Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Jiří Přidal

Ing. Jiří Přidal (*1964) vystudoval systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě.

Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil na generální ředitelství SIGMA koncern Olomouc jako samostatný odborný technický pracovník, kde byl spoluodpovědný za budování automatizovaných systémů řízení. Ve společnosti AQUACOOP pracoval jako vedoucí odborný technický pracovník na úseku rozvoje technického řízení a automatizace. Na Okresním úřadu v Olomouci působil jako člen Okresní privatizační komise (vyhodnocování privatizačních projektů a organizování dražeb v tzv. malé privatizaci). V Hanáckých pekárnách a cukrárnách pracoval na pozici programátor-analytik, kde bylo jeho úkolem zavádění a rozšiřování softwaru pro řízení podniku. Od roku 1992 je jeho profesní život již spojen s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého, kam nastoupil jako ekonom.

Od roku 1995 do ledna 2014 tam působil na postu tajemníka. Jeho úkolem bylo řízení fakulty po ekonomické a provozní stránce. V nedávné době se podílel na realizaci dvou významných projektů: dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty a výstavby nové budovy BIOMEDREG – Ústavu molekulární a translační medicíny. Oba projekty doplňují původní budovu Teoretických ústavů a uskutečnily se díky podpoře ve výši 2 miliardy Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Účastnil se tak dosud největší investice v historii Lékařské fakulty.

Novou pozici kvestora Univerzity Palackého v Olomouci považuje za pokračování dosavadní práce pro Lékařskou fakultu, které znamená rozšíření působnosti pro univerzitu jako celek. Pro výkon nové funkce uplatní dosud získané pracovní zkušenosti a znalosti v oblasti ekonomického řízení, a může tak pomoci podílet se na rozvoji a modernizaci celé univerzity.

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 19. 03. 2014, Daniel Agnew