Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Aktuální knižní produkce

Říjen 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Princová, Květoslava (ed.): Integration without Borders, sborník, ISBN 978-80-244-5016-2, 250 str., 1. vyd., neprodejná

Filozofická fakulta

 • Engelbrecht, Wilken (ed.): Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen, sborník, ISBN 978-80-244-5012-4, 236 str., 1. vyd., prodejná
 • Gutiérrez, Rubio Enrique: Romanica Olomucensia 28 vol.2, periodikum, ISSN 1803-4136, 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Lužný, Dušan, Horák, Jiří: Obrazy a paměť babiček v šátcích, ostatní, ISBN 978-80-244-5010-0, 20 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Litěratura ruskoj emigracii, sborník, ISBN 978-80-244-4973-9, 226 str., 1. vyd., prodejná
 • Preissová Krejčí, Andrea: Za hranice multikultiralismu, monografie, ISBN 978-80-244-4966-1, 168 str., 1. vyd., prodejná
 • Somer, Tomáš: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské, monografie, ISBN 978-80-244-4967-8, 130 str., 1. vyd., prodejná
 • Stěpanova, Ludmila: Obraz člověka ve frazeologii, slovník, ISBN 978-80-244-4931-9, 266 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/3, periodikum, ISSN 2336-4912, 46 str., 1. vyd., prodejná
 • Ješina, Ondřej (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 7/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením - z empirického výzkumu, monografie, ISBN 978-80-244-4994-4, 110 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Chrastina, Jan a kol.: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem, monografie, ISBN 978-80-244-4888-6, 214 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Useful symbiosis: science, technology, art & art education, monografie, ISBN 978-80-244-4853-4, 432 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Bělka, Luboš: Prototyp M-33-069-A-d SOLNICE topografická ortofotomapa, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4958-6, 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Prototyp SOLNICE topografická ortofotomapa 1: 5 000, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4959-3, 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Topografické ortofotomapy M.A.P.S. 6, 7 brožura, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4945-6, 20 str., 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Topografické ortofotomapy M.A.P.S. 6, 7 soubor, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4960-9, 1. vyd., prodejná
 • Hudeček, Tomáš, a kol.: Atlas dopravní dostupnosti v České republice M.A.P.S. 11, monografie, ISBN 978-80-244-4982-1, 144 str., 1. vyd., prodejná
 • Raušerová, Dita (ed.): MAKOS 2013, 2014 a 2015, sborník, ISBN 978-80-244-5015-5, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav: Soustavy rovnic a metody jejich řešení, skriptum, ISBN 978-80-244-5024-7, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voženílek, Vít: Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2001-2016 almanach, ostatní, ISBN 978-80-244-5027-8, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zajoncová, Ludmila: Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology, skriptum, ISBN 978-80-244-5002-5, 80 str., 1. vyd., prodejná

Rektorát UP

 • Peřinová, Lenka (ed.): Výroční zpráva UP v Olomouci (angl. verze), výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4978-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, a kol.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-5025-4, 160 str., 2. vyd., prodejná

Září 2016

Filozofická fakulta

 • Ruberová, Irina, Břenek, Oldřich: Překladatelská cvičení na pozadí němčiny a češtiny, skriptum, ISBN 978-80-244-4001-9, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Seitl, Martin, Lečbych, Martin: Lidská pohybová determinanta odpověď v Rorschachově metodě, monografie, ISBN 978-80-244-4929-6, 170 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/2 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 152 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 150 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marešová, Hana: 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: 1946–2016, ostatní publikace, ISBN 978-80-244-4987-6, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vyhnálková, Pavla: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference., sborník, ISBN 978-80-244-4990-6, CD, 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Brychtová, Alžběta: Color Distance in Cartography, monografie, ISBN 978-80-244-4999-9, 154 str., 1. vyd., prodejná

Srpen 2016

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla: 20.-21. století: žánrově-stylové a lingvistické metamorfózy v ukrajinském jazyce a literatuře, monografie, ISBN 978-80-244-4968-5, 552 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Klimešová, Iva: Základy sportovní výživy, učebnice, ISBN 978-80-244-4971-5, 80 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Kantor, Jiří, a kol.: Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4912-8, 210 str., 1. vyd., prodejná
 • Serafín, Čestmír, a kol.: Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989, monografie, ISBN 978-80-244-4981-4, 148 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta 

 • Klčová, Renata: Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder, skriptum, ISBN 978-80-244-4977-7, 82 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4950-0, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4951-7, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4952-4, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4953-1, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4954-8, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4955-5, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4956-2, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: M.A.P.S. 8, 9, 10 brožura, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4943-2, 36 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: M.A.P.S. 8, 9, 10 soubor, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4944-9, 0 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Zóny ohrožení lesů České republiky M.A.P.S. 8, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4940-1, 1 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Růstové podmínky lesů České republiky M.A.P.S. 9, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4941-8, 1 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Stav ekosystémů České republiky M.A.P.S. 10, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4942-5, 1 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní 

 • Härtling, Peter: Učit se žít. Vzpomínky, monografie, ISBN 978-80-244-4854-1, 396 str., 1. vyd., prodejná

Červenec 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 18, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570, 204 str., 1. vyd., prodejná
 • Filozofická fakulta
 • Flajšar, Jiří: The Culture of American Suburbs, monografie, ISBN 978-80-244-4965-4, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Flajšarová, Pavlína: Grace Nichols Universal and Diverse: Ethnicity in the Poetry and Fiction of Grace Nichols, monografie, ISBN 978-80-244-4970-8, 318 str., 1. vyd., prodejná
 • Gvoždiak, Vít: Česká teorie. Sémiotická skupina a tendence moderní sémiotiky, monografie, ISBN 978-80-244-4946-3. 370 str., 1. vyd., prodejná
 • Chlumská, Eva (ed.): Katatalog. 51. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc, sborník, ISBN 978-80-244-4927-2. 320 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 50 2015 Sborník prací historických XL, periodikum, ISSN 1803-9561. 350 str., 1. vyd., prodejná
 • Merzová, Radana (ed.): AUPO Philologica 104. Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury, sborník, ISBN 978-80-244-4933-3. 668 str., 1. vyd., neprodejná
 • Peprník, Jaroslav: Anglofonní svět a Češi: kontakty a percepce. Lexikon osob od středověku po rok 2014, sborník, ISBN 978-80-244-4773-5, 1004 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Matoušková, Ivanka, a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie 2, skriptum, ISBN 978-80-244-4988-3, 120 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Lehotský, Tomáš: Laboratorní a terénní cvičení – geologie a paleontologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4595-3, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – biologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4512-0, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – geologie a paleontologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4528-1, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – chemie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4510-6, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – biologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4593-9, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – chemie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4591-5, 1. vyd., neprodejná
 • Tkadlec, Emil (ed.): 15th Rodens et Spatium. International Conference on Rodent Biology, sborník, ISBN 978-80-244-4984-5, 196 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Jiránek, Jiří: Karibikem bez jachty. Malé Antily, ostatní, ISBN 978-80-244-4879-4, 226 str., 1. vyd., prodejná

Červen 2016

Filozofická fakulta

 • Engelbrecht, Wilken: Roger Laute, Černá a bílá, mnohem více než 50 odstínů šedi, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4887-9, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrecht, Wilken: Roger Laute, Zwart en wit, weel meer dan 50 tinten grijs, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4886-2, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva: PhD existence "Výzkum +/VS-/ praxe" (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4964-7 CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Pálušová, Martina: Současné ruské drama v českých překladech a divadelních inscenacích, monografie, ISBN 978-80-244-4974-6, 194 str., 1. vyd., prodejná
 • Pálušová, Martina (ed.): Rossica Olomucensia LV. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.–11. 9. 2015, sborník, ISBN 978-80-244-4938-8, 242 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LV Num. 1, periodikum, ISSN 0139-9268, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Peprník, Michal: Assimilation – A Good or Bad Word?, sborník, ISBN 978-80-244-4937-1, 212 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svobodová, Jindřiška: Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu, monografie, ISBN 978-80-244-4923-4, 216 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. V, č. 2, 2015, periodikum, ISSN 1805-1049, 132 str., 1. vyd., prodejná
 • Wagiel, Marcin: Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego, monografie, ISBN 978-80-244-4928-9, 116 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 50 str., 1. vyd., prodejná
 • Smékal, David (ed.): VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-4957-9, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolář, Milan (ed.): 20. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2016. Sborník přednášek, sborník, ISBN 978-80-244-4947-0, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pazdera, Jindřich: Základy ústní a čelistní chirurgie, učebnice, ISBN 978-80-244-4915-9, 336 str., 4. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Book of Abstracts of the 23rd CPS Conference, sborník, ISBN 978-80-244-4972-2, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň, a kol.: Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4924-1, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšil, Miloň, Li, Xinrui: Early Intervention for children with developmental disabilities – a family centred approach, monografie, ISBN 978-80-244-4925-8, 102 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI No. 1 (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI No. 2 (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 214 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Maier, Vítězslav (ed.): Book of Abstracts. Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016, sborník, ISBN 978-80-244-4961-6, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2016 Vol. 2, No. 1, periodikum, ISSN 2336-6613, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 55 (1) 2016, periodikum, ISSN 0231-9721, 166 str., 1. vyd., neprodejná
 • Trávníček, Stanislav: Pojďme na to s počítačem (i když nejsme informatici), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4893-0, 114 str., 1. vyd., neprodejná

 

 

Květen 2016

Filozofická fakulta

 • Lužný, Dušan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 3/2015 Anthropologica culturalia, periodikum, ISSN 1805-3742, 148 str., 1. vyd., prodejná
 • Procházka, Roman: Psychofyziologické souvislosti temperamentu, monografie, ISBN 978-80-244-4905-0, 192 str., 1. vyd., prodejná
 • Zámečník, Lukáš, a kol.: The Future of Philosophy, monografie, ISBN 978-80-244-4316-4, 250 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana (ed.): XLIX. konference studentských vědeckých prací – sborník abstrakt + programy, sborník, ISBN 978-80-244-4935-7, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/1 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 180 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2016 Vol. 8, Issue 1, periodikum, ISSN 1803-537X, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum, monografie, ISBN 978-80-244-4913-5, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Jakubíček, Daniel: Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace, monografie, ISBN 978-80-244-4866-4, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 1, č. 8, periodikum, ISSN 1805-4978, 104 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 1 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 206 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 2 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 182 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 3 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 210 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 15 No. 2/2015, periodikum, ISSN 1213-8770, 156 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kubala, Martin (ed.): 10. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-4939-5, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lehotský, Tomáš, Faměna, Martin, Müller, Lukáš: Náměty k mimoškolní činnosti – geologie a paleontologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4747-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – biologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4592-2, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – chemie, učebnice, ISBN 978-80-244-4590-8, 264 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Náměty k mimoškolní činnosti – biologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4746-9, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Náměty k mimoškolní činnosti – chemie, učebnice, ISBN 978-80-244-4745-2, 316 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš a kol.: Laboratorní a terénní cvičení – geologie a paleontologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4594-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Projektový servis

 • Hodaň, Bohuslav: Zkušenosti ze spolupráce podnikové a výzkumné sféry, monografie, ISBN 978-80-244-4906-7, 146 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Nováček, Pavel: Světopis: Letem proměnlivým světem, ostatní, ISBN 978-80-244-4446-8, 216 str., 1. vyd., prodejná
 • Qapil, Miloš: Ad Maiorem Dei Gloriam, ostatní, ISBN 978-80-244-4932-6, 40 str., 1. vyd., neprodejná

Duben 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 18, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 214 str., 1. vyd., prodejná
 • Fojtíková Roubalová, Marcela, Potměšilová, Petra, Dřímal, Ludvík: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-4882-4, 86 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšilová, Petra: Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4921-0, 198 str., 2. vyd., prodejná
 • Sobková, Petra, Öberink Hobzová, Milena, Pospíšilová, Helena, a kol.: Sociální pedagogika a její metody, monografie, ISBN 978-80-244-4885-5, 184 str., 1. vyd., prodejná
 • Valouchová, Pavlína: Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu, monografie, ISBN 978-80-244-4875-6, 138 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel: Where is History Today? Its Uses, Abuses, and Inventions, monografie, ISBN 978-80-244-4760-5, 208 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, monografie, ISBN 978-80-244-4910-4, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophia - Aesthetica 46. Musicologica Olomucensia 22, periodikum, ISSN 1212-1193, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Horák, Jiří: Dechristianizace českých zemí. Sekularizace jako záměr, monografie, ISBN 978-80-244-4936-4, 222 str., 1. vyd., prodejná
 • Hudcová, Eva: Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města Šumperka, monografie, ISBN 978-80-244-4836-7, 264 str., 1. vyd., prodejná
 • Jedličková, Jana, Chlumská, Jana, Jansová, Iveta: Boření mýtů: k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci, monografie, ISBN 978-80-244-4631-8, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jílek, Viktor, Bednaříková, Božena, a kol.: Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství, monografie, ISBN 978-80-244-4896-1, CD 1. vyd., prodejná
 • Lyko, Petr: Hudební život v Krnově v letech 1900-1938, monografie, ISBN 978-80-244-4843-5, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního křesťanství v letech 1920-1924, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4830-5, 388 str., 1. vyd., prodejná
 • Nový, Jiří: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II-Testování a měření jazykových kompetencí (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4917-3, CD 1. vyd., neprodejná
 • Obereignerů, Radko, a kol.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách, monografie, ISBN 978-80-244-4844-2, 190 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 56 str., 1. vyd., prodejná
 • Vašíčková, Jana: Pohybová gramotnost v České republice, monografie, ISBN 978-80-244-4883-1, 156 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Vévodová, Šárka, Ivanová, Kateřina, a kol.: Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese, učebnice, ISBN 978-80-244-4770-4, 214 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 17. Vejdovského olomoucký vědecký den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-4918-0, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Blaštíková, Lucie, a kol.: Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole, monografie, ISBN 978-80-244-4894-7, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blažek, Timotej, a kol.: Objekt a materiál v umení a edukácii, monografie, ISBN 978-80-244-4775-9, 200 str., 1. vyd., prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubrický, Jan: Kompetence učitele v oblasti využívání www stránek pro výuku, monografie, ISBN 978-80-244-4874-9, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Obst, Otto: Obecná didaktika, studijní opora, ISBN 978-80-244-4916-6, 178 str., 1. vyd., neprodejná
 • Poláchová Vašťatková, Jana, Rudnicki, Pawel, et al.: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989, monografie, ISBN 978-80-244-4891-6, 246 str., 1. vyd., prodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2015, periodikum, ISSN 1805-7152, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence, monografie, ISBN 978-80-244-4908-1, 204 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Horák, Karel (ed.): 43. ročník MO na středních školách, sborník, ISBN 978-80-244-4922-7, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Švrček, Jaroslav (ed.): Mathematical Duel ’16, sborník, ISBN 978-80-244-4926-5, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Tomalová, Petra, a kol.: Jaké to je? …slyšet o nemoci svého dítěte…, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4852-7 72 str., 1. vyd., neprodejná

Březen 2016

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 5, č. 2, periodikum, ISSN 1803-7720, 104 str., 1. vyd., prodejná
 • Kavčáková, Alena, Barteček, Ivo: Kniha výtvarných autogramů evropské moderny. The Book of Artistic Autographs of European Modernists, monografie, ISBN 978-80-244-4282-2, 312 str., 1. vyd., prodejná
 • Komendová, Jitka, a kol.: Pismennosť Galicko-Volynskogo kňažestva: istoriko-filologičeskije issledovanija, monografie, ISBN 978-80-244-4900-5, 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierová, Eva: PhD existence "Výzkum + /vs./ - praxe", sborník, ISBN 978-80-244-4899-2, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nejeschleba, Tomáš (ed.): Latin Alchemical Literature of Czech Provenance, sborník, ISBN 978-80-244-4851-0, 188 str., 1. vyd., prodejná
 • Vičar, Jan: Dětské sbory (1965–2015), monografie, ISBN 978-80-244-4858-9, 314 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 2/2015 Vol. 7, Issue 2, periodikum, ISSN 1803-537X, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hoffmannová, Andrea: Násilím proti násilí, monografie, ISBN 978-80-244-4860-2, 136 str., 1. vyd., prodejná
 • Kopeček, Pavel - Krákora, Pavel - Cingelová, Gabriela: Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-4779-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše, a kol.: Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-4869-5, 202 str., 1. vyd., prodejná
 • Vala, Jaroslav: Poetry as a learning task, monografie, ISBN 978-80-244-4877-0, 130 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Stehlík, Václav - Hamľák, Ondrej - Michal, Petr: Handbook on EU Internal Market, skriptum, ISBN 978-80-244-4898-5, 158 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Fňukal, Miloš: Rozvojová geografie Latinské Ameriky, monografie, ISBN 978-80-244-4741-4, 120 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Bauerová, Helena: Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem, skriptum, ISBN 978-80-244-4914-2, 120 str., 6. vyd., prodejná
 • Šiška, Zbyněk: Míjení, ostatní, ISBN 978-80-244-4919-7, 78 str., 1. vyd., neprodejná

Únor 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Bugel, Walerian, a kol.: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích, monografie, ISBN 978-80-244-4855-8, 1. vydání, 234 stran, prodejná

Filozofická fakulta 

 • Engelbrecht, Wilken, Vaidová, Zuzana: Recepce nizozemské literatury v českém překladu, monografie, ISBN 978-80-244-4835-0, 1. vydání,  174 stran, neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 49 2015 Sborník prací historických XXXIX, periodikum, ISSN 1803-9561, 1. vydání,  260 stran, prodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Hobza, Vladimír: Manažerská ekonomika, skriptum, ISBN 978-80-244-4889-3, 1. vydání,  98 stran, prodejná
 • Kudláček, Martin (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 6/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 1. vydání,  38 stran, neprodejná

Lékařská fakulta 

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 159/4 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 1. vydání,  194 stran, neprodejná

Pedagogická fakulta 

 • Buček, Robert: Technologie keramické výroby (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4757-5, 1. vydání,  CD, neprodejná
 • Hutyrová, Miluše (ed.): Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy, sborník, ISBN 978-80-244-4907-4, 1. vydání,  252 stran, neprodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 1/2015, periodikum, ISSN 1805-7152, 1. vydání,  122 stran, neprodejná
 • Šobáňová, Petra: Metodický materiál k pedagogické praxi ve výtvarné výchově (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4756-8, 1. vydání, CD, neprodejná

Právnická fakulta 

 • Klčová, Renata: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 2, skriptum, ISBN 978-80-244-4897-8, 1. vydání,  82 stran, prodejná

Přírodovědecká fakulta 

 • Fellnerová, Ivana, Hlaváček, Lukáš, Čelechovský, Alois: Obecná fyziologie I – chemické a buněčné základy, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4014-9, 1. vydání,  144 stran, neprodejná

Ostatní 

 • Rebmann, Hellevi: Kein Tag ohne Wetter / Ani den bez počasí, ostatní, ISBN 978-80-244-4641-7, 1. vydání,  360 stran, prodejná

Leden 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 17, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 1. vyd., 342 s., prodejná

Filozofická fakulta 

 • Assenza, Gaudenz: Handbook for Student Leaders: A Guide to Successful Studies, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3920-4, 1. vyd., 164 s., neprodejná
 • Machala, Lubomír: Cenová bilance 2014: Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014, monografie, ISBN 978-80-244-4881-7, 1. vyd., 154 s., prodejná
 • Malý, Radek, Nešpor, Josef: Lexikon českých nakladatelství dětské knihy, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4503-8, 1. vyd., 272 s., prodejná
 • Pořízková, L.: Bohemica Olomucensia, periodikum, ISSN 1803-876X, 1. vyd., 134 s., neprodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 28 vol.1, periodikum, ISSN 1803-4136, 1. vyd., 130 s., prodejná
 • Škabraha, Martin: Expelled to Paradise: Terrence Malick’s Last Man, monografie, ISBN 978-80-244-4761-2, 1. vyd., 192 s., neprodejná
 • Škabraha, Martin: Vyhnáni do ráje, monografie, ISBN 978-80-244-4702-5, 1. vyd., 192 s., neprodejná
 • Vobořil, Ladislav, a kol.: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii, monografie, ISBN 978-80-244-4867-1, 1. vyd., 236 s., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Klimešová, Iva: Play-way: přístup k porozumění a podpoře dětské hry: Sešit lektora, učebnice, ISBN 978-80-244-4012-5, 1. vyd., 140 s., neprodejná
 • Klimešová, Iva: Play-way: Přístup k porozumění a podpoře dětské hry: Sešit účastníka, učebnice, ISBN 978-80-244-4051-4, 1. vyd., 90 s., neprodejná
 • Klimešová, Iva: Základy sportovní výživy, učebnice, ISBN 978-80-244-4833-6, 1. vyd., 80 s., prodejná
 • Sigmundová, Dagmar, Sigmund, Erik: Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-4839-8, 1. vyd., 160 s., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica 2014, 2014 2/2, periodikum, ISSN 1805-8434, 1. vyd., 24 s., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Luska, Jiří: The Perception and Cognition of Harmonic Patterns in Music, monografie, ISBN 978-80-244-3204-5, 1. vyd., 200 s., neprodejná
 • Adámková Turzová, Magdalena, Filipová, Petra: Učit umění - učitel a žák v labyrintu současného umění, monografie, ISBN 978-80-244-4849-7, 1. vyd., 184 s., prodejná
 • Anténe, Petr: Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Anglo-American Genre, monografie, ISBN 978-80-244-4859-6, 1. vyd., 160 s., prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 1. vyd., 136 s., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2015 Vol. 1, No. 2, periodikum, ISSN 2336-6613, 1. vyd., 64 s., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 54 (2) 2015, periodikum, ISSN 0231-9721, 1. vyd., 92 s., neprodejná

Ostatní

 • Polínek, Martin Dominik: Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování. Expresivně-formativní potenciál základního uměleckého vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4842-8, 1. vyd., 166 s., neprodejná

Prosinec 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 17, č. 3, periodikum, ISSN 1212-8570, 254 str., 1. vyd., prodejná
 • Pospíšilová, Helena, Komínková, Lucie: Svět školní družiny, monografie, ISBN 978-80-244-4789-6, 130 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšilová, Petra: Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4812-1, 198 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Hain, Milan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 1/2015 Theatralia et cinematographica, periodikum, ISSN 1805-3742, 136 str., 1. vyd., prodejná
 • Hrabal, Jiří (ed.): Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, monografie, ISBN 978-80-244-4876-3, 348 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hradilová, Darina: Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině, monografie, ISBN 978-80-244-4841-1, 122 str., 1. vyd., prodejná
 • Macháčková, Jana, Pavelková Rýdlová, Michaela, Soušková, Sabina: Umění v prostoru prostor v umění, sborník, ISBN 978-80-244-4837-4, 214 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierová, Eva: Poruchy osobnosti a vztahová vazba u patologických hráčů, monografie, ISBN 978-80-244-4810-7, 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LIV Num. 1 2015, periodikum, ISSN 1804-1434, 108 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LIV Num. 2, periodikum, ISSN 1804-1434, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Šmahaj, Jan: Význam motivace v pojetí osobnosti, monografie, ISBN 978-80-244-4790-2, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Štěpánek, Pavel: Mecenáši Josefa Mánesa: portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu, monografie, ISBN 978-80-244-4110-8, 232 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. V, č. 1 2015, periodikum, ISSN 1805-1049, 142 str., 1. vyd., prodejná
 • Uličný, Oldřich, a kol.: Preliminária k moderní mluvnici češtiny, monografie, ISBN 978-80-244-4667-7, 390 str., 1. vyd., prodejná
 • Vychodilová, Zdeňka, a kol.: Současné ruské drama, monografie, ISBN 978-80-244-4505-2, 494 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2015 45/4, periodikum, ISSN 2336-4912, 54 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pelclová, Jana: Physical activity in the lifestyle of the adult and senior population in the Czech Republic, monografie, ISBN 978-80-244-4847-3, 168 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Mikšová, Zdeňka (ed.): Profesionalita v ošetřovatelství II. Sborník příspěvků konference, sborník, ISBN 978-80-244-4862-6, CD, 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Faber, Edgar (ed.): Sborník abstrakt – Olomoucké hematologické dny 2015, sborník, ISBN 978-80-244-4697-4, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klugar, Miloslav: Systematická review ve zdravotnictví, monografie, ISBN 978-80-244-4785-8, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křupka, Michal, a kol.: Současné možnosti imunologické intervence, skriptum, ISBN 978-80-244-4850-3, 148 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marečková, Jana, Klugarová, Jitka, a kol.: Evidence-Based Health Care, monografie, ISBN 978-80-244-4784-1, 94 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 159/3 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 180 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Finková, Dita, a kol.: Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4736-0, 50 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jurečková, Veronika: Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů, studijní opora, ISBN 978-80-244-4637-0, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Kamil, a kol.: Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu, monografie, ISBN 978-80-244-4861-9, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marešová, Hana (ed.): Výroční zpráva PdF UP za rok 2014, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4786-5, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pastieriková, Lucia: Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4720-9, 270 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX No. 1 (2014), periodikum, ISSN 1801-0288, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX No. 2 (2014), periodikum, ISSN 1801-0288, 142 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum VI (2014) Rodičovská odpovědnost, periodikum, ISSN 1801-0288, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 15 No. 1/2015, periodikum, ISSN 1213-8770, 152 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2015, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4870-1, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2014/2015, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4871-8, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Lukáš: Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat, monografie, ISBN 978-80-244-4820-6, 170 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Králová, Eva: Hudobné aktivity a kvalita života dieťaťa, učebnice, ISBN 978-80-244-4589-2, 236 str., 1. vyd., neprodejná

 

 

 

