Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Seznam pracovníkůList of Staff
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Seznam pracovníků

Jméno

Pracoviště

Telefon

Email

Adámková Klára

Zbrojnice - Meziknihovní výpůjční služba

585 631 889

 klara.adamkova@upol.cz

Andrýsková Helena

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 736

 helena.andryskova@upol.cz

Applová Romana

Zbrojnice - Bibliograficko-informační služby

585 631 744

 romana.applova@upol.cz

Arely Daniel

Zbrojnice - Oddělení automatizace

585 631 751

 daniel.arely@upol.cz

Balcárková Hana

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750, 749

 hana.balcarkova@upol.cz

Balcárková Hana

Konvikt - Richterova knihovna

585 633 483

 hana.balcarkova@upol.cz

Barová Jana

Knihovna Fakulty zdravotnických věd

585 632 809

 jana.barova@upol.cz

Bobáčková Lenka

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 860

 lenka.bobackova@upol.cz

Boháč Marek

Knihovna Přírodovědecké fakulty (biologické obory)

585 634 813, 26

 marek.bohac@upol.cz

Čermáková Michaela

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 749

 michaela.cermakova@upol.cz

Čunderlová Jaroslava

Knihovna Právnické fakulty

585 631 791

 jaroslava.cunderlova@upol.cz

Dadákova Michaela

Zbrojnice - Doplňování fondu

585 631 733

 m.dadakova@upol.cz

Davidová Jaroslava

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 749, 863

 jaroslava.davidova@upol.cz

Frycová Hana

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty

585 637 301

 hana.frycova@upol.cz

Frysová Petra

Zbrojnice - Doplňování fondu

585 631 742

 petra.frysova@upol.cz

Grichová Milena

Knihovna Právnické fakulty

585 631 791

 milena.grichova@upol.cz

Hanáková Lenka

Britské centrum

585 631 874

 lenka.hanakova@upol.cz

Hejdušková Eva

Mateřská dovolená

 eva.hejduskova@upol.cz

Horák Aleš

Zbrojnice - Oddělení automatizace

585 631 755

 ales.horak@upol.cz

Hučín Ivo

Zbrojnice - Oddělení automatizace

585 631 715

 ivo.hucin@upol.cz

Huňková Svatava

Knihovna Přírodovědecké fakulty

585 634 611, 996

 svatava.hunkova@upol.cz

Hynková Pavla

Zbrojnice - Ochrana fondu

585 631 740

 pavla.hynkova@upol.cz

Jendrulková Hana

Zbrojnice - Ochrana fondu

585 631 739

 hana.jendrulkova@upol.cz

Juráňová Petra

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty

585 637 302

 petra.juranova@upol.cz

Juráš Jindřich

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 jindrich.juras@upol.cz

Kelnarová Zuzana

Zbrojnice - Bibliograficko-informační služby

585 631 744

 zuzana.kelnarova@upol.cz

Klásek V.

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

Kohoutková Monika

Zbrojnice - Doplňování fondu

585 631 741

 monika.kohoutkova@upol.cz

Kollárová Linda

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 linda.kollarova@upol.cz

Kopečná Veronika

Knihovna Lékařské fakulty

585 632 951

 veronika.kopecna@upol.cz

Kouřilová Yvona

Zbrojnice - Asistentka ředitelky

585 631 721

 yvona.kourilova@upol.cz

Koutná Zdeňka

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750, 752

 zdenka.koutna@upol.cz

Kovářová Jana

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 jana.kovarova@upol.cz

Krejzová Tatiana

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 738

 tatiana.krejzova@upol.cz

Krotilová Jaroslava

Zbrojnice - Oddělení automatizace

585 631 706

 jaroslava.krotilova@upol.cz

Krůželová Zdeňka

Mateřská dovolená

 zdenka.kruzelova@upol.cz

Kvapilíková Katarzyna Anna

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 katarzyna.kvapilikova@upol.cz

