Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Pronájmy

Ve volné kapacitě lze prostory Uměleckého centra UP využít ke konání divadelních představení, filmových přehlídek, koncertů, konferencí, společenských akcí, workshopů, apod. Informace poskytne manažerka Uměleckého centra Mgr. Lucie Klevarová, tel.: 585 633 099, e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Ceník pronájmu prostor Uměleckého centra UP (xls)

Online formulář

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Stránka aktualizována: 03. 10. 2016, Karel Sýkora