Listopad 2015

Filozofická fakulta

 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 3-4/2014, periodikum, ISSN 1803-876X, 132 str., 1. vyd., prodejná
 • Engelbrechtová, Jana: De Nederlandstalige cultuur internationaal. Centraal-Europa en de Lage Landen, sborník, ISBN 978-80-244-4823-7, 278 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrechtová, Jana: De Nederlandstalige literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur, sborník, ISBN 978-80-244-4824-4, 204 str., 1. vyd., neprodejná
 • Flajšar, Jiří, Flajšarová, Pavlína: Cultural studies alive, sborník, ISBN 978-80-244-4763-6, 232 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gigalová, Veronika, a kol.: Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti, monografie, ISBN 978-80-244-4809-1, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Hamers, Bas: Pedagogiek van het Nederlands als Vreemde Taal. Centraal-Europese studenten en het Nederlands, sborník, ISBN 978-80-244-4825-1, 194 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kosta, Peter (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review, roč. 4, č. 1, periodikum, ISSN 1805-1502, 140 str., 1. vyd., prodejná
 • Maliva, Josef: Kurt Gröger (1905–1952), monografie, ISBN 978-80-244-4284-6, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 27 vol.2, periodikum, ISSN 1803-4136, 152 str., 1. vyd., prodejná
 • Zámečník, Lukáš: Filozofie vědy, monografie, ISBN 978-80-244-4351-5, 300 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Cuberek, Roman, at al.: Walking in the lifestyle of elderly women with a sedentary occupation, monografie, ISBN 978-80-244-4846-6, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jirásek, Ivo, Svoboda, Jakub: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě, monografie, ISBN 978-80-244-4796-4, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Neumannová, Kateřina, a kol.: Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí, monografie, ISBN 978-80-244-4704-9, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 38/2, periodikum, ISSN 1211-6521, 106 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 6. Zirmův olomoucký diskuzní den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-4848-0, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Bednaříková, Iveta: Specifika vzdělávání dospělých na vysoké škole (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-4817-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Blažek, Timotej: Vybrané kapitoly z dějin šperku, skriptum, ISBN 978-80-244-4623-3, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence učitelů k její realizaci v technických a přírodovědných předmětech na základních školách, monografie, ISBN 978-80-244-4515-1, 256 str., 1. vyd., neprodejná
 • Havelka, Martin, Dostál, Jiří, Částková, Pavlína: Didatech - Didaktická souprava pro výuku techniky. Tvoříme a bádáme v elektornice, ostatní odborbé publikace, ISBN 978-80-244-4529-8, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Morris, Monika: Human Needs in the Environmental Context, monografie, ISBN 978-80-244-4801-5, 234 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 2, č. 7, periodikum, ISSN 1805-4978, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šteiglová, Taťána: Česká textilní tvorba 2. poloviny 20. století, studijní opora, ISBN 978-80-244-4636-3, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Urbanovská, Eva: Psychologie učení a výuky na vysoké škole, studijní opora, ISBN 978-80-244-4816-9, CD, 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hrnčiříková, Miluše, Ryšavý, Lukáš: Mezinárodní právo soukromé. Procesní otázky, učebnice, ISBN 978-80-244-4546-5, 252 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Pászto, Vít: Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení, monografie, ISBN 978-80-244-4821-3, 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Rabitsch Adamčíková, Jitka: Antropologie rozvoje, monografie, ISBN 978-80-244-4742-1, 164 str., 1. vyd., neprodejná
 • Tkadlec, Emil: The 22nd Annual Meeting of International Hamster Workgroup. Programme and Abstract Book, sborník, ISBN 978-80-244-4838-1, 50 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Šiška, Zbyněk: Trvalky, ostatní, ISBN 978-80-244-4826-8, 84 str., 1. vyd., neprodejná

Říjen 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Menke, Monika: Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva, monografie, ISBN 978-80-244-4804-6, 272 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Bartečková Nováková, Martina: Kulturtransfer am Beispiel (Post-) Kakanien, sborník, ISBN 978-80-244-4767-4, 126 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bednaříková, Božena (ed.): Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-4477-2, 324 str., 1. vyd., neprodejná
 • Daniel, Ladislav: Umění a kultura, sborník, ISBN 978-80-244-4751-3, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrechtová, Jana: Dutch - Flemish - Central European Relations, sborník, ISBN 978-80-244-4455-0, 152 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrechtová, Jana: Willem Elsschot. Sýr.Mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky prvního českého překladu, monografie, ISBN 978-80-244-4822-0, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Flajšar, Jiří: Considering Identity: Views on Canadian Literature and History, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4754-4, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Flajšar, Jiří: New Perspectives on American Poetry, sborník, ISBN 978-80-244-4762-9, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Flajšarová, Pavlína: Anglophone Culture Across Centuries and Borders, sborník, ISBN 978-80-244-4732-2, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hýsek, Robert: Deset deka slamu. Průřez olomouckou slam poetry, sborník, ISBN 978-80-244-4772-8, 130 str., 1. vyd., neprodejná
 • Očenášková, Veronika: Ženy v akademických povoláních: osobní a profesní spokojenost, monografie, ISBN 978-80-244-4793-3, 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk: Dialog slovanských kultur, sborník, ISBN 978-80-244-4771-1, 114 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pleško, Martin: Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, skriptum, ISBN 978-80-244-4778-0, CD, 1. vyd., prodejná
 • Sloboda, Zdeněk: Mediální výchova v rodině, monografie, ISBN 978-80-244-4496-3, 248 str., 1. vyd., prodejná
 • Soubustová, Jitka: Themen rund um die Schweitz, sborník, ISBN 978-80-244-4700-1, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Špička, Jiří: Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento, učebnice, ISBN 978-80-244-4391-1, 266 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zehnalová, Jitka, a kol.: Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace, monografie, ISBN 978-80-244-4792-6, 344 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2015 45/3, periodikum, ISSN 2336-4912, 54 str., 1. vyd., prodejná
 • Pelclová, Jana: Pohybová aktivita v životním stylu dospělé a seniorské populace České republiky, monografie, ISBN 978-80-244-4750-6, 168 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): Sborník abstrakt. Diabetes mellitus - oční komplikace. 16. symposium, sborník, ISBN 978-80-244-4832-9, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Bednaříková, Iveta: Základy vysokoškolské didaktiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-4818-3, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: DIDATECH - Didaktická souprava pro výuku techniky. Badatelsky orientovaná tvůrčí činnost s kovovými materiály, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4526-7, 154 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: Didatech - Didaktická souprava pro výuku techniky. Tvoříme a bádáme ve výuce na prvním stupni ZŠ, učebnice, ISBN 978-80-244-4484-0, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: Didatech - Didaktická souprava pro výuku techniky: Tvoříme a bádáme na ZŠ při práci se dřevem a přírodními materiály, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4516-8, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2015 Vol. 7, Issue 1, periodikum, ISSN 1803-537X, 126 str., 1. vyd., neprodejná
 • Grecmanová, Helena: Vysoká škola jako instituce, studijní opora, ISBN 978-80-244-4814-5, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Kantorová, Jana: Školní klima na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem, monografie, ISBN 978-80-244-4799-5, 268 str., 1. vyd., prodejná
 • Ludíková, Libuše (ed.): Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4612-7, 54 str., 1. vyd., neprodejná
 • Musilová, Marcela: Osobnost učitele vysoké školy, studijní opora, ISBN 978-80-244-4815-2, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Nováková, Zdenka: Legislativa v praxi vysokoškolského pedagoga, studijní opora, ISBN 978-80-244-4819-0, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Škardová, Pavlína: Quince Tree Cydonia Oblonga Mill. in the Foothills of the Nízký Jeseník Mountains Growth and Harvest Indicators, monografie, ISBN 978-80-244-4800-8, 108 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Mieslerová, Barbora: Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu, skriptum, ISBN 978-80-244-4703-2, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Mikeš, Josef: Differential geometry of special mappings, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4671-4, 568 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Rok mladého přírodovědce, učebnice, ISBN 978-80-244-4748-3, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nétek, Rostislav: Rich Internet Application pro podporu rozhodovacích procesů Integrovaného záchranného systému, monografie, ISBN 978-80-244-4805-3, 162 str., 1. vyd., prodejná
 • Ptáček, Pavel (ed.): Geographia Moravica 4 Aktuální výzvy pro strategii rozvoje česko-polského pohraničí: případová studie příhraniční euroregionu Praděd, monografie, ISBN 978-80-244-4794-0, 370 str., 1. vyd., neprodejná
 • Řehoř, Zdeněk: Praktická astronomická optika, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4643-1, 162 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Skácelíková, Lenka (ed.): Výroční zpráva Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2014, Výroční zprávy, ISBN 978-80-244-4788-9, 58 str., 1. vyd., neprodejná

Září 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 17, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570, 250 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Blüml, Jan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2015 Musicologica, periodikum, ISSN 1805-3742, 128 str., 1. vyd., prodejná
 • Elbel, Martin (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 1/2014 Historica, periodikum, ISSN 1805-3742, 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Friedlová, Martina (ed.): Sympozium rodinné resilience. Sborník příspěvků, sborník, ISBN 978-80-244-4601-1, 158 str., 1. vyd., neprodejná
 • Goda, Károly: Processional Cultures of the Eucharist: Vienna and her Central European Counterparts (ca. 1300-1550), monografie, ISBN 978-80-244-4730-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 48 2015 Sborník prací historických XXXVIII, periodikum, ISSN 1803-9561, 318 str., 1. vyd., prodejná
 • Merzová, Radana: Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie, slovník, ISBN 978-80-244-4578-6, 380 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pechal, Zdeněk: N. V. Gogol kak chudočestvennyj i kulturno-ictoričeskij fenomen, monografie, ISBN 978-80-244-4644-8, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sodomková, Magdalena: Jak psát žurnalistický text, studijní opora, ISBN 978-80-244-4813-8, 260 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šinclová, Soňa: Sémantika nerativního prostoru, monografie, ISBN 978-80-244-4791-9, 182 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Krobot, Alois: Neurorehabilitace chůzí. Sborník abstrakt, sborník, ISBN 978-80-244-4829-9, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Vomáčka, Jaroslav, a kol.: Zobrazovací metody pro radiologické asistenty, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4508-3, 160 str., 2. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Papajík, Tomáš (ed.): Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2014, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4504-5, 68 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Dostál, Jiří: Elektrotechnické stavebnice a jejich význam pro vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4665-3, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Felcmanová, Lenka, a kolektiv: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4655-4, 360 str., 1. vyd., neprodejná
 • Felcmanová, Lenka, a kolektiv: Metodika ke Katalogu podpůrných opatření, k dílčí části, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, Ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4672-1, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gardošová, Juliana: Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - předškolní vzdělávání, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4500-7, 142 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 178 str., 1. vyd., neprodejná
 • Michalík, Jan: Sborník příspěvků z konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2015, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4749-0, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Morávková Vejrochová, Monika, a kolektiv: Standard práce asistenta pedagoga, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4722-3, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň: Osobnost dítěte v kontextu vady sluchu, monografie, ISBN 978-80-244-4729-2, 228 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Plánování edukačních aktivit v muzeu, monografie, ISBN 978-80-244-4626-4, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, monografie, ISBN 978-80-244-4625-7, 222 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vrbová, Renata: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4648-6, 238 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Popelka, Stanislav: Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí, monografie, ISBN 978-80-244-4803-9, 168 str., 1. vyd., prodejná
 • Šerý, Miloslav (ed.): AUPO Geographica 45/2, periodikum, ISSN 1212-2157, 70 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Raková, Marie: Manuál pro koordinátory zahraničních pracovních stáží ve vysílajících institucích, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4522-9, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Raková, Marie: Manuál pro účastníky zahraničních pracovních stáží, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4523-6, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Raková, Marie: Metodika zajištění kvality zahraničních pracovních stáží, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4518-2, 260 str., 1. vyd., neprodejná

Srpen 2015

Filozofická fakulta 

 • Floss, Pavel: Architekti křesťanského středověkého vědění, monografie, ISBN 978-80-244-4410-9, 356 str., 2. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň: The Role of School Principals in Implementing Inclusive Education in the Czech Republic, monografie, ISBN 978-80-244-4798-8, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Schimera, Rudolf: Dějiny čínsky mluvených kinematografií od počátku do roku 1949, monografie, ISBN 978-80-244-4342-3, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. IV, č. 2, periodikum, ISSN 1805-1049, 218 str., 1. vyd., prodejná
 • Zajícová, Lenka: Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales, sborník, ISBN 978-80-244-4380-5, 292 str., 1. vyd., neprodejná
 • Změlík, Richard: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie, monografie, ISBN 978-80-244-4766-7, 246 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta 

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers 159/Supplementum 1 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 159/2 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 186 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta 

 • Cibáková, Dana: Možnosti a realizácie rozvíjania porozumenia vecných textov u žiakov primárnej školy, monografie, ISBN 978-80-244-4696-7, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Cibáková, Dana: Possibilities and implementation of understanding development regarding objective texts among students of elementary school, monografie, ISBN 978-80-244-3483-4, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Cibáková, Dana a kol.: Recepce textu u žáků základní školy, monografie, ISBN 978-80-244-4744-5, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Exler, Petr: Využití projektové metody ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy, monografie, ISBN 978-80-244-4620-2, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Havlík, Vladimír: Akce a reakce, monografie, ISBN 978-80-244-4619-6, 228 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hejsek, Lukáš: Úvod do studia jazyka, studijní o, ISBN 978-80-244-4777-3, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Horáček, Martin: Úvod do památkové péče, monografie, ISBN 978-80-244-4621-9, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Horáčková, Ilona: Metodika pro práci AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - Střední školy, ostatní, ISBN 978-80-244-4502-1, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kargerová, Jana: Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - Druhý stupeň ZŠ, ostatní, ISBN 978-80-244-4501-4, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kargerová, Jana: Metodika pro práci AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění - První stupeň ZŠ, ostatní, ISBN 978-80-244-4499-4, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kusá, Jana: Vybrané aspekty komunikační výchovy, studijní o, ISBN 978-80-244-4776-6, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lištiaková, Ivana: Evaluace v dramaterapii, monografie, ISBN 978-80-244-4723-0, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Michalík, Jan: Sborník z konference Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, ostatní, ISBN 978-80-244-4237-2, 204 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň: Children with hearing impairment and family issues in special education, monografie, ISBN 978-80-244-4433-8, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň: Inclusive Setting - A Current Issue In Special Education, monografie, ISBN 978-80-244-4434-5, 162 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň a kol.: Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku, monografie, ISBN 978-80-244-4432-1, 286 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Téma - akce - výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově, monografie, ISBN 978-80-244-4506-9, 184 str., 1. vyd., neprodejná
 • Tomešková, Kateřina: Otevřená klenotnice poznávání, monografie, ISBN 978-80-244-4622-6, 272 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Dušková, Lenka, Šafaříková, Simona: Kvalitativní metody pro rozvojová studia, učebnice, ISBN 978-80-244-4740-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Fišerová, Eva: Lineární statistické modely, skriptum, ISBN 978-80-244-4797-1, 158 str., 2. vyd., prodejná
 • Hromádková, Eliška: Česko-anglicko-německá terminologie optometrie, monografie, ISBN 978-80-244-4712-4, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hron, Karel: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky, skriptum, ISBN 978-80-244-4774-2, 364 str., 2. vyd., prodejná

Ostatní publikace

 • Šarapatka, Bořivoj: Pedologické dny 2015, sborník, ISBN 978-80-244-4802-2, 128 str., 1. vyd., neprodejná

Červenec 2015

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel: Moravian Journal of Literature and Film, roč. 5, č. 1, periodikum, ISSN 1803-7720, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Bednaříková, Božena: FLIP (your) TEACHING! Učíme (se) česky, učebnice, ISBN 978-80-244-4327-0, 272 str., 1. vyd., prodejná
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 2/2014, periodikum, ISSN 1803-876X, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica - Aesthetica 45. Musicologica Olomucensia 21, periodikum, ISSN 1212-1193, 140 str., 1. vyd., prodejná
 • Engelbrecht, Wilken (ed.): Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci, ostatní, ISBN 978-80-244-4653-0, 128 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Markoš, Anton: Biosémiotika 1, monografie, ISBN 978-80-244-4352-2, 124 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Motyčka, Lukáš: Franz Spunda im Kontext, sborník, ISBN 978-80-244-4721-6, 224 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Motyčka, Lukáš (ed.): Karl Hans Strobl: Půlnoční povídky, Podivuhodné příběhy, ostatní, ISBN 978-80-244-4666-0, 128 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Obenausová, Světlana: Art in History, History in Art, monografie, ISBN 978-80-244-4659-2, 178 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pavlíček, Jan: Struttura e Visione, sborník, ISBN 978-80-244-4701-8, 60 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pleško, Martin: Les femmes, le francais et la francophonie, monografie, ISBN 978-80-244-4534-2, 214 str., 1. vyd., prodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 27 vol.1, periodikum, ISSN 1803-4136, 164 str., 1. vyd., prodejná
 • Svobodová, Petra: Manifestacoes de diversidade cultural na área da música, literatura, teatro e língua, sborník, ISBN 978-80-244-4673-8, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Voždová, Marie: Les faces multiples de l´identité culturelle francaise, sborník, ISBN 978-80-244-4632-5, 78 str., 1. vyd., neprodejná 

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2015 45/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 48 str., 1. vyd., prodejná
 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 38/1, periodikum, ISSN 1211-6521, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Valenta, Tomáš, Vrba, Jiří: Kurzy se zaměřením na ochranu obyvatelstva, učebnice, ISBN 978-80-244-4298-3, 126 str., 1. vyd., neprodejná 

Fakulta zdravotních věd

 • Bastlová, Petra, a kol.: Výběr klinických testů pro fyzioterapeuty, skriptum, ISBN 978-80-244-4640-0, 102 str., 1. vyd., neprodejná 

Lékařská fakulta

 • Juríčková, Lubica (ed.): Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů, sborník, ISSN 978-80-244-4618-9, 128 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Mihál, Vladimír: Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady, ostatní, ISBN 978-80-244-4628-8, 56 str., 1. vyd., neprodejná 

Pedagogická fakulta

 • Barvíková, Jana: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání, ostatní, ISBN 978-80-244-4616-5, 202 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Čadilová, Věra: Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním, ostatní, ISBN 978-80-244-4453-6, 134 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Čadová, Eva, a kolektiv: Katalog podpůrných opatření - dílčí část - pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění, ostatní, ISBN 978-80-244-4615-8, 306 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Čadová, Eva, a kolektiv: Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním, ostatní, ISBN 978-80-244-4454-3, 166 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Fasnerová, Martina: Tvorba didaktických pomůcek se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností pro děti předškolního věku, ostatní, ISBN 978-80-244-4731-5, 32 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Habr, Jonáš: Metodika práce asistenta pedagoga osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka, ostatní, ISBN 978-80-244-4670-7, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hanák, Petr a kol.: Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu, ostatní, ISBN 978-80-244-4452-9, 142 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hejsek, Lukáš: Rozvoj čtenářské gramotnosti v procesu základního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4535-9, 204 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Janková, Jana, a kolektiv: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání, ostatní, ISBN 978-80-244-4649-3, 236 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Janková, Jana, a kolektiv: Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením, ostatní, ISBN 978-80-244-4476-5, 124 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Michalík Jan, a kol.: Katalog podpůrných opatření - obecná část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění, ostatní, ISBN 978-80-244-4654-7, 222 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Novák, Michal: Slovník matematické terminologie (Anglicko-český / česko-anglický), slovník, ISBN 978-80-244-4743-8, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Nováková, Ivana: Metodika práce AP: při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením, ostatní, ISBN 978-80-244-4517-5, 186 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pastorová, Markéta: K integraci mediální výchovy, monografie, ISBN 978-80-244-4624-0, 172 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy, ostatní, ISBN 978-80-244-4735-3, 322 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Valenta, Milan: Katalog popdůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu, ostatní, ISBN 978-80-244-4614-1, 240 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vrbová, Renata: Metodika práce AP: Při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností, ostatní, ISBN 978-80-244-4475-8, 142 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Žampachová, Zuzana. a kol.: Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění, ostatní, ISBN 978-80-244-4669-1, 230 str., 1. vyd., neprodejná 

Přírodovědecká fakulta

 • Andres, Jan: Dynamické systémy 3: Úvod do teorie deterministického chaosu a fraktální geometrie, skriptum, ISBN 978-80-244-4646-2, 242 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Andres, Jan: Obyčejné diferenciální rovnice 3, skriptum, ISBN 978-80-244-4647-9, 242 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Lemrová, Barbora: Praktické aspekty syntézy na pevné fázi, skriptum, ISBN 978-80-244-4536-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Machala, Libor (ed.): 18 th Conference of Czech and Slovak Physicists, sborník, ISBN 978-80-244-4725-4, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Machalová, Jitka: Metoda konečných prvků, skriptum, ISBN 978-80-244-4645-5, 128 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám - biologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4511-3, 440 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám - geologie a paleontologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4527-4, 440 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám - chemie, učebnice, ISBN 978-80-244-4509-0, 536 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nencka, Radim: Základní principy výzkumu nových léčiv, skriptum, ISBN 978-80-244-4538-0, 130 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pánek, Jiří: Výběr metod participativního mapování, monografie, ISBN 978-80-244-4435-2, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 54 (1) 2015, periodikum, ISSN 0231-9721, 136 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Anýžová, Petra: Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu, ostatní, ISBN 978-80-244-4447-5, 262 str., 1. vyd., prodejná
 • Filipec, Ondřej: Chemická regulace REACH: Tři dimenze politiky, monografie, ISBN 978-80-244-4727-8, 296 str., 1. vyd., neprodejná 

Červen 2015

Filozofická fakulta

 • Mocná, Dagmar: Metody literární historie, studijní o, ISBN 978-80-244-4478-9, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Brázdová Toufarová, Eva: Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky I, skriptum, ISBN 978-80-244-4551-9, 124 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Brázdová Toufarová, Eva: Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky II, skriptum, ISBN 978-80-244-4552-6, 174 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Brázdová Toufarová, Eva: Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky III, skriptum, ISBN 978-80-244-4553-3, 150 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Brázdová Toufarová, Eva: Gramatická a lexikální cvičení z nizozemštiny pro překladatele a tlumočníky IV, skriptum, ISBN 978-80-244-4554-0, 148 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Faltýnek, Dan (překlad): Obecná lingvistika v anotacích, monografie, ISBN 978-80-244-4356-0, 252 str., 1. vyd., neprodejná
 • Friedlová, Martina (ed.): Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin, sborník, ISBN 978-80-244-4599-1, 226 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Krolop, Kurt: Ludwig Winder. Sein Leben und sein erzählerisches Frühwerk. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager deutschen Literatur, Ostatní, ISBN 978-80-244-4674-5, 360 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierová, Eva, a kol.: PHD EXISTENCE 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-4695-0, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Maierová, Eva, a kol.: PHD EXISTENCE 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-4694-3, 300 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Markoš, Anton: Biosémiotika 2, monografie, ISBN 978-80-244-4357-7, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Motyčka, Lukáš (ed.): Eugen Schick: Z tichých uliček a o malých lidech, ostatní, ISBN 978-80-244-4577-9, 104 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Preissová Krejčí, Andrea: Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí, monografie, ISBN 978-80-244-4485-7, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Špička, Jiří: Petrarca v Provence, monografie, ISBN 978-80-244-4390-4, 370 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šrámková, Lenka (eds.): Rozhovor, pozorování a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření, monografie, ISBN 978-80-244-4406-2, 200 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Závodná, Lucie Sára: Udržitelný cestovní ruch. Principy, certifikace a měření, monografie, ISBN 978-80-244-4576-2, 124 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Novák, Jaromír: Základy ochrany obyvatelstva, učebnice, ISBN 978-80-244-4268-6, 208 str., 1. vyd., neprodejná 

Lékařská fakulta

 • Kolář, Milan (ed.): 19. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2015. Sborník přednášek, sborník, ISBN 978-80-244-4699-8, 54 str., 1. vyd., neprodejná 

Pedagogická fakulta

 • Dostál, Jiří: Inquiry-based instruction. Concept, essence, importance and contribution, monografie, ISBN 978-80-244-4507-6, 152 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Homolková, Veronika: Náměty pro přístup k nadaným žákům v běžné škole v předmětu matematika, Ostatní, ISBN 978-80-244-4021-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kantor, Jiří: Student s omezením hybnosti na vysoké škole, Ostatní, ISBN 978-80-244-4466-6, 74 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Student se sluchovým postižením na vysoké škole, Ostatní, ISBN 978-80-244-4214-3, 68 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Libuše: Student se zrakovým postižením na vysoké škole, Ostatní, ISBN 978-80-244-4215-0, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Michalík, Jan: Právní úprava studia studentů se specifickými potřebami na UP v Olomouci, Ostatní, ISBN 978-80-244-4467-3, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň: Selected issues of early intervention in Nigeria, monografie, ISBN 978-80-244-4431-4, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Smečková, Gabriela: Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole, Ostatní, ISBN 978-80-244-4468-0, 48 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 1, č. 6, periodikum, ISSN 1805-4978, 134 str., 1. vyd., prodejná
 • Vitásková, Kateřina: Student s narušenou komunikační schopností na vysoké škole, Ostatní, ISBN 978-80-244-4213-6, 62 str., 1. vyd., neprodejná 

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum IV (2014) Žaloba v širších souvislostech, periodikum, ISSN 1801-0288, 114 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum V (2014) Subjekty správního řízení, periodikum, ISSN 1801-0288, 160 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 14 No. 2/2014, periodikum, ISSN 1213-8770, 104 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Berka, Karel: Racionální návrh léčiv pomocí in silico metod, skriptum, ISBN 978-80-244-4544-1, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Brulíková, Lucie: Kapitoly z bioorganické chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-4543-4, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gucký, Tomáš: Toxikologie omamných a psychotropních látek, skriptum, ISBN 978-80-244-4537-3, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kořistek, Kamil: Parazitologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4540-3, 66 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Motyka, Kamil: Preparativní chromatografické metody, skriptum, ISBN 978-80-244-4542-7, 50 str., 1. vyd., neprodejná
 • Navrátil, Milan: Kapitoly z molekulární biologie a genetiky mikroorganizmů, skriptum, ISBN 978-80-244-4651-6, 114 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nová, Alice: Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji, skriptum, ISBN 978-80-244-4539-7, 64 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nováček, Pavel: Sustainable Develepment or Collapse, Regeneration and Transformation?, monografie, ISBN 978-80-244-4486-4, 130 str., 1. vyd., prodejná
 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2015 Vol. 1, No. 1, periodikum, ISSN 2336-6613, 70 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pospíšil, Tomáš: Cvičení z NMR, skriptum, ISBN 978-80-244-4541-0, 82 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Rulík, Martin: Vybrané kapitoly z molekulární ekologie mikroorganizmů, skriptum, ISBN 978-80-244-4642-4, 148 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šafářová, Dana: Konzervační genetika, skriptum, ISBN 978-80-244-4698-1, 138 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Toušek, Václav (ed.): AUPO Geographica 45/1, periodikum, ISSN 1212-2157, 48 str., 1. vyd., neprodejná 

