Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Koncerty

Koncerty v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci se nejčastěji konají v Kapli Božího Těla, v jednom z nejautentičtějších barokních prostorů v Olomouci vůbec. Kaple má stálou teplotu, disponuje koncertním křídlem značky Bohemia. Katedry muzikologie a hudební výchovy ji kromě výuky využívají ke konání absolventských koncertů svých posluchačů. Kaple se rovněž stala domácím prostorem pro konání mezinárodního polystylového a polyžánrového festivalu MusicOlomouc, festivalu soudobé české a světové experimentální, jazzové a alternativní hudby konce 20. a počátku 21. století, jehož pořadatelem je právě katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádala v rámci svých cyklů Interdisciplinární výzkum hudební kultury v kapli seminář a workshop - Tvůrčí interpretace ve virtuálním prostoru s profesorem Davidem Rosenboomem z Californského Institutu Umění z Los Angeles. Oblíbené jsou i jejich každoroční hudebně výchovné projekty s názvem Slyšet jinak.

V říjnu loňského roku se v kapli konal koncert Talichova kvarteta, čímž se kaple zařadila mezi další prostory pro konání Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc. Tradičně se v ní konají adventní koncerty zaměřené na díla kapelníků Dómu sv. Václava v Olomouci. Kapli pravidelně navštěvuje pražský soubor Kvinterna, jehož hlavní orientací souboru patří křesťanská a židovská hudba Evropy 13.–15. století, hlavně písně ze středověkého Španělska, Francie, Itálie a Čech.

V sekci Program Uměleckého centra Univerzity Palackého můžete nalézt bližší, aktuální informace o konaných hudebních akcích, které pořádá nejen Univerzita Palackého v Olomouci, ale i různé soubory, hudební školy a kapely různého hudebního zaměření.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Stránka aktualizována: 14. 04. 2011, Daniel Agnew