Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ondřej Kučera

Mgr. Ondřej Kučera (*1976) studoval čínskou a anglickou filologii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a čínský jazyk, čínskou správu a právo na Tchajpejské univerzitě (Taiwan Shifan Daxue). Dokončuje doktorské studium obecné lingvistiky a teorie komunikace na domovské fakultě.

V průběhu studia a těsně po něm působil jako asistent v notářské kanceláři a jako tlumočník a překladatel pro Ministerstvo vnitra ČR. Postupně začal spolupracovat s nově vzniklou Katedrou asijských studií, kde se stal odborným asistentem se specializací na moderní čínské dějiny a politiku, sémiotiku čínské kultury a lexikologii čínštiny. Působil také jako tajemník katedry, nyní je vedoucím její čínské sekce.

Je autorem a hlavním řešitelem několika evropských grantových projektů zaměřených na rozvoj čínských a asijských studií na národní úrovni (platforma CHINET). Spoluzakládal a v prvních letech vykonával post zástupce ředitele Konfuciovy akademie v Olomouci (nyní člen správní rady). Je zakladatelem a byl dlouholetým předsedou Česko-čínské společnosti, pobočka Olomouc, a zakládajícím členem Japonského klubu Olomouc. Je členem Evropské asociace čínských studií a Evropské asociace tchajwanských studií. V rámci studentských aktivit se účastnil expedice po východní a jihovýchodní Asii, jejímž výstupem byla mimo jiné výstava Na podrážkách žlutý prach pořádaná ve VMO. V posledních letech realizoval výzkumnou stáž na Středočínské univerzitě ve Wu-Chanu (Huazhong Shifan Daxue).

Jeho trvalou výzkumnou otázkou je postavení slova v mocenském diskurzu, způsoby organizace moci a její prosazování, zároveň i problematika slova jako kulturního artefaktu a nástroje mezikulturní komunikace.

Mezi jeho zájmy patří asijská kuchyně, pěstování asijských rostlin v českých klimatických podmínkách, badminton a moderní architektura (funkcionalismus, minimalismus, asijské vlivy). Je dlouholetým členem Zlínské astronomické společnosti.

Plnil postupně funkce člena a místopředsedy Akademického senátu FF UP a člena Legislativní komise UP. V letech 2010–2014 působil jako proděkan pro organizaci a rozvoj Filozofické fakulty. Realizoval a prosazoval množství organizačních změn a rozvojových aktivit (provozní úspory v řádu 30 %, zřízení Technického oddělení, zavedení Fondu na podporu vědecké činnosti, zřízení jazykové školy UPLIFT, reorganizace Centra správy a služeb a další). Aktivně se zabýval transformací modelu financování a aplikací efektivního a motivačního multizdrojového financování fakulty, podílel se na připomínkování novelizace vysokoškolského zákona a metodiky financování vysokých škol. Je hlavním řešitelem projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na rekonstrukci a zřízení Centra doktorských studií Filozofické fakulty v budovách Křížkovského 12 a 14.

Pozici prorektora pro organizaci a rozvoj vnímá jako výzvu strategicky a efektivně rozvíjet Univerzitu Palackého, pokusit se ve všech jejích zaměstnancích vzbudit ducha sounáležitosti a hrdosti k této instituci, umožnit jí čelit mnohovrstevnatým výzvám doby a pomoci ji organizačně, prostorově i pocitově propojit s městem i krajem.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 03. 2014, Daniel Agnew