Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Výpůjční službyVýpůjční služby
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Výpůjční služby

Výpůjčka a vracení dokumentů

Knihovna UP poskytuje prezenční výpůjční služby pro práci přímo ve studovně a dále pak absenční výpůjční služby pro studium mimo knihovnu  (Knihovní řád, VI/16). Absenční výpůjční služby jsou omezeny na studenty UP, zaměstnance UP a další kategorie uživatelů (Knihovní řád, IV/7-8). Pedagogové a doktorandi podílející se na výuce si mohou vypůjčit i dokumenty určené k prezenčnímu studiu. Jako čtenářský průkaz slouží identifikační karta. Od roku 2014 jsou absenční výpůjční služby poskytovány také absolventům UP (http://absolventi.upol.cz/).

Vracení dokumentů prostřednictvím biblioboxu

Vypůjčené dokumenty lze vrátit mimo otevírací dobu knihovny prostřednictvím návratového boxu (biblioboxu). Dokumenty budou odepsány z konta uživatele nejpozději následující pracující den. Biblioboxy se nachází v prostoru Ústřední knihovny UP, před budovou Teoretických ústavů, budovou Přírodovědné fakulty (Envelopa) a budovou Fakulty tělesné kultury (Neředín).

Čtenářské konto (Můj účet v knihovně)

Slouží ke kontrole, prodlužování a rezervování výpůjčených dokumentů. O zřízení čtenářského konta mohou uživatelé zažádat přímo v knihovně.

Objednání knih ze skladu

Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách Ústřední knihovny UP, si lze vyžádat pomocí čtenářského konta. Dokumenty jsou přístupné ke studiu jednu hodinu po vyžádání. V případě žádosti o absenční výpůjčku dosud nezkatalogizovaných dokumentů jsou tyto připraveny do druhého dne. Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách na pobočkách, si lze vyžádat osobně u pracovníků příslušné knihovny.

Prodlužování dokumentů

Prodloužit lze pouze dokument, který není rezervován jiným čtenářem. Prodloužení je možné provést pomocí čtenářského konta nebo o prodloužení požádat osobně v knihovně, telefonicky (585 631 749) nebo přes e-mail (vypujcka@upol.cz). Každý dokument lze prodloužit pouze třikrát (Knihovní řád, VI/17).

Rezervace dokumentů

Rezervovat lze pouze vypůjčené dokumenty pomocí čtenářského konta. Rezervovaný dokument si čtenář vyzvedává na pobočce, kterou si zvolil.

Informační služby uživatelům

Nedílnou součástí činnosti výpůjčních oddělení je průběžná práce se čtenářem a zajišťování metodické a poradenské služby jednotlivcům – vyhledávání dokumentů v katalogu UP.

Poplatky za pozdní vrácení

Při nevrácení vypůjčeného dokumentu ve stanoveném termínu vzniká peněžitý dluh (Knihovní řád, VII/21, Ceník).

Stránka aktualizována: 26. 01. 2016, Daniel Arely