Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ediční plán 2016

Neslouží k objednávání publikací

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelská, A. (ed.): XX.–XXI. století: žánrově stylistické a lingvistické proměny v ukraj. jazyce a literatuře
 • Bakešová, I. (ed.): Augustin Palát: Vzpomínky československých sinologů
 • Bakešová, I. (ed.): Věna Hrdličková: Vzpomínky československých sinologů
 • Barešová, I.: Current Trends in Japanese Given Names
 • Bednaříková, B.: Slovo a jeho vnitřní struktura
 • Bednaříková, B. – Illíková, P. – Jensenová, D.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 
 • Bednaříková, B. – Jílek, V. et al.: Jazyk a styl moderátorů hlavních zpravodajských relací 
 • Bednaříková, B. – Kopečková, M. – Sovová, J.: Jak lépe mluvit a psát česky
 • Bednaříková, B. – Pitnerová, M.: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II
 • Bláha, O.: Čeština mezi Palackým a Masarykem
 • Bláha, O. et al.: Leksemy russkogo proischoždenija v sovremennom češskom jazyke
 • Bláha, O. et al. (eds.): Jazyk, válka, revoluce
 • Brázdová-Toufarová, E.: Fenomén obrázková kniha
 • Brázdová-Toufarová, E. – Uvíra, R. – Křížová, K.: Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině
 • Burianová, Z.: Brazilský experimentální román v době vojenské diktatury
 • Cakirpaloglu, P. a kol.: Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe
 • Černá, S. – Černý, J.: Loketský církevní pořádek
 • Černý, J. a kol.: Velký španělsko-český slovník amerikanismů I (A–H)
 • Dolejš, M. a kol. : Vybrané osobnostní rysy a rizikové chování u českých gymnazistů a gymnazistek
 • Engelbrecht, W. : De Lage Landen en Centraal-Europa: culturele en literaire betrekkingen
 • Engelbrecht, W. – Hamers, B.,: Louis Couperus. Spisovatel gentleman
 • Faltýnek, D. – Matlach, V. (eds.): Lingvistický experiment
 • Fialová, I. (ed.): Studie o německé literatuře pražské, moravské a židovské
 • Fialová, I. (ed.): Peter Haertling: Učit se žít
 • Flajšar, J.: Culture of American Suburbs
 • Flajšarová, P.: Grace Nichols 
 • Hasíková, M.: Meziválečné hudební divadlo v Olomouci
 • Hecht, D. – Hecht, L.: Erinnerungen aus dem jüdischen Olmütz: Memoiren der Familie Zweig
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 1
 • Holeš, J. – Gutiérrez, E. (eds.): Romanica Olomucensia 2
 • Cholodová, U.: Lingvist. a kulturolog. analýza východoslov. písňových textů a jejich překlady do češtiny
 • Janebová, M. a kol. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings
 • Janebová, M. a kol. (eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2016 Proceedings (e-kniha)
 • Jařab, J. : Po cestách z neviditelnosti. Eseje o afroamerické literatuře a kultuře
 • Jelínková, E.: Jane Austen in Popular Culture
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kliment, P. – Dočekal, V.: Bezdomovství v ČR: postoje české populace
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Kolářová, J.: Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana v kontextu latinské humanistické literatury
 • Komendová, J.: Pismennosť Galicko-Volynskogo knjažestva: istoriko-filologičeskie issledovanija
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 50-2016, Sborník prací historických XL
