Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
AkviziceAcquisition
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Ústřední knihovna - Zbrojnice

Akvizice knihovních dokumentů

je zajišťována oddělením doplňování fondu, které poskytuje kompletní servis v oblasti získávání tradičních knihovních dokumentů pro všechna pracoviště Knihovny UP a řídí se "Pravidly získávání a financování knihovních dokumentů v Knihovně UP Olomouc".

Akviziční služby

  • objednávání knihovních dokumentů pro všechna pracoviště Knihovny UP
  • vyhledávání bibliografických údajů pro nákup knihovních dokumentů
  • projednávání finančních předkalkulací k zahraničním knihovním dokumentům
  • vyřizování objednávek pro grantové požadavky
  • zajišťování a kontrola přístupů on-line verzí časopisů, které má Knihovna UP v tištěné podobě
  • urgence nedodaných knihovních dokumentů
  • zajišťování mezinárodní výměny knihovních dokumentů

 Vedoucí:

 Mgr. Antonín Pokorný, DiS.

 

 tel: 585 631 720

 Akvizice knih:

 Jana Výmolová

 Bc. Michaela Dadáková

 

 

 tel: 585 631 734

 tel: 585 631 733

Akvizice časopisů:

 Monika Kohoutková (Ovesná)

 Petra Frysová

 

 

 tel: 585 631 741

 tel: 585 631 742

Pracoviště ODF:

 Ústřední knihovna UP (Zbrojnice)
 771 11 Olomouc, Biskupské nám. 1
 2. patro, č. dveří 347, 353, 354

Stránka aktualizována: 18. 09. 2015, Daniel Arely