Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Pokyny k OBDPokyny k OBD
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Pokyny k OBD

Pokyny k osobní bibliografické databázi OBD

Osobní bibliografická databáze OBD je provozována na Univerzitě Palackého od dubna 1999.

Její původní lokální verze "OBD Pro" sloužila jako univerzální rešeršní a výkazová databáze publikační činnosti.

Postupem doby se stala součástí univerzitního informačního systému INIS a Portálu UP.
V současné době, ve verzi 2.6 je komfortním nástrojem pro vykazování, sledování a prezentaci publikační činnosti našich zaměstnanců.
Na titulní stránce programu najdete odkaz na úplný manuál, základní informace k vyplňování údajů, pokyny k RIV pro aktuální rok apod.

Pokud potřebujete radu, můžete se rovněž obrátit na své fakultní administrátory:
CMTF - Jitka Ambrozová
FF - Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.
FTK - Bc. Marie Sýkorová
LF - Věra Oplatková
FZV - Mgr. Nataša Pospíšilová
PF - Lukáš Walek
PdF - Lenka Váňová a Mgr. Zdenka Kovaříková
PřF - RNDr. Svatopluk Rieger, CSc., který je také hlavní kontaktní osobou pro jednání s producentem programu.
K těmto administrátorům můžete rovněž směřovat všechny připomínky a náměty k programu.

Stránka aktualizována: 24. 08. 2011, Daniel Agnew