Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Publikační činnost

Prezentace publikačních aktivit pracovníků univerzity je obrazem vědeckého i pedagogického potenciálu naší školy. Zveřejňování publikačních aktivit se dosud uskutečňovalo jen formou výkazu ve formátu RIV. Ten však nepostihuje celou šíři publikačních aktivit, takže např. velmi dobří didaktici, vydávající mnoho skript a učebnic byli z tohoto výčtu vynecháni. Proto jsme se na univerzitě rozhodli zveřejnit veškerou publikační činnost od roku 1998. Od tohoto roku proto, že v roce 1997 jsme při povodni přišli o většinu archivu a také data z předchozích let nejsou zcela kompatibilní s používanou databází.

Vyhledávač publikační činnosti na Univerzitě Palackého (OBD) 
Zde je možné prohlížet nebo prohledávat publikační činnost bez ohledu na místo nebo způsob publikace. Více o OBD.

Ročenky Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 
Kompletní publikační činnost formou ročenek, kde v několika řadách vycházejí odborné příspěvky jednotlivých oborů. (Plné texty)

Seznam všech periodik a ročenek, které vydává UP

Odborné časopisy

Biomedical Papers
Odborný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

e-Pedagogium
Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Elektronický čtvrtletník.

Tělesná kultura
Recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF. Obsah časopisu je indexován v Directory of Open Access Journals.

Kultura, umění a výchova
Odborné recenzované periodikum. Vychází dvakrát ročně. Zaměřuje se na mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozmanitých oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Časopis má svůj profil také na Facebooku a je otevřen diskusím čtenářů. Vznik časopisu i jeho vydávání financuje projekt Vizuální komunikace - otevřený prostor k výchově a vzdělávání podpořený Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 14. 12. 2015, Daniel Agnew