Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Archiv zpráv

V sobotu 21. ledna 2017 se otevřou brány Univerzity Palackého, včetně některých poboček Knihovny Univerzity Palackého.
Zájemci o prezenční, kombinované studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání mohou 21. ledna 2017 v době od 9.00 do 14.00 hodin navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště fakulty.
Den otevřených dveří Univerzity Palackého se uskuteční v sobotu 21. ledna na všech osmi fakultách. Budoucím vysokoškolákům nabídne v době od 9 do 14 hodin kompletní informační servis. Zájemci budou...
Studenti středních škol mají opět možnost naučit se, jak funguje právo a zlepšit si své komunikační dovednosti. Stačí se přihlásit do soutěže v simulovaném soudním řízení, kterou je Mezinárodní...
Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP vypisuje výběrové řízení na pozici: pracovnice úklidu.
Emeritní rektor Josef Jařab a politolog Pavel Šaradín, to jsou hned dvě osobnosti z Univerzity Palackého, které se budou v sobotu 14. ledna zamýšlet nad historií a významem Charty 77.
Středoškoláci, pro něž fyzika rozhodně není strašákem, přijeli v pátek na přírodovědeckou fakultu na čtrnáctý ročník Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu. Čekaly na ně netradiční pokusy, přednášky i...
Kancelářské a výtvarné potřeby, trvanlivé potraviny, balíčky kávy nebo čaje vynesla věcná sbírka na podporu občanského sdružení Centrum Amelie Olomouc. S mottem „I malá drobnost je velká pomoc“ ji v...
Letošní novoročenku přírodovědecké fakulty vytvořila studentka oboru Aplikovaná matematika v ekonomii Karolína Markulčeková. Její přání, které současně může sloužit jako antistresové omalovánky,...
Velké množství hraček, her, kosmetiky, výtvarných potřeb, ale třeba i hygienické potřeby či trvanlivé potraviny věnovali studenti i zaměstnanci přírodovědecké fakulty do sbírky Daruj dětem hračku pro...
Studijní oddělení Fakulty zdravotnických věd oznamuje, že bude v období od 23. prosince do 30. prosince 2016 z organizačních důvodů uzavřeno.
Tímto rozhodnutím uděluje děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pracovní volno ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2016 z provozních a úsporných důvodů.
Proděkan pro zahraniční záležitosti MUDr. Jan Galuszka, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení pro studenty prezenční a kombinované formy studia FZV UP v Olomouci na obsazení studijních pobytů v rámci...
Medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání se rozdávaly počátkem prosince na slavnostním setkání, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR...
Přírodovědecká fakulta si své nové senátory zvolí 5. a 6. dubna. V tentýž den se na fakultě uskuteční i volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. O termínu voleb rozhodli fakultní senátoři v...
Studijní oddělení přírodovědecké fakulty bude uzavřeno od 23. prosince do 1. ledna. Od 2. ledna platí běžné úřední hodiny.
Pedagogická fakulta UP oslavila sedmdesáté výročí vysokoškolské přípravy učitelů. Při této příležitosti pozvala do své auly emeritní děkany, zástupce Univerzity Palackého, kolegy ze spřátelených...
Ocenění pro výjimečnou osobnost českého inovačního života letos poprvé udělilo sdružení CzechInno. Titul „Osobnost projektu Vizionáři 2016“ získal prorektor UP pro transfer technologií Miroslav...
O současném stavu poznání v oblasti biosenzoriky i o přípravě biosenzorů s využitím nejrůznějších nanomateriálů hovořil včera na přírodovědecké fakultě Arben Merkoçi z Catalan Institute of...
O možnostech, jak ještě více zlepšit spolupráci s fakultními školami, debatovali v pondělí koordinátoři fakultních škol a zástupci vedení přírodovědecké fakulty. Fakultní “vyslanci“ se také blíže...
Křtu českého překladu knihy Latina je mrtvá, ať žije latina, přeložené Janem Janouškem, členem katedry klasické filologie FF UP, se zúčastnil sám autor knihy, profesor Wilfried Stroh.
Zastavit se v hektickém předvánočním čase a pobavit se s kolegy mohou zaměstnanci Univerzity Palackého, pokud přijmou pozvání rektora Jaroslava Millera na předvánoční setkání. Uskuteční se ve čtvrtek...
Právnická fakulta Univerzity Palackého zná dva týmy, které ji budou reprezentovat v prestižní soutěži Lidskoprávní Moot Court. O postupujících do celostátního finále v simulovaném soudním procesu...