Lžičařová Pavla

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 737

 pavla.lzicarova@upol.cz

Mališková Marcela

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 850

 marcela.maliskova@upol.cz

Matuchová Milena

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 milena.matuchova@upol.cz

Modrianská Eva

Knihovna Lékařské fakulty

585 632 956, 963

 eva.modrianska@upol.cz

Nekuda Josef

Zbrojnice - Ochrana fondu

585 631 753

 josef.nekuda@upol.cz

Nemčoková Jana

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750

 jana.nemcokova@upol.cz

Obdržálek Jiří

Zbrojnice - Ochrana fondu

585 631 753

 jiri.obdrzalek@upol.cz

Pajerská Anna

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 860

 anna.pajerska@upol.cz

Pastorová Michaela

Zbrojnice - Bibliograficko-informační služby

585 631 744

 michaela.pastorova@upol.cz

Pavlík Tomáš

Zbrojnice - Ochrana fondu

585 631 753

 tomas.pavlik@upol.cz

Piáček Jiří

Knihovna Cyrilometodějské teologické fakulty

585 637 303

 jiri.piacek@upol.cz

Plevová Vendula

Zbrojnice - Výpůjční služby

585 631 750, 860

 vendula.plevova@upol.cz

Pokorný Antonín

Zbrojnice - Doplňování fondu

585 631 720

 antonin.pokorny@upol.cz

Přecechtělová Eva

Zbrojnice - Meziknihovní výpůjční služba

585 631 731

 eva.precechtelova@upol.cz

Sedláčková Helena

Zbrojnice - Ředitelka KUP

585 631 702
731 632 389

 helena.sedlackova@upol.cz

Slezáková Ludmila

Zbrojnice - Bibliograficko-informační služby

585 631 722

 ludmila.slezakova@upol.cz

Smolíková Daniela

Knihovna Lékařské fakulty

585 632 960, 961

 daniela.smolikova@upol.cz

Sommerová Sylva

Knihovna Právnické fakulty

585 631 790

 sylvie.sommerova@upol.cz

Stehlíková Riedingerová Eva

Mateřská dovolená

 eva.riedingerova@upol.cz

Suchánková Ludmila

Knihovna Fakulty tělesné kultury

585 636 050

 suchankova.ludmila@upol.cz

Sýkorová Marie

Knihovna Fakulty tělesné kultury

585 636 052

 marie.sykorova@upol.cz

Szitaiová Vladislava

Mateřská dovolená

 vladislava.szitaiova@upol.cz

Ševčíková Danuše

Zbrojnice - Informace/šatna

585 631 730

 danuse.sevcikova@upol.cz

Šindelářová Anna

Knihovna Fakulty tělesné kultury

585 636 051

 anna.sindelarova@upol.cz

Škrobák Jiří

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 735

 jiri.skrobak@upol.cz

Šlachtová Ivana

Knihovna Lékařské fakulty

585 632 954, 963

 ivana.slachtova@upol.cz

Štěrba Martin

Britské centrum

585 631 877

 martin.sterba@upol.cz

Štěrbová Eva

Britské centrum

585 631 873

 eva.sterbova@upol.cz

Šubová Dana

Knihovna Lékařské fakulty

585 632 965

 dana.subova@upol.cz

Trojanová Lenka

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 745

Uherková Simona

Zbrojnice - Zpracování fondu

585 631 746

 simona.uherkova@upol.cz

Uvírová Anna

Mateřská dovolená

 anna.uvirova@upol.cz

Václavíková Marcela

Mateřská dovolená

 marcela.vaclavikova@upol.cz

Vepřeková Michaela

Knihovna Přírodovědecké fakulty

585 634 611, 996

 michaela.veprekova@upol.cz

Vitásek Ladislav

Zbrojnice - Ochrana fondu

737 274 189

 ladislav.vitasek@upol.cz

Voříšková Irena

Knihovna Fakulty zdravotnických věd

585 632 807

 irena.voriskova@upol.cz

Výmolová Jana

Zbrojnice - Doplňování fondu

585 631 734

 jana.vymolova@upol.cz

Žáčková Pavla

Knihovna Přírodovědecké fakulty (biologické obory)

585 634 813, 826

 pavla.zackova@upol.cz

Stránka aktualizována: 30. 09. 2016, Daniel Arely