Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Bibliograficko-informační službyBibliographic information services
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Oddělení bibliograficko-informačních služeb a meziknihovní výpůjční služba

Vedoucí:

PhDr. Ludmila Slezáková

tel: 585 631 722

Informace a rešerše:

Mgr. Romana Applová

Mgr. Michaela Pastorová

tel: 585 631 744

tel: 585 631 744

Meziknihovní výpůjční služba:

Mgr. Klára Adámková

Eva Přecechtělová

 

tel: 585 631 889

tel: 585 631 731

Činnosti oddělení

 • poskytuje čtenářům poradenské a referenční bibliograficko-informační služby,
 • zpracovává rešerše a soupisy literatury,
 • sleduje el. informační zdroje (EIZ) a informuje uživatele o novinkách (služba "e-novinky"),
 • nabízí přístup k el. inf. zdrojům s jedinou licencí (online verze vybraných časopisů odebíraných KUP),
 • zajišťuje zkušební přístupy k novým EIZ a navrhuje jejich nákup,
 • provádí reklamace závad v přístupech k EIZ,
 • hodnotí využívanost EIZ a zpětné vazby od uživatelů,
 • zajišťuje meziknihovní výpůjční službu.

 


Bibliograficko-informační služby (BIS)

 Pracoviště BIS: 

 Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)
 Biskupské nám. 1, Olomouc, 771 11
 přízemí, dv. č. 159  

 Kontaktní e-mail:

 bis@upol.cz

 Pracovnice:  

 PhDr. Ludmila Slezáková

 

 tel: 585 631 722

 

 Mgr. Romana Applová

 

 tel: 585 631 744

 Mgr. Michaela Pastorová

 

 tel: 585 631 744

Nabízené služby:

 • Konzultace
  Problémy při vyhledávání informačních zdrojů týkajících se diplomových, seminárních a dalších prací, dohledávání odborné literatury atd. je možno individuálně konzultovat s pracovníky odd. BIS.

   

 • Rešerše
  Knihovna UP zpracovává rešerše pro vědecké a pedagogické účely na základě objednávky - tiskopis je k dispozici na pracovišti BIS.
  Tato služba je poskytována vyučujícím, vědeckým pracovníkům, postgraduálním studentům a dalším odborným pracovníkům UP. Rešerše jsou zdarma.

   

 • SDI profily (Selective Dissemination of Information)
  Jedná se o pravidelné zasílání soupisů nových přírůstků Knihovny UP z uživatelem zvolené tématické oblasti nebo vědního oboru.
  Služba je bezplatně poskytována vyučujícím, vědeckým pracovníkům, postgraduálním studentům a dalším odborným pracovníkům UP.

   

 • E-novinky
  Zasílání informací o novinkách v elektronických informačních zdrojích zpřístupněných na UP podle zvoleného oborového zájmu z těchto předmětových kategorií:

 1. Antropologie, etnografie 
 2. Biologické vědy
 3. Divadlo, film, tanec
 4. Ekonomické vědy, obchod
 5. Filozofie a náboženství
 6. Fyzika a příbuzné vědy
 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
 9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

 13. Matematika 
 14. Lékařství
 15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
 16. Právo
 17. Psychologie
 18. Sociologie
 19. Technika, technologie, inženýrství
 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
 21. Umění, architektura, muzeologie
 22. Výchova a vzdělávání
 23. Výpočetní technika
 24. Zemědělství

Služba je bezplatně poskytována všem studentům a zaměstnancům UP.

   

 • Přístup k online zdrojům s jedinou licencí
  Jedná se převážně o elektronické verze českých a zahraničních časopisů, které Knihovna UP odebírá. Zájemci mohou s těmito zdroji pracovat přímo na pracovišti BIS - vhodná je předchozí domluva.
  Kontakt: bis@upol.cz, tel. 585 631 744.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 1. Čtenáři kategorie A, B a D si mohou vyžádat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven v ČR i zahraničí knihy a časopisecké články, které nejsou k dispozici ve fondu Knihovny UP ani v dalších knihovnách v Olomouci.

 2. Knihovny z ČR mohou pro své čtenáře žádat zapůjčení resp. xerokopie dokumentů, jež jsou ve fondu Knihovny UP.

 Pracoviště MVS: 

 Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)
 Biskupské nám. 1, Olomouc, 771 11
 přízemí, dv. č. 162  

 Kontaktní e-mail:

 mvs@upol.cz

 Pracovnice:  

 Eva Přecechtělová

 

 tel: 585 631 731

 Mgr. Klára Adámková

 

 tel: 585 631 889

Realizace MVS:

 • Interní uživatelé (studenti, učitelé a zaměstnanci UP) mohou o MVS požádat některým z následujících způsobů:

   

  Meziknihovní výpůjční služba je poskytována bezplatně. Žadatel hradí jen cenu kopírovacích služeb účtovanou jinou knihovnou a poštovné, případně nutné náklady, je-li dokument získán elektronickou doručovací službou, viz. Ceník poplatků a placených služeb.

   

 • Knihovny žádají o MVS vyplněním el. formuláře Žádanka o meziknihovní výpůjční službu,
  v případě dokumentů z fondu Knihovny Lékařské fakulty (OLD002) zasílají své požadavky na podatelnu mvs@tunw.upol.cz.
 •  

 • Externí uživatelé musí o MVS požádat prostřednictvím odborné nebo veřejné knihovny v místě svého působiště, kde jsou registrovanými čtenáři.

Nahoru

Stránka aktualizována: 29. 01. 2016, Michaela Pastorová