Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Petr Bilík

Mgr. Petr Bilík, Ph.D., (*1974) studoval dějiny a teorii literatury, divadla a filmu a krátce rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V doktorském studiu pokračoval na mateřské Katedře teorie a dějin dramatických umění (dnes Katedra divadelních, filmových a mediálních studií), na níž se stal odborným asistentem se specializací na tuzemskou kinematografii a management kultury.

Po studiích působil v MF DNES, poté jako redaktor literárního měsíčníku Host. Pracoval také na pozici redaktora a dramaturga literárně-dramatické redakce České televize Brno, kde se uplatnil rovněž jako filmový scenárista. Spoluorganizoval či založil několik filmových aktivit (vedoucí štábu Letní filmové školy, zakladatel a organizátor Přehlídky animovaného filmu, ředitel Academia filmu Olomouc) a byl šéfredaktorem DocRevue a Filmových listů. Spoluzaložil Českou společnost pro filmová studia a je jejím místopředsedou. Je členem redakčních rad časopisů Host a Iluminace. Vydal knihu Ladislav Helge – Cesta za občanským filmem.

V posledních letech realizoval několik studijních a praktických stáží (University of St. Andrews, University of Bristol, BBC).

Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho zájmy patří především umění, sport, gastronomie a turistika.

Působil jako člen a předseda Akademického senátu FF UP, následně coby proděkan FF UP pro vnější vztahy a projektové řízení. Je autorem a řešitelem několika evropských grantových projektů zaměřených především na organizaci praktických stáží ve filmovém průmyslu a v médiích, na péči o zaměstnance a systémová řešení v oblasti terciárního vzdělávání. V rámci svých aktivit realizoval množství PR, marketingových a mediálních kampaní s celorepublikovou a mezinárodní působností.

Pozici prorektora pro vnější vztahy vnímá jako výzvu sjednotit a zviditelnit Univerzitu Palackého coby elitní instituci sídlící v mimořádném prostředí Olomouce.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 03. 2014, Daniel Agnew