Ostatní

 • Holásková, Kamila: Martin Herman, ostatní, ISBN 978-80-244-3987-7, 262 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hodaň, Bohuslav: Zkušenosti hlavních řešitelů s řešením projektů, monografie, ISBN 978-80-244-4487-1, 104 str., 1. vyd., prodejná
 • Kvapil, Miloš: Vůně moře a lišejníku, ostatní, ISBN 978-80-244-4660-8, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Mlčoch, Jiří: Varhany – od teorie k praxi, monografie, ISBN 978-80-244-4525-0, 440 str., 1. vyd., prodejná

Květen 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 17, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 190 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Barešová, Ivona a kol.: Japonština, skriptum, ISBN 978-80-244-4445-1, 486 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica - Aesthetica 44. Musicologica Olomucensia 20, periodikum, ISSN 1212-1193, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Friedlová, Martina (ed.): Sympozium rodinné terapie. Sborník příspěvků, sborník, ISBN 978-80-244-4531-1, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kovaříková, Lucie: Sborník zkušeností a zpráv účastníků zahraničních stáží Projektu TERA, sborník, ISBN 978-80-244-4533-5, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubíček, Tomáš (ed.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress, sborník, ISBN 978-80-244-4386-7, 206 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lištiaková, Ivana (ed.): International Contexts of Tertiary Education in Expressive Therapies, sborník, ISBN 978-80-244-4610-3, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lištiaková, Ivana (ed.): Terciární vzdělávání v oblasti expresivních terapií v mezinárodním kontextu, sborník, ISBN 978-80-244-4607-3, 130 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šmahaj, Jan (ed.): Úvod do kyberpsychologie (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4514-4, 90 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2014 44/4, periodikum, ISSN 2336-4912, 52 str., 1. vyd., prodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2015 45/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 46 str., 1. vyd., prodejná
 • Novák, Jaromír: Krizové řízení, učebnice, ISBN 978-80-244-4269-3, 164 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana (ed.): XLVIII. Konference studentských vědeckých prací - sborník abstrakt + programy, sborník, ISBN 978-80-244-4639-4, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 159/1 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 176 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Bártek, Květoslav: Pokročilé použití MS Excel při tvorbě elektronických výukových materiálů, studijní opora, ISBN 978-80-244-4559-5, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bártek, Květoslav: Pokročilé použití MS PowerPoint při tvorbě elektronických výukových materiálů, studijní opora, ISBN 978-80-244-4558-8, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bártek, Květoslav: Pokročilé použití MS Word při tvorbě elektronických výukových materiálů, studijní opora, ISBN 978-80-244-4556-4, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krišová, Zdeňka: Použití dotykového zařízení v přírodovědných oborech na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4564-9, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Použití dotykového zařízení v ekonomických, technických i specializačních oborech na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4575-5, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Použití dotykového zařízení v jazykovědných oborech na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4560-1, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Použití dotykového zařízení v primárním vzdělávání na základních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4562-5, 58 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Použití dotykového zařízení v společenskovědních oborech na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4561-8, 58 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Použití dotykového zařízení ve výuce na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4557-1, 68 str., 1. vyd., neprodejná
 • Neoral, Dominik: Použití dotykového zařízení v uměleckovědních a tělovýchovných oborech na základních a středních školách, studijní opora, ISBN 978-80-244-4563-2, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina a kol.: Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností, monografie, ISBN 978-80-244-4414-7, 156 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Fišerová, Eva (ed.): Conference StatGEO 2015 Proceedings, sborník, ISBN 978-80-244-4664-6, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubala, Martin: 9. studentská konference mladých přírodovědců, sborník, ISBN 978-80-244-4668-4, 36 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Lukáš: Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat, ostatní publikace, ISBN 978-80-244-4547-2, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav: Mathematical Duel ´15, sborník, ISBN 978-80-244-4650-9, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Duben 2015

Filozofická fakulta 

 • Arbeit, Marcel (ed.): A View from Elsewhere, sborník, ISBN 978-80-244-4396-6, 248 str., 1. vyd., neprodejná
 • Arbeit, Marcel (ed.): The South from Elsewhere, sborník, ISBN 978-80-244-4397-3, 154 str., 1. vyd., neprodejná
 • Benešová, Martina (ed.): Menzerath-Altmann law applied, monografie, ISBN 978-80-244-4293-8, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bilík, Petr: Paul Fierlinger: Biografie, monografie, ISBN 978-80-244-4524-3, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blum, Paul Richard (ed.): Gasparo Contarini: O nesmrtelnosti duše I, ostatní, ISBN 978-80-244-4420-8, 114 str., 1. vyd., neprodejná
 • Burianová, Zuzana: Reflexos da Política Brasileira na Cultura, Linguística e Literatura, monografie, ISBN 978-80-244-4378-2, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Costa, Fernando: Realidade Brasileira: Reflexoes Acerca da Cultura, Política e realidade social do Brasil, monografie, ISBN 978-80-244-4116-0, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Čech, Radek (překlad): Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1, monografie, ISBN 978-80-244-4350-8, 198 str., 1. vyd., neprodejná
 • Čech, Radek (překlad): Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 2, monografie, ISBN 978-80-244-4324-9, 208 str., 1. vyd., neprodejná
 • Černý, Jiří: El espaňol hablado en América, monografie, ISBN 978-80-244-4190-0, 200 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Daniel: Soudobé teorie a výzkum tvořivosti, monografie, ISBN 978-80-244-4326-3, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrechtová, Jana: Hugo Grotius. O pravdě křesťanského náboženství, ostatní, ISBN 978-80-244-4419-2, 352 str., 1. vyd., neprodejná
 • Fiala-Fürst, Ingeborg (Hrsg.): Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung (CD), monografie, ISBN 978-80-244-4498-7, CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Floss, Pavel: Johannes Zimmerman: Sol siderum princeps, ostatní, ISBN 978-80-244-4405-5, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gvoždiak, Vít: Základy sémiotiky 1, monografie, ISBN 978-80-244-4294-5, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gvoždiak, Vít: Základy sémiotiky 2, monografie, ISBN 978-80-244-4317-1, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gvoždiak, Vít (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review, roč. 3, č. 1, periodikum, ISSN 1805-1502, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gvoždiak, Vít (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review, roč. 3, č. 2, periodikum, ISSN 1805-1502, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Holasová, Markéta: Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (CD), monografie, ISBN 978-80-244-4583-0, CD str., 1. vyd., prodejná
 • Hubík, Stanislav: Média a rychlost, monografie, ISBN 978-80-244-4313-3, 216 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hýsek, Robert (ed.): Bludné kořeny | Wayward Roots, sborník, ISBN 978-80-244-4398-0, 360 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kalenda, Jan: Formování evropských států: autoři, modely a teoretická syntéza, monografie, ISBN 978-80-244-4211-2, 450 str., 1. vyd., Prodejná
 • Kernjak, Katja (ed.): Korespondence mezi Hugo Haasem (jeho ženou Bibi Haasovou) a Friedrichem Torbergem, monografie, ISBN 978-80-244-4045-3, 348 str., 1. vyd., Prodejná
 • Korda, Jakub: Úvod do studia televize 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-4212-9, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Korda, Jakub (ed.): Katalog - Academia Film Olomouc 2015, sborník, ISBN 978-80-244-4579-3, 336 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kramář, Václav: Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva, monografie, ISBN 978-80-244-4283-9, 520 str., 1. vyd., prodejná
 • Kupka, Martin: Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití Terapie tmou a Floatingu, monografie, ISBN 978-80-244-4319-5, 166 str., 1. vyd., prodejná
 • Livingstone, David: Ant Creature, ostatní, ISBN 978-80-244-4424-6, 150 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machala, Lubomír: Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013, monografie, ISBN 978-80-244-4448-2, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machalová, Milena, a kolektiv: Rusko-český slovník sportovní terminologie, slovník, ISBN 978-80-244-4274-7, 336 str., 1. vyd., prodejná
 • Martinásková, Sylva, Šturdík, Martin: Úvod do hospodářského zeměpisu Japonska, skriptum, ISBN 978-80-244-4461-1, 194 str., 1. vyd., neprodejná
 • Matela, Jiří, Barešová, Ivona, Dohnálková, Barbora: Japonská kultura, skriptum, ISBN 978-80-244-4469-7, 114 str., 1. vyd., neprodejná
 • Matula, Jozef (ed.): Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance, sborník, ISBN 978-80-244-4423-9, 464 str., 1. vyd., neprodejná
 • Michalík, Jiří: Robert Fludd a Johannes Kepler: Dvě podoby platónské tradice, sborník, ISBN 978-80-244-4422-2, 384 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nakaya, Tereza, Nakaya, Yuji: Japonština Cvičebnice, skriptum, ISBN 978-80-244-4462-8, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nejeschleba, Tomáš: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, sborník, ISBN 978-80-244-4428-4, 400 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nemrava, Daniel: Argentina napříč obory: současné pohledy, sborník, ISBN 978-80-244-4379-9, 362 str., 1. vyd., neprodejná
 • Procházka, Roman: Vybrané kapitoly z psychofyziologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4490-1, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Rinas, Karsten: Einführung in die Sprachwissenschaft, monografie, ISBN 978-80-244-4488-8, 136 str., 2. vyd., prodejná
 • Slavíčková, Pavla: Malé dějiny účetnictví, monografie, ISBN 978-80-244-4301-0, 242 str., 1. vyd., prodejná
 • Smékalová, Eleonora: Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního a mladšího školního věku (CD), monografie, ISBN 978-80-244-4586-1, CD str., 1. vyd., prodejná
 • Soušková, Sabina: Sochařství ve veřejném prostoru: K pojmům a otázkám (CD), studijní o, ISBN 978-80-244-4318-8, CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Svobodová, Jindřiška: Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu, monografie, ISBN 978-80-244-4458-1, 150 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sweney, Matthew (ed.): America in Foreign Media, sborník, ISBN 978-80-244-4362-1, 232 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šaradín, Pavel: Společnost a politika. Vztahy, pochybnosti a jiná realita, monografie, ISBN 978-80-244-4460-4, 120 str., 1. vyd., neprodejná
 • Štefanides, Jiří: Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku 3/3, Ostatní od, ISBN 978-80-244-4256-3, 302 str., 1. vyd., prodejná
 • Štěpánek, Pavel: Relaciones artísticas entre Checoslovaquia y México, monografie, ISBN 978-80-244-4119-1, 310 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šturdík, Martin: Etiketa obchodního styku, skriptum, ISBN 978-80-244-4295-2, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šustíková, Věra: Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, monografie, ISBN 978-80-244-4263-1, 296 str., 1. vyd., Prodejná
 • Švácha, Rostislav (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2014 Historia Artium, periodikum, ISSN 1805-3742, 200 str., 1. vyd., prodejná
 • Thelenová, Kateřina: Sociologie, andragogika a teorie učení Petera Jarvise, monografie, ISBN 978-80-244-4309-6, 176 str., 1. vyd., prodejná
 • Vávrová, Zuzana: Cirkadiánní preference ve vztahu k osobnosti (CD), monografie, ISBN 978-80-244-4580-9, CD str., 1. vyd., prodejná
 • Visi, Tamás: Words of Power, monografie, ISBN 978-80-244-4364-5, 132 str., 1. vyd., prodejná
 • Vobořil, Ladislav: Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele I (výklad a cvičení), skriptum, ISBN 978-80-244-4450-5, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vobořil, Ladislav: Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele II (výklad a cvičení), skriptum, ISBN 978-80-244-4491-8, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voda Eschgfäller, Sabine: Antroposofové na Moravě (a v Čechách), monografie, ISBN 978-80-244-4135-1, 166 str., 1. vyd., prodejná
 • Waisser, Pavel: Renesanční figurální sgrafito na průčelích moravských městských domů, monografie, ISBN 978-80-244-4305-8, 176 str., 1. vyd., Prodejná
 • Watanabe, Takayuki: Japonština Znaky, učebnice, ISBN 978-80-244-4464-2, 260 str., 1. vyd., neprodejná
 • Watanabe, Takayuki: Nihongo čúkjú, skriptum, ISBN 978-80-244-4463-5, 371 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zemanová, Vanda: Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, monografie, ISBN 978-80-244-4492-5, 152 str., 1. vyd., neprodejná
 • Žemla, Martin: Jacob Böhme: Cesta ke Kristu, učebnice, ISBN 978-80-244-4272-3, 262 str., 2. vyd., neprodejná
 • Žemla, Martin: Proměny německé mystiky, monografie, ISBN 978-80-244-4421-5, 404 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Cuberek, R., Gába, A., Svoboda, Z.,: Chůze v životě starších žen se sedavým zaměstnáním, monografie, ISBN 978-80-244-4376-8, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kotíková, Halina: Cestovní ruch a rekreace v destinaci - Organizace, řízení, marketing, monografie, ISBN 978-80-244-4430-7, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maňák, Pavel: Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty, skriptum, ISBN 978-80-244-4427-7, 88 str., 1. vyd., prodejná
 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 37/2, periodikum, ISSN 1211-6521, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Skoumal, Jiří: Management rozvoje pohybové rekreace a sportu, monografie, ISBN 978-80-244-4429-1, 120 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 16. Vejdovského olomoucký vědecký den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-4493-2, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Škarda, Jozef: Případy pro problémově orientovanou výuku patologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4465-9, 88 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Badalíková, Olga: Zvíře v současné prostorové tvorbě, monografie, ISBN 978-80-244-4007-1, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Berčíková, Alena: Učitel - aktér edukačního procesu předškolního vzdělávání, ostatní, ISBN 978-80-244-4033-0, 78 str., 1. vyd., prodejná
 • Dostál, Jiří: Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam a přínosy, monografie, ISBN 978-80-244-4393-5, 152 str., 1. vyd., neprodejná
 • Finková, Dita, a kol.: Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4303-4, 210 str., 1. vyd., prodejná
 • Jurečková, Veronika: Dějiny umění v souvislostech (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4300-3, CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: IP adresace a směrování v počítačových sítích, studijní opora, ISBN 978-80-244-4571-7, 54 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: OS Windows server a jeho konfigurace, studijní opora, ISBN 978-80-244-4574-8, 68 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Počítačové komponenty 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-4565-6, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Počítačové komponenty 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-4566-3, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Počítačové komponenty 3, studijní opora, ISBN 978-80-244-4567-0, 52 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Služby spojené s Active Directory, studijní opora, ISBN 978-80-244-4572-4, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Správa OS Windows, studijní opora, ISBN 978-80-244-4569-4, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Správa OS Windows server, studijní opora, ISBN 978-80-244-4573-1, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Úvod do problematiky počítačových sítí, studijní opora, ISBN 978-80-244-4570-0, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klement, Milan: Virtualizace a instalace OS Windows, studijní opora, ISBN 978-80-244-4568-7, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Kamil: Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT pro ředitele základních a středních škol, studijní opora, ISBN 978-80-244-4555-7, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Opletalová, Alena: Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol, monografie, ISBN 978-80-244-4519-9, 146 str., 1. vyd., prodejná
 • Regec, Vojtech: E-prístupnosť pre študentov so zrakovým postihnutím na vysokých školách, monografie, ISBN 978-80-244-4494-9, 130 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sladová, Jana, a kol.: Literature for children and youth in the process of personal and social education in the basic school, monografie, ISBN 978-80-244-4443-7, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra: Muzejní expozice jako edukační médium 1. díl, monografie, ISBN 978-80-244-4302-7, 364 str., 1. vyd., prodejná
 • Šobáňová, Petra: Muzejní expozice jako edukační médium 2. díl, monografie, ISBN 978-80-244-4394-2, 472 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Bajer, Jiří: Optika 1, učebnice, ISBN 978-80-244-4532-8, 286 str., 1. vyd., neprodejná
 • Brychtová, Alžběta: Barevná vzdálenost v kartografii, ostatní, ISBN 978-80-244-4548-9, 32 str., 1. vyd., neprodejná
 • Fňukal, Miloš, a kol.: Software Mathematica pro geografy, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4472-7, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Látal, František, a kol.: Software Mathematica pro fyziky, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4470-3, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machalová, Jitka: Variační metody, skriptum, ISBN 978-80-244-4337-9, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nétek, Rostislav: Rich Internet application pro podporu rozhodovacích procesů integrovaného záchranného systému, ostatní, ISBN 978-80-244-4545-8, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pászto, Vít: Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení, ostatní, ISBN 978-80-244-4550-2, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Petr, Jan (ed.), a kolektiv: Pokroky v medicíně a chemii popáleninových stavů, monografie, ISBN 978-80-244-4314-0, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Popelka, Stanislav: Hodnocení 3D vizualizací v GIS s využitím sledování pohybu očí, ostatní, ISBN 978-80-244-4549-6, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Rachůnková, Irena: Dynamické systémy 1, skriptum, ISBN 978-80-244-4338-6, 162 str., 1. vyd., neprodejná
 • Říha, Jan, a kol.: WolframAlpha ve výuce přírodovědných a ekonomických předmětů, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4471-0, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vencálek, Ondřej, a kol.: Základy analýzy dat v softwaru Mathematica, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4474-1, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Volná, Marie, a kol.: Software Mathematica pro biology a chemiky, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4473-4, 74 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Raková, Marie: Guide for International Work Placement Providers, Ostatní od, ISBN 978-80-244-4521-2, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Raková, Marie: Guide pour les fournisseurs de stages professionels a l'étranger, Ostatní od, ISBN 978-80-244-4520-5, 90 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní 

 • Gronský, Roman: Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně, ostatní, ISBN 978-80-244-4388-1, 112 str., 1. vyd., prodejná
 • Šarníková, Gabriela: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II., sborník, ISBN 978-80-244-4530-4, 320 str., 2. vyd., neprodejná
 • Šiška, Zbyněk: Neposedný čas, ostatní, ISBN 978-80-244-4451-2, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klimková, Petra: Není naděje, zbývá láska, ostatní, ISBN 978-80-244-4267-9, 408 str., 1. vyd., neprodejná

Březen 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 16, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, str., 1. vyd., prodejná
 • Öbrink Hobzová, Milena: Jazykové vzdělávání dospělých imigrantů v České republice a ve Švédsku, monografie, ISBN 978-80-244-4291-4, str., 1. vyd., prodejná
 • Princová, Květoslava: Dvojí riziko v humanitární pomoci, monografie, ISBN 978-80-244-4270-9, str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arkhangelska, Tetiana: Simmetria - asimmetria grammaticheskoj roda i semanticheskoj kategirii pola v sl. jaz., monografie, ISBN 978-80-244-4262-4, str., 1. vyd., neprodejná
 • Arkhanhelska, Alla: Gramatika ukrajinskoj movy. Morfemika. Slovotvir. Morfologija, studijní opora, ISBN 978-80-244-4278-5, str., 1. vyd., neprodejná
 • Arkhanhelska, Alla: Aktuální otázky překladu, monografie, ISBN 978-80-244-4392-8, str., 1. vyd., neprodejná
 • Burianová, Zuzana: Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny, monografie, ISBN 978-80-244-4395-9, str., 1. vyd., neprodejná
 • Friedlová, Martina: Psychoterapeutické směry. Sborník ze seminářů, sborník, ISBN 978-80-244-4413-0, str., 1. vyd., neprodejná
 • Hudec, Zdeněk: Ježíš, náboženství a status reality ve filmech Paula Verhoevena, monografie, ISBN 978-80-244-4387-4, str., 1. vyd., neprodejná
 • Jařab, Josef (Ed.): The Rainbow of American Poetry, sborník, ISBN 978-80-244-4360-7, str., 1. vyd., neprodejná
 • Jařab, Josef, a kol.: Literární modernismus ve světě, monografie, ISBN 978-80-244-4361-4, str., 1. vyd., neprodejná
 • Jelínková, Ema (ed.): Scottish Women Writers of Hybrid Identities, monografie, ISBN 978-80-244-4399-7, str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: Historik a jeho dílo, monografie, ISBN 978-80-244-4258-7, str., 1. vyd., prodejná
 • Mazanec, Martin: Pohyblivý obraz filmu a videa 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-4114-6, str., 1. vyd., neprodejná
 • Soubustová, Jitka: Somatische Phraseologie im Deutschen, monografie, ISBN 978-80-244-4271-6, str., 1. vyd., prodejná
 • Sýkora, Michal: Philip Roth 1959-1985, monografie, ISBN 978-80-244-4401-7, str., 1. vyd., neprodejná
 • Sýkora, Michal (ed.): Pohled odjinud, sborník, ISBN 978-80-244-4400-0, str., 1. vyd., neprodejná
 • Uher, David: Prozodická gramatika čínštiny, monografie, ISBN 978-80-244-4205-1, str., 1. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila: Complex Visibles Out There, sborník, ISBN 978-80-244-4384-3, str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Hobza, Vladimír: Ekonomie sportu - vybrané kapitoly, skriptum, ISBN 978-80-244-4381-2, str., 1. vyd., neprodejná
 • Hobza, Vladimír: Aplikovaná ekonomie sportu, monografie, ISBN 978-80-244-4321-8, str., 1. vyd., neprodejná
 • Kavková, Veronika: Příručka pro využití imaginace pro sportovní psychology a trenéry: Dotazník živosti pohybové imaginace (VMIQ-2), ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4320-1, str., 1. vyd., neprodejná
 • Kisvetrová, Helena: Persons with Disabilities I., učebnice, ISBN 978-80-244-4441-3, str., 1. vyd., neprodejná
 • Kisvetrová, Helena: Persons with Disabilities II., učebnice, ISBN 978-80-244-4442-0, str., 1. vyd., neprodejná
 • Novák, Jaromír: Základy řízení, učebnice, ISBN 978-80-244-4370-6, str., 1. vyd., neprodejná
 • Štěrbová, Dana: The Specifics of Communication in Relation to Sexuality I: Helping Professions in Relation to Sexuality, Including Persons with Intellectual Disabilities, monografie, ISBN 978-80-244-4444-4, str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Kolářová, Barbora: Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci – možnosti vyšetření a terapie, monografie, ISBN 978-80-244-4266-2, str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dvořáčková, Svatava, a kol.: Praktikum lékařské chemie a biochemie, skriptum, ISBN 978-80-244-4449-9, str., 3. vyd., prodejná
 • Heřman, Miroslav, a kol.: Základy radiologie, učebnice, ISBN 978-80-244-2901-4, str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Bieleszová, Štěpánka: Výchova a vzdělávání dospělých v oblasti fotografie: Přehledová studie k problematice vzdělávání fotografů v Olomouci v letech 1907–2012, monografie, ISBN 978-80-244-4174-0, str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše (ed.): Interdisciplinární pohledy na jinakost (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4483-3, str., 1. vyd., neprodejná
 • Chorý, Tomáš: Barva a design, monografie, ISBN 978-80-244-4299-0, str., 1. vyd., neprodejná
 • Jiroutová, Jana: Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-4195-5, str., 1. vyd., neprodejná
 • Kusá, Jana: Multikulturní výchova v procesu literární komunikace, monografie, ISBN 978-80-244-4412-3, str., 1. vyd., neprodejná
 • Marešová, Hana: Výchova k podnikavosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-4436-9, str., 1. vyd., neprodejná
 • Piáček, Jiří: Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji: terminologie, typologie, řešerše, databáze, knihovny (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4108-5, str., 1. vyd., neprodejná
 • Piáček, Jiří: Elektronické informační zdroje: Open Access, bibliometrie, autorské právo, citace (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4109-2, str., 1. vyd., neprodejná
 • Vala, Jaroslav: Literární výchova ve škole - vzpomínky, vize, zkušenosti, monografie, ISBN 978-80-244-4481-9, str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Caha, Jan: Fuzzy Surface Analyses: First Experiments, monografie, ISBN 978-80-244-4055-2, str., 1. vyd., neprodejná
 • Poulíčková, Aloisie: Průvodce mikrosvětem sinic a řas, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4408-6, str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav (ed.): 60. ročník matematické olympiády na středních školách, sborník, ISBN 978-80-244-4482-6, str., 1. vyd., prodejná
 • Vávra, Aleš: Geoinformační technologie ve fenologickém výzkumu a mapování, monografie, ISBN 978-80-244-4056-9, str., 1. vyd., neprodejná

Únor 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Grammatica, Alvaro: Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, monografie, ISBN 978-80-244-4257-0, 248 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 47 2014 Sborník prací historických XXXVII, periodikum, ISSN 1803-9561, 300 str., 1. vyd., prodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia Supplementum II 2014 Sborník prací historických XXXVI, periodikum, ISSN 1803-9561, 236 str., 1. vyd., prodejná
 • Procházka, Roman: Vazba, alexithymie v kontextu osobnostních stylů u lidí závislých na psychoaktivních látkách, monografie, ISBN 978-80-244-4277-8, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voždová, Marie: Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu, monografie, ISBN 978-80-244-4297-6, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva, a kol. (eds.): PhD existence 2015. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, sborník, ISBN 978-80-244-4407-9, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Peprník, Michal, a kol.: Relokace v literatuře a filmu, monografie, ISBN 978-80-244-4289-1, 272 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ondrejová, Alice (ed.): MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA, číslo 19, periodikum, ISSN 1212-1193, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Motyčka, Lukáš: Anthologie der deutschmährischen Literatur, ostatní, ISBN 978-80-244-4225-9, 590 str., 1. vyd., prodejná
 • Motyčka, Lukáš: Antologie moravské německé literatury, monografie, ISBN 978-80-244-4226-6, 526 str., 1. vyd., prodejná
 • Vičar, Jan, a kol.: Hudba v Olomouci 1945-2013, monografie, ISBN 978-80-244-3629-6, 648 str., 1. vyd., prodejná
 • Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, monografie, ISBN 978-80-244-4389-8, 354 str., 1. vyd., neprodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez (ed.): Romanica Olomucensia 26 vol. 2, periodikum, ISSN 1803-4136, 288 str., 1. vyd., prodejná
 • Friedlová, Martina (ed.): Společný prostor 2014. Sborník příspěvků, sborník, ISBN 978-80-244-4411-6, 364 str., 1. vyd., neprodejná
 • Merzová, Radana: Ukrajinska literatura vid najstaršich litopysiv do počatkiv modernizmu, studijní opora, ISBN 978-80-244-4336-2, 290 str., 1. vyd., neprodejná
 • Veselý, Luboš: Gramatické studie I. Příspěvky k české aspektologii, monografie, ISBN 978-80-244-4280-8, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Emonds, Joseph: English: The Language of the Vikings, monografie, ISBN 978-80-244-4382-9, 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Cholodová, Uljana: Ukrajinština vážně a vesele 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-4365-2, 284 str., 4. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Novák, Jaromír: Vnitřní a vnější bezpečnost státu, učebnice, ISBN 978-80-244-4371-3, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2014 44/3, sborník, ISSN 2336-4912, 182 str., 1. vyd., prodejná
 • Hůlka, Karel: Analýza herního výkonu ve vybraných sportovních hrách, monografie, ISBN 978-80-244-4325-6, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lékařská fakulta
 • Dleštíková, Hana: Právní gramotnost v medicíně, monografie, ISBN 978-80-244-4375-1, 440 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 158/4 2014, periodikum, ISSN 1213-8118, 670 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Poláchová Vašťatková, Jana: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. X. Sborník z X. ročníku studentské vědecké konference konané v Olomouci ve dnech 27. - 28. listopadu 2013, sborník, ISBN 978-80-244-4322-5, CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef (ed.): Zvyšování kompetencí studentů DSP v oblasti didaktiky matematiky, sborník, ISBN 978-80-244-4353-9, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše, a kolektiv: Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-4296-9, 172 str., 1. vyd., prodejná
 • Kantor, Jiří, a kolektiv: Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích, monografie, ISBN 978-80-244-4358-4, 230 str., 1. vyd., prodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2014, periodikum, ISSN 1805-7152, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2014, periodikum, ISSN 1213-7758, 134 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 14 No. 1/2014, periodikum, ISSN 1213-8770, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum I (2014) Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo, periodikum, ISSN 1801-0288, 168 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum II (2014) Právo duševního vlastnictví v současnosti, periodikum, ISSN 1801-0289, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. IX Supplementum III (2014) Recepce římského práva v Evropě, periodikum, ISSN 1801-0290, 228 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Pánek, Jiří, a kol.: GeoParticipace. Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?, monografie, ISBN 978-80-244-4359-1, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vašut, Radim, a kolektiv: Vrby České republiky, monografie, ISBN 978-80-244-4121-4, 104 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní 

