Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Prodejna

Prodejna odborné literatury a skript

Prodejna nabízí studentům, zaměstnancům, ale i veřejnosti široký sortiment skript, učebnic a monografií, vědecké a odborné literatury, cizojazyčných publikací, CD-ROMů a odborných časopisů. Nabídka je zajišťována především z vlastní produkce UP, ale také  nákupem zboží od jiných vydavatelů a nakladatelů. Prodejna rovněž realizuje prodej propagačních předmětů UP. Provádí distribuci formou poštovních zásilek a dobírek prostřednictvím České pošty a rozvoz i nákup zboží. K prodeji a distribuci slouží rovněž internetový obchod (e-shop).

Biskupské náměstí 1
(vstup z ulice Křížkovského)
771 11 Olomouc
Najdete nás zde (mapy.cz)

Prodejní doba

pondělí–čtvrtek: 9.00-16.30 hod.
pátek: 9.00-15.00 hod.
(Dočasné změny prodejní doby oznamujeme v Aktualitách)

 

Prodej se slevami

V prodejně odborné literatury je poskytována všem studentům (i mimo UP) a zaměstnancům UP (na základě předložení studentského, popř. zaměstnaneckého průkazu) sleva ve výši 10 %. Tato sleva je poskytována pouze na 1 kus dané publikace v rámci jednoho nákupu.

Dosud bylo poskytnutí slevy vázáno pouze na publikace z produkce VUP. NOVĚ (od dubna 2016) platí sleva i na zakoupené publikace od jiných vydavatelů a nakladatelů.

Příjem objednávek

fax: 585 631 786, 
tel.: 585 631 783
e-mail: prodejna.vup@upol.cz

Fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Vydavatelství – prodejna
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zák. 35/1946 Sb., řídí se zák. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do Obchodního rejstříku.

Služby zajišťované prodejnou VUP

 • internetový obchod (e-shop)
 • vedení skladů a skladové evidence fakultám UP, RUP a VUP,
 • propagace UP, účast a prodej na veletrzích a výstavách,
 • účast a prodej na různých akcích pořádaných UP (přednášky, semináře,  konference, křty publikací aj.),
 • zpracovávání přehledů o vyprodaných titulech,
 • bezhotovostní prodej na pokladně (platební karty),
 • návrhy, realizace a prodej propagačních předmětů UP,
 • distribuce publikací a zboží
  •  zasílání balíků a zásilek poštou
  •  prodej v rámci e-shopu
  •  rozvoz zboží pro jiné prodejny a velkoodběratele
  •  nákup zboží od jiných vydavatelů a nakladatelů,
 • spolupráce s odběrateli a dodavateli,
 • zpracovávání podkladů pro přeúčtování prodeje fakultám a RUP,
 • provádění inventarizace zásob (inventury) podle jednotlivých skladů pro fakulty, RUP a VUP,
 • poradenská  (informační) služba pro zákazníky a instituce.
Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 22. 04. 2016, Petr Jančík