Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Knihovní fondLibrary collection
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PřF

Fond

Fond na Envelopě je zaměřen zejména na oblasti chemie, geologie, geografie, fyziky, optiky, matematiky a informatiky. Fond v Holici pokrývá především oblasti botaniky, biochemie, buněčné biologie a ekologie.

Počet svazků - více než 19 000 knihovních jednotek.

Periodika - aktuálně odebírané časopisy a všechny časopisy na Envelopě.

Audiovizuální dokumenty - více jak 200 titulů.

Vysokoškolské kvalifikační práce - jsou dostupné online v souborném katalogu UP, v tištěné podobě v Knihovně biologických oborů v Holici z kateder botaniky, ekologie, biochemie a částečně z dalších pracovišť v holickém areálu. Práce jsou též v národním registru VŠKP theses.cz.

Nabídku dostupných titulů je možné vyhledat v souborném katalogu UP.

Stránka aktualizována: 20. 11. 2015, Marcela Všetičková