Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Výstavy

Rozsáhlé výstavní prostory v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci jsou zahrnuty pod jeden společný název Galerie Konvikt.

Dramaturgie Galerie Konvikt je orientována především na výstavy a projekty studentů českých i zahraničních uměleckých a umělecko-výchovných škol. Výjimečně jsou realizovány autorské výstavy významných umělců. K pravidelným každoročním akcím patří také doprovodný výstavní program Přehlídky animovaného filmu.

Svou činností vytváří galerie platformu nejen pro prezentaci výtvarných prací, ale také pro  spolupráci a setkání studentů a pedagogů vysokých výtvarných škol, kateder výtvarné výchovy na pedagogických fakultách, ale i všech dalších studentů, kteří mají zájem o vizuální umění.

Výběr výstav garantuje výstavní rada Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Stránka aktualizována: 10. 12. 2014, Daniel Agnew