepšit si své komunikační dovednosti. Stačí se přihlásit do soutěže v simulovaném soudním řízení, kterou je Mezinárodní...
Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP vypisuje výběrové řízení na pozici: pracovnice úklidu.
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 je pro přírodovědeckou fakultu stanoven na dobu od 17. ledna do 20. února 2017
Budou cyklisté moci sednout na kolo i s alkoholem v krvi? Rozhodne o tom Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která zítra o novele silničního zákona začne jednat. Podle Matúše Šuchy, dopravního...
Emeritní rektor Josef Jařab a politolog Pavel Šaradín, to jsou hned dvě osobnosti z Univerzity Palackého, které se budou v sobotu 14. ledna zamýšlet nad historií a významem Charty 77.
Středoškoláci, pro něž fyzika rozhodně není strašákem, přijeli v pátek na přírodovědeckou fakultu na čtrnáctý ročník Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu. Čekaly na ně netradiční pokusy, přednášky i...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře filozofie a patrologie
Univerzita Palackého se podílela na vzniku téměř pětisetstránkové knihy Muslimové v Česku s podtitulem Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Daniel Topinka z katedry sociologie, andragogiky a...
Významný český chemik Pavel Hobza, který působí kromě Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a v Regionálním centru pokročilých...
Ze Sýrie odjel před třemi lety, a spolu s manželkou si tak velmi pravděpodobně zachránil život. Bydleli ve čtvrti Al-Zahra - na západní frontové linii, kde probíhaly boje mezi armádou a ozbrojenou...
Sen o cestě na černý kontinent si Marcela Krejčí splnila už dvakrát. Objevila tam nejen smysl dobrovolnické práce, ale i bohatství obyčejných lidských vztahů a nekomplikovaný přístup k životu. Na...
O znovuzvolení do čela Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého bude jako jediný kandidát usilovat současný děkan Jaroslav Vomáčka. Rozhodly o tom návrhy, které mohla akademická obec podávat...
Kancelářské a výtvarné potřeby, trvanlivé potraviny, balíčky kávy nebo čaje vynesla věcná sbírka na podporu občanského sdružení Centrum Amelie Olomouc. S mottem „I malá drobnost je velká pomoc“ ji v...
Univerzita Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou...
Seznam kandidátů na funkci děkana FZV UP na funkční období 2017-2021
Letošní novoročenku přírodovědecké fakulty vytvořila studentka oboru Aplikovaná matematika v ekonomii Karolína Markulčeková. Její přání, které současně může sloužit jako antistresové omalovánky,...
Pomyslnou tečku za zimním semestrem udělalo v úterý na přírodovědecké fakultě tradiční Posemestrální posezení (POSPOS). Je určené pro současné i někdejší zaměstnance fakulty a studenty doktorského...
Velké množství hraček, her, kosmetiky, výtvarných potřeb, ale třeba i hygienické potřeby či trvanlivé potraviny věnovali studenti i zaměstnanci přírodovědecké fakulty do sbírky Daruj dětem hračku pro...
Studijní oddělení Fakulty zdravotnických věd oznamuje, že bude v období od 23. prosince do 30. prosince 2016 z organizačních důvodů uzavřeno.
Tímto rozhodnutím uděluje děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pracovní volno ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2016 z provozních a úsporných důvodů.
Proděkan pro zahraniční záležitosti MUDr. Jan Galuszka, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení pro studenty prezenční a kombinované formy studia FZV UP v Olomouci na obsazení studijních pobytů v rámci...
Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání se rozdávaly počátkem prosince na slavnostním setkání, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR...
Přírodovědecká fakulta si své nové senátory zvolí 5. a 6. dubna. V tentýž den se na fakultě uskuteční i volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. O termínu voleb rozhodli fakultní senátoři v...
Mezinárodní tým vědců jako první na světě popsal v modelové rostlině huseníčku rolním (Arabidopsis thaliana) enzym, který má vliv na aktivitu rostlinného hormonu auxinu. Je jím enzym ze skupiny...
Studijní oddělení přírodovědecké fakulty bude uzavřeno od 23. prosince do 1. ledna. Od 2. ledna platí běžné úřední hodiny.
Pedagogická fakulta UP oslavila sedmdesáté výročí vysokoškolské přípravy učitelů. Při této příležitosti pozvala do své auly emeritní děkany, zástupce Univerzity Palackého, kolegy ze spřátelených...
