Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Historie budovy Tereziánské zbrojniceHistory od the Theresian Armoury Building
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Historie zbrojnice

Ústřední knihovna UP sídlí v historické budově bývalé dělostřelecké Tereziánské zbrojnice, která patří mezi nemovité kulturní památky.

Stavba zbrojnice spadá do doby vlády císařovny Marie Terezie. V důsledku ztráty Slezska v první fázi války o habsburské dědictví se Olomouc přiblížila hranici monarchie. Z toho důvodu bylo rozhodnuto vybudovat zde moderní bastionovou pevnost. V letech 1742–1757 byla realizována rozsáhlá přestavba podle projektu barona Bechade de Rochepine a v roce 1758 Olomouc úspěšně přestála pruské obležení. Součástí opevnění se stala i dělostřelecká zbrojnice vystavěná v letech 1768–1769. V roce 1790 zde bylo údajně uloženo na čtyřicet děl a zbraní pro šest tisíc mužů.

Tereziánská zbrojnice je rozsáhlá stavba zabírající velkou plochu Biskupského náměstí. Tvoří ji čtyři jednopatrová křídla, která obklopují mírně lichoběžníkový dvůr. Charakter stavby je ryze vojenský a vyznačuje se přísnou osovou symetrií. Zbrojnice je stavbou vysoce hodnotnou a patří k nejpozoruhodnějším památkám Olomouce.

Zbrojnice v roce 1991
Archeologický výzkum

V roce 1991 přestala zbrojnice sloužit vojenským účelům a přešla do majetku Univerzity Palackého. Vedení univerzity se zde rozhodlo zřídit Informační centrum, které mělo být snadno dostupné pro celou akademickou obec. Hlavní součástí pak byla univerzitní knihovna, přesně podle výroku Jana Amose Komenského: Ze zbrojnic udělejte biblioték.

V letech 1995–1996 zde proběhl archeologický výzkum, který přinesl nálezy mimo jiné z pozdní doby kamenné a slovanského období. Následovala rozsáhlá rekonstrukce a v roce 1999 bylo Informační centrum slavnostně otevřeno.

Již v roce 1997 zahájila provoz Ústřední knihovna, která se postupně stala opravdovým srdcem Univerzity Palackého a oblíbeným místem setkávání studentů. V současné době splňuje nároky kladené na moderní knihovnu a podílí se na přípravě řady kulturních aktivit.

Ústřední knihovna
Zbrojnice dnes
Stránka aktualizována: 27. 01. 2016, Daniel Arely