Nabízíme možnost přihlásit se k účasti na některém ze šestitýdenních institutů amerických studií, pořádaných v termínech od začátku června 2017 na vybraných amerických univerzitách.
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: přednosty/přednostky Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Kvalifikační...
Na popularizaci vědy, propagaci přírodovědecké fakulty, oživení kulturního a společenského dění nebo zkrášlení fakulty a jejího okolí se zaměřily projekty, které letos studenti přihlásili do projektu...
Využití nanomateriálů pro přípravu biosenzorů a miniaturních detektorů, díky nimž lze odhalit například biologicky významné látky v tělních tekutinách, znečištění v životním prostředí nebo materiály...
V aule právnické fakulty promovalo sedmdesát sedm absolventů doktorských studijních programů. Jedenáct docentů obdrželo jmenovací dekrety a Jiří Černý, Pavel Marek a Pavel Peč převzali práva...
Lucie noci upije a dne sice nepřidá, na univerzitu ale přesto nepřijde příští úterý s prázdnýma rukama. Přinese nové číslo časopisu Žurnál. Pokud vás zajímá, jestli se dají v Olomouci dělat světové...
Deset osobností převzalo ve středu na přírodovědecké fakultě Cenu děkana 2016 za prestižní vědecké publikace. Děkan Ivo Frébort navíc udělil ocenění dvěma vynikajícím pedagogům. Stejně jako před...
V úterý 7. prosince 2016 se konal třetí večer deskových her v Ústřední knihovně UP.
S podtitulem Zdraví nejen na Vánoce, ale v celém příštím roce uspořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého interaktivní vzdělávací workshop Vánoce a zdraví.
Věnované pohádky – tak zní soubor krátkých příběhů v češtině a angličtině, které sepsaly známé osobnosti z Česka i Slovenska, aby podpořili onkologicky nemocné děti. Příběhy doplnily kouzelné...
Rozsvícení vánočního stromu a návštěva Mikuláše, čerta a anděla i letos oživily závěr zimního semestru na lékařské fakultě. Společným zapálením svíček před Teoretickými ústavy si akademici a studenti...
Aktuálním trendům v neurorehabilitaci po cévní mozkové příhodě byla věnována konference s mezinárodní účastí, kterou připravil Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd. Jejím hlavním hostem byl...
Vzájemná výměna informací o možnostech spolupráce a zvýšení zájmu středoškoláků o přírodovědné obory - to byly hlavní cíle čtvrtečního setkání vedení přírodovědecké fakulty s řediteli fakultních...
Akademický senát filozofické fakulty věnoval část z jednání budoucímu zařazení oboru Latinská filologie. Ve struktuře fakulty patrně najde nové místo na katedře historie.
Optimismus, nadšení, dřina, radost, přátelství a obětavost. Všechna tato substantiva lze použít pro charakteristiku dvacetiletého období existence katedry biochemie na přírodovědecké fakultě....
Hana Pospíšilová, absolventka katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, získala cenu Edvarda Beneše 3. stupně v kategorii historie 20. století. Prestižní ocenění obdržela za svou...
Aktuální výsledky výzkumu nádorových onemocnění představili v Olomouci špičkoví odborníci z Evropy a USA, kteří byli hosty letošních Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Účast...
Nedostatečná pohybová aktivita je z hlediska globální úmrtnosti čtvrtým nejvýznamnějším faktorem, ročně s ní souvisí více než tři miliony úmrtí. Sedavý životní styl tak lze označit za novodobé...
Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajoby disertačních prací studentů doktorských studijních programů:  Mgr. Petr Cápal, obor Molekulární a buněčná biologieMgr. Michal...
Belgický filozof Maarten Boudry bude poprvé přednášet v Česku. Mladý badatel, který působí na Ghent University, je v akademickém světě známý pro své radikální názory, mimo jiné na vztah vědy a...
Olomouc bude ode dneška až do neděle patřit Přehlídce filmové animace a současného umění (PAF). Nejstarší tuzemský festival věnující se fenoménu animace nabídne více než osmdesát dramaturgických...
Děkan FF UP a KPES zvou na besedu s historikem, spisovatelem a ředitelem divize Nakladatelství Academia Jiřím Padevětem na téma Naše krvavé země (události v areálu dnešní České republiky od března do...
Zkvalitnění a zjednodušení komunikace napříč fakultou. To je hlavní cíl nového periodika, jehož první číslo dnes vydala Právnická fakulta Univerzity Palackého. Časopis nazvaný zPRÁVOdaj má...
