Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Publikační činnostPublikační činnost
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Publikační činnost

Publikační činnost pracovníků Univerzity Palackého

Prezentace publikačních aktivit pracovníků univerzity je obrazem jejího vědeckého i pedagogického potenciálu. Zveřejňování publikačních aktivit se původně uskutečňovalo formou výkazu RIV. Ten však nepostihuje celou šíři publikačních aktivit, takže např. velmi dobří didaktici, vydávající mnoho skript a učebnic, byli z tohoto výčtu vynecháni.

Podle rozhodnutí vedení Univerzity Palackého je zveřejňována veškerá publikační činnost od roku 1998.

Přehled publikační činnosti pro veřejnost:

Zaměstnanci UP mají dále možnost využít databáze OBD (vyžaduje přihlášení) - viz též Pokyny k osobní bibliografické databázi OBD.

Stránka aktualizována: 05. 11. 2015, Daniel Arely