Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Rostislav Hladký

PhDr. Rostislav Hladký, MBA (*1954) studoval historii a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vědecké informace na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Na mateřské univerzitě složil státní rigorózní zkoušku z historie a získal titul doktora filozofie.

Pracovní kariéru zahájil jako odborný pracovník pro novodobou historii ve Vlastivědném muzeu ve Vsetíně, ale záhy se vrátil do Olomouce. Na Lékařské fakultě řídil knihovnu, zaváděl informační technologie a databázové služby pro biomedicínský výzkum (v listopadu 1989 byl mluvčím fakultního Občanského fóra). Od počátku roku 1990 se věnoval přípravě projektu Informačního centra UP a první polovinu roku 1991 strávil na stáži na univerzitách v Kanadě. V letech 1991–2006 byl ředitelem Informačního centra (zahrnovalo dnešní Audiovizuální centrum, Konferenční centrum, Centrum distančního vzdělávání, Centrum výpočetní techniky, Knihovnu a Vydavatelství UP). V letech 1996–1997 a 2002–2006 byl ředitelem festivalu Academia film Olomouc, který navštívila řada významných filmařů, dokumentaristů, fotografů a dalších umělců (Marcel Łoziński, Vojtěch Jasný, Albert Maysels, Agnieszka Holland, Matej Mináč, Norbert Auerbach nebo Suzanne Vega). Je tajemníkem Správní rady UP.

Absolvoval kratší zahraniční stáže, pobyty, workshopy a přednášky na domácích i zahraničních konferencích. V letech 1994–2000 byl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR členem Rady programu INFRA, místopředsedou Nadace na záchranu Národní knihovny v Praze, členem Rady CASLIN a členem sekce pro VŠ knihovny při Radě VŠ. Byl řešitelem a spoluřešitelem grantových projektů (Getty Foundation, Mellon Foundation, Fond rozvoje vysokých škol aj.) a oponentem projektů v rámci MŠMT, Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Od roku 2007 je kancléřem UP, zajišťuje administrativní, správní a organizační činnosti spojené s chodem univerzity, organizuje konferenční i kongresové aktivity a univerzitní slavnosti. Od roku 2008 do roku 2012 měl na starosti vztahy s veřejností a byl tiskovým mluvčím univerzity.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Agnew