Mezinárodní věhlas, touha po poznání, životní elán, schopnost čelit tíživým životním situacím, vztah k Olomouci a nakonec i udělení Ceny Neuron 2016 za přínos světové vědě. To vše mají společné fyzik...
S úspěchem se vrátili z česko-slovenské soutěže studentských vědeckých prací reprezentanti olomoucké lékařské fakulty. Letošní absolventi zubního lékařství Jakub Kania a Michal Přibyl se v silné...
Darovat hračky, knihy nebo výtvarné potřeby – takový je smysl sbírky, kterou vyhlásila cyrilometodějská teologická fakulta na podporu dětí ze sociálně vyloučených lokalit Olomoucka. Připojit se...
S několikanásobným úspěchem se z letošního sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů vrátili odborníci Ústavu imunologie lékařské fakulty. V jednotlivých sekcích soutěže o...
V olomouckém kině Metropol má dnes večer premiéru film Stojí hruška. Pohádkový muzikál natočili studenti Univerzity Palackého, kteří využili jako předlohu divadelní hru Milady Mašatové.
Téměř ze dvou třetin se pro příští funkční období obměnilo složení akademického senátu lékařské fakulty. Z voleb, které se uskutečnily minulý týden, vzešlo 23 nováčků. Svůj mandát obhájilo celkem 13...
V pátek 2. prosince 2016 se od 10:00 do 12:30 v Auditoriu Maximu Uměleckého centra UP workshop s názvem Řízení lidských zdrojů na vysokých školách s podtitulem Implementace IS HAP na UP.
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci hostila 11. 11. 2016 přední odborníky České republiky na dopravní psychologii. V tento den se konal již šestý ročník dopravního...
Germanistka Ingeborg Fialová Fürstová z Filozofické fakulty UP dostala v Rakousku prestižní ocenění Danubius Award. Cenu uděluje od roku 2011 Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, a oceňuje...
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 8. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo...
Několik tisíc středoškoláků si v pátek nenechalo ujít Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého. Na jednotlivých fakultách dostali informace o studiu, oborech, uplatnění v praxi a mohli si i...
Nejnovějším poznatkům z diagnostiky, léčby a výzkumu nádorových onemocnění je věnován 12. ročník mezinárodní konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, které na přelomu...
Oddělení zahraničních vztahů FZV UP zve všechny zájemce o zahraniční pobyty na Info odpoledne, týkající se studentských mobilit Erasmus+ na nový akademický rok 2017/2018
Všichni jste srdečně zváni na akci Rozsvícení vánočního stromečku, která proběhne dne 5. prosince 2016 od 16:00 na TÚ.
Mimořádná stipendia z odkazu mecenášky Josefíny Napravilové udělila letos lékařská fakulta studentce Zubního lékařství Adrianě Šimalčíkové a studentovi Všeobecného lékařství Adamovi Chudobovi....
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večer deskových her, který se bude konat 6. prosince 2016 od 19.00 v Ústřední knihovně UP.
České děti z nejnižší vrstvy společnosti více sportují a konzumují méně sladkostí a sladkých nápojů než v roce 2002. Vyplývá to ze zprávy UNICEF Innocenti Report Card 13 s názvem Fairness for...
O možnostech zaměstnání, praxí, odborných stáží, ale třeba i o tom, jak vystupovat při přijímacím pohovoru a co napsat do životopisu hovořili v úterý a ve středu se zaměstnavateli studenti univerzity...
Podpořit lidi bez domova se každoročně snaží charitativní akce Noc venku. Koná se právě dnes v Letním kině Olomouc. A kromě možnosti přespat pod širým nebem nabídne příchozím i bohatý kulturní...
Olomoucká akademická obec i veřejnost se budou moci setkat se dvěma významnými vědci, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin svých oborů a letos získali Cenu Neuron za přínos světové vědě. Do svých...
Společné fórum k církevnímu právu se v pátek otevře mladým vědeckým pracovníkům ze střední Evropy, kteří se v Olomouci vzájemně seznámí s výsledky svých odborných prací. Prostor pro výměnu zkušeností...
Jedním z laureátů ocenění Česká hlavička 2016 je student Slovanského gymnázia v Olomouci Jakub Dostál. K úspěchu v soutěži nadaných středoškoláků a mladých vědců mu dopomohla i spolupráce s odborníky...
Dne 10. 11. 2016 se v Clarion Congress Hotel Olomouc setkali pneumologové a hrudní chirurgové z Olomouckého kraje na společné konferenci věnované novinkám z obou oborů, které nerozlučně spojuje péče...
Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia za akademický rok 2015/2016, bude stipendium jednorázově vyplaceno v prosinci...
Filozof a překladatel Karel Floss prosloví ve středu Výroční přednášku k poctě J. L. Fischera. Žák a spolupracovník prvního rektora obnovené Univerzity Palackého bude mluvit před akademickou obcí na...
Přírodovědecká fakulta se rozhodla i letos potěšit děti, které našly dočasné útočiště v Klokánku v Olomouci a Dlouhé Loučce. Právě dnes odstartovala tradiční vánoční sbírka Daruj dětem hračku pro...
Pohled na každodenní život obyvatel Keni očima studentské stážistky nabízí výstava fotografií, nově otevřená v Ústřední knihovně UP ve Zbrojnici. Posluchačka teologické fakulty Marcela Krejčí je...
O možnostech spolupráce se zaměstnavateli již během studia a také o případném uplatnění na trhu práce po promoci budou diskutovat studenti přírodovědných oborů na tradiční akci Okno do praxe....
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databáze zahrnující výběr časopisů z Periodical Archive Online.
Se vzpomínkou na Jana Opletala spojili oslavy 17. listopadu zástupci lékařské a teologické fakulty. Den před státním svátkem se sešli v Nákle u jeho hrobu a při krátkém pietním aktu si připomněli...
O přípravě studentů na učitelské povolání, pedagogických praxích, kariérním řádu i o nástrahách, které mladé absolventy čekají po nástupu do škol, hovořili mimo jiné účastníci besedy nazvané...
Radost, smutek, vztek, strach, překvapení a zhnusení. To je výčet základních emocí, kterým se věnují učitelé a žáci několika základních škol prostřednictvím speciálního programu Druhý krok. Podle...
Autoři bakalářských a magisterských prací, kteří si myslí, že napsali zdařilý text, ho mohou přihlásit do soutěže o Cenu rektora UP. Zapojit se mohou také studenti-sportovci. Hodnotit se bude jejich...
Ústav fyzioterapie FZV Univerzity Palackého Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc si Vás dovolují srdečně pozvat na rehabilitační konferenci se zahraniční účastí - Neurorehabilitační...
Nejen pro zájemce o rozvojové země, ale i pro ty, kteří se zajímají o možnosti využití geografických informačních systémů a mapování, je určena konference Mapování GIS Rozvoj. Její čtvrtý ročník se...
Vážený studente, jsi kreativní, máš nápady, zajímají tě nové technologie a IoT - internet věcí? Pak hledáme právě tebe! Tým Vědeckotechnického parku spolu s AC BALUO a Českými Radiokomunikacemi...
Společné cvičení Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a FZV UP v Galerii Šantovka.
Děkanské volno dne 18. 11. 2016 na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Zahraniční oddělení UP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2017/2018.
Den otevřených dveří Univerzity Palackého se uskuteční na fakultě cyrilometodějské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a tělesné kultury v pátek 25. listopadu. Od 9 do 14 hodin zprostředkuje...
Udělat něco pro své zdraví může ten, kdo vyslyší výzvu studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého a zapojí se do jejich sportovně-osvětového programu, který připravili při příležitosti Světového...
Na odpad, který produkují studenti na kolejích, si posvítili členové spolku Udržitelný Palacký. V rámci své kampaně Think out of the Bin ve středu přímo za přírodovědeckou fakultou vytřídili odpadky...
Ve středu 9. listopadu 2016 byly zveřejněny kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu Lékařské fakulty UP.
Akademický senát LF UP připomene 16. listopadu setkáním v Nákle výjimečnou osobnost studenta medicíny a Sokola Jana Opletala, a 17. listopadu nabízí možnost společné cesty vlakem do Prahy na...
Jan F. Pavlíček: Střetávání italské a české historiografie v devatenáctém a dvacátém století, Nella Mlsová: „Česká“ Itálie – Češi na cestách po Itálii, Pavel Helan: Vztahy mladého Československa s...
Hned dvě dámy spjaté s Univerzitou Palackého dostaly včera při příležitosti životního jubilea univerzitní ocenění. Bronzovou medailí Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého vyznamenal rektor...
Pozvánka na Erasmus Info Day 24. listopadu 2016
Už během studia je dobré mít konkrétní zájem a stojí za to se mu naplno věnovat. Může se totiž docela dobře stát, že to, co začalo jako studentská práce, nasměřuje celou vaši budoucí kariéru. Takové...