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 51-2016, Sborník prací historických XXXXI
 • Kříž, M.: Zes praktijkvoorbeelden van effectief NVT-onderwijs in Centraal-Europa
 • Křížová, K.: Stručný přehled nizozemské gramatiky
 • Kučera, O. – Lavička, M.: Prameny ke studiu moderních čínských dějin v letech 1976 až 1989
 • Kučera, O. – Lavička, M.: Prameny ke studiu moderních čínských dějin v letech 1949 až 1976
 • Machala, L. (ed.): Cenová bilance 2015
 • Marek, P. – Kovaříková, T. – Puš, I.: Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? Role starosty v samosprávě na příkladu Olomouce, Prostějova a Zlína na přelomu 19. a 20. století.
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa I
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa II
 • Martinková, M.a kol. (eds.): Sebrané spisy I. Poldaufa III
 • Matoušková, J.: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea
 • Merzová, R. (ed.): Ucrainica VII AUPO
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům z ruské konverzace (pro 2. r.)
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům z ruské konverzace (pro 3. r.)
 • Mikešová, J.: Sborník textů k tématům Jazykové kultury  (pro 1. r. magisterského studia)
 • Ondrejková, A. – Hasíková, M.: Kalendárium a vybrané kapitoly z historie olomouckého baletu (ve 20. století)
 • Pálušová, M.: Současné ruské drama v interpretacích českých překladatelů a inscenátorů
 • Pálušová, M. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mez. konf. XXIII. Olomoucké dny rusistů
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pechal, Z.: Ruská emigrace ve světě
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LV, Num. 1
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LV, Num. 2
 • Peprník, M.: Assimilation in American Literature and Culture
 • Preissová Krejčí, A.: Za hranice multikulturalismu
 • Procházka, R.: Psychofyziologické souvislosti temperamentu
 • Quéret-Podesta, A.: The so-called Annals Magdeburgenses Brevissimi and their signification in…
 • Ruberová, I.: Vybrané translatologické kategorie v beletristické praxi (kontrastivní něm.-české pojetí)
 • Ruberová, I., Břenek, O.: Překladatelská cvičení na pozadí němčiny a češtiny
 • Sehnal, J.: Adam Michna z Otradovic - Composer
 • Silná, I.: Hudba v olomouckých spolcích v letech 1918–1939
 • Somer, T.: Mocenské struktury středověkého Čáslavska
 • Stěpanova, L. – Fojtů, P. – Jankovičová, M. : Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synonym 
 • Svobodová, J.: Kritické čtení politického diskurzu
 • Štefková, I. – Dolejš, M.: Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ č.2
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ č.1
 • Uličný, O.: Lingvobohemistická zkoumání. Výbor z díla II
 • Válek, F. – Kopecký, J.: Emanuel Chvála: Z mých pamětí hudebních
 • Veselovská, L.: Morfologie
 • Veselovská, L.: Mofosyntax
 • Veselovská, L.: Syntax 1
 • Veselovská, L.: Syntax 2
 • Veselovská, L. a kol. (eds.): CECIL 2015 Proceedings
 • Vičar, J.: Komorní skladby
 • Vičarová, E.: Prvorepublikové hudební spolky a Olomouc
 • Vrajová, J.: Sofie Podlipská v literárněhistorické recepci
 • Vrajová, J.: Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská
 • Vychodilová, Z. a kol.: Současná ruská poezie

