Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Kontakt

Poštovní adresa:
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111
fax: +420 585 631 012

Univerzita Palackého v Olomouci

Obchodní jméno - název

Univerzita Palackého v Olomouci

61989592

Právní forma subjektu

Veřejná vysoká škola (režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.)

Adresa sídla – ulice

Křížkovského 511/8

Adresa sídla – místo

Olomouc

Adresa sídla – PSČ

771 47

Adresa sídla – stát

Česká republika

Telefonické spojení

585 631 111

Zkratka názvu organizace

UP

WWW adresa

www.upol.cz

Zápis v obchodním rejstříku

nezapisuje se (obnovena zákonem č. 35/1946 Sb.)

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@upol.cz 

ID datové schránky

ffsj9ei (UP má zřízenu JEDNU datovou schránku)

Bankovní spojení organizace

 

Kód banky

0100

Název banky

KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

Číslo účtu

19-1096330227/0100

Specifický symbol

-

DIČ

CZ61989592

mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)

CZ0901000000191096330227

číslo účtu vedeného v EUR

43-3855090287/0100

mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN)

CZ9801000000433855090287

SWIFT kód

KOMBCZPPxxx

Bankovní spojení organizace určené pro příjem příspěvků a dotací ze státního rozpočtu

Kód banky

0710

SWIFT             

CNBACZPP    

Název banky

ČNB, pob. Ostrava, Nádražní 4, 702 00

Název účtu

Dotace a příspěvky - MŠMT

Číslo účtu

94-1238811/0710

IBAN

CZ0607100000940001238811

Název účtu

Dotace MŠMT – operační programy

Číslo účtu

20095-1238811/0710

IBAN

CZ8907100200950001238811

Název účtu

Dotace a příspěvky - ostatní poskytovatelé

Číslo účtu

30090-1238811/0710

IBAN

CZ3507100300900001238811

Název účtu

Dotace a příspěvky – cizí měna EUR

Číslo účtu

34534-155811/0710

IBAN                

CZ4607100345340000155811

Zpravodajství z UP
Vědecko-výzkumná centraVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 23. 02. 2012, Daniel Agnew