 • Treznerová, Ivana (ed.): Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením, sborník, ISBN 978-80-244-4409-3, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pokorný, Miroslav, a kolektiv: Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh, monografie, ISBN 978-80-244-4218-1, 296 str., 1. vyd., prodejná

Prosinec 2014 – leden 2015

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 16, č. 3, periodikum, ISBN 1212-8570, 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla: Ukrajinsko-ruský a rusko-ukrajinský slovník rozdílného lexika, slovník, ISBN 978-80-244-4070-5, 1. vyd., neprodejná
 • Blüml, Jan: Free Jazz Trio, kapitola z dějin českého jazzu, monografie, ISBN 978-80-244-3996-9, 1. vyd., prodejná
 • Lečbych, Martin: Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí. Učební texty pro studenty FF UP, skriptum, ISBN 978-80-244-4334-8, 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: Učitelé, kolegové, přátelé. Studie a vzpomínky prof. Miloše Trapla, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4233-4, 1. vyd., neprodejná
 • Martinková, Michaela: Categories and Categorial Changes: The Third Syntactial Plan and Beyond, monografie, ISBN 978-80-244-4287-7, 1. vyd., prodejná
 • Mrozková, Ivana: Introduction to Leadership Communication, studijní opora, ISBN 978-80-244-4304-1, 1. vyd., neprodejná
 • Obereignerů, Radko: Hanojská věž - historie a současnost, monografie, ISBN 978-80-244-4275-4, 1. vyd., neprodejná
 • Rich-Tolsma, Matthew: Transformative leadership and higher education: An Encounterbook, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3919-8, 1. vyd., neprodejná
 • Řehan, Vladimír, a kol.: Metodika výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4276-1, 1. vyd., neprodejná
 • Seitl, Martin, a kol.: Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4310-2, 1. vyd., neprodejná
 • Skopal, Ondřej: Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň, monografie, ISBN 978-80-244-4223-5, 1. vyd., neprodejná
 • Sládečková, Soňa: Dětský autismus v kontextu rodinné resilience, monografie, ISBN 978-80-244-4219-8, 1. vyd., prodejná
 • Slavíčková, Pavla (ed.): Dálný východ, roč. IV, č. 1, periodikum, ISBN 1805-1049, 1. vyd., prodejná
 • Šmahaj, Jan: Kyberšikana jako společenský problém, monografie, ISBN 978-80-244-4227-3, 1. vyd., prodejná
 • Vobořil, Ladislav (ed.): Rossica Olomucensia LIII Num. 2, periodikum, ISBN 0139-9268, 1. vyd., prodejná
 • Vysloužil, Jiří: Dvě stě let české hudby na Moravě, monografie, ISBN 978-80-244-3988-4, 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Kalman Michal: Největší plachetnice světa: jejich pozoruhodný příběh, monografie, ISBN 978-80-244-4279-2, 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Hrabálek, Lumír: Chirurgie předních přístupů a náhrad meziobratlových plotének hrudní a bederní páteře, monografie, ISBN 978-80-244-4155-9, 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Myslivečková, Hana: Vnímání, tvorba, komunikace, sborník, ISBN 978-80-244-4196-2, 1. vyd., neprodejná
 • Zubatá, Anna: Možnosti pojetí výuky profesní orientace pomocí aktivizačních metod, skriptum, ISBN 978-80-244-4292-1, 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2014, sborník, ISBN 978-80-244-4306-5, 1. vyd., neprodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2013/2014, sborník, ISBN 978-80-244-4307-2, 1. vyd., neprodejná
 • Holubová, Renata (ed.): Fyzika - technika - příroda. Projekty. Výběr z prezentací, studijní opora, ISBN 978-80-244-4000-2, 1. vyd., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 53 (2) 2014, periodikum, ISBN 0231-9721,  neprodejná
 • Švrček, Jaroslav, a kol.: Metodické listy z matematiky (pro gymnázia a základní vzdělávání), sborník, ISBN 978-80-244-4308-9, 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Jiránek, JIří: Čile po Chile, monografie, ISBN 978-80-244-4168-9, 2. vyd., prodejná
 • Hutyrová, Miluše (ed.): Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu, sborník, ISBN 978-80-244-4290-7, 1. vyd., neprodejná

Listopad 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Zatloukal, Leoš: Reteaming - koučování zaměřené na řešení v praxi, monografie, ISBN 978-80-244-4113-9, 172 str., 1. vyd., neprodejná

Filozofická fakulta 

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 4, č. 2, periodikum, ISSN 1803-7720, 96 str., prodejná
 • Kliment, Pavel: Zvládací (copingové) odpovědi v pomáhajících profesích, monografie, ISBN 978-80-244-4206-8, 112 str., 1. vyd., prodejná
 • Kříž, Michal: Boj o strukturalismus. Archeologie českého literárněvědného strukturalismu, monografie, ISBN 978-80-244-4222-8, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva, a kol. (eds.): PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (DVD), sborník, ISBN 978-80-244-4228-0, DVD, neprodejná
 • Motalová, Tereza a kol.: An Application of the Menzerath–Altmann Law to Contemporary Written Chinese, monografie, ISBN 978-80-244-4221-1, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stěpanova, Ludmila: Frazeologie a kultura. Rossica Olomucensia Vol. LIII, monografie, ISBN 978-80-244-4264-8, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Štěpánek, Pavel (ed.): Sv. František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích, ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-3452-0, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Gvoždiak, Vít (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review 2/2, periodikum, ISSN 1805-1502, 105 str., neprodejná
 • Sobotková Marie a kol.: Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes, monografie, ISBN 978-80-244-4081-1, 484 str., 1. vyd., prodejná
 • Ščigulinská, Jana: An Aplication of the Menzerath-Altmann Law to Contemporary Spoken Chinese, monografie, ISBN 978-80-244-4192-4, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta těleské kultury 

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2014 44/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 130 str., neprodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2014 44/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 66 str., neprodejná
 • Kudláček, Martin (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 5/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 38 str., neprodejná
 • Kudláček, Martin (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 5/2, periodikum, ISSN 1804-4204, 72 str., neprodejná
 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 37/1, periodikum, ISSN 1211-6521, 114 str., neprodejná

Fakulta zdravotních věd 

 • Kozáková, Radka: Základy obecné a vývojové psychologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů, skriptum, ISBN 978-80-244-4259-4, 106 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta 

 • Kaňovský, Petr (ed.): 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, sborník, ISBN 978-80-244-4260-0, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kollárová, Helena a kol.: Základy epidemiologické metodologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4101-6, 62 str., 1. vyd., prodejná
 • Líčeník, Radim: Klinické doporučené postupy I, monografie, ISBN 978-80-244-3983-9, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Líčeník, Radim: Klinické doporučené postupy II, monografie, ISBN 978-80-244-3984-6, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Řehák, Jiří (ed.): 5. Zirmův olomoucký diskuzní den, sborník, ISBN 978-80-244-4265-5, 20 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers, vol.158 / num.3, 2014, periodikum, ISSN 1213-8118, 490 str., neprodejná

Pedagogická fakulta 

 • Jochmann, Petr: O art brut (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4159-7, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2014, periodikum, ISSN 1213-7758, 112 str., neprodejná
 • Kašpárková, Lenka: Angažované umění (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4136-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Kutal, Miroslav: Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku, monografie, ISBN 978-80-244-4072-9, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marešová, Hana (ed.): Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4285-3, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Michálek, Ondřej: Kapitoly z černého umění: Přehled grafických technik a některých průmyslových technologií tisku, skriptum, ISBN 978-80-244-4185-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 2, č. 5, periodikum, ISSN 1805-4978, 81 str., neprodejná
 • Šmelová, Eva: Bezvýhradná akceptace ve výchově dítěte, monografie, ISBN 978-80-244-4217-4, 168 str., 1. vyd., prodejná
 • Štejglová, Taťána: Textilní slovník. Malý průvodce textilními pojmy, skriptum, ISBN 978-80-244-4003-3, CD, 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Burian, Jaroslav: Geoinformatika v prostorovém plánování, monografie, ISBN 978-80-244-4232-7, 136 str., 2. vyd., prodejná
 • Fellnerová, Ivana: Praktická cvičení z fyziologie člověka a živočichů, ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-3994-5, 168 str., 1. vyd., neprodejná
 • Grublová, Eva: Inovace a znalosti, ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-4005-7, 210 str., 1. vyd., neprodejná
 • Henkl, Milan: Mikroprocesorová technika, studijní opora, ISBN 978-80-244-4063-7, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Holubová, Renata: Modul kriminalistika, studijní opora, ISBN 978-80-244-4180-1, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jaroslav, Burian (ed.): Second StatGIS Conference Proceedings, sborník, ISBN 978-244-4273-0, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křepelka, Jaromír: Vybrané kapitoly z optiky tenkých vrstev, ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-4042-2, 20+20+34+14+22+12+10+16+16 str., 1. vyd., neprodejná
 • Loučková, Blanka: Geographia Moravica 2. Vegetace ve vybraných přírodě blízkých říčních úsecích jesenického podhůří ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům, monografie, ISBN 978-80-244-3250-2, 83 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva, a kol. (eds.): PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-4224-2, 282 str., 1. vyd., neprodejná
 • Toušek, Václav (ed.): AUPO Geographica 44/2, periodikum, ISSN 1212-2157, 135 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Skácelíková, Lenka (ed.): Výroční zpráva UP v Olomouci, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4210-5, 54 str., neprodejná
 • Skácelíková, Lenka (ed.): Universitas Palackiana. Palacky Universität, ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-4054-5, 50 str., 1. vyd., neprodejná
 • Skácelíková, Lenka (ed.): Universitas Palackiana (čínská mutace), ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-4053-8, 50 str., neprodejná
 • Skácelíková, Lenka (ed.): Universitas Palackiana (česká mutace), ostatní odborná litaratura, ISBN 978-80-244-4066-8, 50 str., neprodejná

Říjen 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Šarníková, Gabriela: Edukace dětí a mládeže ve volném čase II, sborník, ISBN 978-80-244-4156-6, 252 str., 1. vyd., neprodejná
 • McCormick, Peter: RESTRAINT‘S REWARDS Limited Sovereignties, Ancient Values, and the Preamble for a European Constitution, monografie, ISBN 978-80-244-4175-7, 260 str., 1. vyd., 224 Kč
 • Potměšilová, Petra: Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4127-6, 216 str., 1. vyd., 200 Kč

Filozofická fakulta

 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 1/2014, periodikum, ISSN 1803-876X, 74 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Flajšar, Jiří: Culture and Humor in Postwar American Poetry, monografie, ISBN 978-80-244-4158-0, 250 str., 1. vyd., prodejná
 • Flajšarová, Pavlína: Diaspora in the Fiction of Andrea Levy, monografie, ISBN 978-80-244-4157-3, 300 str., 1. vyd., prodejná
 • Vodička, Vladimír: Kritika liberálního rozumu. Guvernementalita Michela Foucaulta, monografie, ISBN 978-80-244-4184-9, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nejeschleba, Tomáš: Latin Alchemical Literature, sborník, ISBN 978-80-244-4261-7, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dolejš, Martin, a kol.: Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-4181-8, 154 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stěpanova, Ludmila: Rusko-česko-slovenský slovník frazeologických synomym, slovník, ISBN 978-80-244-3955-6, 396 str., 1. vyd., prodejná
 • Lapčík, Marek: Televizní zpravodajství jako paradox II, monografie, ISBN 978-80-244-4133-7, 480 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nejeschleba, Tomáš: Úvod do latinské filosofické terminologie a četby, skriptum, ISBN 978-80-244-4231-0, 144 str., 2. vyd., neprodejná
 • Černochová, Dana: Úvod k odbornému posuzování způsobilosti k řízení vozidla. Úvod do posuzovacích kritérií lékařsko-psychologického a lékařského posudku, skriptum, ISBN 978-80-244-4154-2, 76 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Kolářová, Barbora (ed.): Movement Analysis and its practical application in physiotherapy. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii, sborník, ISBN 978-80-244-4220-4, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica, 2013 1/3-4, periodikum, ISSN 1805-8434, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica, 2014 2/1, periodikum, ISSN 1805-8434, 32 str., 1. vyd., neprodejná
 • Papajík, Tomáš (ed.): Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2013, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4151-1, 48 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická faulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/2014, periodikum, ISSN 1213-7758, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stehlíková Babyrádová, Hana: Výtvarný projev dítěte předškolního věku v jednadvacátém století, monografie, ISBN 978-80-244-3818-4, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dohnal, Jakub: Sousedské spory z hlediska práva soukromého, monografie, ISBN 978-80-244-4041-5, 168 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Volná, Marie: Modul: Projektová výuka: Průřezová témata s přírodovědným zaměřením, studijní opora, ISBN 978-80-244-4177-1, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubínek, Roman: Nanotechnologie a jejich aplikace v elektronice, studijní opora, ISBN 978-80-244-4008-8, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voženílek, Vít: Third InDOG Doctoral Conference – proceedings, sborník, ISBN 978-80-244-4234-1, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kolářová, Lucie: Úvod do nanovědy a nanotechnologií, studijní opora, ISBN 978-80-244-4179-5, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Holubová, Renata: Základy reologie a reometrie kapalin, studijní opora, ISBN 978-80-244-4178-8, 52 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Šiška, Zbyněk: Koloběh, ostatní, ISBN 978-80-244-4193-1, 54 str., 1. vyd., neprodejná

Září 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 16, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570 160 str., 1. vyd., 133 Kč

Filozofická fakulta 

 • Voždová, Marie: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou., monografie, ISBN 978-80-244-3972-3, 368 str., 1. vyd., 235 Kč
 • Arkhanhelska, Alla: Lingvistická studia mladých vědců 5. Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost, sborník, ISBN 978-80-244-4167-2, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kalenda, Jan (ed.): Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání, sborník, ISBN 978-80-244-4176-4, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Trapl, Miloš: Můj život s historií, monografie, ISBN 978-80-244-4046-0, 232 str., 1. vyd., 260 Kč
 • Preissová Krejčí, Andrea: Multikulturalismus - ztracené paradigma?, monografie, ISBN 978-80-244-4134-4, 204 str., 1. vyd., 280 Kč
 • Sobotková, Irena: Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti, monografie, ISBN 978-80-244-3821-4, 200 str., dotisk, 186 Kč
 • Seitlová, Klára: Teambuilding – face to face, nebo virtuální prostředí?, monografie, ISBN 978-80-244-3420-9, 144 str., 1. vyd., prodejná
 • Růžička, Michal: Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programůvadiktologii, sborník, ISBN 978-80-244-4171-9, 300 str., 1. vyd., neprodejná
 • Beková, Jarmila: Vie et lumiére - most mezi dvěma světy, monografie, ISBN 978-80-244-4165-8, 100 str., 1. vyd., 99 Kč
 • Voždová, Marie, a kol.: Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku, studijní opora, ISBN 978-80-244-4137-5, 136 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Kisvetrová, Helena: Osoby se zdravotním postižením. Vybrané kapitoly I., učebnice, ISBN 978-80-244-4064-4, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kisvetrová, Helena: Osoby se zdravotním postižením. Vybrané kapitoly II.- sluchové postižení, učebnice, ISBN 978-80-244-4065-1, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Štěrbová, Dana: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4132-0, 160 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta 

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 158/2 2014, periodikum, ISSN 1213-8118, 174 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koranda, Pavel (ed.), a kol.: Nukleární medicína, skriptum, ISBN 978-80-244-4031-6, 204 str., 1. vyd., 210 Kč
 • Bancířová, Martina: Praktická cvičení lékařské chemie pro obor zubní lékařství, skriptum, ISBN 978-80-244-4191-7, 84 str., 1. vyd., 140 Kč

Pedagogická fakulta 

 • Kopecký, Miroslav: Fórum zdraví ve vzdělávání 2014, sborník, ISBN 978-80-244-4120-7, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Steinmetz, Karel (ed.): Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu, sborník, ISBN 978-80-244-4090-3, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pechanec, Vilém: Senzorové systémy a jejich integrace s GIS v environmentálních studiích, skriptum, ISBN 978-80-244-3944-0, 100 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta 

 • Tomoszková, Veronika, et al.: Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries, ostatní, ISBN 978-80-244-4027-9, 344 str., 1. vyd., neprodejná
 • Križan, Vitktor, et al.: Implementation and Enforcement of EU Labour Law in Visegrad Countries, ostatní, ISBN 978-80-244-4026-2, 270 str., 1. vyd., neprodejná
 • Papoušková, Zdenka: Praktikum k daňovému právu, skriptum, ISBN 978-80-244-4112-2, 94 str., 1. vyd., neprodejná
 • Tomoszek, Maxim: základní práva – příklady a dokumenty, skriptum, ISBN 978-80-244-4115-3, 232 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta 

 • Talašová, Jana (ed.): 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Books of Abstracts, sborník, ISBN 978-80-244-4207-5, 222 str., 1. vyd., neprodejná
 • Talašová, Jana (ed.): 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings - Part II, sborník, ISBN 978-80-244-4208-2, 1170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Talašová, Jana (ed.): 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Proceedings (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4209-9, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Lungová, Vlasta: Anatomie kosterní soustavy člověka - praktická cvičení, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4013-2, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marjanović, Miloš: Conventional and Machine Learning Methods for Landslide Assessment in GIS, monografie, ISBN 978-80-244-4169-6, 206 str., 1. vyd., neprodejná
 • Havelková, Martina: Mapování povrchu pevných těles se zaměřením na kontaktní profilometrii, studijní opora, ISBN 978-80-244-4043-9, 46 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vaněk, Vladimír (ed.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Unita di apprendimento (I), sborník, ISBN 978-80-244-4164-1, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Procházka, Vít: Neobvyklá Mőssbauerova spektroskopie, studijní opora, ISBN 978-80-244-4011-8, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dančák, Martin: Třicet lesních trav České republiky/Thirty forest grasses of the Czech Republic, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-3824-5, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Caha, Jan: Uncertainty propagation in fuzzy surface analyses, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4183-2, 32 str., 1. vyd., neprodejná
 • Brus, Jan: Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích, monografie, ISBN 978-80-244-4170-2, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vrzal, Radim: Základy toxikologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4103-0, 138 str., 1. vyd., neprodejná

Červenec a srpen 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Kopeček, Pavel: Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě, monografie, ISBN 978-80-244-3959-4, 220 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta 

 • Gvoždiak, Vít: Jakobsonova sémiotická teorie, monografie, ISBN 978-80-244-4130-6, 202 str., 2. vyd., neprodejná
 • Prokopová, Kateřina: Manuál Encyklopedie lingvistiky, učebnice, ISBN 978-80-244-4129-0, 246 str., 1. vyd., neprodejná
 • Esparza, Daniel: La Historia Del Surf En Málaga, monografie, ISBN 978-80-244-4124-5, 186 str., 1. vyd., 250 Kč
 • Arkhanhelska, Alla: Slovo v kultuře a kultura ve slově, monografie, ISBN 978-80-244-4082-8, 362 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hain, Milan, a kol.: V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi, monografie, ISBN 978-80-244-4024-8, 208 str., 1. vyd., 200 Kč
 • Hampson, Gary P.: Leading transformative higher education, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-3918-1, 216 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 46-2014 Sborník prací historických XXXV, periodikum, ISSN 1803-9561, 306 str., 1. vyd., 423 Kč
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia Supplementum 2014 Sborník prací historických XXXIV, periodikum, ISSN 1803-9561, 392 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 1/2013, periodikum, ISSN 1803-876X, 96 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 2/2013, periodikum, ISSN 1803-876X, 80 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 3/2013, periodikum, ISSN 1803-876X, 94 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 4/2012, periodikum, ISSN 1803-876X, 92 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Bláha, Ondřej (ed.): Bohemica Olomucensia 4/2013, periodikum, ISSN 1803-876X, 74 str., 1. vyd., 90 Kč
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 26 vol. 1, periodikum, ISSN 1803-4136, 132 str., 1. vyd., 217 Kč
 • Šaradín, Pavel (ed.): Contemporary European Studies 2/2012, periodikum, ISSN 1802-4289, 120 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta těleské kultury

 • Sigmund, Erik: School-related Physical Activity, Lifestyle and Obesity in Children, monografie, ISBN 978-80-244-4122-1, online, 1. vyd., neprodejná
 • Mitáš, Josef: Pohybová aktivita české dospělé populace v kontextu podmínek prostředí, monografie, ISBN 978-80-244-3990-7, 176 str., 1. vyd., 249 Kč
 • Smékal, David, a kol.: Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-3985-3, 48 str., 1. vyd., 131 Kč

Lékařská fakulta

 • Pazdera, Jindřich, a kol.: Základy ústní a čelistní traumatologie, učebnice, ISBN 978-80-244-3981-5, 184 str., 1. vyd., 376 Kč

Pedagogická fakulta

 • Hrabí, Libuše: Témata z didaktiky biologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4125-2, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Dvořáková, Markéta: Genius loci při tvorbě environmentálních programů, sborník, ISBN 978-80-244-4071-2, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Opršal, Zdeněk: Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty, skriptum, ISBN 978-80-244-3948-8, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Fasnerová, Martina: Vybrané kapitoly z elementárního čtení a psaní, skriptum, ISBN 978-80-244-3143-7, 118 str., dotisk, 162 Kč
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2013, periodikum, ISSN 1805-7152, 134 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII No. 2 (2013), periodikum, ISSN 1801-0288, 168 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Botur, Michal: Algebraic Methods in Quantum Logic, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4166-5, 196 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vaněk, Vladimír (ed.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Stundenbilder, sborník, ISBN 978-80-244-4163-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vaněk, Vladimír (ed.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Plány vyučovacích hodín, sborník, ISBN 978-80-244-4162-7, 94 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Plány vyučovacích hodin (CZ), sborník, ISBN 978-80-244-4161-0, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vaněk, Vladimír (ed.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Lesson Plans, sborník, ISBN 978-80-244-4160-3, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Outrata, Jan: Proceedings of DAMOOL Symposium on Relational Data Analysis, sborník, ISBN 978-80-244-4150-4, online, 1. vyd., neprodejná
 • Hron, Karel, et al. (Eds.): GeoMap Workshop Proceedings, sborník, ISBN 978-80-244-4149-8, online, 1. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation Through Exciting Materials in Mathematics and Science: Unit Descriptors (SK), sborník, ISBN 978-80-244-4146-7, 122 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation through Exciting Materials in Mathematics and Science: Unit Descriptors (A), sborník, ISBN 978-80-244-4145-0, 124 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation Through Exciting Materials in Mathematics and Science: Unit Descriptors (CZ), sborník, ISBN 978-80-244-4144-3, 122 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation Through Exciting Materials in Mathematics and Science: Unit Descriptors (GB), sborník, ISBN 978-80-244-4143-6, 122 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation through Exciting Materials in Mathematics and Science: Sample Units (SK), sborník, ISBN 978-80-244-4142-9, 100 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation through Exciting Materials in Mathematics and Science: Sample Units (CZ), sborník, ISBN 978-80-244-4141-2, 102 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation through Exciting Materials in Mathematics and Science: Sample Units (A), sborník, ISBN 978-80-244-4140-5, 102 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Provide Motivation through Exciting Materials in Mathematics and Science: Sample Units (GB), sborník, ISBN 978-80-244-4139-9, 102 str., 2. vyd., neprodejná
 • Ulovec, Andreas, a kol. (eds.): Motivating and Exciting Methods in Mathematics and Science: Glossary of Terms, sborník, ISBN 978-80-244-4138-2, 108 str., 2. vyd., neprodejná
 • Kala, Miroslav: Anička z 2. B, pidimráz Pidonius a jak to vidí učitel Fousek?, ostatní, ISBN 978-80-244-4126-9, 134 str., 2. vyd., neprodejná
 • Soubusta, Jan: Optické vlastnosti pevných látek, skriptum, ISBN 978-80-244-4111-5, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Burian, Jaroslav: Geoinformatika v prostorovém plánování, učebnice, ISBN 978-80-244-4104-7, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nováček, Pavel: Rozvojová studia - vybrané kapitoly, monografie, ISBN 978-80-244-3958-7, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 53 (1) 2014, periodikum, ISSN 0231-9721, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Kala, Miroslav: Anička z 2.B, pidimráz Pidonius ...a jak to vidí učitel Fousek?, ostatní, ISBN 978-80-244-1932-9, 134 str., dotisk, 160 Kč
 • Halamová, Julia: Psychologický zážitok komunity, monografie, ISBN 978-80-244-4172-6, 202 str., 1. vyd., prodejná
 • Kolařík, Marek: Sborník příspěvků z XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství, sborník, ISBN 978-80-244-4148-1, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Červen 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Pospíšil, C. V.: Trojjediný Bůh a pokoj mezi lidmi. Křesťanský monoteismus proti používání násilí, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4074-3, 82 str., 1. vyd., 99 Kč
 • Kunetka, František: Židovské kořeny křesťanské anafory, monografie, ISBN 978-80-244-4052-1, 108 str., 2. vyd., 213 Kč

