Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ročenky AUPO

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

Ročenky Univerzity Palackého vycházejí na jednotlivých fakultách jako oborové řady. Jejich vydávání se v některých případech datuje už od 50. let. Některé plné texty z posledních let si můžete prohlédnou níže ve formátu PDF . Texty postupně doplňujeme. Starší přehled ročenek AUPO najdete zde.

Filozofická fakulta

 

Philologica

82 Ucrainica I (FF, 2004)

 

83 Canadiensia I (FF, 2004)

 

84 Studia Bohemica IX (FF, 2004)

 

85 Romanica XIII (FF, 2004)

 

86 Romanica XIV (FF, 2004)

 

87 Romanica XV (FF, 2005)

 

88 Romanica XVI (FF, 2006)

 

89 Ucrainica II 1, 2 (FF, 2006)

 

90 Romanica XVII (FF, 2006)

 

91 Studia Bohemica X (FF, 2007)

 

92 Romanica XVIII (FF)

 

93 Romanica XIX (FF)

 

94 Orientalia I (FF, 2007)

 

Orientalia II (FF)
81 Neerlandica - 1. část, 2. část (FF, 2003)
96 Nederlandica III
97 Ucrainica III (FF, 2008, 1. část, 2. část)
98 Nederlandica IV
99 Anglica III (FF, 2009)
100 Ucrainica IV (FF, 2009)

Moravica

1 Studia Moravica I (FF, 2004)

 

2 Studia Moravica II - 1. část, 2. část, 3. část (FF, 2004)

 

3 Studia Moravica III (FF, 2005)

 

4 Studia Moravica IV (FF, 2006)

 

5 Studia Moravica V Symposiana (FF, 2007)
6 Studia Moravica VI Symposiana (FF 2008)

Philosophica-Aesthetica

26 Philosophica V (FF, 2003)

 

27 Kontexty IV (FF, 2005)
28 Musicologica VII (FF, 2005)

 

29 Philosophica VI - 2005 (FF, 2005)

 

30 Litteraria-Theatralia-Cinematographica Kontexty V (FF, 2006)

 

31 Musicologica Olomucensia VIII (FF, 2006)

 

32 Philosophica VII (FF, 2006)

 

33 Musicologica Olomucensia IX (FF, 2007)
34 Musicologica Olomucensia X (FF, 2009)

Historica

32 Sborník prací historických XX (FF, 2004)

 

33 Sborník prací historických XXI (FF, 2007)
34 Sborník prací historických XXII (FF, 2008)

Politologica

Politologica I (FF, 2003)
Politologica II (FF, 2003)
Politologica III (FF, 2004)

 

Politologica IV (FF, 2005)

 

Politologica V (FF, 2006)
Politologica VI (FF, 2008)

Rossica

Rossica Olomucensia XLII 1, 2 (FF, 2004)

 

Rossica Olomucensia XLIV 1, 2, 3 (FF, 2006)

 

Rossica Olomucensia XLV (FF, 2007)
Rossica Olomucensia XLVI-II

Psychologica

33 Varia Psychologica IX (FF, 2003)

 

34 Varia Psychologica X (FF, 2005)

 

35 Supplementum (FF, 2005)

 

36 Varia Psychologica XI (FF, 2006)

 

37 Supplementum (FF, 2007)

Sociologica

Sociologica-Andragogica 2005

 

Sociologica-Andragogica 2006 (FF, 2006)
Sociologica-Andragogica 2007 (FF, 2007)
Sociologica-Andragogica 2008 (FF, 2008)
Sociologica-Andragogica 2009 (FF, 2009)
Sociologica-Andragogica 2010 (FF, 2010)

Přírodovědecká fakulta

 

Mathematica

Mathematica 43 (PřF, 2004)

 

Mathematica 44 (PřF, 2005)

 

Mathematica 45 (PřF, 2006)

 

Mathematica 46 (PřF, 2007)
Mathematica 47 (PřF, 2008)
Mathematica 48 (PřF, 2009)

Geologica

Geologica 38 (2004, PřF)

Geographica

Geographica 38 (PřF, 2004)

 

Geographica 39 (PřF, 2006)

Chemica

Chemica 43S (PřF, 2004)

 

Chemica 43 (PřF, 2004)

 

Chemica 44 (PřF, 2005)

 

Chemica 45 (PřF, 2006)
Chemica 46 (PřF, 2007)
Chemica 47 S (PřF, 2010)

Physica

Physica 42-43 (PřF, 2004)

Pedagogická fakulta

 

Mathematica

Mathematica V Matematika 2 (PdF, 2006)
Mathematica VI, Matematika 3 (PdF, 2008)
Mathematica VII, Matematika 4 (PdF, 2009)
Mathematica VII, Matematika 4 (PdF, 2010)
Mathematica VIII, Matematika 5 (PdF, 2012)
Mathematica IX, Matematika 6 (PdF, 2014)

Musica

Musica VIII Hudební věda a výchova 10 (PdF, 2006)

Civilia

Civilia IV Evropská a národní identita (PdF, 2008)
Civilia V Mosty mezi kulturami (PdF, 2010)

Fakulta tělesné kultury

 

Gymnica

Gymnica 2004 34/1 (FTK)

 

Gymnica 2004 34/2 (FTK)

 

Gymnica 2005 35/1 (FTK)

 

Gymnica 2005 35/2 (FTK)

 

Gymnica 2006 36/1 (FTK)

 

Gymnica 2006 36/2 (FTK)

 

Gymnica 2006 36/3 (FTK)

 

Gymnica 2006 36/4 (FTK)

 

Gymnica 2007 37/1 (FTK)

 

Gymnica 2007 37/2 (FTK)
Gymnica 2007 37/3 (FTK)
Gymnica 2007 37/4 (FTK)
Gymnica 2008 38/1 (FTK)
Gymnica 2008 38/2 (FTK)
Gymnica 2008 38/3 (FTK)
Gymnica 2008 38/4 (FTK)
Gymnica 2009 39/1 (FTK)
Gymnica 2009 39/2 (FTK)
Gymnica 2009 39/3 (FTK)
Gymnica 2009 39/4 (FTK)
Gymnica 2010 40/1 (FTK)
Gymnica 2010 40/2 (FTK)
Gymnica 2010 40/3 (FTK)

Právnická fakulta

 

Iuridica

Iuridica I (PF, 2005)

 

Iuridica II (PF, 2005)

 

Iuridica 5, 6 (PF, 2003, 2004)

 

Iuridica Olomucensis Verfassungs Vergleichung in Europa, Supplementum 3 - 2006 (PF, 2006)
Iuridica III (IX - No. 4) (PF, 2008)

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 09. 2014, Daniel Agnew