Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Vědeckotechnický park

Univerzitní pracoviště Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zajišťuje transfer technologií mezi univerzitou a komerční sférou. Jeho podnikatelský inkubátor pomáhá začínajícím firmám. Společnostem se zajímavým nápadem a zaměřením poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity za výhodných podmínek. VTP UP je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem už od roku 2000.

VTP UP je samostatnou hospodářskou jednotkou Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo využívat zázemí a know-how Univerzity pro své klienty. Park vznikl za podpory zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Provoz VTP UP spolufinancuje Univerzita Palackého v Olomouci. V roce 2007 získal VTP UP ocenění za nejlepší projekt roku v České republice v oblasti Vědeckotechnických parků. VTP UP je aktivní součástí regionální inovační infrastruktury Olomouckého kraje. Více na stránkách VTP UP www.vtpup.cz.

Personální obsazení

Dr.Ing. Petr Kubečka
Ředitel VTP
tel.: +420585631449
email: petr.kubecka@upol.cz

Úsek ředitele VTP UP

Ing. Lucie Bačík Goryczková
PR a Event manager
tel.: +420732707837
email: lucie.bacikgoryczkova@upol.cz

Bc. Jakub Havlín
Projektový manažer
tel.: +420776800589
email: jakub.havlin@upol.cz

Bc. Roksolana Ilnycka
PR a Event manager
tel.: +420604246225
email: roksolana.ilnycka@upol.cz

Ing. Markéta Švarcová
Ekonom VTP
tel.: +420585631476
email: marketa.svarcova@upol.cz

Ing. Jan Vyhnánek, Ph.D.
Technik DIGI2Health
tel.:
email: jan.vyhnanek@upol.cz

Oddělení transferu znalostí,technologií

Mgr. Miroslav Hutňan
Business Development Manager
tel.: +420585631448
email: miroslav.hutnan@upol.cz

Magdalena Ordeltová
Business Development Manager
tel.: +420585634491
email: magdalena.ordeltova@upol.cz

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.
Vedoucí oddělení transferu technologií
tel.: +420739329981
email: petr.suchomel@upol.cz

Oddělení inkubátorů VTP UP

Ladislava Cápková
Uklízečka
tel.:
email: ladislava.capkova@upol.cz

Mirka Háblová
Uklízečka
tel.: +420585636800
email: mirka.hablova@upol.cz

Mgr. Jana Honzáková
Referentka VTP
tel.: +420731630141
email: jana.honzakova@upol.cz

Jakub Kadlec
Vedoucí oddělení inkubátorů
tel.: +420585631474
email: jakub.kadlec@upol.cz

Mgr. Marcela Kohlíčková
Recepční, referentka VTP
tel.: +420585636800
email: marcela.kohlickova@upol.cz

Kateřina Komůrková
Uklízečka
tel.:
email: katerina.komurkova@upol.cz

Jana Soudková
Recepční, referentka VTP
tel.: +420585631420
email: jana.soudkova@upol.cz

Ondřej Šebesta
Operátor 3D tisku
tel.: +420585631467
email: ondrej.sebesta@upol.cz

Bc. Michaela Tkáčová
Recepční, referentka VTP
tel.: +420585636800
email: michaela.tkacova@upol.cz

Nahoru

Zpravodajství z UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Aktuální konference, kongresy a sympozia na UP
Stránka aktualizována: 18. 04. 2012, Daniel Agnew