Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

DOI & CrossRef

 

Vydavatelství Univerzity Palackého přiděluje DOI

Co je to DOI?

DOI (Digital Object Identifier – Identifikátor digitálního objektu) je standardizovaný unikátní identifikátor pro digitální objekty. Mezi objekty, jimž může být DOI přiřazen, patří knihy, jejich jednotlivé kapitoly, sborníky, příspěvky ve sborníku, články elektronicky publikovaného časopisu, disertace, normy, technické zprávy apod. Může jít ale i o tabulku, schéma nebo obrázek v článku či knize. DOI je jakousi obdobou čárového kódu používaného pro fyzické komodity. DOI lze však přidělovat i tištěným dokumentům.

K čemu slouží DOI?

DOI je jednoznačný identifikátor digitálního objektu (textu). Mimo to je na tzv. „response page“ („domovská stránka“ daného DOI) uvedena plná bibliografická citace dokumentu, DOI a informace, kde je možné získat plný text (probíhá pravidelná kontrola, že je odkaz aktuální). V neposlední řadě na základě informací na „response page“ společnost Crossref vyhodnocuje citovanost jednotlivých textů.

Jak se přiděluje DOI?

Požadavek na přidělení DOI je třeba uvést v návrhovém listu na vydání a nechat schválit ediční komisí příslušné fakulty. Pro přidělení DOI je nutné dodat tato metadata: jméno autora či autorů (příp. editora), název publikace, anotace (anglicky a česky), číslo nákladového střediska, ze kterého budou hrazeny platby spojené s přidělením DOI (viz níže), reference (seznam literatury), v případě konferenčního sborníku i termín a místo konání konference. Za přidělení a zpracování jednoho DOI účtuje VUP poplatek 750 Kč. Tato částka v sobě nezahrnuje poplatky organizaci CrossRef (viz níže).

CrossRef

CrossRef je mezinárodní registrační agentura, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu. Za členství v CrossRefu se platí roční poplatek ve výši 275 USD. Za každé přidělené DOI se platí agentuře CrossRef depozitní poplatek, pro většinu dokumentů 1 USD. Pro některé texty je poplatek nižší. Vydavatelství UP zaplatí roční náklady spojené s členstvím v CrossRefu a přidělením DOI a následně přeúčtuje poplatky dle uskutečněných plnění na fakulty.

Podrobnější informace o DOI a agentuře CrossRef naleznete na webové stránce doivup.upol.cz.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 21. 12. 2015, Petr Jančík