Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ke stažení

Formuláře návrhových listů

(platné od 5. 11. 2014)

AUPO

 PDF

  DOC

Odborná publikace (monografie, učebnice, atlas, slovník, ostatní odbor. publikace)

 PDF

  DOC

Skripta

 PDF

  DOC

Periodika

 PDF

  DOC

Sborník (sborník, ročenka, výroční zpráva, katalog)

 PDF

  DOC

Studijní opora

 PDF

  DOC

Ostatní publikace

 PDF

  DOC

Ostatní formuláře

  • Prohlášení autora o respektování připomínek lektorů/recenzentů (PDF / DOC)
  • Potvrzení o vypracování publikace v rámci / nad rámec pracovních povinností (PDF / DOC)
  • Dohoda o rozdělení autorské odměny (PDF / DOC)
  • Formulář na výpočet předběžné ceny (PDF / DOC
    (vyplněný formulář předběžné ceny ve formátu DOC je též možno odeslat elektronicky na: monika.prokopova@upol.cz)
  • Vzor pro vytvoření edičního plánu (XLS) – určeno pro ediční referentky
  • Doporučená struktura posudku (DOC)
  • Distribuce (vydání) prostřednictvím Google Play a Google Books pro knihy již dříve ve VUP vydané (DOCX)
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 05. 10. 2016, Petr Jančík