Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Rozvojové projekty

2009

9. Program na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek školy založených na důsledné SWOT analýze předchozího vývoje a současného stavu školy Podpora profesorských a habilitačních řízení

Název projektu: Příprava pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci - závěrečná zpráva


9. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založených na důsledné SWOT analýze předchozího vývoje a současného stavu

Název projektu: Rozvoj Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4


Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 10. 11. 2010, Daniel Agnew