Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Akademický senát


Složení Akademického senátu UP

Funkční období 2014–2017

Akademičtí pracovníci

Předseda

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií – zástupce ředitele
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz     

Místopředseda

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra optiky
tel. 585 634 100
e-mail: opatrny@optics.upol.cz

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav farmakologie – přednosta
tel. 585 632 569
e-mail: pavel.anzenbacher@upol.cz 

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, Tř. Míru 115, Olomouc
Katedra aplikovaných pohybových aktivit – vedoucí katedry
tel. 585 636 355
e-mail: zbynek.janecka@upol.cz

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26, Olomouc
Katedra anglistiky a amerikanistiky
tel. 585 633 101
e-mail: ludmila.veselovska@upol.cz

 

 

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav ošetřovatelství
tel. 585 632 805
e-mail: helena.kisvetrova@upol.cz

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Lékařská fakulta UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Ústav lékařské chemie a biochemie
tel. 585 632 316 
e-mail: jitka.vostalova@upol.cz

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, Olomouc
Katedra politologie a evropských studií
tel. 585 633 303
e-mail: pavel.saradin@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, Olomouc
Katedra geografie
tel. 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií
tel. 585 635 336
e-mail: katerina.vitaskova@upol.cz

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 167
e-mail: petra.potmesilova@upol.cz

Mgr. Anita Můčková
Fakulta zdravotnických věd UP, I. P. Pavlova 6, Olomouc
Ústav fyzioterapie
tel. 588 443 595
e-mail: anita.muckova@upol.cz

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury UP, tř. Míru 117, Olomouc  
Institut aktivního životního stylu, Centrum kinantropologického výzkumu
tel. 585 636 171
e-mail: roman.cuberek@upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
tel. 585 637 165
e-mail: jiri.pospisil@upol.cz     

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.
Právnická fakulta UP. tř. 17. listopadu 8, Olomouc
Katedra spravniho a financniho prava – tajemník katedry
tel. 585 637 673
e-mail: lucia.madlenakova@upol.cz    

Studenti

Místopředseda:

Josef Kaštil – Fakulta tělesné kultury UP    
e-mail: josef.kastil01@upol.cz

Mgr. Petr Pavlík – Přírodovědecká fakulta UP  
e-mail: petr.pavlik@upol.cz

Bc. Jakub Tichý – Filozofická fakulta UP
e-mail: jakub.tichy01@upol.cz

Jakub Kania – Lékařská fakulta UP
e-mail: jakub.kania01@upol.cz

Lucie Šustková – Pedagogická fakulta UP
e-mail: lucie.sustkova01@upol.cz

Eva Frélichová – Fakulta zdravotnických věd UP
e-mail: eva.frelichova01@upol.cz

Ekonomická komise AS UP

Předseda:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (LF), e-mail: pavel.anzenbacher@upol.cz

Členové:
Ing.  Bc. Petr Bačík, Ph.D. (PF), e-mail: petr.bacik@upol.cz
Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (PdF), e-mail: alena.opletalova@upol.cz 
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. (FZV), jiri.vevoda@upol.cz
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (FF), e-mail: miroslav.dopita@upol.cz
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (CMTF), e-mail: jiri.pospisil@upol.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF), e-mail: irena.smolova@upol.cz

Legislativní komise AS UP

Předsedkyně:
JUDr. Lucia Madleňáková (PF), e-mail: lucia.madlenakova@upol.cz

Členové:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (PřF), e-mail: marek.jukl@upol.cz 
Josef Kaštil (FTK), e-mail: josef.kastil01@upol.cz 
Mgr. Pavel Kurfürst (LF), e-mail: pavel.kurfurst@upol.cz
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF), e-mail: jiri.langer@upol.cz
doc. lic. Damián Němec, dr. (CMTF), e-mail: damian.nemec@upol.cz
Mgr. Ondřej Molnár (FF), e-mail: ondrej.molnar@upol.cz
PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (FZV), e-mail: helena.kisvetrova@upol.cz

Kancelář Akademického senátu UP

Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova@upol.cz, kancelar.asup@upol.cz

Adresa:
Kancelář Akademického senátu UP, Křížkovského 8, 771 47, Olomouc

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 09. 09. 2016, Karel Sýkora