Filozofická fakulta

 • Vičar, Jan (ed.): After Mahler´s Death, monografie, ISBN 978-80-244-3665-4, 184 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David: Hanská grammatologie, monografie, ISBN 978-80-244-3866-5, 336 str., 1. vyd., 299 Kč
 • Emonds, Joseph (ed.): Language Use and Linguistic Structure, sborník, ISBN 978-80-244-4060-6, 326 str., 1. vyd., neprodejná
 • Arbeit, Marcel: Moravian Journal of Literature and Film, roč. 4, č. 1, periodikum, ISSN 1803-7720, 106 str., 1. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila (ed.): Nominal Structures: All in Complex DPs, sborník, ISBN 978-80-244-4088-0, 226 str., 1. vyd., neprodejná
 • Mazanec, Martin: Pohyblivý obraz filmu a videa 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-4009-5, 46 str., 1. vyd., neprodejná
 • Václavek, Ludvík (ed.): Roman Karl Scholz: Auswahl auf dem Werk, ostatní, ISBN 978-80-244-4069-9, 220 str., 1. vyd., prodejná
 • Václavek, Ludvík (ed.): Roman Karl Scholz: Výbor z díla, ostatní, ISBN 978-80-244-4067-5, 192 str., 1. vyd., prodejná
 • Vobořil, Ladislav (ed.): Rossica Olomucensia LIII XXII Olomoucké dny rusistů Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sborník, ISBN 978-80-244-4077-4, 430 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zehnalová, Jitka (ed.): Tradition and Trends in Trans-Language Communication, sborník, ISBN 978-80-244-4079-8, 280 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nový, Jiří: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře, sborník, ISBN 978-80-244-4048-4, CD, 1. vyd., neprodejná

Fakulta těleské kultury

 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 2013 43/4, periodikum, ISSN 1212-1185, 68 str., 1. vyd., 135 Kč
 • Smékal, David (ed.): Sborník abstraktů. V. absolventská konference Katedry fyzioterapie FTK, sborník, ISBN 978-80-244-4118-4, 40 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Kopecký, Miroslav: Anthropometric Measuring Tools and Methodology for the Measurement of Anthropometric Parameters, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4058-3, 26 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bastlová, Petra: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, učebnice, ISBN 978-80-244-4030-9, 138 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Kolář, Milan (ed.): 18. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2014. Sborník přednášek, sborník, ISBN 978-80-244-4097-2, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 158/1 2014, periodikum, ISSN 1213-8118, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dráč, Pavel (ed.): Výroční zpráva 2013, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4106-1, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Franková, Jana: Základy lékařské chemie pro studenty všeobecného lékařství, skriptum, ISBN 978-80-244-4085-9, 214 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Machar, Ivo (ed.): Aplikace krajinné ekologie v environentálním hodnocení antropogenních vlivů na krajinu - Případová studie Krajinně-ekologické aspekty projektu "Kanál Dunaj-Odra-Labe" na území České republiky, sborník, ISBN 978-80-244-3949-5, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Miroslav: Didaktika zdravotní tělesné výchovy, studijní opora, ISBN 978-80-244-4093-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machar, Ivo: Chráněné krajinné oblasti a jejich výchovně-vzdělávací potenciál, skriptum, ISBN 978-80-244-3945-7, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machar, Ivo: Kapitoly z aplikované ekologie lesa a péče o lesní ekosystémy, skriptum, ISBN 978-80-244-3947-1, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machar, Ivo: Mokřadní ekosystémy, skriptum, ISBN 978-80-244-3946-4, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Miroslav: Ochrana člověka za mimořádných událostí, studijní opora, ISBN 978-80-244-4094-1, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kikalová, Kateřina: Somatologie 3 - centrální nervový systém, studijní opora, ISBN 978-80-244-4092-7, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Beková, Monika: Umění ve veřejném prostoru: řízené rozhovory s teoretiky umění a umělci, Ostatní odborná literatura, ISBN 978-80-244-4078-1, 128 str., 1. vyd., prodejná
 • Stehlíková Babyrádová, Hana, a kol.: Uvnitř a vně: Sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru, monografie, ISBN 978-80-244-4073-6, 152 str., 1. vyd., 200 Kč

Právnická fakulta

 • Bureš, Pavel: Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky, ostatní, ISBN 978-80-244-3995-2, 342 str., 1. vyd., prodejná
 • Vítová, Blanka: Občanské právo. Vybrané příklady a cvičení z obecné části občanského zákoníku, učebnice, ISBN 978-80-244-4006-4, 116 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Bábek, Ondřej (ed.): Central European Meeting of Sedimentary Geology. Abstract, sborník, ISBN 978-80-244-4098-9, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hron, Karel (ed.): First StatGEO Conference Proceedings, sborník, ISBN 978-80-244-4123-8, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef, a kol.: Geometrická představivost, monografie, ISBN 978-80-244-4057-6, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šmehilová, Mária: Laboratorní cvičení z molekulární biologie, skriptum, ISBN 978-80-244-4039-2, 54 str., 1. vyd., prodejná
 • Trávníček, Stanislav: Matematická analýza I (pro učitelské obory), skriptum, ISBN 978-80-244-4117-7, 166 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Kvapil, Miloš: Útesy času, ostatní, ISBN 978-80-244-4100-9, 162 str., 1. vyd., neprodejná

Květen 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Zajícová, Lenka (ed.): AUPO Theologica Olomucensia 14, AUPO, ISBN 978-80-244-4076-7, 150 str., 1. vyd., 231 Kč
 • Doležel, Jakub: Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est, monografie, ISBN 978-80-244-3384-4, 154 str., dotisk, 200 Kč
 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 16, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 244 str., 1. vyd., 176 Kč

Filozofická fakulta

 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Classics, sborník, ISBN 978-80-244-3942-6, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Film and Theatre Studies, sborník, ISBN 978-80-244-3966-2, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. History, sborník, ISBN 978-80-244-3943-3, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Linguistics and Literary Studies, sborník, ISBN 978-80-244-3941-9, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Musicology, sborník, ISBN 978-80-244-3967-9, 246 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Philosophy, sborník, ISBN 978-80-244-3968-6, 182 str., 1. vyd., neprodejná
 • Anderš, Josef (ed.): AUPO Philologica 103. Ucrainica VI. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury, sborník, ISBN 978-80-244-4047-7, 486 str., 1. vyd., neprodejná
 • Benešová, Martina (ed.): Book of Abstracts - QUALICO 2014, sborník, ISBN 978-80-244-4096-5, 150 str., 1. vyd., neprodejná
 • Slavíčková, Pavla (ed.): Dálný východ, roč. 3, č. 1-2, periodikum, ISSN 1805-1049, 150 str., 1. vyd., prodejná
 • Slaměníková, Tereza: Ideogramy v moderní čínštině, monografie, ISBN 978-80-244-3909-9, 168 str., 1. vyd., 250 Kč
 • Kubátová, Jaroslava: Interkulturní rozdíly v pracovní motivaci generace Y - Příklad České republiky a Francie, monografie, ISBN 978-80-244-3961-7, 130 str., 1. vyd., 200 Kč
 • Čech, Radek: Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů, monografie, ISBN 978-80-244-4044-6, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Procházka, Roman (ed.): PhD existence 2014. Bulletin abstraktů. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-4086-6, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hobza, Pavel: Řecká filosofie: Jazykově-filosofický úvod I, monografie, ISBN 978-80-244-3956-3, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Vávrová, Petra: Sborník příspěvků AEDUCA 2012, sborník, ISBN 978-80-244-4022-4, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Poslt, Jiří: Sborník příspěvků AEDUCA 2013, sborník, ISBN 978-80-244-4023-1, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Pechal, Zdeněk, a kol.: Současná ruská, polská a ukrajinská literatura, monografie, ISBN 978-80-244-3924-2, 376 str., 1. vyd., 300 Kč
 • Merzová, Radana: Ukrajinské reálie 2, skriptum, ISBN 978-80-244-4040-8, 136 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Kudláček, Martin, a kol.: Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením, skriptum, ISBN 978-80-244-3938-9, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 43/Suppl. 1, periodikum, ISSN 1212-1185, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kudláček, Martin: Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport, monografie, ISBN 978-80-244-3964-8, 184 str., 1. vyd., neprodejná
 • Janečka, Zbyněk: Motorické kompetence osob se zrakovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-3953-2, 246 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ješina, Ondřej, a kol.: Úvod do didaktiky APA žáků s mentálním postižením, skriptum, ISBN 978-80-244-3939-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kudláček, Martin, a kol.: Základy aplikovaných pohybových aktivit, skriptum, ISBN 978-80-244-3954-9, 84 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Kopecký, Miroslav (ed.): Profese on-line roč. VII č. 1, periodikum, ISSN 1803-4330, 38 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana (ed.): XLVII. konference studentských vědeckých prací Lékařské fakulty UP v Olomouci. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-4087-3, 138 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Sladová, Jana, a kol.: Dětství a dospívání v současné literatuře pro děti a mládež, monografie, ISBN 978-80-244-4025-5, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2014, periodikum, ISSN 1213-7758, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People roč. 1, č. 4, periodikum, ISSN 1805-4978, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše, a kol.: Možnosti a limity výzkumu ve speciální pedagogice, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3930-3, 222 str., 1. vyd., neprodejná
 • Skopalová, Jitka: Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-4083-5, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ježorská, Šárka: Základy zdravotnické psychologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-4084-2, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 13 No. 2/2013, periodikum, ISSN 1213-8770, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 13 Supplement, periodikum, ISSN 1213-8770, 80 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kubala, Martin (ed.): 8. studentská konference mladých přírodovědců, sborník, ISBN 978-80-244-4095-8, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vávra, Aleš: Fenologické mapování krajiny s podporou GIT, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4091-0, 36 str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav: Gradované řetězce úloh v práci s matematickými talenty, monografie, ISBN 978-80-244-4018-7, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Halaš, Radomír: Úvod do teorie čísel, skriptum, ISBN 978-80-244-4068-2, 152 str., 2. vyd., neprodejná
 • Dančák, Martin: Zajímavé rostliny tropického skleníku, skriptum, ISBN 978-80-244-3885-6, 62 str., 1. vyd., neprodejná

Duben 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Zatloukal, Leoš: Komunikace v rodinách z hlediska vybraných přístupů v poradenství a terapii, monografie, ISBN 978-80-244-3878-8, 192 str., 1. vyd., prodejná 

Filozofická fakulta

 • Vičar, Jan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2013/1 Musicologica, periodikum, ISSN 1805-3742, 68 str., 1. vyd., prodejná 
 • Žídková, Markéta: Přístup ruského centra k severnímu Kavkazu. Proměny ruské imperiální politiky, monografie, ISBN 978-80-244-3324-0, 196 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Štefanides, Jiří: Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku 2/3, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3820-7, 260 str., 1. vyd., 150 Kč 
 • Sobotková, Irena: Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti, monografie, ISBN 978-80-244-3821-4, 200 str., 1. vyd., 186 Kč 
 • Hladíková, Kamila: The Exotic Other and Nagotiation of Tibe, monografie, ISBN 978-80-244-3908-2, 280 str., 1. vyd., prodejná 
 • Neusar, Aleš: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII Hranice normality (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3917-4, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Tureckiová, Michaela: Základy managementu pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3921-1, 74 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Černý, Jiří (ed.): Španělsko-český slovník amerikanismů B-Cd, slovník, ISBN 978-80-244-3931-0, 318 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Esparza, Daniel: La historia del surf en Espaňa: de las primeras expediciones al Pacífico a los aňos 70, monografie, ISBN 978-80-244-3936-5, 220 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Říman, Aleš: Český film, studijní opora, ISBN 978-80-244-3940-2, 56 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kadlec, Jaromír: Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe, monografie, ISBN 978-80-244-3957-0, 229 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Gheorghe, Manuela (ed.): Academic English for Humanities. Art History, sborník, ISBN 978-80-244-3997-6, 316 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kořenský, Jan: Analýza komunikačního procesu a textu, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4032-3, 44 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chlumská, Eva (ed.): Cacademia Film Olomouc, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4049-1, 212 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Dostálek, Matěj (ed.): Industry 4Science, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4050-7, 144 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nejeschleba, Tomáš: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, sborník, ISBN 978-80-244-4075-0, 38 str., 1. vyd., neprodejná 

Fakulta tělesné kultury

 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 36/2, periodikum, ISSN 1211-6521, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 2013 43/2, periodikum, ISSN 1212-1185, 58 str., 1. vyd., 135 Kč 
 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 2013 43/3, periodikum, ISSN 1212-1185, 68 str., 1. vyd., 148 Kč 
 • Kudláček, Martin: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 4/2, periodikum, ISSN 1804-4204, 74 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vičar, Michal: Sportovní talent – psychologická perspektiva, monografie, ISBN 978-80-244-3657-9, 192 str., 1. vyd., prodejná 
 • Bělka, Jan: Kondiční příprava ve sportovních hrách: posilování s vlastním tělem a nestabilním závažím (CD), Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3867-2, CD, 1. vyd., neprodejná 

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers 158 Supplement 1, periodikum, ISSN 1213-8118, 24 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica 2013 1/2, periodikum, ISSN 1805-8434, 48 str., 1. vyd., prodejná 
 • Dohnalová, Dagmar: Repetitorium patologie pro praktická cvičení, skriptum, ISBN 978-80-244-4002-6, 156 str., 1. vyd., 230 Kč 

Pedagogická fakulta

 • Langer, Jiří: Práce studenta v LMS Unifor, studijní opora, ISBN 978-80-244-3676-0, 96 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Michalík, Jan: Legislativa handicapovaných, studijní opora, ISBN 978-80-244-3678-4, 228 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chrásková, Marie: Metodologické aspekty tvorby závěrečné práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3679-1, 154 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kozáková, Zdeňka: Sexualita osob se zdravotním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3680-7, 122 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Michalík, Jan, a kol.: Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3681-4, 188 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Dosedlová, Jaroslava: Tanečně-pohybová terapie a muzikoterapie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3682-1, 112 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jeřábková, Kateřina: Introduction to Special Needs Education, studijní opora, ISBN 978-80-244-3738-5, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kantor, Jiří: Special Education of Individuals with Physical Disability and Illness, studijní opora, ISBN 978-80-244-3739-2, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kozáková, Zdeňka: Special Education of Persons with Mental Disabilities, studijní opora, ISBN 978-80-244-3740-8, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hutyrová, Miluše: Special Education of Individuals with Psychosocial Risk and Disorder, studijní opora, ISBN 978-80-244-3741-5, 106 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Smečková, Gabriela: Specific Learning Disabilities, studijní opora, ISBN 978-80-244-3742-2, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Úvod do pedagogiky osob se sluchovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3745-3, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Znakové systémy v komunikaci neslyšících, studijní opora, ISBN 978-80-244-3746-0, 106 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Libuše: Special Education for the Visually Impaired, studijní opora, ISBN 978-80-244-3747-7, 94 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hanáková, Adéla: Special Education of Individuals with Combined Impairment, studijní opora, ISBN 978-80-244-3748-4, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Special Education for the People with Hearing Impairment, studijní opora, ISBN 978-80-244-3749-1, 98 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Bendová, Petra: Alternative Communication Techniques, studijní opora, ISBN 978-80-244-3750-7, 134 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vitásková, Kateřina: Special Education of People with Impaired Communication Skills, studijní opora, ISBN 978-80-244-3751-4, 118 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Finková, Dita, a kol.: Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-3865-8, 186 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šmelová, Eva, a kol.: Univerzitní mateřská škola a její specifika v oblasti předškolního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-3877-1, 168 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Planý, Petr: Aspekty recepce hudební mluvy a pojetí improvizace na mimohudební náměty na ZUŠ, monografie, ISBN 978-80-244-3937-2, 110 str., 1. vyd., 170 Kč 
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagické praxi. Výsledky partikulárních výzkumných šetření, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3989-1, 134 str., 1. vyd., 200 Kč 
 • Fasnerová, Martina: Současné předlohy písma na primární škole jako součást reforem ve školství, monografie, ISBN 978-80-244-3992-1, 140 str., 1. vyd., 150 Kč 
 • Zemánek, Petr: Školní hygiena, studijní opora, ISBN 978-80-244-4019-4, 60 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kikalová, Kateřina: Biologie a nemoci dětí, studijní opora, ISBN 978-80-244-4020-0, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hřivnová, Michaela: Základní aspekty výživy, studijní opora, ISBN 978-80-244-4034-7, 96 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Zemánek, Petr: Úvod do epidemiologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-4035-4, 54 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Tomanová, Jitka: Vybrané kapitoly z první pomoci, studijní opora, ISBN 978-80-244-4036-1, 66 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Skopalová, Jitka: Rodinná problematika, studijní opora, ISBN 978-80-244-4037-8, 56 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Uhlířová, Martina (ed.): AUPO Mathematica IX. Matematika 6, AUPO, ISBN 978-80-244-4062-0, 290 str., 1. vyd., neprodejná 

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 13 No. 1/2013, periodikum, ISSN 1213-8770, 180 str., 1. vyd., prodejná 

Přírodovědecká fakulta

 • Šarapatka, Bořivoj: Pedologie a ochrana půdy, monografie, ISBN 978-80-244-3736-1, 240 str., 1. vyd., 270 Kč 
 • Jukl, Marek: Analytická geometrie, učebnice, ISBN 978-80-244-3963-1, 352 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chajda, Ivan: Vybrané kapitoly z algebry, skriptum, ISBN 978-80-244-4038-5, 72 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Švrček, Jaroslav (ed.): Mathematical Duel ´14, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4061-3, 36 str., 1. vyd., neprodejná 

Březen 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bugel, Walerian, a kol.: Obřady manželství v různých liturgických tradicích, monografie, ISBN 978-80-244-3822-1, 188 str., 1. vyd., 200 Kč 

Filozofická fakulta

 • Matula, Jozef (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2013/2 Philosophica, periodikum, ISSN 1805-3742, 120 str., 1. vyd., € 11,50 
 • Hernandezová, Pavla (ed.): Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, sborník, ISBN 978-80-244-3960-0, 498 str., 1. vyd., 554 Kč 
 • Vávrová, Petra: Ontogenetická psychologie pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3851-1, 88 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Seitl, Martin (ed.): Psychologie práce a organizace 2013. Sborník mezinárodní konference (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3916-7, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Vobořil, Ladislav (ed.): Rossica Olomucensia LIII Num. 1, periodikum, ISSN 1804-1434, 100 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Machala, Lubomír, a kol.: Spisovatelé Univerzity Palackého, slovník, ISBN 978-80-244-3927-3, 316 str., 1. vyd., 328 Kč 
 • Danielová, Kateřina: Stylistická analýza napříč diskurzy, studijní opora, ISBN 978-80-244-4029-3, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Vobořil, Ladislav, a kol.: Synkretizm i polifunkcionaľnosť v jazyke, monografie, ISBN 978-80-244-4004-0, 100 str., 1. vyd., 205 Kč 
 • Stratilková, Martina: Teorie hudebního zápisu, studijní opora, ISBN 978-80-244-3876-4, 66 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šimek, Dušan: Texty k integrální andragogice II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3904-4, 64 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Visi, Tamás: Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám židů na Moravě: středověk a raný novověk. Judaica V, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3656-2, 260 str., 1. vyd., prodejná 

Fakulta tělesné kultury

 • Navrátíková, Taťána: Didaktika lyžování (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3875-7, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Háp, Pavel: Kondiční příprava ve sportovních hrách - posilování s nestabilními plochami a pomůckami, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3873-3, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Háp, Pavel: Kondiční příprava ve sportovních hrách - rozvoj agility a koordinace (CD), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3868-9, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Bělka, Jan: Kondiční příprava ve sportovních hrách: rozvoj rychlosti (CD), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3869-6, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Reich, Petr: Metodika nácviku a zdokonalování herních činností jednotlivce v basketbale (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3874-0, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Sigmund, Erik: School-Related Physical Activity, Lifestyle and Obesity in Children, monografie, ISBN 978-80-244-3926-6, 168 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Buben, Jiří: Sportovní gymnastika (akrobacie) (CD), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3838-2, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Miklánková, Ludmila: Základy gymnastiky. Akrobacie a cvičení na nářadí (nejen) pro 1. stupeň základních škol, skriptum, ISBN 978-80-244-3639-5, 76 str., 1. vyd., 119 Kč 
 • Dostálová, Iva: Zdravotní tělesná výchova ve studijních programech Fakulty tělesné kultury, monografie, ISBN 978-80-244-3952-5, 198 str., 1. vyd., neprodejná 

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 15. Vejdovského olomoucký vědecký den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-4028-6, 60 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Bendová, Petra: Alternativní a augmentativní komunikace 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-3703-3, 104 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Bendová, Petra: Alternativní a augmentativní komunikace 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-3705-7, 148 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Bendová, Petra: Alternativní komunikační techniky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3704-0, 114 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kašpárková, Lenka: Ambivalentní role reklamy v současné společnosti, skriptum, ISBN 978-80-244-3819-1, CD, 1. vyd., neprodejná 
 • Valenta, Milan: Dramaterapie a teatroterapie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3685-2, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Růžička, Michal: Dramika pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3687-6, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kantor, Jiří, a kol.: Edukace osob s omezením hybnosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-3707-1, 112 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2013, periodikum, ISSN 1213-7758, 82 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Müller, Oldřich: Expresivní terapie ve speciální pedagogice, studijní opora, ISBN 978-80-244-3686-9, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Libuše, a kol.: Kvalita života osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-3827-6, 242 str., 1. vyd., 200 Kč 
 • Kantor, Jiří, a kol.: Medicínské aspekty omezení hybnosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-3709-5, 158 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Krejčířová, Olga: Metodická specifika počátečního vzdělání jedinců s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3713-2, 96 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hutyrová, Miluše: Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3823-8, 382 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kantor, Jiří, a kol.: Psychosociální aspekty omezení hybnosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-3708-8, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Škurek, Martin: Sociálně-právní propedeutika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3677-7, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Křejčířová, Olga: Sociální služby, studijní opora, ISBN 978-80-244-3692-0, 106 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Müller, Odřich: Speciálněpedagogická andragogika - metodika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3689-0, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Valenta, Milan: Speciálněpedagogická diagnostika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3694-4, 104 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Libuše: Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v raném a předškolním věku, studijní opora, ISBN 978-80-244-3697-5, 88 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Smečková, Gabriela: Specifické poruchy školních dovedností – vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3718-7, 96 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Finková, Dita: Specifika edukace žáků se zrakovým postižením na ZŠ a SŠ, studijní opora, ISBN 978-80-244-3698-2, 86 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Finková, Dita: Specifika v přístupu k dospělým a seniorům se zrakovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3743-9, 72 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Libuše: Teoretická východiska speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3700-2, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kantor, Jiří, a kol.: Terapeutické přístupy u osob s omezením hybnosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-3706-4, 134 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Potměšil, Miloň: Úvod do pedagogiky osob s kombinovaným postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3691-3, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jurkovičová, Petra: Úvod do speciálněpedagogického poradenství, studijní opora, ISBN 978-80-244-3699-9, 116 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3701-9, 114 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Michalík, Jan: Základy práva, studijní opora, ISBN 978-80-244-3675-3, 122 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jurkovičová, Petra: Základy speciálněpedagogického poradenství, studijní opora, ISBN 978-80-244-3695-1, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kantor, Jiří: Základy speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti, studijní opora, ISBN 978-80-244-3710-1, 92 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Langer, Jiří: Základy surdopedie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3702-6, 110 str., 1. vyd., neprodejná 

Přírodovědecká fakulta

 • Brus, Jan: Cartocon 2014 - proceedings of abstracts, sborník, ISBN 978-80-244-3979-2, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Mikeš, Josef: Diferenciální geometrie ploch v úlohách, skriptum, ISBN 978-80-244-3999-0, 80 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Mísařová, Darina: Kapitoly z didaktiky geografie 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-3849-8, 60 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Voženílek, Vít: Kouzlo starých map, ostatní, ISBN 978-80-244-3978-5, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Trávníček, Stanislav: Pojďme na to s matematikou (a někdy i s počítačem), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3925-9, 226 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Fňukal, Miloš: Politická geografie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3900-6, 82 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chodorová, Marie: Projektivní geometrie, skriptum, ISBN 978-80-244-4000-2, 148 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šerý, Miloslav: Regionální geografie Afriky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3896-2, 84 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šebesta, David: Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3898-6, 92 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Daniel, Jan: Regionální geografie Asie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3894-8, 94 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Fňukal, Miloš: Regionální geografie Latinské Ameriky a Karibiku, studijní opora, ISBN 978-80-244-3845-0, 78 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ošlejšková, Marie: Rotační kvadriky v příkladech, skriptum, ISBN 978-80-244-3998-3, 68 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nevěčná, Taťjana (ed.): Studentská vědecká soutěž "O cenu děkana 2013", sborník, ISBN 978-80-244-3969-3, 114 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Klečková, Marta: Školní pokusy z anorganické a organické chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-3980-8, 124 str., 4. vyd., neprodejná 
 • Harmáček, Jaromír: Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs), monografie, ISBN 978-80-244-3962-4, 288 str., 1. vyd., 150 Kč 
 • Klečková, Marta: Vybraná témata pro výuku chemie (3. část), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3975-4, 110 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Prášilová, Jana: Vybrané kapitoly z průmyslové chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-3976-1, 56 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pavelková Chmelová, Renata: Základy fyzické geografie 1: Hydrologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3843-6, 142 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vysoudil, Miroslav: Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3892-4, 112 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Halás, Marián: Základy humánní geografie 1: Geografie obyvatelstva a sídel, studijní opora, ISBN 978-80-244-3847-4, 102 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kladivo, Petr: Základy statistiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3841-2, 64 str., 1. vyd., neprodejná 

Ostatní

 • Šiška, Zbyněk: Roztmívání, ostatní, ISBN 978-80-244-3932-7, 60 str., 1. vyd., neprodejná 