V úterý 8. listopadu 2016 se konalo čtrnácté večerní čtení v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do vynikající databáze PressReader.
Jedinečné památky islámského období, které stojí ve stínu významných starověkých monumentů. Právě jim se ve svých výzkumech věnuje v iráckém Kurdistánu archeolog Univerzity Palackého Karel Nováček. V...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské výchovy
Příští Akademický senát Přírodovědecké fakulty bude zřejmě zvolen podle upraveného volebního řádu. Změny schválili na minulém zasedání stávající senátoři, potvrdit je musí ještě Akademický senát...
Akademický senát pedagogické fakulty zvolil na svém předposledním jednání v kalendářním roce 2016 nové místopředsedy. První místopředsedkyní se stala Jitka Petrová z katedry primární pedagogiky,...
Psycholožka Romana Mazalová je další z osobností, která bude mluvit o svých profesních a kariérních zkušenostech v cyklu UPsolvent. Přednáška se uskuteční v pondělí v podvečer v kapli Božího Těla v...
Slavnostní fanfáry, absolventské diplomy i promoční slib. Promoce se vším všudy si po 50 letech zopakovalo na 70 absolventů přírodovědecké fakulty, kteří v pátek absolvovali zlatou promoci. Stihli i...
Někdejší studenti lékařské fakulty si zopakovali slavnostní okamžiky ukončení studia při příležitosti zlaté promoce. Po padesáti letech si svá studia připomnělo v prostorách Klášterního Hradiska sedm...
Dne 3. 11. 2016 byla zveřejněna výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017. Více informací naleznete v textu výzvy, případně se obracejte na ZO FF.
Proniknout do mapování vybraného území a současně pomoci humanitární organizaci Lékaři bez hranic mohou účastníci 1. olomouckého mapathonu, který se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu na...
Blíží se termín uzávěrky pro podání přihlášek na stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2017/2018.
Informační centrum Praha si Vás dovoluje upozornit na blížící se termín uzávěrek pro podání žádostí o stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2017/2018.
O zahraniční politice, prezidentských volbách, terorismu, uprchlické krizi nebo o závažnosti klimatických změn hovořil včera se studenty právnické fakulty americký velvyslanec Andrew H. Schapiro....
Nabídky stipendijních programů spravovaných Domem zahraničí spolupráce
Do světa nanočástic a nanotechnologií nahlížejí v těchto dnech návštěvníci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které až do pátku pořádá v rámci Týdne vědy a techniky...
Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika získá letos profesor Jan Peřina z přírodovědecké fakulty a Společné laboratoře optiky. Nadační fond ocení celkem šest českých vědců za vědecké...
Dva právníci, europoslanci Pavel Telička a Pavel Svoboda, a otázky zaměřené na současný stav Evropské unie. To byl scénář kulatého stolu, který v úterý pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence při...
Díky spolupráci s Lékařskou fakultou UP rozšířila Fakultní nemocnice Olomouc zubní pohotovost. Kromě dosavadních odpoledních a nočních hodin mohou pacienti od září vyhledat lékařskou pomoc i během...
Vysloužili si nálepku cyniků a kritiků, které je těžké ohromit. Přezdívá se jim generace Y nebo také internetová. Online studují, pracují, randí nebo se baví sledováním videí. Polovinu těch, která si...
Role médií v amerických prezidentských volbách byla stěžejním tématem diskuse profesora Steva Doiga z americké Arizona State University a studentů Univerzity Palackého.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektor/ka českého jazyka a literatury na University of Delhi.
Přístupy k prenatální péči i zkušenosti ze švédské porodnické praxe byly hlavními tématy workshopu, který pro budoucí i stávající porodní asistentky připravila fakulta zdravotnických věd. Pozvání do...
Týden s evropským právem. Tak by se daly nazvat první listopadové dny na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Besedovat nebo zorganizovat workshop přijede celkem pět zajímavých osobností, expertů...
Až téměř do Vánoc bude možné na přírodovědecké fakultě potkávat černovlasou sympatickou studentku z Bhútánu, která si od září rozšiřuje své obzory na katedře rozvojových studií. Yogeeta Dahal...
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na večerní čtení, které se bude konat 8. listopadu 2016 od 19.00 v Ústřední knihovně UP.
Knihovna Univerzity Palackého vás zve na výstavu fotografií Marcely Krejčí, studentky oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce CMTF.
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého si v úterý 25. října ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje...