Ocenění pro výjimečnou osobnost českého inovačního života letos poprvé udělilo sdružení CzechInno. Titul „Osobnost projektu Vizionáři 2016“ získal prorektor UP pro transfer technologií Miroslav...
Literární, výtvarné i hudební fluidum vstoupilo do primátorských prostor olomoucké radnice v podvečer 6. prosince. Zatímco vně historických vitráží na Horním náměstí zvonily čertovské a mikulášské...
O současném stavu poznání v oblasti biosenzoriky i o přípravě biosenzorů s využitím nejrůznějších nanomateriálů hovořil včera na přírodovědecké fakultě Arben Merkoçi z Catalan Institute of...
Volby předsedy a místopředsedů byly hlavním bodem programu zasedání akademického senátu lékařské fakulty, na kterém se poprvé sešli jeho nově zvolení členové. Do svého čela pro příští tři roky...
Výzva VSP pro magisterská, doktorandská a jiná postgraduální studia s termínem žádostí do 31. 1. 2017.
O možnostech, jak ještě více zlepšit spolupráci s fakultními školami, debatovali v pondělí koordinátoři fakultních škol a zástupci vedení přírodovědecké fakulty. Fakultní “vyslanci“ se také blíže...
Křtu českého překladu knihy Latina je mrtvá, ať žije latina, přeložené Janem Janouškem, členem katedry klasické filologie FF UP, se zúčastnil sám autor knihy, profesor Wilfried Stroh.
Zastavit se v hektickém předvánočním čase a pobavit se s kolegy mohou zaměstnanci Univerzity Palackého, pokud přijmou pozvání rektora Jaroslava Millera na předvánoční setkání. Uskuteční se ve čtvrtek...
Právnická fakulta Univerzity Palackého zná dva týmy, které ji budou reprezentovat v prestižní soutěži Lidskoprávní Moot Court. O postupujících do celostátního finále v simulovaném soudním procesu...
Institute for Peace and Dialogue invite you to join the next 10 Days International Winter Academy and 3 Month CAS-Research Program which will be held in Switzerland.
Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od začátku června 2017 na vybraných amerických univerzitách.
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: přednosty/přednostky Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Kvalifikační...
Na popularizaci vědy, propagaci přírodovědecké fakulty, oživení kulturního a společenského dění nebo zkrášlení fakulty a jejího okolí se zaměřily projekty, které letos studenti přihlásili do projektu...
Využití nanomateriálů pro přípravu biosenzorů a miniaturních detektorů, díky nimž lze odhalit například biologicky významné látky v tělních tekutinách, znečištění v životním prostředí nebo materiály...
V aule právnické fakulty promovalo sedmdesát sedm absolventů doktorských studijních programů. Jedenáct docentů obdrželo jmenovací dekrety a Jiří Černý, Pavel Marek a Pavel Peč převzali práva...
Lucie noci upije a dne sice nepřidá, na univerzitu ale přesto nepřijde příští úterý s prázdnýma rukama. Přinese nové číslo časopisu Žurnál. Pokud vás zajímá, jestli se dají v Olomouci dělat světové...
Deset osobností převzalo ve středu na přírodovědecké fakultě Cenu děkana 2016 za prestižní vědecké publikace. Děkan Ivo Frébort navíc udělil ocenění dvěma vynikajícím pedagogům. Stejně jako před...
V úterý 7. prosince 2016 se konal třetí večer deskových her v Ústřední knihovně UP.
S podtitulem Zdraví nejen na Vánoce, ale v celém příštím roce uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví.
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují v rámci Absolventského programu výběrové řízení na obsazení pracovní pozice lékař/asistent.
Věnované pohádky – tak zní soubor krátkých příběhů v češtině a angličtině, které sepsaly známé osobnosti z Česka i Slovenska, aby podpořili onkologicky nemocné děti. Příběhy doplnily kouzelné...
Rozsvícení vánočního stromu a návštěva Mikuláše, čerta a anděla i letos oživily závěr zimního semestru na lékařské fakultě. Společným zapálením svíček před Teoretickými ústavy si akademici a studenti...
Aktuálním trendům v neurorehabilitaci po cévní mozkové příhodě byla věnována konference s mezinárodní účastí, kterou připravil Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd. Jejím hlavním hostem byl...
