Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Kolegium rektora

Členové kolegia rektora UP

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kučera
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Ing. Jiří Přidal
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
RNDr. Hana Dziková
Ing. Jiří Herinek
Mgr. Gabriela Pokorná
Mgr. Helena Sedláčková
RNDr. David Skoupil
Ing. Josef Suchánek
Josef Kaštil

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 07. 05. 2016, Karel Sýkora