Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Vít Zouhar

Prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, PhD., (*1966) absolvoval skladbu na Janáčkově akademii múzických uměnía hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve studiu skladby pokračoval na Accademia Musicale Chigiana ve Sieně, Internationales Musikinstitut Darmstadt a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz. Uměleckou aspiranturu a doktorská studia absolvoval na JAMU. Na Ostravské univerzitě se habilitoval v oboru hudební teorie a pedagogika.

Po studiích působil na Konzervatoři Brno a v Institut für Elektronische Musik und Akustik na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Od roku 1992 je členem Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde garantuje hudebně-teoretické předměty v magisterských a doktorských studijních programech. Působil jako koordinátor programu Erasmus pro Rakousko, Německo a Velkou Británii a byl řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných, rozvojových a internacionalizačních projektů. V letech 2003–2006 působil jako proděkan pro vědu, výzkum, umění a zahraničí, byl řešitelem rozvojových projektů a podílel se na vzniku společného programu Pedagogické fakulty a Valdosta State University.

Je místopředsedou správní rady Nadace Bohuslava Martinů, členem Umělecké rady JAMU, pracuje v komisipro klasickou hudbu Ministerstva kultury ČR a v Editorial Board of Bohuslav Martinů Complete Critical Editon, zasedá v porotách skladatelských soutěží (Generace) a je členem OSA. V letech 2009–2013 byl členem panelu Grantové agentury České republiky (estetika a vědy o umění).

Jeho teoretické práce jsou zaměřeny na hudbu 20. a 21. století. V popředí jeho zájmu je dílo Bohuslava Martinů a fenomén komponování v hudební výchově. Je autorem knih Postmoderní hudba? Německá diskuse na sklonku 20. století a spoluautorem Dear Friend. Bohuslav Martinů's Letters to Zdeněk Zouhar. Podílí se na přípravách Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů. Je autorem více než šedesáti studií a recenzí publikovaných v monografiích, periodikách a sbornících. V roce 2001 inicioval vznik programu Slyšet jinak, který je zaměřen na komponování v hudební výchově a na rozvoj kreativity.

Současně se věnoval i hudební tvorbě a jako dramaturg spolupracoval s hudebními festivaly (Forfest Kroměříž, Expozice nové hudby). Je autorem a spoluautorem oper (La Dafne, Coronide, Torso, Noci Dnem), scénických melodramů (Radúz a Mahulena, Laskavé Bohyně) a více než padesáti orchestrálních a komorních děl. Jeho hudba je uváděna na předních festivalech (Pražské jaro, Poesiefestival Berlin, Schleswig-Holstein Musik Festival), zní ve filmech (Amerika, S.S. Palo Alto Project, Kouzlo jedné flétny), baletech a divadelních inscenacích, je nahrávána rozhlasovými stanicemi a vychází na zvukových nosičích. Jeho divadelní tvorba je v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafné) a Ensemble Damian (Torso, Coronide). Je držitelem Ceny Alfréda Radoka, ceny NUBERG 2010 a řady dalších ocenění.

Od roku 2010 zastává funkci prorektora pro studijní záležitosti. Prioritou jeho uplynulého funkčního období bylo sjednocení procesů studijní agendy na UP a důraz na respektování zásad rovného přístupu při individuálním řešení záležitostí studentů. Zaměřil se na podporu multilingválnosti a sdílení kapacit v oblasti studia s MU a JAMU (konsorcium, oblast hudba). Koordinoval novelu Studijního a zkušebního řádu UP, podílel se na nové koncepci stipendií (peněžitá i nepeněžitá forma), na úpravách zásad pro ubytování studentů na kolejích (priorita ubytování prvních ročníků), poplatků (jednotné postupy), na koncepci algoritmického řízení procesů studijní agendy a podpory studentů se specifickými potřebami. Inicioval vznik centrálních středisek podporujících jednotné postupy na UP (Oddělení pro studium, Centrum pomoci studentům se specifickými potřebami). Podílel se na implementaci Registru uměleckých výkonů. Je řešitelem rozvojových projektů a navrhovatelemnorem a vnitřních předpisů.

Prorektorské pověření chápe jako výzvu k posilování excelence vzdělávacích a výukových aktivit na UP (interní akreditace, podpora inovací ve výuce a internacionalizace), akcent na multilingvální charakter univerzity a současně je vnímá jako důraz na kontinuitu jednotného, rovného a současně individuálního přístupu ke studentům, sjednocování procesů studijní agendy a zjednodušování její administrace na UP s využitím informačních systémů.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew