Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Informace související se studiem

Studijní programy na UP a kagalog předmětů

Přijímací řízení

Harmonogram akademického roku

  • Harmonogram akademického roku - informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, období výuky a zkoušek a období prázdnin.
  • Termíny pro zápis ke studiu jsou uvedeny na úředních deskách fakult
  • Informace o termínech a místech konání státních zkoušek jsou uvedeny na úředních deskách fakult.

Předpisy pro studium na UP

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 06. 2015, Daniel Agnew