Vzájemná výměna informací o možnostech spolupráce a zvýšení zájmu středoškoláků o přírodovědné obory - to byly hlavní cíle čtvrtečního setkání vedení přírodovědecké fakulty s řediteli fakultních...
Akademický senát filozofické fakulty věnoval část z jednání budoucímu zařazení oboru Latinská filologie. Ve struktuře fakulty patrně najde nové místo na katedře historie.
Optimismus, nadšení, dřina, radost, přátelství a obětavost. Všechna tato substantiva lze použít pro charakteristiku dvacetiletého období existence katedry biochemie na přírodovědecké fakultě....
Hana Pospíšilová, absolventka katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, získala cenu Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii historie 20. století. Prestižní ocenění obdržela za svou...
Fakulta zdravotnických věd se připravuje na třetí děkanské volby ve své historii. Nového děkana nebo děkanku pro funkční období 2017 – 2021 zvolí senátoři na konci ledna příštího roku. Návrhy na...
Aktuální výsledky výzkumu nádorových onemocnění představili v Olomouci špičkoví odborníci z Evropy a USA, kteří byli hosty letošních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Účast...
Nedostatečná pohybová aktivita je z hlediska globální úmrtnosti čtvrtým nejvýznamnějším faktorem, ročně s ní souvisí více než tři miliony úmrtí. Sedavý životní styl tak lze označit za novodobé...
Belgický filozof Maarten Boudry bude poprvé přednášet v Česku. Mladý badatel, který působí na Ghent University, je v akademickém světě známý pro své radikální názory, mimo jiné na vztah vědy a...
Olomouc bude ode dneška až do neděle patřit Přehlídce filmové animace a současného umění (PAF). Nejstarší tuzemský festival věnující se fenoménu animace nabídne více než osmdesát dramaturgických...
Děkan FF UP a KPES zvou na besedu s historikem, spisovatelem a ředitelem divize Nakladatelství Academia Jiřím Padevětem na téma Naše krvavé země (události v areálu dnešní České republiky od března do...
Zkvalitnění a zjednodušení komunikace napříč fakultou. To je hlavní cíl nového periodika, jehož první číslo dnes vydala Právnická fakulta Univerzity Palackého. Časopis nazvaný zPRÁVOdaj má...
Mezinárodní věhlas, touha po poznání, životní elán, schopnost čelit tíživým životním situacím, vztah k Olomouci a nakonec i udělení Ceny Neuron 2016 za přínos světové vědě. To vše mají společné fyzik...
S úspěchem se vrátili z česko-slovenské soutěže studentských vědeckých prací reprezentanti olomoucké lékařské fakulty. Letošní absolventi zubního lékařství Jakub Kania a Michal Přibyl se v silné...
Darovat hračky, knihy nebo výtvarné potřeby – takový je smysl sbírky, kterou vyhlásila cyrilometodějská teologická fakulta na podporu dětí ze sociálně vyloučených lokalit Olomoucka. Připojit se...
S několikanásobným úspěchem se z letošního sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů vrátili odborníci Ústavu imunologie lékařské fakulty. V jednotlivých sekcích soutěže o...
V olomouckém kině Metropol má dnes večer premiéru film Stojí hruška. Pohádkový muzikál natočili studenti Univerzity Palackého, kteří využili jako předlohu divadelní hru Milady Mašatové.
Téměř ze dvou třetin se pro příští funkční období obměnilo složení akademického senátu lékařské fakulty. Z voleb, které se uskutečnily minulý týden, vzešlo 23 nováčků. Svůj mandát obhájilo celkem 13...
Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci přijal na svém zasedání dne 10.11.2016 usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP v Olomouci na funkční období 2017 -...
V pátek 2. prosince 2016 se od 10:00 do 12:30 v Auditoriu Maximu Uměleckého centra UP workshop s názvem Řízení lidských zdrojů na vysokých školách s podtitulem Implementace IS HAP na UP.
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hostila 11. 11. 2016 přední odborníky České republiky na dopravní psychologii. V tento den se konal již šestý ročník dopravního...
Germanistka Ingeborg Fialová Fürstová z Filozofické fakulty UP dostala v Rakousku prestižní ocenění Danubius Award. Cenu uděluje od roku 2011 Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, a oceňuje...
