Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Výzkumné záměry

Cyrilometodějská teologická fakulta 

Id. kód: MSM6198959202
Název: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Řešitel: Prof. PhDr. Pavel Floss

Lékařská fakulta

Id. kód: MSM6198959205
Název: Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě
Řešitel: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Id. kód: MSM6198959223
Název: Nové možnosti diagnosti ky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů
Prof. MUDr. Evžen Weigl

Filozofická fakulta

Id. kód: MSM6198959225
Název: Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru
Řešitel: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Id. kód: MSM6198959211
Název: Pluralita kultury a demokracie
Řešitel: Doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

Přírodovědecká fakulta

Id. kód: MSM6198959212
Název: Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy
Řešitel: Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.

Id. kód: MSM6198959213
Název: Měření a informace v optice
Řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Id. kód: MSM6198959214
Název: Matematické modely a struktury
Řešitel: Prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.

Id. kód: MSM6198959215
Název: Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev
Řešitel: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Id. kód: MSM6198959216
Název: Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk
Řešitel: Prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Id. kód: MSM6198959218
Název: Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích
Řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury

Id. kód: MSM6198959221
Název: Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn
Řešitel: P rof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 06. 01. 2011, Daniel Agnew