Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Filmový sál

Filmový sál (3. patro)

slouží k výukovým účelům sekci filmové vědy Katedry divadelních a filmových studií, používá se k multimediálním prezentacím, videoprojekcím a filmovým projekcím, kapacita 60 míst.

V průběhu semestru, každou středu od dvaceti hodin můžete v sále shlédnout v rámci filmového klubu rozmanitou světovou i domácí filmovou tvorbu. Filmový klub provozuje ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií občanské sdružení Pastiche filmz. Spolu tak dramaturgicky a organizačně zajišťují studijní projekce, provoz filmového klubu, kulturní akce a aktivity spojené s Uměleckým centrem UP. Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech.Pastiche filmz funguje na jedné straně jako klasický filmový klub (je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů), na straně druhé jakožto občanské sdružení, které tvoří platformu realizace jednotlivých dílčích projektů a akcí (profily zahraničních nezávislých tvůrců, Ozvěny festivalů, Mladí tvůrci, Czech filmz, Dny evropského filmu, Přehlídka animovaného filmu).

Dalším z cílů je rovněž podpora samotných studentů a poskytování prostoru pro jejich vlastní kreativitu a to jak formou zázemí, tak i následně prezentací jejich tvorby (představení, výstavy, projekce).

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Stránka aktualizována: 27. 02. 2015, Daniel Agnew