Únor 2014

Filozofická fakulta 

 • Koutná Markéta: AUPO - Philosophica - Aesthetica 42. Musicologica Olomucensia 18, periodikum, ISSN 1212-1193, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Obereignerů, Radko: Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí, monografie, ISBN 978-80-244-3737-8, 334 str., 1. vyd., 250 Kč
 • Horňáček, Milan: Beiträge zur deutschmährischen Literatur der Zwischenkriegszeit, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-3811-5, 160 str., 1. vyd., prodejná
 • Machalová, Milena, a kol.: Česko-ruský slovník sportovní terminologie, slovník, ISBN 978-80-244-3886-3, 248 str., 1. vyd., prodejná
 • Bilík, Petr: Československá kinematografie 50. a 60. let (mimo "novou vlnu"), studijní opora, ISBN 978-80-244-3828-3, 58 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klusáková, Veronika: Dějiny světového filmu 2. Zvukový film do roku 1960, studijní opora, ISBN 978-80-244-3829-0, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Klusáková, Veronika: Dějiny světového filmu 3. Světový film po roku 1960, studijní opora, ISBN 978-80-244-3830-6, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stratilková, Martina: Estetika a obecná teorie umění II: Dějiny, studijní opora, ISBN 978-80-244-3631-9, 68 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lazorčáková, Tatjana, a kol.: Fenomén studentského divadla na Filozofické fakultě UP v Olomouci, monografie, ISBN 978-80-244-3779-8, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Hubík, Stanislav: Filosofie o slovech o slovech o filosofii, monografie, ISBN 978-80-244-3325-7, 416 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hubík, Stanislav: Filosofie o slovech o slovech o médiích, monografie, ISBN 978-80-244-3339-4, 400 str., 1. vyd., neprodejná
 • Horálek, Adam: Geografie Číny, učebnice, ISBN 978-80-244-3839-9, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hampson, Gary P.: Leadership in transforming the modern worldview: Exploring postformal integration, monografie, ISBN 978-80-244-3883-2, 164 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lužný, Dušan: Metodologie společenských věd, studijní opora, ISBN 978-80-244-3667-8, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Topinka, Daniel: Metody a techniky výzkumu v sociální práci, studijní opora, ISBN 978-80-244-3853-5, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hladíková, Kamila: Moderní čínská literatura, učebnice, ISBN 978-80-244-3840-5, 190 str., 1. vyd., neprodejná
 • Myslivečková, Hana: Mors ultima linea rerum, monografie, ISBN 978-80-244-3192-5, 384 str., 1. vyd., prodejná
 • Bilík, Petr: Nová vlna československého filmu, studijní opora, ISBN 978-80-244-3835-1, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Miller, Jaroslav, a kol.: Prameny urbánní historiografie do roku 1800. Svazek I. - Morava, monografie, ISBN 978-80-244-3593-0, 252 str., 1. vyd., prodejná
 • Holeš, Jan (ed.): Romanica Olomucensia 25 vol. 2, periodikum, ISSN 1803-4136, 104 str., 1. vyd., 207 Kč
 • Gigalová, Veronika: Řízení lidských zdrojů pro andragogy I., studijní opora, ISBN 978-80-244-3554-1, 70 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gigalová, Veronika: Řízení lidských zdrojů pro andragogy II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3556-5, 50 str., 1. vyd., neprodejná
 • Foret, Martin: Studia komiksu: možnosti a perspektivy, monografie, ISBN 978-80-244-3327-1, 500 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hanáčková, Andrea: Světové divadlo druhé poloviny 20. století. Druhá divadelní reforma, studijní opora, ISBN 978-80-244-3640-1, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šimek, Dušan: Texty k integrální andragogice I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3852-8, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Filipec, Ondřej: Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení, monografie, ISBN 978-80-244-3810-8, 186 str., 1. vyd., 238 Kč
 • Korda, Jakub: Úvod do studia televize 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-3611-1, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vávrová, Petra: Vybrané aspekty interní komunikace v praxi personálního managementu, studijní opora, ISBN 978-80-244-3628-9, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lečbych, Martin: Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi, monografie, ISBN 978-80-244-3862-7, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Tesaříková Čermáková, Klára: Základy soukromého práva pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3796-5, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hanáčková, Andrea: Základy teorie divadla, studijní opora, ISBN 978-80-244-3641-8, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 2013 43/1, periodikum, ISSN 1212-1185, 58 str., 1. vyd., 135 Kč
 • Hůlka, Karel: Diagnostika herního výkonu v basketbale a házené, monografie, ISBN 978-80-244-3891-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kudláček, Martin: European Standards in APA, periodikum, ISBN 978-80-244-2584-9, 108 str., dostisk, neprodejná
 • Weisser, Radim: Fotbalový trénink dětí, skriptum, ISBN 978-80-244-3871-9, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bartoňová, Radka: Individuální vzdělávací plán ve školní tělesné výchově, učebnice, ISBN 978-80-244-3152-9, 166 str., dostisk, neprodejná
 • Kvasnička, Jan: Metodika výuky lyžování na mono-ski, učebnice, ISBN 978-80-244-3151-2, 132 str., dostisk, neprodejná
 • Tomajko, Dušan: Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách, skriptum, ISBN 978-80-244-3471-1, 82 str., dostisk, neprodejná
 • Ješina, Ondřej: Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času, monografie, ISBN 978-80-244-2946-5, 152 str., dostisk, neprodejná
 • Válková, Hana: Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1, učebnice, ISBN 978-80-244-3163-5, 94 str., dostisk, neprodejná
 • Janečka, Zbyněk: Vybrane kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením, učebnice, ISBN 978-80-244-3107-9, 114 str., dostisk, neprodejná

Fakulta zdravotních věd 

 • Vránová, Věra, a kol.: Porodní asistence II (základní dovednosti porodní asistentky, odborná praxe v porodní asistenci), skriptum, ISBN 978-80-244-3854-2, 140 str., 1. vyd., prodejná
 • Vévoda, Jiří (ed.): Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky, sborník, ISBN 978-80-244-3905-1, 44 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dvořáčková, Svatava: Pracovní sešit z biochemie, učebnice, ISBN 978-80-244-3974-7, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Cibiček, Norbert, a kol.: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicíně, skriptum, ISBN 978-80-244-3951-8, 160 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Grecmanová, Helena, a kol.: Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult, monografie, ISBN 978-80-244-3808-5, 204 str., 1. vyd., prodejná
 • Szotkowski, René, a kol.: Nebezpečí internetové komunikace IV, monografie, ISBN 978-80-244-3911-2, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Grecmanová, Helena, a kol.: Organizační klima fakult připravujících učitele, monografie, ISBN 978-80-244-3863-4, 166 str., 1. vyd., prodejná
 • Vala, Jaroslav: Poezie, studenti a učitelé. Rcepce, interpretace, výuka, monografie, ISBN 978-80-244-3922-8, 272 str., 1. vyd., 290 Kč
 • Langer, Jiří (ed.): Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky. Sborník příspěvků (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3973-0, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Miroslav, a kol.: Základní charakteristiky ontogenetického vývoje, studijní opora, ISBN 978-80-244-3982-2, 68 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII No. 1 (2013), periodikum, ISBN 1801-0288, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII Supplementum (2013) Deset let od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže: bilance a perspektiva, periodikum, ISSN 1801-0288, 110 str., 1. vyd., prodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII Supplementum (2013) Ochrana cti – aspekty teoretické, praktické a historické, periodikum, ISSN 1801-0288, 172 str., 1. vyd., prodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII Supplementum (2013) Postavení pracovního práva v rekodifikaci soukromého práva, periodikum, ISSN 1801-0288, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. VIII Supplementum (2013) Současná a případná budoucí právní úprava soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy, periodikum, ISSN 1801-0288, 110 str., 1. vyd., prodejná
 • Tomoszek, Maxim: Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values, sborník, ISBN 978-80-244-3935-8, 92 str., online, neprodejná
 • Tomoszek, Maxim: Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values, sborník, ISBN 978-80-244-3887-0, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Tunkrová, Lucie: Ekonomická integrace Evropské unie, skriptum, ISBN 978-80-244-3659-3, 188 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stehlík, Václav: Handbook on EU Internal Market, skriptum, ISBN 978-80-244-3856-6, 142 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bureš, Pavel: Public International Law, skriptum, ISBN 978-80-244-3804-7, 86 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Maier, Vítězslav (ed.): AUPO Chemica 51S, AUPO, ISBN 978-80-244-3950-1, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Miřijovský, Jakub: Bezpilotní systémy: Sběr dat a využití ve fotogrammetrii, monografie, ISBN 978-80-244-3923-5, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sulovský, Petr: Environmental Mineralogy, skriptum, ISBN 978-80-244-3884-9, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Smolka, Michal: Faculty of Science. Palacký University, výroční zp, ISBN 978-80-244-3965-5, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sýkora, Tomáš: Minimum podnikatele (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3801-6, 156 str., CD, 1. vyd., neprodejná
 • Drahoš, Bohuslav: Názvosloví anorganických látek a bezpečnost v laboratoři v anglickém jazyce, skriptum, ISBN 978-80-244-3977-8, 58 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vondráková, Alena: Netechnologické aspekty mapové tvorby, monografie, ISBN 978-80-244-3970-9, 236 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dobešová, Zdena: Tvorba geografického informačního systému malého území, skriptum, ISBN 978-80-244-3825-2, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zlámalová, Dagmar (ed.): Z praxe rovnou do života, sborník, ISBN 978-80-244-3934-1, 78 str., 1. vyd., neprodejná
 • Panáček, Aleš: Základy toxikologie a ekotoxikologie, skriptum, ISBN 978-80-244-3913-6, 72 str., 1. vyd., neprodejná

Leden 2014

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dřímal, Ludvík: Preventivní systém Dona Boska, skriptum, ISBN 978-80-244-3888-7, 44 str., 1. vyd., 65 Kč
 • Potměšilová, Petra, a kol.: Sociální pedagogika v teorii a praxi, monografie, ISBN 978-80-244-3831-3, 162 str., 1. vyd., 200 Kč
 • Opatrný, Dominik (ed.): Studia theologica roč. 15, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 220 str., 1. vyd., 152 Kč

Filozofická fakulta

 • Špička, Jiří: Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem, monografie, ISBN 978-80-244-3661-6, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: O Josefu Florianovi. Výběrová bibliografie, ostatní, ISBN 978-80-244-3910-5, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Preissová Krejčí, Andrea: Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a v Mexiku, monografie, ISBN 978-80-244-3648-7, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 45–2013 Sborník prací historických XXXIII, periodikum, ISSN 1803-9561, 296 str., 1. vyd., 444 Kč

Fakulta tělesné kultury

 • Štěpán, Jiří: Didaktika úpolových sportů (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3872-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Panská, Svatava: Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením, skriptum, ISBN 978-80-244-3655-5, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machová, Iva: Atletika 1 a 2 (CD), ostatní, ISBN 978-80-244-3870-2, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Formánková, Soňa: Využití kruhového provozu v základní gymnastice, skriptum, ISBN 978-80-244-3815-3, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Navrátíková, Taťána: Snowboarding, skriptum, ISBN 978-80-244-3890-0, CD, 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 157/4 2013, periodikum, ISSN 1213-8118, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Kozáková, Zdeňka: Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3712-5, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Mlčáková, Renata: Narušení plynulosti řeči - vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3719-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Speciálněpedagogická andragogika - teorie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3690-6, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Teoretická východiska speciální pedagogiky u osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3715-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kozáková, Zdeňka: Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3716-3, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kozáková, Zdeňka: Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3714-9, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3744-6, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe, studijní opora, ISBN 978-80-244-3693-7, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Kamil: Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v prostředí internetu, monografie, ISBN 978-80-244-3858-0, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Oldřich: Speciálněpedagogická gerontagogika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3688-3, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kikalová, Kateřina: Úvod do studia prevence závoslostí dětí a dospívajících, studijní opora, ISBN 978-80-244-3928-0, 46 str., 1. vyd., neprodejná
 • Langer, Jiří: Komunikace osob se sluchovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3674-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2013, periodikum, ISSN 1805-7152, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Narušení fonace a rezonance mluvené řeči - vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3720-0, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3711-8, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jirásková, Miroslava: Sociální a zdravotní politika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3929-7, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše: Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3696-8, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Strnisková, Dana: Úvod do problematiky HIV/AIDS, studijní opora, ISBN 978-80-244-3933-4, 52 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej: Integrující se Evropa a suverenita České republiky, monografie, ISBN 978-80-244-3816-0, 134 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Dolníček, Zdeněk: Laboratorní metody výzkumu, skriptum, ISBN 978-80-244-3833-7, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chajda, Ivan: Algebry formalizující výrokové logiky, skriptum, ISBN 978-80-244-3915-0, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hrbáč, Jan, a kol.: Cvičení z fyzikální chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-3857-3, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Burian, Jaroslav, a kol.: Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru, monografie, ISBN 978-80-244-3783-5, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chajda, Ivan: Teorie svazů a universální algebra, skriptum, ISBN 978-80-244-3914-3, 110 str., 1. vyd., neprodejná

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dřímal, Ludvík: Preventivní systém Dona Boska, skriptum, ISBN 978-80-244-3888-7, 44 str., 1. vyd., 65 Kč
 • Potměšilová, Petra, a kol.: Sociální pedagogika v teorii a praxi, monografie, ISBN 978-80-244-3831-3, 162 str., 1. vyd., 200 Kč
 • Opatrný, Dominik (ed.): Studia theologica roč. 15, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 220 str., 1. vyd., 152 Kč

Filozofická fakulta

 • Špička, Jiří: Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem, monografie, ISBN 978-80-244-3661-6, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: O Josefu Florianovi. Výběrová bibliografie, ostatní, ISBN 978-80-244-3910-5, 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Preissová Krejčí, Andrea: Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a v Mexiku, monografie, ISBN 978-80-244-3648-7, 192 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 45–2013 Sborník prací historických XXXIII, periodikum, ISSN 1803-9561, 296 str., 1. vyd., 444 Kč
 • Fakulta tělesné kultury
 • Štěpán, Jiří: Didaktika úpolových sportů (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3872-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Panská, Svatava: Aplikované pohybové aktivity osob se sluchovým postižením, skriptum, ISBN 978-80-244-3655-5, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Machová, Iva: Atletika 1 a 2 (CD), ostatní, ISBN 978-80-244-3870-2, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Formánková, Soňa: Využití kruhového provozu v základní gymnastice, skriptum, ISBN 978-80-244-3815-3, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Navrátíková, Taťána: Snowboarding, skriptum, ISBN 978-80-244-3890-0, CD, 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 157/4 2013, periodikum, ISSN 1213-8118, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Kozáková, Zdeňka: Charakteristika dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3712-5, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Mlčáková, Renata: Narušení plynulosti řeči - vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3719-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Speciálněpedagogická andragogika - teorie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3690-6, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Teoretická východiska speciální pedagogiky u osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3715-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kozáková, Zdeňka: Úvod do speciální pedagogiky osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3716-3, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kozáková, Zdeňka: Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3714-9, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3744-6, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Komunikace a vztah jako základ poradenské praxe, studijní opora, ISBN 978-80-244-3693-7, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Kamil: Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v prostředí internetu, monografie, ISBN 978-80-244-3858-0, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Oldřich: Speciálněpedagogická gerontagogika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3688-3, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kikalová, Kateřina: Úvod do studia prevence závoslostí dětí a dospívajících, studijní opora, ISBN 978-80-244-3928-0, 46 str., 1. vyd., neprodejná
 • Langer, Jiří: Komunikace osob se sluchovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3674-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2013, periodikum, ISSN 1805-7152, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Narušení fonace a rezonance mluvené řeči - vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3720-0, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčířová, Olga: Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3711-8, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jirásková, Miroslava: Sociální a zdravotní politika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3929-7, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše: Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3696-8, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Strnisková, Dana: Úvod do problematiky HIV/AIDS, studijní opora, ISBN 978-80-244-3933-4, 52 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej: Integrující se Evropa a suverenita České republiky, monografie, ISBN 978-80-244-3816-0, 134 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Dolníček, Zdeněk: Laboratorní metody výzkumu, skriptum, ISBN 978-80-244-3833-7, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chajda, Ivan: Algebry formalizující výrokové logiky, skriptum, ISBN 978-80-244-3915-0, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hrbáč, Jan, a kol.: Cvičení z fyzikální chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-3857-3, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Burian, Jaroslav, a kol.: Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru, monografie, ISBN 978-80-244-3783-5, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Chajda, Ivan: Teorie svazů a universální algebra, skriptum, ISBN 978-80-244-3914-3, 110 str., 1. vyd., neprodejná

Prosinec 2013

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Pospíšil, Ctirad V.: Zápolení o naději a lidskou důstojnost, monografie, ISBN 978-80-244-3855-9, 284 str., 1. vyd., prodejná 

Filozofická fakulta

 • Šimek, Dušan: Sociologie pro podnikovou praxi, studijní opora, ISBN 978-80-244-3552-7, 88 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kliment, Pavel: Psychologie osobnosti pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3584-8, 76 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vávrová, Petra: Psychologie náročných situací v praxi personálního managementu, studijní opora, ISBN 978-80-244-3596-1, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Kliment, Pavel: Efektivní komunikace v praxi sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3626-5, 0 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Špatenková, Naděžda: Gerontagogika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3653-1, 0 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Suchánek, Vladimír: Umělecké dílo jako mystagogie 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-3669-2, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hudec, Zdeněk: Základní tendence v dějinách myšlení o filmu 1910–1960, studijní opora, ISBN 978-80-244-3673-9, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hecht, Louise: Moderní dějiny českých Židů, učebnice, ISBN 978-80-244-3803-0, 54 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Tvrdý, Filip (ed.): Experiment ve filozofii. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-3907-5, 24 str., 1. vyd., neprodejná 

Fakulta tělesné kultury

 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 36/1, periodikum, ISSN 1211-6521, 130 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Chmelík, František (ed.): AUPO Gymnica 2012 42/4, periodikum, ISSN 1212-1185, 0 str., 1. vyd., 160 Kč 
 • Hůlka, Karel: Základní herní kombinace v basketbale, skriptum, ISBN 978-80-244-3889-4, 0 str., 1. vyd., neprodejná 

Pedagogická fakulta

 • Svoboda, Pavel: Biblioterapie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3684-5, 108 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vitásková, Kateřina: Fylogeneze a ontogeneze řeči, studijní opora, ISBN 978-80-244-3717-0, 106 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Barbora: Propedeutické lékařské disciplíny 2 - základy psychiatrie, otorhinolaryngologie a oftalmologie pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3728-6, 128 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Ludíková, Barbora: Propedeutické lékařské disciplíny 1 - základy neurologie a ortopedie pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3729-3, 122 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jeřábková, Kateřina, a kolektiv: Školská integrace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, studijní opora, ISBN 978-80-244-3730-9, 132 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Jeřábková, Kateřina: Komplexní péče o člověka s postižením či znevýhodněním, studijní opora, ISBN 978-80-244-3733-0, 104 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Vitásková, Kateřina (ed.): 7. ročník konference studentské vědecké a umělecké odborné činnosti (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3764-4, 60 str., 1. vyd., neprodejná 

Přírodovědecká fakulta

 • Toušek, Václav (ed.): AUPO Geographica 44/1, periodikum, ISSN 1212-2157, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Juklová, Lenka: Aplikace deskriptivní geometrie. Základy kartografie a cyklografie, učebnice, ISBN 978-80-244-3600-5, 50 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Dančák, Martin: Zajímavé rostliny palmového skleníku, skriptum, ISBN 978-80-244-3672-2, 0 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Šráček, Ondřej: Applications of Geochemical and Reactive Transport Modeling in Hydrogeology, učebnice, ISBN 978-80-244-3781-1, 122 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Keprtová, Lenka: Základy chemie léčivých látek 1, skriptum, ISBN 978-80-244-3797-2, 124 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Suchomel, Petr: Laboratorní technika, skriptum, ISBN 978-80-244-3798-9, 66 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Nevěčná, Ivana: Základy veřejné správy, skriptum, ISBN 978-80-244-3799-6, 114 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Bábek, Ondřej: Moderní metody stratigrafické analýzy, skriptum, ISBN 978-80-244-3826-9, 70 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Sedláček, Jan: Úvod do užité geofyziky, skriptum, ISBN 978-80-244-3832-0, 84 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Faměra, Martin: Odběr vzorků v environmentální geologii, skriptum, ISBN 978-80-244-3834-4, 82 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2012/2013, sborník, ISBN 978-80-244-3880-1, 24 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2013, sborník, ISBN 978-80-244-3881-8, 60 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Papoušková, Zdenka: Daně a jejich správa, skriptum, ISBN 978-80-244-3902-0, 106 str., 1. vyd., neprodejná 

Ostatní

 • Štěpánek, Pavel: Čechy a Peru. Dějiny umění, vzájemné výtvarné vztahy, monografie, ISBN 978-80-244-3453-7, 0 str., 1. vyd., 660 Kč 
 • Spurný, Miroslav: Ve dne v noci podle zákoníku... policsté a četníci v českých zemích do roku 1945, monografie, ISBN 978-80-244-3774-3, 176 str., 1. vyd., 360 Kč 
 • Znebejánková, Soňa: Micka a Rex, ostatní, ISBN 978-80-244-3347-9, 0 str., 1. vyd., neprodejná

Listopad 2013

Přírodovědecká fakulta

 • Fňukal, Miloš (ed.): 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (CD), sborník, ISBN 978-80-244-2493-4, 820 str., 1. vyd., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 52 (2) 2013, periodikum, ISSN 0231-9721, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Prucek, Robert: Bezpečnostní předpisy v chemii (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3800-9, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Prucek, Robert: Cvičení ze základů nanomateriálové chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-3752-1, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vinter, Vladimír, a kol.: Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Životní prostředí, skriptum, ISBN 978-80-244-3624-1, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pánek, Jiří: GIS pro rozvojová studia - Úvod do ArcGIS 10.1, skriptum, ISBN 978-80-244-3817-7, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zimák, Jiří: Ložiska nerostných surovin, skriptum, ISBN 978-80-244-3784-2, 146 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zajoncová, Ludmila: Praktická cvičení z chemie a biologie pro středoškolské studenty, učebnice, ISBN 978-80-244-3650-0, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lebeda, Aleš, a kol.: Průvodce Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, ostatní, ISBN 978-80-244-3618-0, 28 str., 2. vyd., neprodejná
 • Zajoncová, Ludmila, a kol.: Zajímavé přednášky z chemie a biologie pro SŠ pedagogy, učebnice, ISBN 978-80-244-3670-8, 116 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Stehlík, Václav: Legal Issues of EU Internal Market Understanding four freedoms, monografie, ISBN 978-80-244-3616-6, 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Potměšilová, Petra: Arteterapie a artefiletika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3683-8, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2013, periodikum, ISSN 1213-7758, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People roč. 2, č. 3, periodikum , ISSN 1805-4978, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Adámková, Jana, a kol.: Mluvený projev. Sborník multimediálních studijních opor (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3265-6, 200 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-3723-1, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-3724-8, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Narušení artikulace a narušení vývoje mluvené řeči - vstup do problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3721-7, 120 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pastieriková, Lucia: Poruchy autistického spektra, studijní opora, ISBN 978-80-244-3732-3, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Prevence rizikového a problémového chování, studijní opora, ISBN 978-80-244-3725-5, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kozáková, Zdeňka (ed.): Sborník z konference k projektu "Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou", sborník, ISBN 978-80-244-3785-9, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jeřábková, Kateřina: Teoretické základy speciální pedagogiky pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3734-7, 114 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bednaříková, Iveta: Tutor a jeho role v distančním vzdělávání a v e-learningu, monografie, ISBN 978-80-244-3795-8, 140 str., 1. vyd., prodejná
 • Skarupská, Helena: Úvod do sociální problematiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3762-0, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jeřábková, Kateřina: Úvod do speciální pedagogiky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3731-6, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše: Úvod do speciální pedagogiky osob s psychosociálním ohrožením a narušením, studijní opora, ISBN 978-80-244-3726-2, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Miroslav, a kol.: Základy fyzické antropologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3859-7, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Základy logopedie a organizace logopedické péče, studijní opora, ISBN 978-80-244-3722-4, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Barbora: Základy pediatrie pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3727-9, 154 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 157/3 2013, periodikum, ISSN 1213-8118, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dvořáčková, Svatava: Calculations in Medical Chemistry, skriptum, ISBN 978-80-244-1775-2, 70 str., dotisk, 143 Kč
 • Horáková, Dagmar: Epidemiologie inzulínové rezistence, monografie, ISBN 978-80-244-3599-2, 66 str., 1. vyd., prodejná
 • Nakládalová, Marie: Occupational musculoskeletal diseases (CD), učebnice, ISBN 978-80-244-3346-2, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dvořáčková, Svatava: Příklady z lékařské chemie a biochemie, skriptum, ISBN 80-244-1464-3, 76 str., dotisk, 129 Kč
 • Vrtěl, Radek: XVII. celostátní konference DNA diagnostiky. Sborník abstrakt (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3837-5, 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotních věd

 • Marečková, Jana (ed.): Profese on-line roč. VI č. 2, periodikum, ISSN 1803-4330, 42 str., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Hoffmannová, Jana (ed.): Fenomén X-sportů a aktivit, Ostatní od, ISBN 978-80-244-3521-3, 238 str., 1. vyd., neprodejná
 • Neuls, Filip, a kol.: Plavání (příručka pro studující tělovýchovné obory), skriptum, ISBN 978-80-244-3805-4, 106 str., 1. vyd., neprodejná