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizacepřijme do pracovního poměru  lékaře/ lékařku na RDG oddělení Požadujeme: lékaře/lékařku absolventaodpovědnost,...
Budova Kliniky zubního lékařství v Palackého ulici získala nový vzhled a moderní bezbariérový přístup. Po několika měsících stavebních úprav, které probíhaly za plného provozu, ji slavnostně otevřeli...
ECR student abstract submission is open until October 15! The submitters of the 32 best abstracts will be invited to present their work in front of a huge audience at ECR 2017. Free...
Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Společné laboratoře optiky (SLO) Univerzity Palackého vyvinuli společně s kolegy z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a...
Novým místopředsedou akademického senátu teologické fakulty se stal Lukáš Dořičák. Do uvolněné funkce jej senátoři zvolili na svém desátém řádném zasedání.
Mezikulturní porozumění, management odlišností, sociální podnikání nebo psaní projektů. Především o těchto nových kompetencích sociálních pracovníků se hovořilo na dvoudenní mezinárodní konferenci...
Profesor Pavel Hobza, který vedle Ústavu organické chemie a biochemie působí také na přírodovědecké fakultě a jejím Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), získal čestnou...
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře filozofie a patrologie
Akademici z filozofické fakulty popularizovali vědu v klubu 15 minut. Publikum tak mělo možnost seznámit se s pestrým spektrem přístupů k odhalování i analýze propagandy.
Bioetický pohled na problematiku neplodnosti, asistované reprodukce nebo adopce nabídla letní škola, kterou v uplynulém týdnu připravila katedra systematické teologie pro vysokoškolské studenty ze...
Spoluzakladatelka a někdejší přednostka Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny Ishraq Dhaifalah obdržela Pamětní medaili UP. Rektor Jaroslav Miller tak ocenil především její přínos pro...
Především grafen a 2D materiály byly ústředním tématem osmého ročníku mezinárodní konference nanomateriálů Nanocon 2016, která se od úterý do dnešního dne koná v Brně. Jejím odborným garantem je...
Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia...
Věnovat deset minut šanci pro záchranu lidského života – takovou příležitost nabízejí členové olomoucké pobočky studentské organizace IFMSA, kteří se rozhodli zorganizovat nábor nových dárců kostní...
Na Univerzitu Palackého přijelo na šedesát účastníků šesté olomoucké podzimní sociologické konference. Tematicky otevřené setkání s názvem Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy nabízí českým i...
Ústav porodní asistence pořádá v pondělí 31. 10. 2016 WORKSHOP pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje pro studenty a zaměstnance UP, seniory a absolventy PřF soutěž o nejlepší návrh PF 2017.
Druhé místo v kategorii doktorandů, si přivezla Právnická fakulta Univerzity Palackého z Prahy. Na tamní právnické fakultě se konalo letošní československé finále soutěže o nejlepší studentskou...
Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků.
Výročí - U příležitosti 90. životního jubilea byla rektorem UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. udělena Pamětní medaile UP prof. MUDr. Rostislavovi Koďouskovi, DrSc. Medaili mu...
Se studentským životem i vědeckou prací na přírodovědecké fakultě se seznamuje 19 studentů z Hanze University of Applied Science z nizozemského Groningenu. V úterý navštívili Centrum regionu Haná pro...
Světově uznávaný odborník na magnetismus grafenu a uhlíkových struktur Toshiaki Enoki z Tokyo Institute of Technology byl v pondělí dalším hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series,...
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční 11. listopadu 2016.
Tři noví senátoři zasednou v Akademickém senátu Univerzity Palackého po doplňovacích volbách na právnické a cyrilometodějské teologické fakultě. Členem komory akademických pracovníků se stala...
Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989. Takový je název nové, téměř čtyř set stránkové monografie Petra Orsága, vedoucího katedry...
Konference - Od roku 2000 probíhá v Olomouci každý rok na podzim z iniciativy Moravsko-slezské křesťanské akademie bioetická konference. Během té doby byla na tomto fóru předmětem diskuse již celá...
Poradenství a doprovázení při prenatální diagnostice bude tématem přednášky rakouské expertky na etické otázky rodiny z Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerové. Jako host...
Zájemci o češtinu, kulturní dějiny a současnost Moravy a Slezska míří na univerzitu na sympozium Komárkova jazykovědná Olomouc. Budou se věnovat jazykové situaci češtiny na Moravě a ve Slezsku.
Dva dny plné exkurzí prožili na přírodovědecké fakultě úspěšní řešitelé Biologické olympiády z Pardubického kraje. Celkem 15 gymnazistů během čtvrtku a pátku navštívili nejen hlavní budovu fakulty,...
