Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Aktuální program Uměleckého centra

Štěpánka Coufalová: Ohlušující ticho

15. únor 2017 - 15. březen 2017, 18:00 - 22:00
Výstava

Veřejně zostuzujícím křikem i šepotem v ústraní Vás zveme na vernisáž výstavy, pořádané spolkem Studium Artium, již tradičně na začátku letního semestru v komorních prostorách Galerie Podkroví. 

Název výstavy Ohlušující ticho s sebou nenese žádné prvoplánové stigma o vlastní vyjímečnosti, ani vyjádření duševního utrpení, které je u umělců tak často obdivováno. Je spíše odrazem hledání klidu třesoucích se rukou nasáklých tabákem, alkoholového oparu minulé noci a sebereflexe. Také každodenní snesitelně nepříjemné nutkání po vyjádření se pomocí barev, pocity a nálady jenž jakoby projížděly horskou dráhou, to vše obsahuje kontrast v malbách severských krajin a zvířat. 

Štěpánka Coufalová (*1995) je absolventkou SUŠG Jihlava a v současné době studuje Katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP. Věnuje se hned několika uměleckým disciplínám: malbě, fotografii, kresbě, počítačové grafice, tetování i prostorové tvorbě. Má za sebou již několik výstav, jako např. 5:02 v Prostějově, či výstavu fotografických aktů z cyklu Herbář. Její ilustrace doprovází básnickou sbírku Marka Hona, která vyšla minulý rok na podzim.

Pořádá
Studium Artium, z.s.
Místo
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Galerie Podkroví
Zpět
Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz