Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Ediční plán 2014

Neslouží k objednávání publikací.

Filozofická fakulta

 • Anderš, J.: AUPO UCRAINICA VI
 • Arbeit, M. – Inge, M. T.: Southern Writers Outside the South
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film
 • Arkhanhelska, A.: Žena v novém ukrajinském lexikonu: lingvoekologický přístup
 • Arkhanhelska, A.: Gramatika ukrajinského jazyka
 • Arkhanhelska, A.: Kultura v slově a slovo v kultuře
 • Arkhanhelska, A. – Levchenko, O. – Mokienko, V.: Ukrajinsko-ruský a rusko-ukrajinský slovník rozdílného lexika
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ekvivalence a adekvátnost v překladu
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Slovanské jazyky a literatury v období globalizačních proměn: lingvokulturologický a lingvoekologický přístup
 • Bačuvčíková, P.: Interaktion in der Talkshow. Eine kontrastive Analyse der Sendungen Der Talk um eins und Trní.
 • Bakešová, I. (ed.): Tváře Číny: Vzpomínky významného českého sinologa Augustina Paláta
 • Bakešová, I. (ed.): Zrození československé sinologie
 • Barešová, I., a kol.: Japonština I
 • Barteček, I.: Cesta Bedřicha Všemíra Berchtolda do Brazílie
 • Bednaříková, B.: Čítanka z kognitivní lingvistiky
 • Bednaříková, B. – Mrozková, I.: Communication Leadership
 • Beková, J.: Vie et lumière – most mezi dvěma světy
 • Benešová, M.: Lexikografie/Havran
 • Benešová, M.: Analýza psané čínštiny pomocí MAL
 • Benešová, M.: Analýzy mluvené čínštiny pomocí MAL
 • Benešová, M., a kol.: Menzerath-Altmannův zákon
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 1
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 2
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 3
 • Bláha, O.: Bohemica Olomucensia, roč. 6 (2014), č. 4
 • Bláha, O.: Kontaktová lingvistika
 • Blum, P. R., a kol.: Gasparo Contarini: O nesmrtelnosti duše
 • Burianová, Z.: Brazilská fantastická povídka
 • Burianová, Z. – Costa, F. – Ritterová, K. – Svobodová, P.: Ensaios sobre a realidade brasileira: aspectos políticos em cultura, literatura e linguística
 • Čech, R.: Aspekty frekvenční distribuce slov
 • Čech, R.: Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy I
 • Čech, R.: Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy II
 • Čech, R.: Synergetická lingvistika
 • Černý, J.: El espaňol hablado en América
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus I: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus II: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus III: Conference Proceedings
 • člen týmu INKULTUS (ed.): Cultural Studies in Focus IV: Conference Proceedings
 • De Rosso, E. – Nemrava, D.: Literatura hispanoamericana actual
 • Dostál, D. – Plháková, A.: Soudobé teorie a výzkum tvořivosti
 • Droberjar, E. – Barteček, I.: Malá Haná – paměť kulturní krajiny
 • Engelbrechtová, J.: Hugo Grotius, O pravdě křesťanského náboženství
 • Esparza, D.: La historia del surf en Málaga
 • Faltýnek, D.: Gramatiky DNA
 • Faltýnek, D.: Odpovědi a otázky k Prologomenům k teorii jazyka
 • Fialová, I. (ed.): Sborník absolventů olomoucké germanistiky
 • Flajšar, J.: Popular Culture in Postwar American Poetry
 • Flajšar, J. (ed.): Canadian Studies in Focus: Conference Proceedings
 • Flajšar, J. (ed.): American Poetry in Focus: Conference Proceedings
 • Flajšarová, P.: Diaspora in the Fiction of Contemporary British Women Writers
 • Flajšarová, P. (ed.): Caribbean Studies in Focus: Conference Proceedings
 • Floss, P. – Nejeschleba, T.: Johann Zimmermann, Sol siderium princeps
 • Gorylová, V.: Vliv stranické ideologie na transformaci veřejné správy – přijímání zákona o státní službě v zemích V4
 • Gutiérrez Rubio, E.: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
 • Gutiérrez Rubio, E.: Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
 • Gvoždiak, V.: Základy sémiotiky
 • Gvoždiak, V.: 10 poznámek k sémiotice
 • Gvoždiak, V. a kol.: Sémiotická skupina a tendence moderní české sémiotiky
 • Hain, M. (ed.): V mezích přípustnosti
 • Hazdra, Z.: Šlechta ve službách 1. republiky
 • Hernandezová, P.: Od slova k modelu jazyka
 • Hernandezová, P.: Jazyková EUROMOZAIKA: Místo pro divergenci/konvergenci jazyků (?)
 • Hobza, P., – Ráliš, J. (eds.): Aithér, roč. 6, číslo 11, 12
 • Holeš, J. – Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 26.1
 • Holeš, J. – Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 26.2
 • Holeš, J. – Kadlec, J.: Francouzština a kreolština v Luisianě, Karibiku a v Jižní Americe
 • Hrabal, J.: Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě
 • Hrabal, J.: Konstituce narativního prostoru
 • Hurtíková, H.: Vliv informací z televizního zpravodajství na politické preference občanů
 • Hýsek, R.: Český poetry slam
 • Charvát, M.: Specifika psychologického výzkumu v oblasti sociálních služeb
 • Charvát, M., a kol.: Tvorba a administrace testů studijních předpokladů
 • Cholodová, U.: Přehled ukrajinské kultury
 • Cholodová, U. – Anderš, J.: Vážně a vesele 2
 • Janebová, M. (ed.): Language Use and Linguistic Structure I: Olomouc Linguistics Colloquium Proceedings
 • Janebová, M. (ed.): Language Use and Linguistic Structure II: Olomouc Linguistics Colloquium Proceedings
 • Janoušek, J.: Latinská stylistika
 • Jařab, J. – Sweney, M.: The Rainbow of American Poetry
 • Jelínková, E.: Jane Austen and Popular Culture
 • Jelínková, E.: Women Writers of Fiction in Contemporary Scotland
 • Jeništa, J.: Současná polská próza ve středoevropském kontextu
 • Julinková, R.: Psycholingvistika: základní pojmy
 • Kadlecová, A.: Psycholingvistika: úvod
 • Kalenda, J.: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza
 • Kalenda, J. (editor): Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kapitánová, J.: Texty a cvičení na Tlumočnický seminář 1
 • Kernjak, K.: Milá pampeliško - vážený paskundo (korespondence mezi Hugo Haasem a Friedrichem Torbergem
 • Kliment, P.: Kopingové strategie
 • Komenda,P. : Rukopis - náčrt - tvůrčí akt
 • Kořenský, J.: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (překlad do angl.)
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 46-2014
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 47-2014
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia, Supplementum
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 48-2014
 • Kramář, V.: Hudební dílo ve světle muzikologie a autorského práva, hudební plagiát ve 20. st.
 • Kramář, V.: Hudební dílo ve světle muzikologie a autorského práva
 • Krappmann, J. (ed.): Prager deutsche Literatur. Eine Neubestimmung
 • Kříž, M.: Archeologie českého literárněvědného strukturalismu
 • Kříž, M.: Struktura a ideologie. K archeologii českého literárněvědného strukturalismu
 • Křupková, L.: Musicologica Olomucensia č. 19
 • Křupková, L.: Musicologica Olomucensia č. 20
 • Křupková, L. – Kopecký, J.: Provincial Theater and its Opera: German Opera Scene in Olomouc 1770–1918
 • Kubíček, T., Lass A.: Jakobson ve struktuře vědy
 • Kučera, O.: Výpůjčky v čínštině
 • Kučera, O. – Szokalová, K.: Morfologie čínštiny
 • Kudrnáč, A.: Volební chování mladých
 • Kupka, M.: Terapeutické možnosti. Metody omezené zevní stimulace
 • Kysučan, L.: Řecké a latinské výpůjčky v lexiku staré češtiny
 • Lavička, M. – Kučera, O.: Moderní Čína v dokumentech 1
 • Lečbych, M. – Hosáková, K.: Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí
 • Machala, L.: Vzájemné kontaky literatury, divadla a filmu
 • Machalová, M.: Rusko-český slovník sportovní terminologie
 • Maliva, J.: Kurt Groeger
 • Malý, R.: Jak překládat poezii
 • Marek, P.: Tvář básníka
 • Marek, P.: Historik a jeho dílo
 • Markoš, A: Studie ze současné biosémiotiky
 • Martinásková, S. – Šturdík, M.: Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska
 • Martinková, P.: Není téma jako téma, aneb téma, jak ho neznáte
 • Martinková, P.: Tematická výstavba spontánních mluvených komunikátů
 • Martinková, P.: Konverzační analýza (nejen) po česku
 • Matula, J. – Barešová, I.: Japonská kultura
 • Matula, J., a kol.: Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance
 • Merzová, R.: Přednášky a texty k ukrajinské literatuře
 • Merzová, R. – Arkhanhelska, A. – Kholod, U.: Praktické texty k ukrajinskému odbornému překladu
 • Merzová, R. – Cholodová, U.: Ukrajinské reálie 2
 • Merzová, R. – Kholod, U. – Palamarčuk, O. L. – Antonenko, O.: Ukrajinsko-rusko-český tlumočnický slovník termínů trhu s nemovitostmi
 • Merzová, R. (ed.): Zrcadlový překlad knihy Stepana Procjuka TOTEM
 • Merzová, R. (ed.): Zrcadlový překlad knihy Táni Maljarčuk BIOGRAFIE NENADÁLÉHO ZÁZRAKU
 • Michalík, J.: Robert Fludd a Jan Kepler
 • Molnár, O. (ed.): Tradition and Trends in Trans-Language Communication
 • Motyčka, L. (ed.): Antologie moravské německé literatury
 • Nagy, M.: Proměny myšlení o jazyce a komunikaci 1
 • Nagy, M.: Proměny teorie významu
 • Nagy, M.: Proměny myšlení o jazyce a komunikaci 2
 • Nakaya T., a kol.: Japonština – cvičebnice
 • Nejeschleba, T.: Úvod do latinské filosofické terminologie
 • Nejeschleba, T., a kol.: Francesco Patrizi, Philosopher of Renaissance
 • Nejeschleba, T., a kol.: Latinská alchymická literatura české provenience
 • Nemrava, D. – Hingarová.V.: Argentina napříč obory
 • Nový, J.: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře – činnost jazykových center na filozofických fakultách v ČR a SR
 • Nymburská, D.: Dějiny japonského myšlení
 • Obereignerů, R.: Využití testu Hanojské věže v diagnostice duševních poruch
 • Obereignerů, R., a kol.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti
 • Otčenášek, P. – Jašíčková, A. – Kosák: Slezské číslo
 • Pálušová, M.: Současné ruské drama v českých překladatelských interpretacích
 • Pechal, Z.: Ruský realismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z.: Ruský romantismus v kontextu evropské kultury
 • Pechal, Z., a kol.: Kulturní fenomén N. V. Gogola
 • Pechová, O. – Dostál, D.: Narcismus jako rys osobnosti
 • Peprník, M. – Flajšarová, P.: Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
 • Pokorná, B.: Antické tradice v renesanční kultuře – supplementum Historica Olomucensia
 • Preissová Krejčí, A.: Multikulturalismus – ztracené paradigma?
 • Preissová Krejčí, A. – Skotáková, J., a kol.: Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
 • Procházka, R.: Vazba, alexithymie, zvládání stresu a osobnostní styly u lidí závislých na psychoaktivních látkách
 • Procházka, R.: Závislost očima klienta
 • Procházka, R. – Dolejš, M.: Sborník PhD existence 2014 (+DVD)
 • Procházka, R. – Sedláčková, Z.: Vybrané kapitoly z psychofyziologie
 • Prokopová, K.: Manuál lingvistické encyklopedie
 • Prokopová, K.: Média v atomovém věku: Rádio Svobodná Evropa
 • Prokopová, K.: Metody kritické analýzy diskurzu
 • Prokopová, K., a kol.: Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu
 • Prokůpek, T.: Příběhy československého komiksu I
 • Prokůpek, T.: Příběhy československého komiksu II
 • Ráliš, J.: Judaica Olomucensia, roč. II, číslo 2,3
 • Ruberová, I. a kol.: Způsob fungování relevantních translatologický kategorií v beletristické praxi
 • Ruberová, I., a kol.: Překladatelská cvičení v německo-českém kontrastivním pohledu
 • Rysová, M.: Čínština v češtině
 • Rysová, M. (ed.): Čínské překlady do češtiny
 • Seitl, M.: Vytváření partnerské sítě pro potřebu kvalitních praxí v oboru psychologie
 • Schimera, R.: Dějiny japonské kinematografie 60. a 70. let
 • Schimera, R.: Dějiny hongkongské kinematografie (hongkongského kung-fu filmu)
 • Scholz, R. K.: Výbor z díla
 • Skopal, O. – Dolejš, M. – Cakirpaloglu, P. – Vavrysová, L.: Osobnostní dotazníkové nástroje pro dospívající a screening rizikového chování
 • Slavíčková, P.: Malé dějin účetnictví
 • Slavíčková, P.: Dálný východ, roč. IV, č. 1
 • Slavíčková, P.: Dálný východ, roč. IV, č. 2
 • Sobotková, M. a kol.: Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes/Polonistyka w Olomuńcu dawniej i dziś
 • Sodomková, M.: Jak napsat žurnalistický text
 • Soubustová, J.: Somatische Phraseologie im Deutschen
 • Soubustová, J.: Somatische Phraseologie im Deutschen
 • Soubustová, J.: Rund um die Schweiz
 • Stejskal, J., – Kalous, A., – Šrámek, J. : Libuše Hrabová – kolektivní monografie k její poctě (pracovní název)
 • Stěpanova, L., a kol.: Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synonym.
 • Stěpanova, L., a kol.: Studie z ruské a slovanské frazeologie
 • Stratilková, M.: Phenomenology of Music: Shaping the Field of Enquiry
 • Svobodová, J. – Danielová, K.: Stylistická analýza a funkční zhodnocení autentických textů v současných diskurzech
 • Svobodová, J. – Hirschová, M.: Komunikační strategie
 • Sýkora, M.: Čtyři etapy tvorby P. Rotha
 • Szulc, I.: Cvičebnice tlumočení pro polonisty
 • Szwiertnia, R., a kol.: Proměny měst
 • Šmahaj, J.: Kyberšikana jako společenský problém
 • Špička, J.: Petrarka v Provence
 • Špička, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities (Historica)
 • Špička, J. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities (Historia Artium)
 • Špička, J., a kol.: Introduzione alla letteratura italiana. Secoli XII–XVI
 • Štefanides, J. (ed.): Německojazyčné divadlo 3/3
 • Štěpánek, P.: Portugalský rod Silva Tarouků na Moravě a v Čechách a jeho přínos české kultuře
 • Štěpánek, P.: Umění Eldoráda. Vybrané stati pro studium umění Ameriky
 • Štěpánek, P.: Vybrané kapitoly s dějin španělského umění 15.-19. století
 • Šturdík, M.: Etiketa obchodního styku
 • Šucha, M. – Šrámková, L. (eds.): Metoda rozhovoru, anamnézy a pozorování v rámci dopravněpsychologického vyšetření
 • Šustíková, V.: Zdeněk Fibich a český koncertní melodram
 • Topinka, D. (ed.): Etablování muslimů na veřejnosti
 • Trušník, R.: Pohled odjinud
 • Uher, D.: Prosodická gramatika čínštiny
 • Uličný, O.: Preliminária k moderní mluvnici češtiny
 • Válek, F. – Kopecký J.: Emanuel Chvála: hudební paměti
 • Vepřek, M.: Komparativní tvarosloví
 • Veselovská, L. (ed.): Nominal Projection
 • Veselovská, L. (ed.): Language Diversity and Communication
 • Veselý, L.: Morfologické studie 1
 • Veselý, L.: Morfologické studie 2
 • Visi Tamás: Words With Power: Studies on Rabbinic Literature in Medieval Moravia
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. LIII, Num. 1
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. LIII, Num. 2
 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů
 • Vobořil, L.: Synkretismus a polyfunkčnost v jazyce
 • Voda Eschgfaeller, S. – Voda, D.: Anthroposofové na Moravě (i v Čechách)
 • Voždová, M.: Dramatik na pomezí žánrů
 • Voždová, M. – Křeháčková, K.: Vybrané kapitoly z frankofonní literatury v LA
 • Voždová, M. – Matoušková, J.: Francouzské tisky…
 • Voždová, M. – Šrámek, J.: Francouzsky psaná literatura v LA a její specifika
 • Vrajová, J.: Myšlení o literární historii
 • Vychodilová, Z. a kol.: Současné ruské drama v kulturním a translatologickém kontextu
 • Waisser, P.: Renesanční figurální sgrafito na průčelích moravských městských domů
 • Watanabe, T.: Japonština II
 • Watanabe, T.: Japonština – znaky I, II
 • Zajícová, L.: II Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos: Lengua y Política. Tomo I
 • Zámec, R.: II Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos: Lengua y Política. Tomo II
 • Zámečník, L.: Základní problémy filozofie vědy
 • Zámečník, L.: Budoucnost filozofie
 • Zehnalová, J., a kol.: Hodnocení kvality překladu
 • Změlík, R.: Tematologie
 • Změlík, R.: Autorský slovník Jana Čepa
 • Žemla, M.: Mezi mystikou a theologií
 • Žemla, M.: Jakob Boehme

 

Pedagogická fakulta

 • Adámková Turzová, M.: Současné umění ve středoškolské výuce / rozhovory s pedagogy
 • Babyrádová, H. – Badalíková, O. – Blažek, T. – Sosna, J. – Žilinek, J.: Objekt a materiál v umení a v edukácií
 • Bieleszová, Š.: Publikace na téma vzdělávání v oblasti fotografie
 • Danielová, M.: Od objektu k designu
 • Exler, P.: Projekty ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy
 • Fasnerová, M.: Vybrané kapitoly z elementárního čtení a psaní
 • Fasnerová, M.: Význam písma žáků primární školy
 • Fic, I.: Jazyk – literatura – komunikace
 • Finková D., a kol.: Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením
 • Grecmanová, H.: e-Pedagogium
 • Horáček, M.: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století: Stručné dějiny
 • Hřivnová, M.: Reprodukční zdraví a sexuální výchova
 • Hřivnová, M.: Základní aspekty výživy
 • Hřivnová, M. – Majerová, J. : Didaktika výchovy ke zdraví
 • Hutyrová, M.: Interdisciplinární pohled na jinakost
 • Hutyrová, M.: Interdisciplinarita a jinakost
 • Chorý, T.: Barva a design
 • Chrásková, M. – Bezděková, M.: Gerontologie
 • Ježorská, Š.: Základy zdravotnické psychologie
 • Jiroutová, J.: Muzejní a galerijní pedagogika
 • Jochmann, P.: Art-brut: Neškolené umění
 • JTIE: JTIE
 • Jurečková, V.: Dějiny výtvarného umění a vzdělávání
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III/2014
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV/2014
 • Kantor, J.: Využití expresivních prostředků při edukaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Kašpárková, L.: Angažované umění ve veřejném prostoru
 • Kikalová, K. – Kopecký, M.: Somatologie 3 - Nervový systém
 • kolektiv autorů: Civilia, roč. 5, č. 1
 • kolektiv autorů: Civilia, roč. 5, č. 2
 • kolektiv autorů: Publikace z LŠVDOE
 • kolektiv autorů: Publikace z konf. k soudob. děj.
 • kolektiv autorů: Aktuální otázky primární a preprimární pedagogiky I
 • kolektiv autorů: Standardy práce asistenta pedagoga
 • kolektiv autorů: Analýza současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga
 • Kopecký, M. – Kikalová, K.: Antropologie a genetika
 • Kopecký, M. a kol.: Výchova ke zdraví
 • Kopecký, M. a kol.: Základní charakteristiky ontogenetického vývoje
 • Kopecký, M. a kol.: Úvod do zdravotní tělesné výchovy
 • Kopecký, M., a kol.: Ochrana obyvatelstva
 • Kopecký, M., a kol.: Fórum zdraví 2014
 • Kopecký, M., et al.: Pohyb a zdraví
 • Kopeček, P.: Publikace z konf. k soudod. děj.
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 5, č. 1
 • Krákora, P.: Civilia, roč. 5, č. 2
 • Krákora, P.: Publikace z LŠVDOE
 • Kusá, J.: Multikulturní výchova a literární text
 • Kutal, M.: Velké šelmy v přírodě ČR
 • Lažová, J.: Muzea a nové technologie
 • Ludíková, L., a kol.: Research on quality of life of people with special needs
 • Luska, J. – Steinmetz, K.: Hudební kultura olomouckého a ostravského regionu
 • Michálek, O.: Otisky času, grafické techniky
 • Michalík, J. + ed.: Sborník z odborných konferencí I
 • Myslivečková, H. : Výtvarné umění českého středověku
 • Myslivečková, H. – Šobáňová, P.: Vnímání, tvorba, komunikace
 • Nováková, Z.: Školská legislativa pro pedagogy
 • Opletalová, A.: Výuka finanční gramotnosti na ZŠ
 • Piáček, J.: Práce s informačními zdroji pro výtvarné pedagogy I
 • Piáček, J.: Práce s informačními zdroji pro výtvarné pedagogy II
 • Poláchová Vašťaková, J.: Sborník z konference ČAPV
 • Poláchová Vašťatková J., a kol.: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie
 • Potměšil, M., a kol. : Raná intervence ve speciální pedagogice
 • Regec, V.: Asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
 • Rýdl Karel a Eva Šmelová: Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011)
 • Skopalová, J.: Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky
 • Skopalová, J.: Rodinná problematika
 • Stehlíková, H. – Šobáňová, P., a kol.: Projekty ve VV
 • Stolinská (red.): Magister: Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
 • Stolinská (red.): Magister: Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
 • Strnisková, D.: Problematika zneužívání návykových látek a HIV/AIDS
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Šobáňová, P.: Plánování vzdělávacích aktivit muzea
 • Šobáňová, P.: Česká muzejní edukace v kontextu současných evropských trendů
 • Šobáňová, P., a kol.: 2 čísla časopisu Kultura, umění a výchova
 • Švec, V.: Dějiny estetiky
 • Tomanová, J., a kol.: Sociální problematika
 • Tomanová, J., Kopecký, M.: Vybrané kapitoly z první pomoci
 • Uhlířová, M. (ed.): Matematika 7
 • Vitásková K., a kol.: Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou či deficitní komunikační schopností.
 • Vránová, O. – Hrabí, L.: Témata z didaktiky biologie
 • Zemánek, P. – Charamza, J.: Hygiena
 • Zemánek, P. – Charamza, J.: Úvod do epidemiologie

 

Přírodovědecká fakulta

 • Grublová, E. – Franek, J.: Inovace a znalosti
 • Havelková, M. – Hiklová, H.: Mapování povrchu pevných těles se zaměřením na kontaktní profilometrii
 • Henkl, M.: Číslicová technika
 • Křepelka, J.: Teoretické základy optiky tenkých vrstev
 • Kubínek, R. – Vůjtek, M.: Nanotechnologie a jejich aplikace v elektronice
 • Machalová, J. – Netuka, H.: Variační metody
 • Navrátil, M., et al.: Kapitoly z molekulární biologie a genetiky mikroorganismů
 • Rachůnková, I. – Fišer, J.: Dynamické systémy 1
 • Soubusta, J.: Optické vlastnosti pevných látek
 • Staněk, S.: ACTA Mathematica 53 (1)
 • Staněk, S.: ACTA Mathematica 53 (2)
 • Šafářová, D.: Kapitoly z obecné genetiky (2. vydání)
 • Šafářová, D. – Smýkal, P.: Konzervační genetika
 • Procházka, V.: Neobvyklá Mössbauerova spektroskopie

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Doležel, J. – Pompey, H.: Complementarity and Autonomy of Caritas and Church Social Doctrine
 • Fojtíková Roubalová, M.: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/1
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/2
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/3
 • kolektiv autorů : Studia theologica 16/4
 • kolektiv autorů : Acta theologica 15
 • Komínková, L. – Pospíšilová, H.: Školní družina – etnografická studie
 • Kunetka, F.: Židovské kořeny křesťanské anafory
 • McCornick, P.: Restraint’s Rewards
 • Öbrink Hobzová, M.: Tradice a perspektivy vzdělávání dospělých cizinců ve Švédsku a v České republice
 • Potměšilová P.: Pedagogický pracovník v podmínkách speciálního vzdělávání
 • Princová, K.: Rizika hrozící příjemcům humanitární pomoci
 • Šarníková, G. – Tavel, P. : Edukace dětí a mládeže ve volném čase II
 • Tavel, P. – Půžová, Z.: Sociální determinanty zdraví
 • Votoupal, M.: Práce s životním příběhem jako metoda sociální práce s lidmi s mentálním handicapem v období přechodu do dospělosti
 • Zatloukal, L. - Vítek, P.: Reteaming - koučování zaměřené na řešení a jeho využití při práci s nezaměstnanými

 

Lékařská fakulta

 • Adamus, M., a kol.: Základy anesteziologie, intenzivní med. a léčby bolesti
 • Cibeček, N., a kol.: Principy a využití vybraných anal. metod v lab. med. /klin. př./
 • Dohnalová, D.: Repetitorium patologie pro praktická cvičení
 • Dvořáčková, S., a kol.: Praktikum lékařské chemie a biochemie
 • Hrabálek, L. : Chirurgie náhrad hrudních a bederních meziobr. plotének
 • Kaňovský, P., a kol.: Obecná neurologie – 1. díl
 • Kaňovský, P., a kol.: Speciální neurologie – 2. díl
 • Klugar, M., a kol.: Metodologie Evidence-Based Practice, zdrav. zal. na důkazech
 • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Kollárová, H., a kol.: Základy epidemiologické metodologie
 • Křupka, M., a kol.: Současné možnosti imunologické intervence
 • Líčeník, R.: Klinické dop. postupy – tvorba, adaptace, impl., eval. – 2 díly
 • Modrianský, M.: Konference vědeckých prací studentů DSP
 • Modrianský, M., a kol.: Lékařská chemie pro všeobecné lékařství
 • Papajík, T. a kol.: Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2013
 • Pazdera, J., a kol.: Základy ústní a čelistní traumatologie
 • Řehák, J. a kol.: 15. Vejdovského olomoucký vědecký den - abstrakta
 • Řehák, J. a kol.: 5. Zirmův olomoucký diskuzní den - abstrakta
 • Strojil, J.: Základní léčiva
 • Študent,V.: Uroonkolgie
 • Študent,V.: Vybrané kapitoly urologie I
 • Študent,V.: Vybrané kapitoly urologie II
 • Študent,V.: Vrozené vady a dětská urologie
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/1
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/2
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/3
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 158/4
 • Valentová, K., a kol.: Praktikum lékařské chemie pro obor zubní lékařství

 

Fakulta tělesné kultury

 • Bartková, L.: Daňová evidence
 • Bartková, L.: Public Relations
 • Cuberek, R., et al.: Zdravotní benefity chůze jako prostředku aktivního transportu v pozdní dospělosti
 • Doležel, M. – Mika, O. – Novák, J.: Základy ochrany obyvatelstva I
 • Donald, N. – Roberson, Jr.: Recreation and Free Time Around the World
 • Frömel, K., et al.: Školní pohybová aktivita adolescentů
 • FTK: AUPO Gymnica 1
 • FTK: AUPO Gymnica 2
 • FTK: AUPO Gymnica 3
 • FTK: AUPO Gymnica 4
 • FTK: Tělesná kultura 1
 • FTK: Tělesná kultura 2
 • Hanuš, R.: Historie výchovy a pobytu v přírodě
 • Hanuš, R. – Hrabalík, E. – Paulíček, M.: Lanové aktivity
 • Kalman, M. – Pavelka, J. – Hamřík, Z.: Podpora pohybové aktivity pro odbornou veřejnost
 • Kalman, M. – Pavelka, J. – Hamřík, Z. – Sigmund, E. – Sigmundová, D.: Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků 2014
 • Kotíková, H. – Schwartzhoffová, E.: Rekreace a cestovní ruch v destinaci
 • Melichařík, Z. – Florus, S. – Otřísal, P.: Ochrana obyvatelstva a chemické, biologické a radiologické události
 • Neuls, F., et al.: Teorie a didaktika plavání
 • Neuls, F. – Frömel, K.: Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek
 • Novák, J.: Krizové řízení
 • Novák, J.: Problematika vnější a vnitřní bezpečnosti
 • Smékal, D. – Měrková, H. – Bednáříková, H. – Bohuslavová, M.: Jak cvičit dobře a s radostí i doma u bolestí bederní páteře
 • Šafář, M. – Hřebíčková, H.: Vybrané kapitoly z psychologie sportu
 • Štěrbová, D. – Rašková, M., et al.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II:  Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením
 • Válek, Š.: FTK Vocabulary for DSP Students and Confusing Words
 • Wittmannová, J.: Koncept sebevědomí a osoby s postižením
 • Wittmannová, J. – Klimešová, I.: Aktivní v každém věku VII., VIII.
 • Palomo Nieto, M.: El papel de las madres en el desarollo de la excelencia en el deporte
 • Hůlka, K., Bělka, J.: Analýza herního výkonu ve vybraných sportovních hrách brankového typu

 

Fakulta zdravotních věd

 • Bastlová, P. – Jurutková, Z. – Zelená, A.: Klinimetrie ve fyzioterapii
 • Bastlová, P. – Kolářová, B.: Sborník abstraktů z konference
 • Kolářová, B. – Marková, M. – Szmeková, L.: Přístrojové metody ve fyzioterapii
 • kolektiv ÚPA: Porodní asistence III
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách
 • Marečková, J.: Profese on-line
 • Marečková, J.: Profese on-line
 • Marečková, J., a kol.: NOC a NIC v péči o pacienty s vybranými ošetřovatelskými diagnózami – oš. péče
 • Marečková, J., a kol.: NOC a NIC v péči o pacienty s vybranými ošetřovatelskými diagnózami – porod. asitence
 • Tomanová, D., Ježorská Š.: Edukace v PA
 • Vomáčka J., Nekula J., Kozák J.: Zobrazovací metody pro radiologické asistenty
 • Zlámal, a kol.: Ekonomika a financování zdravotnictví

 

Právnická fakulta

 • Bartoň, M. – Tomoszek, M.: Základy práva
 • Dohnal, J.: Vlastnictví a sousedské spory po rekodifikaci
 • Fiala, V.: Základy politologie
 • Fiala, V. – Zbíral, R.: Vědecká propedeutika
 • Hamuľák, O.: Základní principy vnitrostátní aplikace práva Evropské unie
 • Matoušek, P. – Papoušková, Z.: Obecná rovina finančního práva
 • Papoušková, Z.: Praktikum k daňovému právu
 • Tintěra, T.: Závazkové právo – obecná část a závazky ze smluv
 • Vítová, B.: Cvičení z obecné části občanského práva

 

Rektorát UP

 • Skácelíková, L: Universitas Palackiana - čj verze
 • Skácelíková, L: Universitas Palackiana - ang verze
 • Skácelíková, L.: Universitas Palackiana - něm. verze
 • Skácelíková, L.: Universitas Palackiana - čínská verze
 • Skácelíková, L.: Výroční zpráva o činnosti (PR)
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 10. 2014, Petr Jančík