Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Opravné prostředky

Univerzita Palackého v Olomouci postupuje podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Práva a povinnosti jsou vždy řešeny v rámci projednávaných agend.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 09. 11. 2010, Daniel Agnew