Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Ochrana fonduOchrana fondu

Ochrana fondu

Oddělení ochrany fondu

Oddělení zajišťuje odborné činnosti spojené s údržbou, ukládáním a uchováváním knihovního fondu, umístěného v prostorách Ústřední knihovny Univerzity Palackého. Oddělení je tvořeno pěti pracovně propojenými úseky, jejichž činnost zabezpečuje 11 odborných pracovníků.

Revizní úsek
provádí dílčí, tématické a komplexní prověrky knihovního fondu, vypracovává seznamy odpisů a ztrát, vede knihu úbytků knihovního fondu.

Úsek péče o fondy
zabezpečuje činnosti spojené s údržbou a ochranou fondu, ve spolupráci s odborným pracovištěm zajišťuje knihvazačské práce, označuje knihovní fond identifikačními znaky a magnetickými ochrannými kódy.

Úsek distribuce
má na starosti příjem knih a jejich distribuci na jednotlivá pracoviště knihovny, zároveň pro Ústřední knihovnu vykonává služby podatelny.

Úsek skladů
zajišťuje výpůjční služby z knihovního fondu uloženého ve skladových prostorách, má na starosti organizaci, rozmísťování a přemísťování knihovního fondu.

Úsek informačních služeb
podává základní informace o provozu knihovny, pomáhá uživatelům při vyhledávání informačních dokumentů, zajišťuje jednoduché výpůjční služby, zabezpečuje chod ochranného systému knihovny a provoz šatny.

Přístup do Ústřední knihovny řeší Provozní řád šatny.

Stránka aktualizována: 08. 10. 2015, Daniel Arely