Právnická fakulta Univerzity Palackého bude příští týden hostit odborníky ze čtyř kontinentů. Do Olomouce přijedou na konferenci „Legal responses to forced mass migration: regional approaches and...
Dobří vědci musí být nejen excelentní ve svém oboru, ale musí umět také o své práci mluvit a dokázat vědu popularizovat. To je sdělení, které se snažil předat nadaným studentům vědec a popularizátor...
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na postgraduální kurz simulační medicíny: Krizové situace v anestezii a intenzivní péči. Kurz...
Kniha - Experti z oddělení expresivních terapií Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Milan Valenta, Oldřich Müller a Martin D. Polínek) byli...
„Plýtvání potravinami“ je stěžejním tématem letošního ročníku Dnů proti chudobě, které se v Olomouci uskuteční od 17. do 21. října. Jejich součástí je i právě probíhající potravinová sbírka, do níž...
Jak lidé se zdravotním postižením chápou sociální práci a co od ní očekávají? Odpovědi na tuto a další otázky nabídla jednodenní konference, kterou připravila katedra křesťanské sociální práce...
Nobelovský materiál grafen a jeho deriváty budou hlavním tématem dalšího dílu přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který na přírodovědecké fakultě pořádá Regionální centrum...
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do databází RILM Music Encyclopedias, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text a dvou videoték z kolekce Music Online.
Senátoři filozofické fakulty budou hlasovat o novém Volebním řádu Akademického senátu FF UP per rollam. Tento dokument má v nadcházejících volbách zajistit jednotlivým katedrám reprezentativnější...
I letošní akademický rok si mohou studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého plánovat podle speciálního diáře. Fakulta jej nechala připravit již počtvrté. Vedle studentů ho rok od roku používá i...
Do auly vstupovali jako dámy a pánové, vycházeli z ní už jako studenti. Novopečení vysokoškoláci ve čtvrtek a pátek složili na přírodovědecké fakultě imatrikulační slib a podepsali imatrikulační...
Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky, to bylo stěžejní téma první olomoucké religionistické konference, ke které se na Univerzitu Palackého sjeli vědci různých humanitních...
Na Václava Havla se včera v podvečer vzpomínalo v UPointu. V informačním centru Univerzity Palackého na Horním náměstí se konala projekce autentických záběrů z návštěvy prvního polistopadového...
Call for Administrative or Marketing and Communication internship starting from January 2017.
Invitation for XIV Kazakhstan International Exhibition "Education and Science-2016" taking place 23-25 November 2016.
Legislativní změny vyplývající z novely zákona o vysokých školách byly hlavním tématem prvního zasedání „velkého“ senátu v tomto akademickém roce. Nová zákonná úprava, která se postupně promítne do...
Katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty je nejaktivnějším pracovištěm na světě, které publikuje v oblasti eye-trackingu v kartografii. Jedná se o metodu, při které je daný produkt – v tomto...
VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Ústav patologické fyziologie2 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 1 x 1,00 a 1 x...
Dalšího skvělého úspěchu na mezinárodním poli dosáhl díky účasti v projektu Badatel student biochemie Tomáš Heger. Loňský laureát České hlavičky, který v době studia na gymnáziu sbíral jedno ocenění...
Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků
Nejužší grémium děkana pedagogické fakulty Čestmíra Serafína bude pracovat v obměněné podobě. Proděkankou pro celoživotní vzdělávání se stala Alena Opletalová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií....
Ke dni 03. 10. 2016 zveřejňuje ZO FF výzvy k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017 pro studenty všech studijních programů. Podmínky přihlášení a link na potřebné formuláře...
Horniny z celé Moravy a Slezska představuje geopark, který odborníci z katedry geologie vybudovali v parku za budovou přírodovědecké fakulty. Nachází se v něm 45 exponátů o celkové hmotnosti zhruba...
Dva zástupce do Akademického senátu UP bude volit právnická fakulta. Doplňovací volby se uskuteční v první polovině října. Akademický senát právnické fakulty na svém pondělním zasedání ustavil...
Uherskohradišťská nemocnice příjme lékaře / lékařku pro oddělení ušní, nosní a krční(vhodné i pro absolventy). Předpoklady: -       ukončené vysokoškolské...
Specializační obor: Všeobecné praktické lékařstvíLhůta a místo pro podání přihlášek: do 31. 10. 2016, doručení poštou nebo osobněPodmínky pro zařazení uchazeče do výběrového...
