Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je www.upol.cz.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Aktuální program Uměleckého centra

Den otevřených dveří Univerzity Palackého

21. leden 2017, 09:00 - 14:00
Nabídka studia pro zájemce o studium a otevření prostor všech fakult UP.

V průběhu Dne otevřených dveří budou na jednotlivých katedrách podávány podrobné informace o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. Více info zde.

Pořádá
Univerzita Palackého v Olomouci
Místo
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Zpět
Zpravodajství z UP
Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP

Kontakt:

MAPA

Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 
771 80 Olomouc
tel. recepce: 585 633 100

Mgr. Lucie Klevarová
manažerka UC UP
tel: 585 633 099
e-mail: lucie.klevarova@upol.cz