Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
Aktuálně odebírané časopisyAktuálně odebírané časopisy
THE Rankings
QSU EECA Rankings

Oborová knihovna PřF

Seznam novin a časopisů v Knihovně PřF odebíraných v roce 2016

Podrobné informace najdete v souborném katalogu UP

Seznam všech časopisů s online přístupem naleznete na http://ezdroje.upol.cz/ecasopisy/index.php?lang=cs

21. století : revue objevů

Envelopa

Applications of mathematics (online články starší 24 měsíců)

Envelopa

Applied geomatics

online

Biologia plantarum

online

Biologie, chemie, zeměpis

Holice

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti (tištěná i online verze)

Holice

Cartographic Journal (tištěná i online verze)

Envelopa

Cartographica

Envelopa

Cartography and Geographic information Science (tištěná i online verze)

Envelopa

Crux mathematicorum with mathematical Mayhem (tištěná i online verze)

Envelopa

Czasopismo geograficzne (tištěná i online verze)

Envelopa

Czechoslovak mathematical journal (online články starší 24 měsíců)

Envelopa

Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní

Envelopa

Československý časopis pro fyziku (heslo pro online přístup dostupné v knihovně)

Envelopa

Demografie

Envelopa

Geografické rozhledy

Envelopa

Geografický časopis (tištěná i online verze)

Envelopa

Geografie : sborník České geografické společnosti

Envelopa

Geographische Rundschau

Envelopa

Geologica Carpathica

Envelopa

Geology (tištěná i online verze)

Envelopa

GIScience & Remote Sensing (tištěná i online verze)

Envelopa

Historická geografie

Envelopa

Horticultural Science = Zahradnictví (tištěná i online verze)

Holice

Chemické listy (tištěná i online verze)

Envelopa

Journal of geosciences (tištěná i online verze)

Envelopa

Journal of Optical Society of America A

online

Journal of spatial science (tištěná i online verze)

Envelopa

Kwartalnik geologiczny = Geological quaterly

Envelopa

Lidé a země

Envelopa

Matematika, fyzika, informatika

online

Mezinárodní politika (od roku 2013 pouze online)

online

Matematika v škole

Envelopa

Mathematica bohemica (online články starší 24 měsíců)

Envelopa

Meteorologické zprávy

Envelopa

Mineralia slovaca

Envelopa

Mladá fronta Dnes (heslo pro online přístup dostupné v knihovně)

Envelopa

Moderní obec (heslo pro online přístup dostupné v knihovně)

Envelopa

Moravian geographical reports (dostupný též v databázi Scopus)

Envelopa

Naše příroda

Holice

National geographic ČR

Envelopa

Obec a finance

Envelopa

Odpadové fórum

Envelopa

Ochrana přírody

Holice

Optics letters

online

Physical review A

online

Physical review letters

online

Plant protection science : ochrana rostlin (tištěná i online verze)

Holice

Pokroky matematiky fyziky & astronomie (online články starší 24 měsíců)

Envelopa

Praktická elektronika - Amatérské rádio

Envelopa

Praxis der Naturwissenschaften

Envelopa

Preslia (některá čísla dostupná online)

Holice

PROLA Archive

online

Przegląd geologiczny (tištěná i online verze)

Envelopa

Reviews of Modern Physics

online

Rozhledy matematicko-fyzikální

Envelopa

Science (dostupné jen na PřF)

online

Scientific American (tištěná i online verze)

Envelopa

Severní Morava

Envelopa

Slovenská štatistika a demografia

Envelopa

Sociologický časopis

Envelopa

Uhlí, rudy, geologický průzkum

Envelopa

Uspechi fizičeskich nauk

online

Veronica (heslo pro online přístup dostupné v knihovně)

Holice

Veřejná správa : týdeník vlády ČR

Envelopa

Vesmír (heslo pro online přístup dostupné v knihovně)

Holice

Vodní hospodářství : voda,ovzduší,půda

Holice

Země světa

Envelopa

Zprávy České botanické společnosti

Holice

Živa

Holice

Stránka aktualizována: 22. 08. 2016, Daniel Arely