Za výjimečný přínos pro Univerzitu Palackého a její lékařskou fakultu obdržel včera lékař a genetik Jiří Šantavý Pamětní medaili UP. Zakladatel a někdejší dlouholetý přednosta Ústavu lékařské...
Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do prestižní kolekce z vydavatelství Royal Society Publishing
Knihovna Univerzity Palackého nabízí studentům a zaměstnancům UP školení na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích.
Zítra v Olomouci odstartuje ojedinělý projekt Dnů dobrovolnictví na Univerzitě Palackého, který pro studenty i akademiky připravila katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické...
Téměř pět tisíc návštěvníků potvrdilo vzrůstající oblibu Noci vědců v Olomouci. Populárně naučný program pro ně v pátek připravilo šest fakult Univerzity Palackého i olomoucká fakultní nemocnice....
Současné vedení Právnické fakulty Univerzity Palackého má za sebou prvních osm měsíců ve funkci. A právě výsledky jeho práce, úspěchy i aktuální problémy fakulty byly hlavními tématy shromáždění...
Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio představí rozhlasový dokument a drama. Letošní ročník se uskuteční v Olomouci 3. až 5. října, nabídne také konferenci na téma tvorby pro...
Dvacet posluchačů začalo studovat na Univerzitě Palackého tříletý bakalářský obor Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch. Obor je výjimečný nejen v českém, ale i v evropském měřítku a jeho...
Dvacet posluchačů začalo studovat na Univerzitě Palackého tříletý bakalářský obor Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch. Obor je výjimečný nejen v českém, ale i v evropském měřítku a jeho...
VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení funkce: vedoucího/vedoucí Centra pro výuku cizích jazyků Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v...
VYHLÁŠKA Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomoucivypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí: ředitele/ředitelky Ústavu molekulární a translační medicíny...
Novinky v online vzdělávání, předávání zkušeností i sdílení příkladů z dobré praxe, to vše bude obsahem mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2016, která se v polovině října uskuteční na Univerzitě...
Už víte, co budete dělat o víkendu? Ještě ne? Třeba najdete inspiraci ve víkendových tipech, které pro vás každý týden připravuje tým našeho webu Radost z pohybu.
Pavel Štěpánek, emeritní profesor Univerzity Palackého patří ke spoluautorům nedávno vydané knihy Die Noblesse im Bild. Německy psaná, téměř čtyř set stránková publikace věnuje pozornost fenoménu...
Čtvrtý ročník konference o cestě k úspěšnému podnikání UP Business Camp 2016, za nímž stojí Vědeckotechnický park UP, se blíží. Do Olomouce dorazí 5. listopadu, ale už teď je možné se na akci...
Čaje z čokoládové, jahodové či pomerančové máty nebo meduňky, dýňové buchty, lívance a další doma vyrobené dobroty se podávaly v úterý na snídani v komunitní zahrádce Václavka u vysokoškolských...
Jubilejní 10. ročník má za sebou mezinárodní vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků. Přednést své odborné příspěvky nebo si jen poslechnout názory kolegů přijelo na osmdesát...
Posledně jsme psali, že už nastala ta doba, kdy je třeba si ke čtení novinek z fakulty uvařit čaj. Když se podíváte z okna, je vám jasné, že meteorologie není naše silná stránka, venku je zase skoro...
Rekordní účast a slunečné počasí doprovázely letošní 11. ročník krosového závodu pro děti i dospělé Běh s Klokanem, který se uskutečnil v sobotu v Olomouci-Hejčíně. Na start se postupně postavilo 265...
Jaká je role vědy v zajišťování všech druhů bezpečí a bezpečnosti? Letošní Noc vědců se pokusí najít na tyto otázky odpovědi a nabídne řadu nečekaných souvislostí. V pátek 30. září od 18 do 24 hodin...
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vysokoškolského pedagoga na Katedře historie s nástupem od 1. února 2017
Více než devět set očních specialistů a téměř tři sta zdravotních sester se v uplynulém týdnu sešlo v Olomouci na XXIV. sjezdu České oftalmologické společnosti, který podruhé v historii spolupořádala...
Olomouc (26. září 2016) – Jaká je role vědy v zajišťování všech druhů bezpečí a bezpečnosti? Letošní Noc vědců se pokusí najít na tyto otázky odpovědi a nabídne řadu nečekaných souvislostí. V pátek...
Stránka aktualizována: 31. 03. 2015, Vladimír Kubák