Filozofická fakulta

 • Foret, Martin: Aktuální otázky médií, kultury a komunikace, ostatní, ISBN 978-80-244-3553-4, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kassem, Ali: Arabština pro začátečníky, skriptum, ISBN 978-80-244-3635-7, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lazorčáková, Tatjana: Dějiny českého divadla 2. pol. 20. století, studijní opora, ISBN 978-80-244-3609-8, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křupková, Lenka: Dějiny hudby 20. století I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3574-9, 58 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křupková, Lenka: Dějiny hudby 20. století II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3632-6, 62 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lazorčáková, Tatjana: Dějiny světového divadla 1. Od antiky po renesanci, studijní opora, ISBN 978-80-244-3607-4, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Spurná, Helena: Dějiny světového divadla 3. První divadelní reforma (vybrané kapitoly), studijní opora, ISBN 978-80-244-3604-3, 54 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kresta, David: Dějiny světového filmu 1. Němý film, studijní opora, ISBN 978-80-244-3608-1, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Rinas, Karsten: Einführung in die Sprachwissenschaft, učebnice, ISBN 978-80-244-3617-3, 136 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stratilková, Martina: Estetika a obecná teorie umění I: Teorie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3630-2, 34 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křupková, Lenka: Kapitoly z hudební sociologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3575-6, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Drozd, David: Kapitoly z teorie dramatu, studijní opora, ISBN 978-80-244-3642-5, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šaradín, Pavel: Moravský venkov. Politika a společnost, monografie, ISBN 978-80-244-3208-3, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Janečková, Denisa: PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-3777-4, 300 str., 1. vyd., neprodejná
 • Neusar, Aleš: PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, sborník, ISBN 978-80-244-3778-1, 246 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ptáček, Luboš (ed.): Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů, monografie, ISBN 978-80-244-3389-9, 332 str., 1. vyd., 230 Kč
 • Špatenková, Naděžda: Psychologie dospělých, studijní opora, ISBN 978-80-244-3662-3, 94 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stěpanova, Ludmila: Reálie ruské pravoslavné církve, skriptum, ISBN 978-80-244-3515-2, 3. vyd., neprodejná
 • Vobořil, Ladislav (ed.): Rossica Olomucensia LII Num. 2, periodikum, ISSN 1804-1434, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Blecha, Jaroslav: Stručný přehled problematiky loutkového divadla, studijní opora, ISBN 978-80-244-3606-7, 126 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lapčík, Marek: Televizní zpravodajství jako paradox, monografie, ISBN 978-80-244-3325-7, 336 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gigalová, Veronika: Teorie organizace pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3555-8, 78 str., 1. vyd., neprodejná
 • Suchánek, Vladimír: Umělecké dílo jako mystagogie 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-3668-5, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vodička, Libor: Úvod do divadelních studií, studijní opora, ISBN 978-80-244-3780-4, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kliment, Pavel: Úvod do psychologie pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3614-2, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vičarová, Eva: Úvod do studia dějin starší hudby, studijní opora, ISBN 978-80-244-3579-4, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Špatenková, Naděžda: Vybrané problémy sociální komunikace. Základní otázky komunikace pro andagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3654-8, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ráliš, Jakub: Židovská filozofie, skriptum, ISBN 978-80-244-3814-6, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Wieshaider, Wolfgang: Židovské a státní právo v kontextu, skriptum, ISBN 978-80-244-3813-9, 112 str., 1. vyd., neprodejná

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Zogata-Kusz, Agnieszka: Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland´s Policy Towards Economic Immigration after EU Accesion, monografie, ISBN 978-80-244-3649-4, 270 str., 1. vyd., prodejná
 • Fojtíková Roubalová, Marcela (ed.): Mládež a hodnoty (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3807-8, 1. vyd., neprodejná

Konferenční servis

 • Řehák, Jiří: 4. Zirmův olomoucký diskuzní den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-3802-3, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Šamaj, Martin: Analýza stavu nelékařských zdravotnických povolání v ČR, monografie, ISBN 978-80-244-3860-3, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kolář, Bohumír: Moudra, ostatní, ISBN 978-80-244-3812-2, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Říjen 2013

Cyrilometodejská teologická fakulta

 • Opatrný, Dominik (ed.): Studia theologica roč. 15, č. 3, periodikum, ISSN 1212-8570, 250 str., 1. vyd., 169 Kč

Filozofická fakulta

 • Sýkora, Michal, a kol.: Britské detektivky: od románu k televizní sérii 2, monografie, ISBN 978-80-244-3499-5, 244 str., 1. vyd., 175 Kč
 • Pernická, Iveta: Cvičebnice překladu pro polonisty II Obchoní korespondence, skriptum, ISBN 978-80-244-3516-9, 114 str., 1. vyd., neprodejné
 • Chlumská, Eva (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2012/2 Theatre, Film and Media Studies, periodikum, ISSN 1805-3742, 108 str., 1. vyd., 11,50 €
 • Spurná, Helena: Dějiny českého divadla 2. Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly), studijní opora, ISBN 978-80-244-3605-0, 44 str., 1. vyd., neprodejné
 • Lyko, Petr: Dějiny hudby 17. a 18. století I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3577-0, 42 str., 1. vyd., neprodejné
 • Lyko, Petr: Dějiny hudby 17. a 18. století II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3578-7, 40 str., 1. vyd., neprodejné
 • Krappmann, Jörg: Einführung in die Erkenntnistheorie als Einführung, učebnice, ISBN 978-80-244-3666-1, 70 str., 1. vyd., neprodejné
 • Veselský, Pavel: Filosofie a etika pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3560-2, 106 str., 1. vyd., neprodejné
 • Blüml, Jan: Hudební formy a tektonika, studijní opora, ISBN 978-80-244-3598-5, 102 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kliment, Pavel: Jedinec v sociálních vztazích, studijní opora, ISBN 978-80-244-3590-9, 78 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kolářová, Jana: Johannes Löwenklau - Kronika nová o národu tureckém, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3660-9, 616 str., 1. vyd., 350 Kč
 • Kepková, Martina: Language Practice for Advanced and Proficient Student and Teachers (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-3517-6, 0 str., 1. vyd., neprodejné
 • Musilová, Alice: Občanský zákoník v praxi sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3559-6, 96 str., 1. vyd., neprodejné
 • Špatenková, Naděžda: Problémy zdraví a nemoci pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3562-6, 108 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kliment, Pavel: Psychologie osobnosti v praxi sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3589-3, 88 str., 1. vyd., neprodejné
 • Malá, Simona: Reálie a kultura státu Izrael. Skriptum, skriptum, ISBN 978-80-244-3634-0, 48 str., 1. vyd., neprodejné
 • Stěpanova, Ludmila: Reálie současného Ruska, skriptum, ISBN 978-80-244-2855-0, 90 str., Dotisk neprodejné
 • Procházková, Ivana: Reflexe dějin v poválečné literatuře českých Židů, skriptum, ISBN 978-80-244-3530-5, 70 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kliment, Pavel: Sociální deviace I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3588-6, 72 str., 1. vyd., neprodejné
 • Klimentová, Eva: Sociální politika pro sociální pracovníky II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3625-8, 80 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kliment, Pavel: Sociální psychologie pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3583-1, 98 str., 1. vyd., neprodejné
 • Martinková, Michaela: Studie k moderní mluvnici češtiny 4. Dynamika českého lexika a lexikologie, monografie, ISBN 978-80-244-3622-7, 202 str., 1. vyd., neprodejné
 • Uličný, Oldřich: Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Úvahy o české morfologii, monografie, ISBN 978-80-244-3633-3, 218 str., 1. vyd., neprodejné
 • Uličný, Oldřich (ed.): Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kapitoly ze syntaktologie češtiny, monografie, ISBN 978-80-244-3591-6, 296 str., 1. vyd., neprodejné
 • Ščerba, Filip: Trestní právo v praxi sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3612-8, 62 str., 1. vyd., neprodejné
 • Dvořáková, Miroslava: Úvod do evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3542-8, 76 str., 1. vyd., neprodejné
 • Krappmann, Marie: Úvod do jazyka jidiš a jeho historie, učebnice, ISBN 978-80-244-3448-3, 156 str., 1. vyd., neprodejné
 • Chlumská, Eva: Úvod do mediálních studií, studijní opora, ISBN 978-80-244-3610-4, 52 str., 1. vyd., neprodejné
 • Dvořáková, Miroslava: Úvod do teorií vzdělávání dospělých pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3541-1, 64 str., 1. vyd., neprodejné
 • Pospíšil, Richard: Základy měnové politiky a bankovnictví, skriptum, ISBN 978-80-244-3514-5, 0 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kliment, Pavel: Základy psychologie pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3587-9, 86 str., 1. vyd., neprodejné
 • Gadasová, Dalimila: Základy veřejného práva pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3585-5, 86 str., 1. vyd., neprodejné

Fakulta tělesné kultury

 • Kudláček, Martin (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 4/1, periodikum, ISSN 1804-4220, 72 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kalman, Michal: Zdraví a životní styl dětí a školáků, monografie, ISBN 978-80-244-3409-4, 176 str., 1. vyd., neprodejné

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří: Diabetes mellitus, oční komplikace. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-3755-2, 46 str., 1. vyd., neprodejné
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers Supplement 2, periodikum, ISSN 1213-8118, 28 str., 1. vyd., neprodejné

Pedagogická fakulta

 • Marešová, Hana (ed.): 60. let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-3773-6, 46 str., 1. vyd., neprodejné
 • Dařílek, Pavel: Agrese a šikana u dětí a možnosti jejich zvládání, studijní opora, ISBN 978-80-244-3758-3, 62 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kabátová, Hana: Hygiena ve školských zařízeních, studijní opora, ISBN 978-80-244-3760-6, 56 str., 1. vyd., neprodejné
 • Skarupská, Helena: Pedagogická antropologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3761-3, 62 str., 1. vyd., neprodejné
 • Pugnerová, Michaela: Přehled poruch psychického vývoje, studijní opora, ISBN 978-80-244-3759-0, 66 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kopecký, Miroslav, a kol.: Somatologie 1. Podpůrně pohybový systém, studijní opora, ISBN 978-80-244-3757-6, 65 str., 1. vyd., neprodejné

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej: European Union Constitutional Law, Revealing the Complex Constitutional System of the European Union, monografie, ISBN 978-80-244-3615-9, 204 str., 1. vyd., neprodejné
 • Fafejta, Martin: Sociologie pro právníky, skriptum, ISBN 978-80-244-3532-9, 120 str., 1. vyd., neprodejné

Přírodovědecká fakulta

 • Smolka, Michal: 60. let Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3646-3, 126 str., 1. vyd., neprodejné
 • Klečková, Marta (ed.): Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie, sborník, ISBN 978-80-244-3776-7, 172 str., 1. vyd., neprodejné
 • Hrbáč, Jan: Aplikace počítačů v měřících systémech, skriptum, ISBN 978-80-244-3753-8, 106 str., 1. vyd., neprodejné
 • Zajoncová, Ludmila, a kol.: Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví, učebnice, ISBN 978-80-244-3601-2, 88 str., 1. vyd., neprodejné
 • Kubienová, Lucie: Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Rostliny, léčivé látky, drogy, ostatní, ISBN 978-80-244-3619-7, 68 str., 1. vyd., neprodejné
 • Cvek, Boris: Filozofie přírodních věd, skriptum, ISBN 978-80-244-3671-5, 40 str., 1. vyd., neprodejné
 • Vaněk, Vladimír: Makos 2012, sborník, ISBN 978-80-244-3763-7, 96 str., 1. vyd., neprodejné
 • Šimek, Jiří: Moderní systémy řízení kvality, skriptum, ISBN 978-80-244-3637-1, 82 str., 1. vyd., neprodejné
 • Zlámal. Jaroslav: Podniková ekonomie a management (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-3756-9, 260 str., 1. vyd., neprodejné
 • Burian, Jaroslav (ed.): Sborník příspěvků letní školy Geocomputation in GIS, sborník, ISBN 978-80-244-3652-4, 136 str., 1. vyd., neprodejné
 • Voženílek, Vít (ed.): Second InDOG Doctoral Conference, sborník, ISBN 978-80-244-3735-4, 82 str., 1. vyd., neprodejné
 • Emanovský, Petr: Úvod do metodologie pedagogického výzkumu, skriptum, ISBN 978-80-244-3664-7, 72 str., 1. vyd., neprodejné
 • Dančák, Martin, a kol.: Zajímavé rostliny subtropického skleníku. Výstaviště Flora Olomouc, skriptum, ISBN 978-80-244-3548-0, 50 str., 1. vyd., neprodejné
 • Otyepková, Eva, a kol.: Základy vybraných experimentálních chemických metod, skriptum, ISBN 978-80-244-3754-5, 96 str., 1. vyd., neprodejné

Rektorát UP

 • Skácelíková, Lenka: Výroční zpráva Univerzity Palackého 2012, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-3627-2, 58 str., 1. vyd., neprodejné

Ostatní

 • Górny, Mirosław: Estetika pohybu dětí se zrakovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-3645-6, 182 str., 1. vyd., 180 Kč
 • Machala, Martin: Slova nejsou činny, ostatní, ISBN 978-80-244-3782-8, 86 str., 1. vyd., neprodejné

Září 2013

Filozofická fakulta

 • Bartoňková, Hana: Analýza vzdělávacích potřeb, studijní opora, ISBN 978-80-244-3568-8, 96 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Vysloužilová, Eva: Cvičebnice překladu pro rusisty. Politika, ekonomika, skriptum, ISBN 978-80-244-2854-3, 236 str., dotisk, Neprodejná
 • Gvoždiak, Vít (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review 2/1, periodikum, ISSN 1805-1502, 78 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Spurná, Helena: Dějiny světového divadla 2. Od baroka po realismus a naturalismus, studijní opora, ISBN 978-80-244-3550-3, 74 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Pavlíčková, Tereza: Die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in der Znaimer deutschen Presse 1850-1938, monografie, ISBN 978-80-244-3442-1, 324 str., 1. vyd., Prodejná
 • Bartoňková, Hana: Firemní vzdělávání pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3546-6, 90 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Silná, Ingrid: František Perna. Učitel a hudební skladatel, monografie, ISBN 978-80-244-3551-0, 200 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kopecký, Jiří: Hudba v českých zemích I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3576-3, 42 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kopecký, Jiří: Hudba v českých zemích II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3597-8, 58 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Voda Eschgfäller, Sabine: Kulturgeschichtliche Daten zur deutschmährischen Literatur, učebnice, ISBN 978-80-244-3254-0, 388 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dvořáková, Miroslava: Lektorské kompetence, studijní opora, ISBN 978-80-244-3586-2, 78 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Vepřek, Miroslav: Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské tradici, monografie, ISBN 978-80-244-3623-4, 222 str., 1. vyd., 175 Kč
 • Štefanides, Jiří: Obrysy dějin českého divadla od jejich počátku do konce 19. století, studijní opora, ISBN 978-80-244-3582-4, 88 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Gigalová, Veronika: Organizační chování pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3557-2, 90 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dočekal, Vít: Outdoor trénink, studijní opora, ISBN 978-80-244-3565-7, 58 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Tesaříková Čermáková, Klára: Pracovní právo pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3545-9, 72 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Fafejta, Martin: Problémy sociálního soužití v praxi sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3561-9, 96 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Bartoňková, Hana: Projektování vzdělávací akce pro andragogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3547-3, 102 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Hradilová, Darina, a kol.: Proměny slova, monografie, ISBN 978-80-244-3489-6, 114 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kopecký, Jiří: Přehled dějin hudby 19. století I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3572-5, 54 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kopecký, Jiří: Přehled dějin hudby 19. století II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3573-2, 58 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Heller, Daniel: Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost sdílení. Sborník z konference XXX. Psychologické dny 12.–14. září 2012, Olomouc, sborník, ISBN 978-80-244-3492-6, 94 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kliment, Pavel: Psychopatologie pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3594-7, 82 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Thelenová, Kateřina: Rodina v kontextu sociální práce, studijní opora, ISBN 978-80-244-3524-4, 94 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Gigalová, Veronika: Řízení lidských zdrojů pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3564-0, 78 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Klimentová, Eva: Sociální deviace II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3566-4, 92 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Klimentová, Eva: Sociální politika pro personální manažery, studijní opora, ISBN 978-80-244-3522-0, 96 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Klimentová, Eva: Sociální práce. Teorie a metody III, studijní opora, ISBN 978-80-244-3558-9, 94 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Uličný, Oldřich (ed.): Studie k moderní mluvnici češtiny 1. Pragmatické aspekty češtiny, monografie, ISBN 978-80-244-3527-5, 148 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Uličný, Oldřich: Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl, monografie, ISBN 978-80-244-3535-0, 220 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dittmann, Robert: Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny, monografie, ISBN 978-80-244-3549-7, 228 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Uličný, Oldřich: Studie k moderní mluvnici češtiny 5. K české fonetice a pravopisu, monografie, ISBN 978-80-244-3526-8, 210 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dvořáková, Miroslava: Technologie vzdělávání dospělých I, studijní opora, ISBN 978-80-244-3580-0, 86 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dvořáková, Miroslava: Technologie vzdělávání dospělých II, studijní opora, ISBN 978-80-244-3581-7, 88 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Bartoňková, Hana: Teorie celoživotního vzdělávání, studijní opora, ISBN 978-80-244-3567-1, 108 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dočekal, Vít: Úvod do andragogiky pro personální management, studijní opora, ISBN 978-80-244-3544-2, 72 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Bartoňková, Hana: Vzdělávací strategie, studijní opora, ISBN 978-80-244-3569-5, 136 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Dočekal, Vít: Základy andragogiky pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3563-3, 60 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kubátová, Helena: Základy sociologie pro sociální pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-3523-7, 122 str., 1. vyd., Neprodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers Supplement 1, periodikum, ISSN 1213-8118, 102 str., 1. vyd., Neprodejná
 • LF Papajík, Tomáš (ed.): Výroční zpráva Lékařské fakulty UP za rok 2012, výroční zpráva, ISBN 978-80-244-3529-9, 52 str., 1. vyd., Neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Steinmetz, Karel (ed.): Hudební výchova a současnost (CD), sborník, ISBN 978-80-244-3503-9, 16 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Jeřábková, Kateřina, a kol.: Lidé se zdravotním postižením – historické aspekty, studijní opora, ISBN 978-80-244-3602-9, 106 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu, periodikum ISSN 1805-7152, 90 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Kopecký, Kamil, a kol.: Rizika internetové komunikace v teorii a praxi, monografie, ISBN 978-80-244-3571-8, 190 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Michalík, Jan: Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života, studijní opora, ISBN 978-80-244-3643-2, 134 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Michalík, Jan: Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-3644-9, 134 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Michalík, Jan: Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy, studijní opora, ISBN 978-80-244-3620-3, 202 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Michalík, Jan: Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-3621-0, 202 str., 1. vyd., Neprodejná

Právnická fakulta

 • Faix, Martin: Law of Armed conflict and Use of Force (Part One). Securing International Peace and Security: International Law on the Use of Force, skriptum, ISBN 978-80-244-3496-4, 116 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Faix, Martin: Law of Armed conflict and Use of Force (Part Two) Limiting the Effects of War: International Law on the Armed conflict, skriptum, ISBN 978-80-244-3498-8, 212 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Hlavinka, Pavel: Psychologie pro právníky, skriptum, ISBN 978-80-244-3531-2, 200 str., 1. vyd., Neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Voženílek, Vít: Ortofotomapa - geovizualizace materiálů dálkového průzkumu Země, ostatní, ISBN 978-80-244-3592-3, 144 str., 1. vyd., 178 Kč
 • Otyepka, Michal: Základy zpracování dat, skriptum, ISBN 978-80-244-3636-4, 96 str., 1. vyd., Neprodejná

Projektový servis

 • Hodaň, Bohuslav, a kol.: Teorie a zkušenosti v přípravě a realizaci projektů, monografie, ISBN 978-80-244-3651-7, 244 str., 1. vyd., 330 Kč

Ostatní

 • Kopecký, Miroslav: Antropometrický instrumentář a metodika měření antropometrických parametrů, ostatní, ISBN 978-80-244-3613-5, 28 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Šiška, Zbyněk: Hořce, ostatní, ISBN 978-80-244-3638-8, 54 str., 1. vyd., Neprodejná

Červenec–srpen 2013

Pedagogická fakulta

 • Kopecký, M., Tikalová, K., Tomanová, J.: Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 1. vyd., 518 s. Neprodejné
 • Michalík, J.: Právo, společnost a zdravotně postižení. 1. vyd., CD Neprodejné
 • Fic, I.: Interpretace a analýza vybraných děl Jiřího Veselského. 1. vyd., 124 s. Neprodejné
 • Jůvová, A. (ed.): e-Pedagogium II/2013. 148 s. Neprodejné
 • Michalík, J.: Právo, společnost a zdravotně postižení. 1. vyd., 142 s. Neprodejné
 • Jeřábková, K. a kol.: Lidé se zdravotním postižení – historické aspekty. 1. vyd., CD Neprodejné

Filozofická fakulta

 • Marek, P., Šmíd, M.: Arcibiskup František Kordač. 1. vyd., 224 s. 220 Kč
 • Dostál, D.: Osobnost vědeckého pracovníka. 1. vyd., 194 s. 200 Kč
 • Sehnal, J.: Adam Michna z Otradovic – skladatel. 1. vyd., 208 s. 250 Kč
 • Koníčková, Š.: Notions fondamentales d´économie et de gestion. 1. vyd., 184 s. Neprodejné
 • Arhanhelska, A.: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy  Lingvistická studia mladých vědců III. 1. vyd., 120 s. Neprodejné
 • Rebmann, M.: Tschechische Elemente in der deutschen Literatur. 1. vyd., 288 s. Neprodejné
 • Holeš, J. (ed.): Romanica Olomucensia 2013. Vol 25, num. 1. 100 s. 207 Kč
 • Lužný, D. a kol.: Sociální konflikty sociologická a andragogická perspektiva. 1. vyd., 156 s. 120 Kč
 • Machala, L.: Olomoucká poezie a próza po roce 1989. 1. vyd., 96 s. Neprodejné
 • Krappmann, M.: Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft. 1. vyd., 180 s. Neprodejné
 • Slavíčková, P. (ed.): Dálný východ. Roč. 2, č. 2, 2012. 160 s. 276 Kč
 • Koucká, I., Kašpárková, J. (eds.): Historica Olomucensia 44-2013. 280 s. 443 Kč.
 • Voždová, M a kol.: Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1. vyd., 184 s. Neprodejné
 • Kubátová, H.: Obecná sociologie pro andragogy. 1. vyd., 112 s. Neprodejné
 • Kubátová, H.: Úvod do sociologie pro andragogy. 1. vyd., 78 s. Neprodejné
 • Kubátová, H.: Sociologický výzkum pro andragogy. 1. vyd., 92 s. Neprodejné
 • Klimentová, E.: Sociální práce teorie a metody I. 1. vyd., 96 s. Neprodejné
 • Klimentová, E.: Sociální práce teorie a metody II. 1. vyd., 100 s. Neprodejné
 • Klimentová, E.: Sociální politika pro sociální pracovníky III. 1. vyd., 110 s. Neprodejné
 • Klimentová, E.: Sociální politika pro sociální pracovníky I. 1. vyd., 92 s. Neprodejné

Fakulta tělesné kultury

 • Štěrbová, D.: Rodiny s postiženými dětmi „Tak trochu jiné“ rodiny? 1. vyd., 280 s. 199 Kč

Lékařská fakulta

 • Ulrichová,. J. (ed.): Biomedical Papers Vol. 157, nr. 2, 2013. 210 s. Neprodejné

Přírodovědecká fakulta

 • Luhová, L. a kol.: Laboratorní cvičení z biochemie. dotisk, 142 s. Neprodejné
 • Nováček, P.: Letem pestrobarevným světem. 1. vyd., 432 s. 540 Kč
 • Kameníček, J., Klečková, M. (eds.): Vybraná témata pro výuku chemie (2.část). 1. vyd., 112 s. Neprodejné
 • Staněk, S. (ed.): AUPO Mathematica 52 (1) 2013. 152 s. Neprodejné
 • Šafářová, D. (ed.): Book of Abstracts – 2nd International Symposium on Plum Pox Virus. 1. vyd., 84 s. Neprodejné
 • Bačík, P., Zlámal, J.: Základy firemních financí. 1. vyd., 206 s. Neprodejné
 • Bellová, J., Zlámal, J.: Základy účetnictví. 1. vyd., 226 s. Neprodejné
 • Bellová, J., Musilová, S., Zlámal, J.: Základy ekonomie. 1. vyd., 196 s. Neprodejné
 • Zlámal, J., Bellová, J.: Marketing. 1. vyd., 276 s. Neprodejné

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Opatrný, D. (ed.): Studia Theologica 15/2 2013. 258 s. 170 Kč

Fakulta zdravotnických věd

 • Marečková, J. (ed.): PROFESE on-line. Roč. VI, č.1/2013. Vydáno online.

