Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Nová výzkumná a vzdělávací centra

Univerzita Palackého patří dlouhodobě k nejúspěšnějším žadatelům mezi českými vysokými školami o dotační podporu v rámci OP VaVpI. Na území města Olomouce vyrostla díky univerzitním projektům vědecko-výzkumná centra, jejichž význam přesahuje hranice regionu. 

Přírodovědecká fakulta

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
RCPTM je moderním pracovištěm pro výzkum a vývoj nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství i při ochraně životního prostředí. Vynikajících výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů a kvantového zpracování informací či pronikají do tajů vesmíru a kosmického záření.
www.rcptm.com

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
CRH je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty UP a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Vědci CRH využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé a i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných institucí.
www.cr-hana.eu

Lékařská fakulta

Ústav molekulární a translační medicíny
Ústav je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů.
www.umtm.cz

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 23. 02. 2016, Daniel Agnew