Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Atrium

Atrium (přízemí)

Tento prostor je využíván k výtvarným, divadelním a hudebním produkcím, k různorodým společenským akcím nejen Univerzity Palackého v Olomouci, ale i mimouniverzitních subjektů a jednotlivých fyzických osob.

Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz

Stránka aktualizována: 24. 02. 2011, Daniel Agnew