Ostatní

 • Qapil, M.: O přírodě. 1. vyd., 104 s. Neprodejné

Červen 2013

Pedagogická fakulta

 • Michalík, J. a kol.: Speciálněpedagogické centrum. 2. rozšířené a dopl. vyd., 118 s. Neprodejné
 • Plevová, I.:  Základy psychoterapie. 1. vyd., 64 s. Neprodejné
 • Mlčoch, M. a kol.: Komunikační výchova v praxi. 1.  vyd., 410 s. Neprodejné
 • Mlčoch, M. a kol.: Komunikační výchova v praxi.  1. vyd., vydáno na DVD. Neprodejné
 • Tomanová, J., Kopecký, M.:  Úrazy a první pomoc u dětí. 1.vyd., 76 s. Neprodejné
 • Bezděková, M., Tikalová, K., Kopecký, M.: Somatologie 2 – organologie. 1. vyd., 82 s. Neprodejné
 • Voženílek, V., Michalík, J. et al.: Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice. 1. vyd., 144 s. Neprodejné

Filozofická fakulta

 • Vobořil, L.: Rossica Olomucensia LII – Anglická gramatika. 1.vyd., 192 s. Neprodejné
 • Kavenská, V.:  Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. 1. vyd., 156 s.
 • Riedlová, M.(ed.): Metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií. 1.vyd., 32 s. Neprodejné
 • Fialová, I.: Dějiny německé židovské literatury do roku 1914. 1. vyd., 128 s. Neprodejné
 • Kubíček, T., Wiendl, J. (eds.): Moderna/moderny. 1. vyd., 404 s. Neprodejné
 • Korda, J.:  České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989-2009). 1. vyd., 232 s. Neprodejné
 • Křupková, L. (ed.): Musicologica Olomucensia 17/2013. 154 s.
 • Seitl, M., Vavrysová, L (eds.): Konference Psychologie práce a organizace 2013. 1. vyd., 76 s. Neprodejné

Přírodovědecká fakulta

 • Tuf, I.H.: Praktika z půdní zoologie. 1. vyd., 92 s. Neprodejné
 • Šarapatka, B.: Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy. 1. vyd., 92 s. Neprodejné
 • Fišerová, E., Netuka, H., Talašová, J. (eds.): ODAM 2013. 1. vyd., 82 s. Neprodejné
 • Zeidler, M., Banaš, M.:  Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. 1. vyd., 90 s., Neprodejné
 • Tkadlec, E., Losík, J.: Základní metody populační ekologie. 1. vyd., 90 s. Neprodejné
 • Kostkan, V., Mazalová, M., Merta, L.: Ochrana a praktický management živočichů v České republice. 1. vyd., 142 s. Neprodejné
 • Hekera, P.: Monitoring životního prostředí. 1. vyd., 82 s. Neprodejné
 • Brus, J.: Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích. 1. vyd., 40 s. Neprodejné
 • Kuras, T.: Ekologie společenstev a ekosystémů. 1. vyd., 140 s. Neprodejné
 • Rulík, M. a kol.: Mikrobiální ekologie vod. 1.vyd., 294 s. Neprodejné

Lékařská fakulta

 • Kolář, M. (ed.): 17. pracovní setkání „Antibiotická politika“. 1. vyd., 62 s. Neprodejné
 • Kolář, M. (ed.): 16. pracovní setkání „Antibiotická politika“. 1.vyd., 58 s. Neprodejné
 • Pazdera, J.: Základy ústní a čelistní chirurgie. 3. vyd., 310 s. 486 Kč
 • Večeřa, R., Škottová, N.: Hypolipidemicky působící léčiva. 1. vyd., 40 s. Neprodejné

Fakulta tělesné kultury

 • Klimešová, I., Stelzer, J.: Fyziologie výživy. 1.vyd., 178 s. Tisk na objednávku
 • Tomajko, D., Bělka, J., Háp, P., Hůlka, K., Weisser, R.:  Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách. 1. vyd., 82 s. Neprodejné
 • Chmelík, F. (ed.): AUPO Gymnica Vol. 42 No. 3. 70 s. Neprodejné

RUP

 • Skácelíková, L.: Palacký University. 2. vyd., 50 s. Neprodejné

VUP

 • Fischerová, S. (ed.): Josef Ludvík Fischer Výbor z díla/III. 1. vyd., 964 s. 530 Kč

Květen 2013

Pedagogická fakulta

 • Hložek, Z.: Základy audiologie pro speciální pedagogy. 1. vyd., 120 s. Neprodejné
 • Hložek, Z.: Základy audiologie pro speciální pedagogy. 1. vyd., Vydáno na CD. Neprodejné
 • Hanáková, A., Krahulcová, K., Martinková, E., Pastieriková, L., Regec, V., Stejskalová, K., Urbanovská, E.,  Vožechová, J.: 100 pojmů ze speciální pedagogiky. 1. vyd., 226 s. Neprodejné
 • Michalík, J. (ed.): Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. 1. vyd., 50 s. Neprodejné
 • Svoboda, P. (ed.): Journal of Exceptional People 2012, Vol. 1. Nr. 2. 126 s. Neprodejné
 • Mlčoch, M. a kol.: Komunikační výchova v praxi. 1. vyd., 300 s. Neprodejné
 • Grecmanová, H. (ed.): e-Pedagogium 1/2013. 126 s. Neprodejné

Filozofická fakulta

 •  Stratilková, M.: Vývoj fenomenologického myšlení o hudbě. 1. vyd., 224 s. 269 Kč
 • Kolářová, J., Schneider, J., Chomiszaková, I. (eds.): Studie o literatuře (a filmu) Eduard Petrů. 1. vyd., 238 s. 150 Kč
 • Vyplelová, H.: Večerníček jako televizní a literární fenomén. 1. vyd., 160 s. Neprodejné
 • Janečková, D., Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A. (eds.): PhD existence III. 1. vyd., 86 s. Neprodejné
 • Hadwiger Zámečník, L.: Filosofické aspekty teorie chaosu. 1. vyd., 120 s. Neprodejné
 • Gvoždiak, V.: Jakobsonova sémiotická teorie. 1. vyd., 200 s. Neprodejné
 • Kadlec, J.: Francouzština na ostrovech v Indickém oceánu a Tichomoří. 1. vyd., 180 s. Neprodejné
 • Černý, J.: Arbeitsblätter zur Einführung in die Kunstgeschichte. 1. vyd., 74 s. Neprodejné
 • Kubátová, H. et al.: Wayes of Life in the Late Modernity. 1. vyd., 402 s. 300 Kč
 • Vičarová, E.: Hudba v olomoucké katedrále, 1872 – 1985. 1. vyd., 268 s. 295 Kč
 • Daniel, L., Hradil, F. (eds.): Město v baroku, baroko ve městě. 1. vyd., 224 s.
 • Chlumská, E. (ed.): Academia film  Olomouc 16. - 21. 4. 2013. 1. vyd., 50 Kč

Přírodovědecká fakulta

 • Kubala, M. (ed.): 7. studentská konference mladých přírodovědců. 1. vyd., 36 s. Neprodejné
 • Vondráková, A.: Netechnologické aspekty mapové tvorby v atlasové kartografii. 1. vyd., 40 s. Neprodejné

Lékařská fakulta

 • Kolářová, H., Sovová, E. (eds.): XLVI. Konference studentských vědeckých prací. 1. vyd., 140 s. Neprodejné
 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers Vol. 157, nr. 1, 2013. 92 s. Neprodejné
 • Faber, E., Kajaba, V. (eds.): XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd., 90 s. Neprodejné

Fakulta tělesné kultury

 • Hůlka, K., Válek, Š.: Management náborů a sportovní příprava dětí v minibasketbale. 1. vyd., 58 s. Neprodejné
 • Bělka, J., Salčáková, k.: Nebojme se házené. 1. vyd., 158 s. Neprodejné

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Zajícová, l. (ed.): AUPO Theologica Olomucensia Vol. 13, 2012. 72 s. Neprodejné

Ostatní

 • Dráč, p. (ed.): Výroční zpráva traumatologie FN Olomouc za rok 2012. 1. vyd., 24 s. Neprodejné

VUP

 • Barteček, I., Jiránek, J.: Češi a Slováci v Chile. 2. uprav. vyd., 272 s. 197 Kč

Duben 2013

Pedagogická fakulta

 • Žampachová, Z., Čadilová, V. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchami autistického spektra. 1. vyd., 82 s. Neprodejné
 • Potměšil, M.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se sluchovým postižením. 1. vyd., 96 s. Neprodejné
 • Vrbová, R. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. 1. vyd., 88 s. Neprodejné
 • Baslerová, P. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením. 1. vyd., 108 s. Neprodejné
 • Čadová, E. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením. 1. vyd., 90 s. Neprodejné
 • Vitásková, K. a kol.: Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu. 1. vyd., 120 s. Neprodejné
 • Král, M. a kol.: Neurologie pro speciální pedagogy. 1. vyd., 212 s. Neprodejné
 • Král, M. a kol.: Neurologie pro speciální pedagogy. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Grecmanová, H. (ed.): e-Pedagogium IV/2012. 98 s. Neprodejné
 • Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E. a kol.: Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. 1. vyd., 314 s. 250 Kč
 • Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E. et al.: Pre–school education in the context of curriculum. 1. vyd., 244 s. 220 Kč
 • Růžička, M. a kol.: Krizová intervence pro speciální pedagogy. 1. vyd., 170 s. Neprodejné

 

Filozofická fakulta

 

 • Fridrichová, R.: La Troncastion en Tant Que Procedé D´abréviation de Mots et sa Perception Dans le Français Contemporain. 1. vyd., 336 s. 250 Kč
 • Brusenbauch Meislová, M.: Evropeizace české zahraniční rozvojové spolupráce. 1. vyd., 288 s. 250 Kč
 • Faltýnek, D.: Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. 1. vyd., 170 s. 230 Kč
 • Jabůrek, M., Tvrdý, F. (eds.): Hranice filozofie, hranice vědy. 1. vyd., 46 s. Neprodejné
 • Michlovská, N.: Grotta v české a moravské architektuře 17. a 18. století. 1. vyd., 318 s. 250 Kč
 • Macháček, L., Krošlák, S.: Dve „školy“ demokracie. 1. vyd., 84 s. Neprodejné
 • Engelbrecht, W., Hamers, B.: Academicus Intimus. 1. vyd., 300 s. Neprodejné
 • Vičar, J.: Písně a melodramy (1977 – 2012). 1. vyd., 286 s. 250 Kč
 • Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia 3/2012. 76 s. 90 Kč
 • Uher, D.: Výklad významu obrysových a rozbor struktury odvozených znaků: teorie, etymologie a kultura. 1. vyd., 142 s. Neprodejné
 • Millerová, L.: Knižní marketing. 1. vyd., 148 s. Neprodejné
 • Soukup, D.: Židé ve starší české literatuře. 1. vyd., 302 s. Neprodejné
 • Jeništa, J., Pernická, I.: Cvičebnice překladu pro polonisty. 1. vyd., 50 s. Neprodejné
 • Kořenský, J. (ed.): Czech and Slovak Linguistic Review 2/2011. 100 s.

 

Přírodovědecká fakulta

 

 • Vinter, V., Macháčková, P.: Přehled morfologie cévnatých rostlin. 1. vyd., 200 s. Neprodejné
 • Marjanovič, M.: Pokročilé metody pro posuzování půdních sesuvů požitím GIS. 1. vyd., 32 s. Neprodejné
 • Miřijovský, J.: Fotogrammetrický přístup při sběru geodet pomocí bezpilotních leteckých zařízení. 1. vyd., 36 s. Neprodejné
 • Fňukal, M.: Geographia Moravica 3. 1. vyd., 212 s. Neprodejné
 • Toušek, V. (ed.): Geographica 43/1. 60 s. Neprodejné
 • Toušek, V. (ed.): Geographica 43/2. 74 s. Neprodejné
 • Zajoncová, L.: Praktická cvičení z klinické biochemie. 1. vyd., 164 s. Neprodejné
 • Mádrová, V., Marek, J.: Sborník úloh z diferenciálního počtu v R. 1. vyd., 330 s. Neprodejné
 • Švrček, j., Calábek, p., Geretschläger, R., Kalinowski, J., Uryga, J.: Mathematical Duel ‘13. 1. vyd., 34 s. Neprodejné
 • Raška, M. a kol.: Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF v Olomouci. 1. vyd., 112 s. Neprodejné

 

Fakulta tělesné kultury

 

 • Schwartzhoffová, E.: Služby v cestovním ruchu. 1. vyd., 88 s. 89 Kč
 • Kudláček, M. (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2012, roč. 2, č. 2. 70 s. Neprodejné
 • Jirásek, I. (ed.): Allan Gintel. 1. vyd., 254 s. Neprodejné

 

Fakulta zdravotních věd

 

 • Kalman, M., Hamřík, Z., Pavelka, J.: Zelená kniha zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity. 1. vyd., 70 s. Neprodejné

 

Lékařská fakulta

 

 • Raida, L.: Transplantace krvetvorných buněk – základní principy. 1. vyd., 52 s. 166 Kč
 • Filipčíková, R. (ed.): Gnosis  Medica. 66 s. Neprodejné
 • Ivanová, K., Juríčková, L., Gladkij, I.: Medicína a společnost. 1. vyd., 92 s. Neprodejné

 

Právnická fakulta

 

 • Hamuľák, O., Stehlík, V. (eds.): International and Comparative Law Review 2012, Vol. 12. No. 2. 154 s. neprodejné
 • Hamuľák, O. (ed.): Acta Iuridica Olomucensia 2012, Vol. 7, Supplementum. 170 s. Neprodejné
 • Hamuľák, O. (ed.): Acta Iuridica Olomucensia 2012, Vol. 7, No. 2. 170 s. Neprodejné
 • Tomoszek, M., Kopa, M., Adameová, Z.: Moot Court ve výuce práva. 1. vyd., 198 s. Neprodejné

Březen 2013

Pedagogická fakulta

 

 • Hutyrová, M.: Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Potměšil, M. (ed.): Standardy speciální edukace. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Kamínek, P.: Ortopedie pro speciální pedagogy. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Finková, D. a kol.: Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání. 1. vyd., 124 s. Neprodejné
 • Křížkovská, P., Tomalová, p. a kol.: Inkluzivní přístupy k dospělým osobám s mentálním postižením v pozdní dospělosti. 1. vyd., 130 s. Neprodejné
 • Potměšil, M. a kol.: Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. 1. vyd., 138 s. Neprodejné
 • Baslerová, P. a kol.: Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. 1. vyd., 128 s. Neprodejné
 • Kunhartová, M., Křížkovská, P.: Facilitační a stimulační techniky. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Zemánek, P.: Demografie a populační politika. 1. vyd., 68 s. Neprodejné
 • Valenta, M., Petráš, P. a kol.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. 1. vyd., 110 s. Neprodejné
 • Tichá, I.: Psychologie zdraví 2. 1. vyd., 64 s. Neprodejné
 • Urbanovská, E.: Psychologie zdraví 1. 1. vyd., 66 s. Neprodejné
 • Kopecký, M., Strnisková, D., Matejovičová, B., Fedyn, B., Gembalczyk, I.: Úvod do výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 1. vyd., 82 s. Neprodejné

 

Filozofická fakulta

 

 • Línek, J.: Česko-anglický a anglicko-český slovník jazykovědných pojmů. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Slavíčková, P.: Konfliktní soužití. Městská společnost ve světle soudních sporů. 1. vyd., 112 s.    260 Kč
 • Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia 1/12. 82 s. 90 Kč
 • Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia 2/12. 104 s. 90 Kč
 • Flajšar, J., Flajšarová, P., Fonfárová, V.: Chapters in Contemporary Canadian Literature. 1. vyd., 124 s. 150 Kč
 • Flajšarová, P., Anténe, P., Flajšar, J., Gregorová, M., Jelínková, E., Novák, V.: Scottish Gothic Fiction. 1. vyd., 122 s. 150 Kč
 • Perůtka, M. (ed.): Czech and Slovak journal of Humanities. Historia Atrium. 1/2012. 130 s. 11,5 €
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film. Vol. 3, Nr. 2, 2012. 104 s. 157 Kč
 • Preissová Krejčí, A., Cichá, M. Gulová, L.: Jinakost, předsudky, multikulturalismus. 1. vyd., 236 s. Neprodejné
 • Preissová Krejčí, A., Švachová, I. (eds.): Protipředsudkové vzdělávání v kontextu multikulturalismu. 1. vyd., 208 s. Neprodejné
 • Vychodilová, Z.: Vvěděnije v těoriju pěrevoda dlja rusistov.  1. vyd., 84 s. Neprodejné
 • Kapitánová, J.:  Antologie textů ke srovnávací stylistice. 1. vyd., 130 s. Neprodejné
 • Oleksíková, K.: Deutsche Testamente in der Kremsierer Stadtkanzlei aus den Jahren 1729 – 1824. 1. vyd., 360 s. 250 Kč
 • Holeš, J. (ed.): Romanica Olomucensia 24/2 2012. 200 s. 207 Kč
 • Vobořil, L. (ed.): Rossica Olomucensia 1/LII 2013. 100 s. 93 Kč
 • Seitl, M.: Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. 1. vyd., 166 s.
 • Brázdová, L.: Hudba a kardinál Dietrichstein 1599 – 1636. 1. vyd., 176 s.

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

 

 • Doležel, J.: Církevní sociální práce na pozadí encykliky. 1. vyd., 156 s. 200 Kč
 • Opatrný, D. (ed.): Studia Theologica 15/1 2013. 250 s. 169 Kč

 

Fakulta tělesné kultury

 

 • Vyhlídal, T., Janečka, Z.: Už to také dokážu! Vydáno na DVD. Neprodejné

 

Přírodovědecká fakulta

 

 • Peřina, J., Nožka, L., Hrabovský, M., Senderáková, D., Urbańczyk (eds.): Eighteenth Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Sís, J., Minxová, P., Smolová, I., Szczyrba, Z.: Moderní metody komunikace a posilování partnerské spolupráce. 1. vyd., 70 s. Neprodejné
 • Richterek, L.: Teorie relativity a astronomie. 1. vyd., 124 s. Neprodejné
 • Fišerová, E.: Lineární statistické modely. 1. vyd., 96 s. Neprodejné
 • Ženčák, P.: Matlab pro začátečníky i mírně pokročilé. 1. vyd., 298 s. Neprodejné
 • Ženčák, P.: Lineární programování. 1. vyd., 196 s. Neprodejné
 • Bohanesová, E.: Finanční matematika. 1. vyd., 198 s. Neprodejné
 • Fišer, J.: Úvod do teorie obyčejných diferenciálních a diferenčních rovnic. 1. vyd., 96 s. Neprodejné
 • Kubátová, J.: Management lidských zdrojů. 1. vyd., 164 s. Neprodejné
 • Závodný, M.: Úvod do matematiky. 1. vyd., 142 s. Neprodejné
 • Hron, K., Kunderová, P.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky. 1. vyd., 332 s. Neprodejné
 • Sekaninová, D.: Podniková ekonomika I. 1. vyd., 126 s. Neprodejné
 • Sekaninová, D.: Podniková ekonomika II. 1. vyd., 116 s. Neprodejné
 • Jukl, M.: Lekce z lineární algebry. 1. vyd., 98 s. Neprodejné
 • Machalová, J., Netuka, H.: Numerické metody nepodmíněné optimalizace. 1. vyd., 144 s. Neprodejné
 • Machalová, J., Netuka, H.: Nelineární programování: Teorie a metody. 1. vyd., 166 s. Neprodejné
 • Kouřilová, P., Pavlačková, M.: Základy matematické analýzy a jejich aplikace v ekonomii. 1. vyd., 250 s. Neprodejné
 • Ondřej, V.: Základy radiologie. 1. vyd., 58 s. Neprodejné
 • Calábek, P., Emanovský, P., Vaněk, V. (eds.): Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. 1. vyd., 218 s. Neprodejné
 • Kameníček, J., Klečková, M.: Vybraná témata pro výuku chemie. 1. vyd., 104 s. Neprodejné

 

Lékařská fakulta

Řehák, J. (ed.): 14. Vejdovského olomoucký vědecký den. 1. vyd., 80 s. Neprodejné

Koukalová, D. et al.: Mikrobiology I. 3. nezměněné vyd., 62 s., 132 Kč

Koukalová, D. a kol.: Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I. 3. nezměněné vyd., 96 s., 118 Kč

Právnická fakulta

 

 • Bubelová, K. (ed.): 150 let všeobecného obchodního zákoníku. 1. vyd., 176 s.

 

Ostatní

 

 • Šiška, Z.: Dech pro dva. 1. vyd., 54 s. Neprodejné

 

VUP

 

 • Motyčka, L., Opletalová, V.: Literární procházky německou Olomoucí. Dotisk, 176 s. 383 Kč

 

 

Únor 2013

Pedagogická fakulta

 • Marešová, H., Hejsek, L. (eds.): Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání. 1. vyd., 270 s. Neprodejné
 • Šteiglová, T.: Textilní a prostorová tvorba. Vydáno na DVD. Neprodejné
 • Dařílek, P.: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Válková, S. (ed.): New Trends in Educating Future Teachers of English VIII. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Vrbová, R. a kol.: Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. 1. vyd., 128 s. Neprodejné
 • Čadová, E. a kol.: Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd., 108 s. Neprodejné
 • Valenta, M., Petráš, P. a kol.: Metodika práce se žákem s mentálním postižením. 1. vyd., 150 s. Neprodejné
 • Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol.: Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. 1. vyd., 142 s. Neprodejné
 • Michalík, J. a kol.: Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 1. vyd., 106 s.
 • Kamínek, P.: Ortopedie pro speciální pedagogy. 1. vyd., 140 s. Neprodejné

Filozofická fakulta

 • Pořízková, L.: Nakladatelská redakční práce. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Hradilová, D.: Kapitoly z české lexikologie. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Komárek, K.: Vlastní jména v jazykovém systému. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Beková, J.: Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny. 1. vyd., 138 s. 199 Kč
 • Bláha, O. (ed.): Bohemica Olomucensia 4. 140 s. 150 Kč
 • Kopecký, J.: Německá operní scéna v Olomouci I 1770 – 1878. 1. vyd., 396 s. 290 Kč
 • Křupková, L.: Německá operní scéna v Olomouci II 1878 – 1920. 1. vyd., 384 s. 290 Kč
 • Sehnal, J. (ed.): Adam Václav Michna z Otradovic Magnificat. 1. vyd., 240 s. 200 Kč
 • Pořízková, L.: Elektronická kniha jako nakladatelský produkt. 1. vyd., 100 s. Neprodejné
 • Vodičková, K.: Čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., 76 s. Neprodejné

Přírodovědecká fakulta

 • Geletič, J. a kol.: Úvod do ArcGIS 10. 1. vyd., 142 s. 177 Kč
 • Vysoudil, M. et al.: Podnebí Olomouce. 1. vyd., 212 s. 299 Kč
 • Kuraš, T., Mazalová, M., Trnka, F. (eds.): VII. lepidopterologické kolokvium. 1. vyd., 44 s. Neprodejné
 • Chajda, I.: Úvod do matematické teorie systémů a jejich aplikací. 1. vyd., 110 s. Neprodejné
 • Procházka, V.: Atomová a jaderná fyzika. 1. vyd., 72 s. Neprodejné
 • Procházka, V.: Fyzika pevných látek. 1. vyd., 136 s. Neprodejné
 • Lepil, O.: Vybrané kapitoly k modulu Didaktika fyziky. 1. vyd., 46 s. Neprodejné
 • Lepil, O.: Mechanické kmitání a vlnění. 1. vyd., 84 s. Neprodejné
 • Holubová, R.: Molekulová fyzika a termodynamika. 1. vyd., 146 s. Neprodejné
 • Holubová, R.: Integrovaný kurz fyziky. 1. vyd., 88 s. Neprodejné
 • Holubová, R.: Didaktika fyziky. 1. vyd., 94 s. Neprodejné
 • Holubová, R.: Mechanika. 1. vyd., 84 s. Neprodejné
 • Látal, F.: Školní pokusy. 1. vyd., 112 s. Neprodejné
 • Říha, J., Vyšín, I.: Paprsková a vlnová optika. 1. vyd., 124 s. Neprodejné
 • Tkadlec, E.: Populační ekologie. 2. vyd., 414 s. 421 Kč
 • Navrátilová, B., Skálová, D., Vašut, R. J.: Plody. 1. vyd., 24 s. Neprodejné
 • Hradílek, Z., Koval, Š.: Mechorosty. 1. vyd., 20 s. Neprodejné
 • Kubínek, R.: Elektřina a magnetismus. 1. vyd., 224 s. Neprodejné
 • Opatrný, T., Vyšín, I., Richterek, L., Říha, J.: Základy moderní fyziky. 1. vyd., 140 s. Neprodejné

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers Vol. 156, Num. 4. 123 s. Neprodejné

Právnická fakulta

 • Hlavinka, P.: Etika. 1. vyd., 144 s. Neprodejné
 • Svaček, O.: International Criminal Law. 1. vyd., 150 s. Neprodejné

VUP

 • Cimbálníková, L.: Strategický rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd., 136 s.
 • Fiala, J., Kašpar, Z., Mlčák, L., Pojsl, M., Urbášek, P.: Univerzita v Olomouci (1573 – 2013). 2. uprav. vyd., 192 s. 480 Kč

Ostatní

 • Pokorná, D.: Koncept společenské odpovědnosti. 1. vyd., 328 s. Neprodejné

Leden 2013

Pedagogická fakulta

 • Svoboda, P.: Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Svoboda, P.: Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu. 1. vyd., 124 s. Neprodejné
 • Ludíková, L. a kol.: Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. 1. vyd., 208 s.    200 Kč

Filozozická fakulta

 • Koucká, I., Kašpárková, J. (eds.): Historica Olomucensia 43-2012. 254 s. 370 Kč
 • Holzer, L., Drlíčková, S.: Celostátní muzikoterapie v institucionální výchově. 1. vyd., 236 s. Neprodejné
 • Černý, J., Černá, S.: Arbeitsblätter zur Einführung in die (germanistische) Mediävistik. 1. vyd., 78 s. Neprodejné
 • Šrek, R.: Karlovy Vary. Architektura v letech 1780-1850. 1.vyd., 270 s.
 • Čehovský, P.: Kamenné skulptury v Podyjí 1480-1550. 1. vyd., 334 s. 360 Kč
 • Šaradín, P. (ed.): Contemporary European Studies Vol. 7. Num. 1. 2012. 70 s.
 • Machala. L. (ed.): Panorama polistopadové české literatury. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Erdösová, Z.: Las lenguas originarias en la educación superior mexicana. 1. vyd., 246 s. 250 Kč
 • Tarnawska-Grzegorzyca, A.: Kategoria absurdu jako obraz niekoherencji świata. 1. vyd., 246 s.
 • Zedková, I. (ed.): Tanečně pohybová terapie. 1. vyd., 240 s. Neprodejné

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Pospíšil, C. V. :  Teologie dnes: Perspektivy, principy a kritéria.  1. vyd., 74 s. 94 Kč 
 • Tichý, L., Chalupa, P., Vlková, G., I., Pacner, S.: "Zde jsem, abych plnil Tvou vůli".  1. vyd., 176 s. 220 Kč                         

 

Fakulta tělesné kultury

 • Psotta, R. (ed.): Tělesná kultura 2012, roč. 35, č. 2. 130 s. Neprodejné
 • Chmelík, F. (ed.): AUPO Gymnica Vol. 42 No. 2. 60 s. Neprodejné

Lékařská fakulta

 • Faber, E.,  Kajaba, V. (eds.): XXVI. Olomoucké hematologické dny. 1. vyd., 80 s. Neprodejné
 • Kolek, V.: 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927-2012. 1. vyd., 26 s. Neprodejné

Právnická fakulta

 • Hrnčířová, M.: International Commercial Arbitration. Handbook. 1. vyd., 110 s. Neprodejné

 Přírodovědecká fakulta

 • Staněk, S. (ed.): AUPO Mathematica 51(2) 2012. 140 s. Neprodejné
 • Holubová, R. a kol.: Průřezová témata. 1. vyd., 168 s. Neprodejné
 • Šarapatka, B., Čáp, L.: Enzymy, jejich význam, funkce a metody stanovení aktivity v půdě. Vydáno na CD. Neprodejné
 • Kolektiv autorů: Laboratorní cvičení z biochemie. 1. vyd., 158 s. Neprodejné
 • Opatrný, T. (ed.): Studentská vědecká soutěž "O cenu děkana 2012". 1. vyd., 162 s. Neprodejné

VUP

 • Flajšhans, V.: Česká přísloví. Svazek I. a II. 2. rozšířené vyd., 740 s. a 506 s. 980 Kč za komplet.
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 27. 10. 2016, Petr Jančík