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 8. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo...
Několik tisíc středoškoláků si v pátek nenechalo ujít Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého. Na jednotlivých fakultách dostali informace o studiu, oborech, uplatnění v praxi a mohli si i...
Nejnovějším poznatkům z diagnostiky, léčby a výzkumu nádorových onemocnění je věnován 12. ročník mezinárodní konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které na přelomu...
Oddělení zahraničních vztahů FZV UP zve všechny zájemce o zahraniční pobyty na Info odpoledne, týkající se studentských mobilit Erasmus+ na nový akademický rok 2017/2018
Všichni jste srdečně zváni na akci Rozsvícení vánočního stromečku, která proběhne dne 5. prosince 2016 od 16:00 na TÚ.
Mimořádná stipendia z odkazu mecenášky Josefíny Napravilové udělila letos lékařská fakulta studentce Zubního lékařství Adrianě Šimalčíkové a studentovi Všeobecného lékařství Adamovi Chudobovi....
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večer deskových her, který se bude konat 6. prosince 2016 od 19.00 v Ústřední knihovně UP.
České děti z nejnižší vrstvy společnosti více sportují a konzumují méně sladkostí a sladkých nápojů než v roce 2002. Vyplývá to ze zprávy UNICEF Innocenti Report Card 13 s názvem Fairness for...
O možnostech zaměstnání, praxí, odborných stáží, ale třeba i o tom, jak vystupovat při přijímacím pohovoru a co napsat do životopisu hovořili v úterý a ve středu se zaměstnavateli studenti univerzity...
Podpořit lidi bez domova se každoročně snaží charitativní akce Noc venku. Koná se právě dnes v Letním kině Olomouc. A kromě možnosti přespat pod širým nebem nabídne příchozím i bohatý kulturní...
Olomoucká akademická obec i veřejnost se budou moci setkat se dvěma významnými vědci, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin svých oborů a letos získali Cenu Neuron za přínos světové vědě. Do svých...
Společné fórum k církevnímu právu se v pátek otevře mladým vědeckým pracovníkům ze střední Evropy, kteří se v Olomouci vzájemně seznámí s výsledky svých odborných prací. Prostor pro výměnu zkušeností...
Jedním z laureátů ocenění Česká hlavička 2016 je student Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Dostál. K úspěchu v soutěži nadaných středoškoláků a mladých vědců mu dopomohla i spolupráce s odborníky...
Dne 10. 11. 2016 se v Clarion Congress Hotel Olomouc setkali pneumologové a hrudní chirurgové z Olomouckého kraje na společné konferenci věnované novinkám z obou oborů, které nerozlučně spojuje péče...
Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia za akademický rok 2015/2016, bude stipendium jednorázově vyplaceno v prosinci...
Filozof a překladatel Karel Floss prosloví ve středu Výroční přednášku k poctě J. L. Fischera. Žák a spolupracovník prvního rektora obnovené Univerzity Palackého bude mluvit před akademickou obcí na...
Přírodovědecká fakulta se rozhodla i letos potěšit děti, které našly dočasné útočiště v Klokánku v Olomouci a Dlouhé Loučce. Právě dnes odstartovala tradiční vánoční sbírka Daruj dětem hračku pro...
Pohled na každodenní život obyvatel Keni očima studentské stážistky nabízí výstava fotografií, nově otevřená v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici. Posluchačka teologické fakulty Marcela Krejčí je...
O možnostech spolupráce se zaměstnavateli již během studia a také o případném uplatnění na trhu práce po promoci budou diskutovat studenti přírodovědných oborů na tradiční akci Okno do praxe....
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databáze zahrnující výběr časopisů z Periodical Archive Online.
Se vzpomínkou na Jana Opletala spojili oslavy 17. listopadu zástupci lékařské a teologické fakulty. Den před státním svátkem se sešli v Nákle u jeho hrobu a při krátkém pietním aktu si připomněli...
O přípravě studentů na učitelské povolání, pedagogických praxích, kariérním řádu i o nástrahách, které mladé absolventy čekají po nástupu do škol, hovořili mimo jiné účastníci besedy nazvané...
Chcete pracovat na venkově a přitom v moderním stomatologickém centru? Chcete pracovat a rozvíjet se v mladém přátelském kolektivu v prostředí s moderními technologiemi? Chcete s námi budovat nový...