 Pedagogická fakulta

 • Andrysová, P.: Osobnostní učitelství
 • Bártek, K.: Matematika 1
 • Bártek, K.: Matematika 2
 • Cichá, M. a kol.: Pedagogická antropologie v podmínkách současné české školy
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 1)
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 2)
 • Částková , P. – Dostál, J. (eds.): JTIE (čís. 3)
 • Částková, P. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané partie k didaktice technicky zaměřených předmětů I - rozvoj osobnosti žáka
 • Částková, P. – Kubrický, J.: Vývoj ICT kompetencí učitelů základní školy
 • Dofková, R. a kol.: Výzvy matematického vzdělávání nové generace
 • Dostál, J.: Přijímání badatelských učebních úloh žáky
 • Dostál, J. – Kožuchová, M.: Badatelský přístup v technickém vzdělávání
 • Havelka, M. – Chráska, M. – Serafín, Č. – Klement, M. (eds): TVV 2016 (čís. 1)
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Technologie, myšlení o technologii
 • Havelka, M. – Kropáč, J.: Nedávná technika
 • Havelka, M. – Kropáč, J. – Plischke, J.: Vybrané partie k didaktice technicky zaměřených předmětů II - postupy výuky
 • Horváthová, I. – Pastieriková, L.: Profesijné uplatnenie osob s postihnutím
 • Chráska, M.: Informační technologie ve vzdělávání
 • Chráska, M.: Grafické programy a multimédia ve vzdělávání
 • Chráska, M.: Didaktika informačních technologií
 • Chráska, M. – Stoffová, V. at al.: Vybrané kapitoly z didaktiky informačních technologií 1
 • Chrastina, J.: Výzkumný design případových studií
 • Chrastina, J. a kol.: Sexualita a (dysfunkční) sexuální potřeby v kontextu hospicové péče a její filozofie
 • Janu, M.: Strojní zpracování dřeva
 • Janu, M. – Částková, P.: Technické praktikum
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium I
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium II
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium III
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium IV
 • Krákora, P.: publikace z LŠVDOE
 • Krákora, P.: Formování a proměny vzdělávání v ČR
 • Krákora, P. (ed.): Civilia, roč.7, č. 1
 • Krákora, P. (ed.): Civilia, roč.7. č. 2
 • Kramosilová, Z. – Kroupová, K. – Růžičková, V.: Zrakový trénink a jeho podmínky
 • Kubica, J.: Život ve třicátých a čtyřicátých letech 20. st. v multikulturních regionech stř. Evropy
 • Kubrický, J.: Základy tvorby www stránek a jednoduchých www aplikací
 • Kubrický, J.: Bootstrap a jQuery 
 • Kubrický, J.: Programování webových MVC aplikací
 • Kusá, J.: Kognitivní a metakognitivní aspekty procesu produkce textu u žáků ZŠ
 • Kusá, J. – Vala, J. (ed.): Text jako učební úloha
 • Kvapil, L.: Technické vzdělávání žáků na 1. st. ZŠ
 • Laitochová, J. a kol.: Motivace a kreativita ve výuce matematiky
 • Langer, J. a kol.: Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání
 • Lavrinčík, J.: Model výuky programování v prostředí sekundárního vzdělávání
 • Lavrinčík, J. – Klement, M.: Tvorba výukové software ve Visual Basic .NET
 • Ludíková, L. a kol.: Speciální pedagogika
 • Ludíková, L. a kol.: Pohledy na kvalitu života 
 • Obst, O.: Obecná didaktika
 • Pitnerová, D.: Případové studie dětí ohrožených sociálním vyloučením
 • Provázková Stolinská, D. (red.): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (1/2015)
 • Provázková Stolinská, D. (red.): Magister : reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu (2/2015)
 • Regec, V.: Asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
 • Regec, V.: Digitální bariéry ve vzdelávání
 • Řeřichová, V. aj.: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání
 • Serafín, Č.: Praktikum z elektrotechniky a elektroniky
 • Serafín, Č. – Bánesz, G. – Lukáčová, D.: Komparace technického vzdelávání v České a Slovenské republice po roce 1989
 • Stoffová, V.: Úvod do algoritmizácie a programovania
 • Stoffová, V.: Modelovanie a simulácia v edukácii
 • Stoffová, V.: Školské informačné systémy
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 1
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 2
 • Šmelová, E. –  Petrová, J. a kol.: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku
 • Šobáňová, P. – Dolák, J.: The Theory of Museum Presentation in Educational Contexts
 • Šobáňová, P. (ed.): časopis Kultura, umění a výchova
 • Uhlířová, M. (ed.): EME2015 
 • Valenta, M. – Šilarová, L. – Růžička, M.: Dramaterapeutická intervence u klientů se závislostí
 • Vavrdová, A.: Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education
 • Vitásková, K. – Šebková, L. – Hlavinková, A.: Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra
 • Vitásková, K. – Šebková, L. – Hlavinková, A.: Pragmatic language level in autism spectrum disorders
 • Vitásková, K. a kol.: Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu

Přírodovědecká fakulta

 • Čajan M.: Příklady a úlohy z obecné chemie
 • Havlíček, V. – Lemr K.  a kol: Organická hmotnostní spektrometrie
 • Herchel R.: Laboratorní technika
 • Jukl, M.: Geometries over local algebras and their applications
 • Kubala, M.: 10.studentská Konference mladých přírodovědců
 • Maier V. a kol.: Sborník abstraktů Chiranal
 • Mieslerová, B. – Sedlářová, M. – Lebeda, A.: Houby v biotechnologiích
 • Staněk, S.: Acta UP, Mathematica 1
 • Staněk, S.: Acta UP, Mathematica 2
 • Szczyrba, Z.: Temporální analýza vývoje velkoplošného maloobchodu v ČR po roce 1989
 • Šimáček, P.: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olom. kraj
 • Švrček, J.: Metody řešení soustav rovnic
 • Ulovec, A. a kol.: Matherials for teaching together

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Černušková, V.: Základní mofologický přehled novozákonní řečtiny
 • kol. autorů: Studia theologica  18/1
 • kol. autorů: Studia theologica  18/2
 • kol. autorů: Studia theologica  18/3
 • kol. autorů: Studia theologica  18/4
 • kol. autorů: Acta theologica 17
 • Matulayová, T. –Doležel, J. – Valouchová, P.: Dobrovolnictví v sociálních službách prizmatem vědy o sociální práci
 • Obrink Hobzová, M. – Sobková, P.: Práce s emocemi v multikulturní výchově

