Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

O nás

Ediční činnost je vymezena směrnicí rektora UP B3-14/7-SR a směrnicí rektora UP B3-14/8-SR. Na řízení ediční činnosti se spolupodílí Ediční komise UP. Kontakt mezi VUP a Edičními komisemi fakult zajišťují ediční referenti fakult.

Posláním Vydavatelství Univerzity Palackého je zajišťovat publikování a šíření odborných textů v souladu s posláním univerzity v národním i mezinárodním měřítku.

V rámci tohoto poslání vydavatelství:

  • zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné činnosti UP,
  • zajišťuje vydávání a distribuci děl v úzce specializovaných a nově vznikajících oborech, které nemají dostatečně široký okruh čtenářů, aby zaujaly komerční vydavatele,
  • dbá o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací,
  • podporuje práci začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a napomáhá růstu její kvality tím, že publikuje jejich první knihy, jimiž si tito autoři budují své jméno a rozvíjí zkušenosti s publikováním.

Konkrétně vydavatelská činnost spočívá ve vydávání učebních textů (učebnic, skript), monografií, sborníků, odborných časopisů, informačních a propagačních materiálů a dalších tiskovin. Roční vydavatelská produkce představuje cca 300 publikací, což Vydavatelství UP řadí mezi přední vydavatelské domy v České republice.

Vydavatelství má 4 oddělená pracoviště

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 02. 06. 2015, Petr Jančík