Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Univerzitní orgány

Vedení Univerzity Palackého

Rektor
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
profil
tel.: 585 631 001,
fax: 585 631 012
e-mail: rektor@upol.cz 

Předseda akademického senátu
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc
Ústav speciálněpedagogických studií - zástupce ředitele
tel. 585 635 322
e-mail: jiri.langer@upol.cz      

Prorektorka pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
profil
tel.: 585 631 002, fax: 585 631 012
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

Prorektor pro studium
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
profil
tel.: 585 631 004, fax: 585 631 012
e-mail: prorektor.studium@upol.cz 

Prorektorka pro zahraničí
prof. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
profil
tel.: 585 631 005
e-mail: ivana.oborna@upol.cz 

Prorektor pro organizaci a rozvoj
Mgr. Ondřej Kučera
profil
tel.: 585 631 003
e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 

Prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
profil
tel.: 585 631 007, 774 409 069
e-mail: petr.bilik@upol.cz  

Prorektor pro transfer technologií
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
profil
tel.: 585 634 301
e-mail: miroslav.maslan@upol.cz

Kvestor
Ing. Jiří Přidal
profil
tel.: 585 631 008
fax: 585 631 012
e-mail: jiri.pridal@upol.cz  

Kancléř
PhDr. Rostislav Hladký, MBA
profil
tel.: 585 631 009
fax: 585 631 012
e-mail: rostislav.hladky@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 14. 04. 2016, Daniel Agnew