Radost, smutek, vztek, strach, překvapení a zhnusení. To je výčet základních emocí, kterým se věnují učitelé a žáci několika základních škol prostřednictvím speciálního programu Druhý krok. Podle...
Autoři bakalářských a magisterských prací, kteří si myslí, že napsali zdařilý text, ho mohou přihlásit do soutěže o Cenu rektora UP. Zapojit se mohou také studenti-sportovci. Hodnotit se bude jejich...
Ústav fyzioterapie FZV Univerzity Palackého Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc si Vás dovolují srdečně pozvat na rehabilitační konferenci se zahraniční účastí - Neurorehabilitační...
Nejen pro zájemce o rozvojové země, ale i pro ty, kteří se zajímají o možnosti využití geografických informačních systémů a mapování, je určena konference Mapování GIS Rozvoj. Její čtvrtý ročník se...
Vážený studente, jsi kreativní, máš nápady, zajímají tě nové technologie a IoT - internet věcí? Pak hledáme právě tebe! Tým Vědeckotechnického parku spolu s AC BALUO a Českými Radiokomunikacemi...
Společné cvičení Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a FZV UP v Galerii Šantovka.
Děkanské volno dne 18. 11. 2016 na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení UP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2017/2018.
Den otevřených dveří Univerzity Palackého se uskuteční na fakultě cyrilometodějské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a tělesné kultury v pátek 25. listopadu. Od 9 do 14 hodin zprostředkuje...
Udělat něco pro své zdraví může ten, kdo vyslyší výzvu studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého a zapojí se do jejich sportovně-osvětového programu, který připravili při příležitosti Světového...
Na odpad, který produkují studenti na kolejích, si posvítili členové spolku Udržitelný Palacký. V rámci své kampaně Think out of the Bin ve středu přímo za přírodovědeckou fakultou vytřídili odpadky...
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace přijme lékaře (absolventa) na oddělení:- anesteziologicko-resuscitační,- infekční, - interní, - kožní, - neurologické. Nabízíme: - stipendium pro...
Ve středu 9. listopadu 2016 byly zveřejněny kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty UP.
Akademický senát LF UP připomene 16. listopadu setkáním v Nákle výjimečnou osobnost studenta medicíny a Sokola Jana Opletala, a 17. listopadu nabízí možnost společné cesty vlakem do Prahy na...
Jan F. Pavlíček: Střetávání italské a české historiografie v devatenáctém a dvacátém století, Nella Mlsová: „Česká“ Itálie – Češi na cestách po Itálii, Pavel Helan: Vztahy mladého Československa s...
Hned dvě dámy spjaté s Univerzitou Palackého dostaly včera při příležitosti životního jubilea univerzitní ocenění. Bronzovou medailí Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého vyznamenal rektor...
Pozvánka na Erasmus Info Day 24. listopadu 2016
Už během studia je dobré mít konkrétní zájem a stojí za to se mu naplno věnovat. Může se totiž docela dobře stát, že to, co začalo jako studentská práce, nasměřuje celou vaši budoucí kariéru. Takové...
V úterý 8. listopadu 2016 se konalo čtrnácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do vynikající databáze PressReader.
Jedinečné památky islámského období, které stojí ve stínu významných starověkých monumentů. Právě jim se ve svých výzkumech věnuje v iráckém Kurdistánu archeolog Univerzity Palackého Karel Nováček. V...
Nemocnice Havlíčkův Brod nabízí volná pracovní místa pro lékaře na oddělení:- INTERNÍ, - PLICNÍ, - NEUROLOGICKÉ - UROLOGICKÉ - PATOLOGICKÉ - ORL - ONM - RDG - GaP - OČNÍ - CHIRURGICKÉv naší...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské výchovy
Příští Akademický senát Přírodovědecké fakulty bude zřejmě zvolen podle upraveného volebního řádu. Změny schválili na minulém zasedání stávající senátoři, potvrdit je musí ještě Akademický senát...
Akademický senát pedagogické fakulty zvolil na svém předposledním jednání v kalendářním roce 2016 nové místopředsedy. První místopředsedkyní se stala Jitka Petrová z katedry primární pedagogiky,...
Psycholožka Romana Mazalová je další z osobností, která bude mluvit o svých profesních a kariérních zkušenostech v cyklu UPsolvent. Přednáška se uskuteční v pondělí v podvečer v kapli Božího Těla v...
