Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Aktuality

Prodej se slevami

V prodejně odborné literatury je poskytována všem studentům (i mimo UP) a zaměstnancům UP (na základě předložení studentského, popř. zaměstnaneckého průkazu) sleva ve výši 10 %. Tato sleva je poskytována pouze na 1 kus dané publikace v rámci jednoho nákupu.

Dosud bylo poskytnutí slevy vázáno pouze na publikace z produkce VUP. NOVĚ (od dubna 2016) platí sleva i na zakoupené publikace od jiných vydavatelů a nakladatelů.

Prezentace prostřednictvím Google Books a distribuce pomocí Google Play

Vydavatelství Univerzity Palackého nabízí prezentaci jím vydaných publikací prostřednictvím Google Books a distribuci e-knih pomocí Google Play. Podrobnější informace naleznete níže, v případě dotazů kontaktujte Otakara Loutockého.

Google Books
  • Vyhledávací nástroj, "inzerce". VUP zde zveřejňuje základní informace o knize a je možné také zobrazit vlastní text (20–100 %).
  • Na základě objednávky ze strany fakult je zde možno po vyplnění formuláře prezentovat i dříve vydané publikace. Formulář je ke stažení zde: http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/vydavatelstvi/v-menu/ke-stazeni/.
  • E-knihy distribuované přes Google Play sem budou umisťovány automaticky, a to buď v plném rozsahu (pokud budou na Google Play prodávány za 0 Kč), nebo pouze 20% náhled a metadata (v případě prodeje na Google Play za nenulovou částku).
  • Základní sazba za zveřejnění: 200 Kč v případě, že se jedná o starší publikaci, která bude zveřejněna pouze na Google Books. Základní sazba může být navýšena v případě dohledávání dat, vyjednávání s autorem, který nemá zaměstnanecký poměr na VUP apod.
Google Play
  • Distribuční kanál pro e-knihy.
  • Knihy se zde dají prodávat i za cenu 0 Kč.
  • Základní sazba za zveřejnění: 800 Kč, přičemž v ceně je zahrnuto i zveřejnění na Google Books. Za druhý a další distribuční kanál je příplatek 200 Kč (tzn. např. Google + Flexibooks = 1000 Kč). Jinak platí, že v náročnějších případech (viz zákl. sazba u Google Books) bude zákazníkovi účtován adekvátní příplatek (dle dohody).
Metadata nad rámec běžné zakázky (platné pro obě varianty)

Kopírovací služby

Kopírovací služby na VUP mají novou provozní dobu:

  • pondělí: 9.00–11.00 hodin
  • středa: 12.00–14.00 hodin
  • čtvrtek: 9.00–11.00 hodin

Nové verze návrhových listů

Aktualizované verze (platné od 5. 11. 2014) jsou ke stažení zde.

Tisk publikací na objednávku

VUP nabízí tisk publikací na objednávku (prostřednictvím e-shopu). Jedná se o publikace, které nejsou na skladě, ale na základě objednávky budou tyto publikace vytištěny a připraveny k odběru popř. zaslány na dobírku.

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 09. 09. 2016, Petr Jančík