Lékařská fakulta

 • Juríčková, Ľ. a kol.: Sociální lékařství
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Matoušková, I. a kol.: Vybrané kapitoly z embryologie 2
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty za rok 2015
 • Pazdera, J.: Základy ústní a čelistní chirurgie
 • Raška, M. a kol.: Vyšetřovací metody v imunologii
 • Řehák, J. a kol.: 17. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 7. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 1
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 2
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 3
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.160 4
 • Vacek, J. a kol.: Workbook on Medical Chemistry for Dentistry Students

Fakulta tělesné kultury

 • Bělka, J.: Analýza vnitřního a vnějšího zatížení hráčů a hráček v SSG ve vybraných sport. hrách
 • Botek, M.: Aplikace variability srdeční frekvence do řízení tréninkového procesu 
 • FTK: Acta Gymnica 46(1)
 • FTK: Acta Gymnica 46(2)
 • FTK: Acta Gymnica 46(3)
 • FTK: Acta Gymnica 46(4)
 • FTK: Tělesná kultura 2016/1
 • FTK: Tělesná kultura 2016/2
 • Jirásek, I.: Co neodnesl čas: Čítanka k profilaci výchovy v přírodě a zážitkové pedagogiky
 • Jirásek, I.: Rozlehlost: Antropologická a ontologická kategorie přeplavby oceánu
 • Kalman, M.: Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků 2016
 • Mitáš,  J.: Pohybová aktivita a tělesná zdatnost české mládeže
 • Neuls, F.: Didaktika plavání pro tělovýchovné obory
 • Palomo Nieto, M.: Gracias Mamá.  El papel de las madres en el desarrollo de la excelencia en el deporte
 • Psotta, R.: Antropomotorika: Pohybové schopnosti člověka a jejich hodnocení.
 • Schwartzhoffová, E.: Lázeňství a wellness
 • Schwartzhoffová, E. – Kotíková, H.: Aktivní formy cestovního ruchu
 • Svoboda, Z.: Chůze u osob s transtibiální amputací
 • Vašíčková, J.: Pohybová gramotnost v České republice 

Fakulta zdravotních věd

 • Calabová, N.: Rehabilitace ruky
 • Kopecký, M. – Rýznarová, Š.: Profese online 1
 • Kopecký, M. – Rýznarová, Š.: Profese online 2
 • Kopecký, M. a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Kopecký, M. a kol.: Physical Anthropology
 • Krobot, A.: Kinezioterapie ve vertikále
 • Krobot, A. – Calabová, N. – Mlíka, R.: Nové trendy v manuální terapii
 • Machálková, L.: Ošetřovatelská péče u pacientů s hematologickým onemocněním
 • Mazalová, L.: Výzkum v ošetřovatelství
 • Mikšová, Z.: Závěrečné a jiné písemné práce v nelékařských zdravotnických oborech
 • Reiterová, E.: Statistické metody v ošetřovatelství
 • Šamaj, M.: Management rizik a krizové situace ve zdravotnictví

Právnická fakulta

 • Girmanová, J.: Themen zum EU-Recht
 • Hamuľák, O. – Stehlík, V. (eds.): Moot Courts Yearbook 2016
 • Hamuľák, O. – Stehlík, V. (eds.): Efficient, Just and Social – the European Union in search of balance between economic and democratic community
 • Hrnčiříková, M.: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku – dokumenty a příp. st.
 • Hrnčiříková, M. – Malacka, M. – Ryšavý, L.: Mezinárodní právo soukromé – vybrané dokumenty
 • Klčová, R.: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 1.
 • Klčová, R.: Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder
 • Malacka, M.: Mezinárodní právo soukromé - obecná část
 • Osina, P.: Legal Theory
 • Stehlík, V. – Hamuľák, O. – Petr, M.: Handbook on EU Internal Market
 • Stehlík, V. (ed.): Sborník z konference OPD 2016
 • Stehlík, V. (ed.): Studie z práva vnějších vztahů EU – 5. ročník
 • Vašků, R.: Current legal issues

Rektorát UP

 • Jařab, J.: Rektorské paměti
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 27. 05. 2016, Petr Jančík