Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Volby do AS

Volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na období 2014–2017

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil na svém řádném zasedání dne 30. října 2013 v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS UP usnesení o vyhlášení voleb do Akademického senátu UP na funkční období od 27. 5. 2014 do 27. 5. 2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám:

1.

Zvolení členů dílčích volebních komisí:

do pátku 7. 3. 2014

2.

Návrhy kandidátů do AS UP:

do pátku 14. 3. 2014

3.

Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách a kandidátní listiny; sestavení seznamů voličů

do pátku 21. 3. 2014

4.

Zahájení voleb

pátek 28. 3. 2014

5.

Ukončení voleb

pátek 11. 4. 2014

6.

Orientační termín pro případné opakování voleb

středa 23. 4. 2014

Členy hlavní volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na období 2014-2017 jsou předsedové dílčích volebních komisí fakult UP:

  • Mgr. Martina Pračkeová, CMTF UP
  • Mgr. Kristýna Krasulová, LF UP
  • prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP
  • RNDr. Tomáš Fürst, Ph. D. PřF UP
  • PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., PdF UP
  • PhDr. David Smékal, Ph.D., FTK UP
  • doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., PF UP
  • Mgr. Lukáš Merz, FZV UP

AS UP na svém zasedání dne 19. března 2014 zvolil předsedu a místopředsedkyni hlavní volební komise voleb do AS UP.                

Předseda hlavní volební komise:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Právnická fakulta UP
e-mail: michal.barton@upol.cz   
tel. 585 63 7638               

Místopředsedkyně hlavní volební komise:

Mgr. Martina Pračkeová
Cyrilometodějská teologická fakulta UP 
e-mail: martina.prackeova@upol.cz
tel. 585 63 7110

Volby do Akademického senátu UP se řídí Volebním a jednacím řádem AS UP (I. Úplné znění ze dne 20. 12. 2010).


Volební a jednací řád AS UP (2. úplné znění ze dne 18. 4. 2014)
Grafické schema voleb do AS UP
Volba předsedy a místopředsedů AS UP - grafické vyjádření procesu

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 05. 2014, Daniel Agnew