Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Periodika a AUPO

Periodika

Univerzita Palackého v Olomouci zaregistrovala na Ministerstvu kultury ČR vydávání těchto periodik:

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi on-line 2x ročně od 3. 5. 2010
Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2x ročně od 3. 5. 2010
AUPO Geographica 2x ročně od 5. 5. 2009
Acta Gymnica 4x ročně od 31. 8. 2001
Acta Iuridica Olomucensis 3x ročně od 16. 11. 2004
AUPO Mathematica 2x ročně od 7. 6. 2010
AUPO Philosophica – Aesthetica. Musicologica Olomucensia 2x ročně od 5. 8. 2010
Biomedical Papers 4x ročně od 31. 8. 2001
Biomedical Papers on-line 4x ročně od ledna 2010
Bohemica Olomucensia 4x ročně od 11. 11. 2008
Civilia 2x ročně od 18. 10. 2010
Contemporary European Studies 2x ročně od 6. 3. 2007
Czech and Slovak Journal of Humanities 2x ročně od 19. 3. 2010
Czech and Slovak Linguistic Review 2x ročně od 19. 3. 2010
Dálný Východ 2x ročně od 4. 11. 2011
Development, Environment and Foresight 2x ročně od 12. 2. 2015
e-Pedagogium on-line 4x ročně od 8. 2. 2002
e-Pedagogium 4x ročně od 8. 2. 2002
GeoComputation and GIScience 2x ročně od prosince 2010
Gnosis Medica 2x ročně od 4. 2. 2013
Historica Olomucensia 2x ročně od 5. 3. 2009
International and Comparative Law Review 2x ročně od 31. 5. 2002
Journal of Exceptional People 2x ročně od 11. 5. 2012
Journal of Technology and Information Education 3x ročně od 16. 1. 2009
Journal of Technology and Information Education on-line 3× ročně od 16. 1. 2009
Kultura-média-komunikace 2x ročně od 19. 5. 2009
Magister 2x ročně od 19. 10. 2012
Moravian Journal of Literature and Film 2x ročně od 16. 2. 2009
Profese on-line 2x ročně od října 2010
Romanica Olomucensia 2x ročně od 2. 6. 2008
Rossica Olomucensia 2x ročně od 6. 8. 2008
Studia theologica 4x ročně od 24. 1. 2001
Tělesná kultura 2x ročně od 23. 4. 2007
Žurnál Online denně  
Žurnál UP 26x ročně od 13. 7. 2001
Žurnál+ 1x ročně od 20. 1. 2009

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

(Plné texty AUPO)

• Cyrilometodějská
teologická fakulta

 

 

Theologica

 

ISSN 1212-9038

 

 

 

• Filozofická fakulta

 

 

Moravica

Studia Moravica

ISSN 1801-7061

Philologica

Anglica

ISSN 1802-8667

 

Canadiensia

ISSN 1802-8683

 

Neerlandica

ISSN 1802-8691

 

Orientalia

ISSN 1802-8705

 

Ucrainica

ISSN 0231-634X

Philosophica-Aesthetica

Historia Artium

ISSN 1802-8748

 

Litteraria-Theatralia-

 

 

-Cinematographica Kontexty

ISSN 1802-8756

 

Philosophica

ISSN 1802-8764

Politologica

 

ISSN 1214-3251

Psychologica

Varia psychologica

ISSN 1803-022X

 

Supplementum 

ISSN 1803-0238

Sociologica

Andragogica

ISSN 1803-0246

 

 

 

• Pedagogická fakulta

 

 

Aesthetica

 

ISSN 0232-0002

Biologica

 

ISSN 0231-1348

Mathematica

 

ISSN 0862-9765

Musica

Studia musicologica

ISSN 0231-9233

Paedagogica specialis

Speciální pedagogika

ISSN 0231-9195

Philologica

Studia philologica

ISSN 0231-8075

Psychologica

Studia psychologia

ISSN 0231-9314

 

 

 

• Přírodovědecká fakulta

 

 

Biologica

 

ISSN 0231-8121

Geologica

 

ISSN 1212-2025

Chemica

 

ISSN 0232-0061

Physica

 

ISSN 0231-9772

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 13. 06. 2016, Petr Jančík