Slavnostní fanfáry, absolventské diplomy i promoční slib. Promoce se vším všudy si po 50 letech zopakovalo na 70 absolventů přírodovědecké fakulty, kteří v pátek absolvovali zlatou promoci. Stihli i...
Někdejší studenti lékařské fakulty si zopakovali slavnostní okamžiky ukončení studia při příležitosti zlaté promoce. Po padesáti letech si svá studia připomnělo v prostorách Klášterního Hradiska sedm...
Dne 3. 11. 2016 byla zveřejněna výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017. Více informací naleznete v textu výzvy, případně se obracejte na ZO FF.
Proniknout do mapování vybraného území a současně pomoci humanitární organizaci Lékaři bez hranic mohou účastníci 1. olomouckého mapathonu, který se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu na...
Představení programu Erasmus+ a termínů Výzvy pro předkládání žádostí v roce 2017.
Blíží se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018.
Informační centrum Praha si Vás dovoluje upozornit na blížící se termín uzávěrek pro podání žádostí o stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2017/2018.
O zahraniční politice, prezidentských volbách, terorismu, uprchlické krizi nebo o závažnosti klimatických změn hovořil včera se studenty právnické fakulty americký velvyslanec Andrew H. Schapiro....
Nabídky stipendijních programů spravovaných Domem zahraničí spolupráce
Do světa nanočástic a nanotechnologií nahlížejí v těchto dnech návštěvníci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které až do pátku pořádá v rámci Týdne vědy a techniky...
Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika získá letos profesor Jan Peřina z přírodovědecké fakulty a Společné laboratoře optiky. Nadační fond ocení celkem šest českých vědců za vědecké...
Dva právníci, europoslanci Pavel Telička a Pavel Svoboda, a otázky zaměřené na současný stav Evropské unie. To byl scénář kulatého stolu, který v úterý pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při...
Díky spolupráci s Lékařskou fakultou UP rozšířila Fakultní nemocnice Olomouc zubní pohotovost. Kromě dosavadních odpoledních a nočních hodin mohou pacienti od září vyhledat lékařskou pomoc i během...
Vysloužili si nálepku cyniků a kritiků, které je těžké ohromit. Přezdívá se jim generace Y nebo také internetová. Online studují, pracují, randí nebo se baví sledováním videí. Polovinu těch, která si...
Role médií v amerických prezidentských volbách byla stěžejním tématem diskuse profesora Steva Doiga z americké Arizona State University a studentů Univerzity Palackého.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektor/ka českého jazyka a literatury na University of Delhi.
Přístupy k prenatální péči i zkušenosti ze švédské porodnické praxe byly hlavními tématy workshopu, který pro budoucí i stávající porodní asistentky připravila fakulta zdravotnických věd. Pozvání do...
Týden s evropským právem. Tak by se daly nazvat první listopadové dny na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Besedovat nebo zorganizovat workshop přijede celkem pět zajímavých osobností, expertů...
Až téměř do Vánoc bude možné na přírodovědecké fakultě potkávat černovlasou sympatickou studentku z Bhútánu, která si od září rozšiřuje své obzory na katedře rozvojových studií. Yogeeta Dahal...
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večerní čtení, které se bude konat 8. listopadu 2016 od 19.00 v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na výstavu fotografií Marcely Krejčí, studentky oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce CMTF.
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého si v úterý 25. října ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje...
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizacepřijme do pracovního poměru  lékaře/ lékařku na RDG oddělení Požadujeme: lékaře/lékařku absolventaodpovědnost,...
Budova Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici získala nový vzhled a moderní bezbariérový přístup. Po několika měsících stavebních úprav, které probíhaly za plného provozu, ji slavnostně otevřeli...
ECR student abstract submission is open until October 15! The submitters of the 32 best abstracts will be invited to present their work in front of a huge audience at ECR 2017. Free...
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Společné laboratoře optiky (SLO) Univerzity Palackého vyvinuli společně s kolegy z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a...
Novým místopředsedou akademického senátu teologické fakulty se stal Lukáš Dořičák. Do uvolněné funkce jej senátoři zvolili na svém desátém řádném zasedání.
