Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
CeníkPrice List
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ceník

Ceník úhrad a placených služeb Knihovny univerzity Palackého

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů (§4 odst. 4 knihovního zákona) vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů (§4 odst. 5 knihovního zákona).

Registrační poplatky

Kategorie A, B (studenti, akademici, zaměstnanci)

bez poplatku

Kategorie C (externí fyzické osoby)

bez poplatku

Kategorie D (právnické osoby)

400,- Kč / 1 kalendářní rok

Kategorie E (uživatelé Britského centra KUP)

400,- Kč / 1 kalendářní rok

Kategorie F (absolventi)

bez poplatku

Sankční poplatky

Smluvní pokuta pro případ prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu

2,- Kč / za knihovní jednotku za každý den

Smluvní pokuta pro případ prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu pro Britské centrum

5,- Kč / za knihovní jednotku za každý započatý týden

Smluvní pokuta pro případ prodlení s vrácením knihovního dokumentu určeného k prezenční výpůjčce dle čl. 21 odst. 3.1. písm. b) Knihovního řádu

2,- Kč / za knihovní jednotku za každý den

Náhradní plnění dle čl. 5 odst. 17 knihovního řádu

ve výši určené dle čl. 19 odst. 2.4 Knihovního řádu

Náklady za upomínku zaslanou doporučeně na doručenku

30,- Kč

Náklady za vymáhání splnění peněžitého nebo nepeněžitého dluhu soudní cestou

Meziknihovní výpůjční služba

Vnitrostátní MVS:

Výpůjčka dokumentu (kategorie A, B)

poštovné (paušál 30,- Kč)

Xerokopie

cena účtovaná žádanou institucí

Xerokopie pro žádající knihovny

2,- Kč / formát A4 jednostranná kopie + poštovné
3,- Kč / formát A4 dvoustranná kopie + poštovné
3,- Kč / formát A3 jednostranná kopie + poštovné
4,- Kč / formát A3 dvoustranná kopie + poštovné

Mezinárodní MVS:

cena určena účtující organizací

Rešerše

Pouze pro Kategorii A

Bez poplatku

Reprografické služby pro všechny součásti Knihovny UP

Formát A4 (samoobslužný provoz)

1,20 Kč

Formát A3 (samoobslužný provoz)

2,40 Kč

Formát A4 (samoobslužný provoz) - plnobarevná kopie - jednostranně

7,- Kč

Formát A3 (samoobslužný provoz) - plnobarevná kopie - jednostranně

14,- Kč

Formát A4 (externí dodavatel) - černobílý tisk - jednostranně

2,50 Kč

- plnobarevná kopie - jednostranně

12,- Kč

Formát A3 (externí dodavatel) - černobílý tisk - jednostranně

4,- Kč

- plnobarevná kopie - jednostranně

20,- Kč

Síťový tisk

1,20 Kč

Tiskové výstupy z externích nosičů - 1 strana A4

1,70 Kč

Tiskové výstupy z barevné tiskárny - 1 strana A4

9,- Kč

Další poplatky a služby

Poplatek za ztrátu klíče od šatní skříňky

50,- Kč

Poplatek za ztrátu klíče od odkládací skříňky na notebooky

100,- Kč

Poplatek za neoprávněné užívání šatní skříňky

50,- Kč / den

Paušální poplatek za vazbu knihy

160,- Kč

Kauce za kopírovací kartu pro uživatele kategorie C (Ústřední knihovna)

50,- Kč

Stránka aktualizována: 07. 01. 2016, Daniel Arely