Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Výpůjční službyLending Department
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Oddělení výpůjčních služeb

Oddělení zajišťuje odborné činnosti v oblasti výpůjčních a informačních služeb. Ve směnném provozním systému zabezpečuje služby 14 odborných pracovníků, kteří mají na starost knihovní fond složený z cca 115 000 publikací volně přístupných ve studovně ÚK. O dalších přibližně 163 000 publikací umístěných ve skladových prostorách knihovny se starají pracovníci oddělení ochrany fondu. V časopisecké studovně je k dispozici ucelený soubor cca 200 titulů novin a časopisů a cca 2 500 videokazet a DVD.

Pult "A" (tel. 585 631 749)

Výpůjčka a vracení dokumentů
Dokumenty určené k prezenčnímu studiu se mimo knihovnu nepůjčují, s výjimkou výpůjček pedagogům a doktorandům, podílejícím se na výuce.. Všechny ostatní dokumenty se půjčují absenčně (Knihovní řád, VI/16) Dokumenty, které jsou uloženy ve skladových prostorách, si můžete vyžádat online pomocí čtenářského čísla a hesla, které vám sdělí pracovníci knihovny. Jsou přístupné ke studiu do hodiny po vyžádání. V případě žádosti o absenční výpůjčku dosud nezkatalogizovaných dokumentů jsou tyto připraveny do druhého dne.

Prodlužování dokumentů
Prodloužit lze pouze dokument, na kterém není rezervace. Každý dokument lze prodloužit pouze třikrát.

Informační služby uživatelům (tel. 585 631 750)
Nedílnou součástí činnosti oddělení je průběžná práce se čtenářem, zabezpečovaná formou exkurzí pro odbornou i laickou veřejnost a zajišťování metodické a poradenské služby jednotlivcům - vyhledávání dokumentů v souborném katalogu knihovny UP, v České národní bibliografii a ASPI.

Rezervace dokumentů
Rezervovat lze pouze vypůjčené dokumenty. Rezervovaný dokument si čtenář vyzvedává na pobočce, kterou si zvolil.

Prezenční výpůjčka (pouze pro studium v knihovně)
Prezenčně se půjčují časopisy, noviny, videokazety, DVD, CD-ROM tituly a další typy dokumentů. (Knihovní řád, VI/15).

Nabíjení kreditů na identifikační karty (čipové karty, ISIC)
Čtenáři si mohou zakoupit kredity v minimální hodnotě 10,- Kč, které umožňují kopírování a tisky na samoobslužných kopírkách. Tyto kredity jsou přenosné do dalšího školního roku. Při vystavení nového průkazu uživatele (ztráta, znehodnocení...) se kredity automaticky převádí na nový průkaz uživatele. Po ukončení studia se kredity na požádání vrací.

Informace o vlastních výpůjčkách, rezervacích, překročení výpůjční lhůty a pokutách si každý uživatel zjišťuje sám v souborném katalogu UP. Přístup je možný přes klienta systému ARL na počítačích v knihovně, nebo přes WWW rozhraní odkudkoliv z Internetu. O umožnění přístupu k vlastním výpůjčkám (přidělení jména a hesla) je nutno požádat osobně.

Contacts and Opening Hours

Central Library ("Armoury")

Address:

Biskupské nám. 1

771 11 Olomouc

Loan Department 

Tel.: 585 631 749

Informations

Tel.: 585 631 750

Magazine Reading Room

Tel.: 585 631 860

E-mail: vypujcka@upol.cz
WWW: http://knihovna.upol.cz/uk

Opening Hours

MON - THU

8 AM - 10 PM

FRI

8 AM - 7 PM

SAT

9 AM - 4 PM

Night Reading Room

MON - THU

10 PM - 6 AM

FTI

4 PM - 6 AM

Stránka aktualizována: 10. 08. 2016, Daniel Arely