Mezikulturní porozumění, management odlišností, sociální podnikání nebo psaní projektů. Především o těchto nových kompetencích sociálních pracovníků se hovořilo na dvoudenní mezinárodní konferenci...
Profesor Pavel Hobza, který vedle Ústavu organické chemie a biochemie působí také na přírodovědecké fakultě a jejím Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), získal čestnou...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře filozofie a patrologie
Akademici z filozofické fakulty popularizovali vědu v klubu 15 minut. Publikum tak mělo možnost seznámit se s pestrým spektrem přístupů k odhalování i analýze propagandy.
Bioetický pohled na problematiku neplodnosti, asistované reprodukce nebo adopce nabídla letní škola, kterou v uplynulém týdnu připravila katedra systematické teologie pro vysokoškolské studenty ze...
Spoluzakladatelka a někdejší přednostka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Ishraq Dhaifalah obdržela Pamětní medaili UP. Rektor Jaroslav Miller tak ocenil především její přínos pro...
Především grafen a 2D materiály byly ústředním tématem osmého ročníku mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon 2016, která se od úterý do dnešního dne koná v Brně. Jejím odborným garantem je...
Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia...
Věnovat deset minut šanci pro záchranu lidského života – takovou příležitost nabízejí členové olomoucké pobočky studentské organizace IFMSA, kteří se rozhodli zorganizovat nábor nových dárců kostní...
Na Univerzitu Palackého přijelo na šedesát účastníků šesté olomoucké podzimní sociologické konference. Tematicky otevřené setkání s názvem Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nabízí českým i...
Ústav porodní asistence pořádá v pondělí 31. 10. 2016 WORKSHOP pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje pro studenty a zaměstnance UP, seniory a absolventy PřF soutěž o nejlepší návrh PF 2017.
Druhé místo v kategorii doktorandů, si přivezla Právnická fakulta Univerzity Palackého z Prahy. Na tamní právnické fakultě se konalo letošní československé finále soutěže o nejlepší studentskou...
Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků.
Výročí - U příležitosti 90. životního jubilea byla rektorem UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. udělena Pamětní medaile UP prof. MUDr. Rostislavovi Koďouskovi, DrSc. Medaili mu...
Se studentským životem i vědeckou prací na přírodovědecké fakultě se seznamuje 19 studentů z Hanze University of Applied Science z nizozemského Groningenu. V úterý navštívili Centrum regionu Haná pro...
Světově uznávaný odborník na magnetismus grafenu a uhlíkových struktur Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology byl v pondělí dalším hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series,...
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční 11. listopadu 2016.
Tři noví senátoři zasednou v Akademickém senátu Univerzity Palackého po doplňovacích volbách na právnické a cyrilometodějské teologické fakultě. Členem komory akademických pracovníků se stala...
Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. Takový je název nové, téměř čtyř set stránkové monografie Petra Orsága, vedoucího katedry...
Konference - Od roku 2000 probíhá v Olomouci každý rok na podzim z iniciativy Moravsko-slezské křesťanské akademie bioetická konference. Během té doby byla na tomto fóru předmětem diskuse již celá...
Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice bude tématem přednášky rakouské expertky na etické otázky rodiny z Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerové. Jako host...
Zájemci o češtinu, kulturní dějiny a současnost Moravy a Slezska míří na univerzitu na sympozium Komárkova jazykovědná Olomouc. Budou se věnovat jazykové situaci češtiny na Moravě a ve Slezsku.
Dva dny plné exkurzí prožili na přírodovědecké fakultě úspěšní řešitelé Biologické olympiády z Pardubického kraje. Celkem 15 gymnazistů během čtvrtku a pátku navštívili nejen hlavní budovu fakulty,...
Právnická fakulta Univerzity Palackého bude příští týden hostit odborníky ze čtyř kontinentů. Do Olomouce přijedou na konferenci „Legal responses to forced mass migration: regional approaches and...
Dobří vědci musí být nejen excelentní ve svém oboru, ale musí umět také o své práci mluvit a dokázat vědu popularizovat. To je sdělení, které se snažil předat nadaným studentům vědec a popularizátor...
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na postgraduální kurz simulační medicíny: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči. Kurz...
Kniha - Experti z oddělení expresivních terapií Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Milan Valenta, Oldřich Müller a Martin D. Polínek) byli...
Stránka aktualizována: 31. 03. 2015, Vladimír Kubák