Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Redakce

Pracovní náplň tohoto oddělení souvisí se službami, které zajišťuje. Jsou to nakladatelské služby v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací. Dále pak služby zajišťující propagaci publikační činnosti Univerzity Palackého v národním i mezinárodním měřítku a konzultační služby.

Se zabezpečením těchto služeb souvisí následující činnosti:

 • příprava edičních plánů, spolupráce s Ediční komisí UP a edičními komisemi fakult
 • produkční zabezpečení zakázky
  • přebírání rukopisů a komplexní posouzení připravenosti a vhodnosti díla k vydání
  • návrh celkového vzhledu díla, koordinace spolupráce autora, DTP, polygrafického střediska
  • redakční zpracování díla
  • právní ošetření vydání (licenční nakladatelská smlouva, výpočet rozsahu díla v AA, výpočet AH)
  • jazykové korektury
  • plnění nabídkové povinnosti vyplývající ze zákona o vydávání neperiodického tisku
  • plnění povinností vyplývajících z vydání periodického tisku
  • inzerce nově vydaných knižních titulů v Knižních novinkách, příp. v dalším odborném tisku
  • vedení spisové agendy vydávaných děl
 • spolupráce s Národní agenturou ISBN, ISSN, ISMN a s agenturou DILIA
 • statistiky, přehledy (pro MK, vedení UP, fakulty a VUP)
 • konzultační činnost a poradenství
 • organizace spolupráce s ostatními VŠ, kooperace při tvorbě EP
 • spolupráce se zahraničními vydavatelstvími při přípravě a realizaci vydání překladových publikací
 • realizace projektů podpořených grantovými agenturami
 • aktivity vyplývající ze sounáležitosti k UP
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 11. 02. 2011, Petr Jančík