Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Mapa fonduCollections Guide
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Mapa fondu

PLÁN ŘAZENÍ KNIH VE VOLNÉM VÝBĚRU

SÁL Č. 1

SÁL Č. 5

001 A Příruční knihovna

001 D Příruční knihovna

110 Všeobecnosti

413 Nizozemština

200 Společensko-vědní obory

420 Klasická filologie

215 Dějiny

421 Latina

220 Ekonomie, finance, řízení podniku

422 Řečtina

225 Filozofie

431 Japonština

432 Čínština

SÁL Č. 2

441 Ostatní jazyky

225 Filozofie

450 Romanistika

230 Náboženství

451 Francouzština

235 Pedagogika a školství

452 Italština

240 Politika, vojenství, veřejná správa

453 Portugalština

245 Právo

454 Španělština

250 Psychologie

470 Slavistika

472 Bohemistika

SÁL Č. 3

250 Psychologie

SÁL Č. 6

255 Sociologie, demografie

472 Bohemistika

260 Volný čas, rekreace, zábava

476 Polština

265 Žurnalistika

477 Ruština

310 Umění všeobecně

315 Architektura, urbanismus

SÁL Č. 7

320 Výtvarné umění

478 Slovenština

325 Hudba, muzikologie

479 Ostatní slovanské jazyky a literatura

001 C Příruční knihovna

500 Astronomie, biologie, fyzika, zeměpis, chemie,
geologie, matematika, příroda, ekologie

600 Lékařské obory

SÁL Č. 4

700 Sport, tělesná kultura, tělesná výchova

325 Hudba, muzikologie

810 Domácí hospodářství, řemesla

330 Film

820 Technika, průmysl

335 Divadlo

830 Zemědělství, lesnictví

401 Lingvistika a literatura

001 B Příruční knihovna

411 Anglistika a amerikanistika

412 Němčina

SÁL Č. 8

Časopisecká studovna

Počítačová studovna

Noviny, časopisy, CD-Romy

Stránka aktualizována: 31. 08. 2015, Daniel Arely